Oosterzele maakt een weekend van de ‘Nacht van de Duisternis’

Op zaterdag 11 oktober wordt al voor de 19de keer Nacht van de Duisternis georganiseerd; Oosterzele maakt er dit jaar een ‘extra large-editie’ van en dooft de lichten van vrijdagavond 10 oktober tot en met zondagavond 12 oktober. In onderstaande straten zal dat weekend geen openbare verlichting branden.

  • Oosterzele: deel Windekekouter, Kouterweg, Dorp, Kerkplein, Groenweg, Keiberg
  • Gijzenzele: Schoolstraat, Gijzenzelestraat, Brielstraat, Kerkstraat, Sint-Bavoplein
  • Moortsele: Sint-Antoniusplein, Vijverstraat, Moortselestraat, Rollebaan, deel Kloosterstraat
  • Scheldewindeke: deel Pastoor De Vosstraat, Marktplein, Pelgrim, Dreef, Markt, Marktwegel, Stationsstraat
  • Balegem: Balegemstraat, Kattenberg, Pastoor De Vosstraat
  • Landskouter: Rooberg, Bakkerstraat, Schildershoek, Stuivenberg, stukje Lembergestraat

Niet zo eenvoudig als het lijkt

Waar het gemeentebestuur de bedoeling had de volledige Oosterzeelse straatverlichting tijdelijk te doven tijdens de Nacht van de duisternis, bleek dit onbetaalbaar: 118 stuurpunten moesten manueel in het weekend af- en aangeschakeld worden. Daarom koos het bestuur ervoor om enkel de lichten in de centra te doven en dat tijdens een volledig weekend zodat het af- en aanschakelen kan gebeuren tijdens de normale werkuren. Dankzij de medewerking van Eandis kan Oosterzele deze sensibiliseringsactie voeren zonder extra kosten.

De torenhaan van Landskouter tegen de maan

De torenhaan van Landskouter tegen de maan

Naast bovenstaande straten worden bijkomend en op speciaal verzoek van de inwoners ook de lichten in de Hauwsestraat gedoofd. Nadat de actie in het gemeentelijk infozine verscheen, ontving het bestuur een petitie van de inwoners van de Hauwsestraat: ze feliciteerden het bestuur met het initiatief en stelden daarbij de vraag waarom enkel in de dorpscentra de verlichting gedoofd werd; zij wilden namelijk ook de actie steunen met een ‘donkere straat’.

Door die positieve ingesteldheid doen Gemeente Oosterzele en Eandis een extra inspanning en gaan ook in de Hauwsestraat de lichten uit; zonder meerkost. De inwoners zullen er een duisternis-drink op geven.

Waarom deze actie?

Anders dan in de buurlanden wordt er bij ons kwistig en vaak ook verkeerd verlicht. Het kan dikwijls best met minder verlichting, zonder daarbij aan veiligheid in te boeten. Bovendien wordt in veel gevallen de verlichting nutteloos recht naar boven de hemel in gestraald.

Nacht van de Duisternis wordt Weekend van de Duisternis van 10 tot 12 oktober

Nacht van de Duisternis wordt Weekend van de Duisternis van 10 tot 12 oktober

De gevolgen zijn navenant: te veel nachtelijke verlichting leidt tot slaapgebrek en tot gezondheidsproblemen bij mensen. Maar ook het bioritme van planten en dieren lijdt eronder. Daarbovenop is een te fel verlichte nacht ook een enorme energieverspilling. Door zijn deelname aan deze actie, wil Oosterzele zijn inwoners bewust maken van deze problematiek en zelf het goede voorbeeld geven.

Tijdens Nacht van de duisternis doven verschillende gemeenten de openbare verlichting en kunnen inwoners proeven van de rust en gezelligheid van een donkere nacht. Met deze jaarlijkse campagne zetten Bond Beter Leefmilieu, Preventie Lichthinder Lichthinder de impact van lichtvervuiling in de kijker. Meer info op bondbeterleefmilieu.be/nacht/

Share Button

Kort nieuws, oktober 2014

Bibliotheekweek 2014

Van 11 tot 19 oktober is het bibliotheekweek. Dat jaar is de slogan “iedereen is bibliothecaris”. Je moet je thuis voelen in de bib, je gedacht kunnen zeggen en je passie delen.

De week wordt ingeleid met niemand minder dan Kamagurka, die op vrijdag 10 oktober om 20u in gesprek gaat met Jan Hautekiet. De receptie wordt daarbij gratis aangeboden door de gemeente Oosterzele. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk via bibliotheek@oosterzele.be of 09 362 81 17.

Daags nadien op zaterdag 11 oktober is er “Verwendag” — van 9 tot 12 uur — met hapjes en drankjes van Oxfam-Wereldwinkel, aangeboden door Route 42, en voorstelling van een boekenpakket van het Davidsfonds.

Meer info op biboosterzele.be

Smartphone herinnert u aan ophaling afval

Recycle! is een nieuwe smartphone app die je kan downloaden voor Android (Google Play via deze link) of iPhone (App Store via deze link). Je geeft je postnummer en adres (straat en nummer) in, en de app geeft weer wanneer er wat opgehaald wordt in een handig week- of maandoverzicht. Het kan je zelfs verwittigen, daags voordien of de ochtend zelfve om 6u ’s ochtends.

Recycle! - een app die je herinnert aan de ophalingsdata van ILVA

Recycle! – een app die je herinnert aan de ophalingsdata van ILVA

Nacht van de duisternis op 11 oktober

Op zaterdag 11 oktober vindt opnieuw Nacht van de duisternis plaats. Ook dit jaar neemt Oosterzele deel maar dan met een ‘extra large-editie’ van 10 t.e.m. 12 oktober. Meer informatie volgt later via facebook of twitter.

Film OMAR, winnaar publieksprijs MOOOV-filmfestival 2014, in GC De Kluize

GROS-Oosterzele vertoont op 17 oktober om 20 u in GC De Kluize de film OMAR, een vertederend en politiek verhaal van goed en kwaad, liefde en vriendschap, maar ook van verraad en wraak in tijden van oorlog in Israël-Palestina.

De muur die Israël van de Palestijnen scheidt, scheidt ook vaak Palestijnen van elkaar. Soms wordt een Palestijnse stad gewoon in tweeën gesplitst. Voor Omar bestaan er echter geen grenzen: lenig als hij is, beklimt hij met een touw de muur om zijn vriendin in bezet gebied te bezoeken. Op een dag loopt het mis. Hij wordt gevangengenomen door de Israëlische militaire politie. Ze stellen hem voor de keuze: of hij verraadt de namen van de mensen die betrokken waren bij een aanslag, of zijn familie en vriendin lopen gevaar… Hij wordt opnieuw vrijgelaten en probeert tijd te winnen.

Inkom: 5 € (tvv 11.11.11.). Tickets via 09/363 83 30 of reservaties@oosterzele.be of aan de kassa de avond zelf.

Voorbereid op stroomonderbrekingen

Op de website van de gemeente kan je een checklist terugvinden hoe men zich best voorbereid voor eventuele stroomonderbrekingen deze winter. Klik daarvoor deze link.

Share Button

Dag van de Trage Weg op zondag 19 oktober

Hieronder volgt een communiqué van de Trage Wegen Werkgroep Oosterzele, de onafhankelijke vrijwilligersbeweging gesteund door de vzw Trage Wegen. Onderaan (titel ‘Nieuws vanuit de gemeente’) volgt nieuws van de gemeentelijke werkgroep die dezelfde problematiek beheert (ambtenaren onder leiding van schepen Christ Meuleman).

Inventarisatie ‘projectgebied 1’
(= noordelijke deel van de gemeente: Moortsele, Landskouter & Gijzenzele)

Vorig jaar werd deze inventarisatie uitgevoerd en voorgesteld aan de lokale bevolking. Uit een aantal vergaderingen resulteerde een wenselijkheidskaart die aan de gemeente overhandigd werd, als input voor verdere te nemen acties rond herwaardering, herstel, regularisering, enz. van Trage Wegen in Oosterzele. Momenteel ligt het vervolg van deze werkzaamheden louter in de handen van het gemeentebestuur. We vernamen wel dat er binnenkort hieromtrent één en ander zou besproken worden op het niveau van de gemeenteraad, en we zijn vanuit de werkgroep dan ook zeer benieuwd. We zullen de resultaten dan ook nauwgezet opvolgen en evalueren.

splitsing Boonakker en Hoek Ter Hulst (vroeger Betsbergweg)

splitsing Boonakker en Hoek Ter Hulst (vroeger Betsbergweg)

Inventarisatie ‘projectgebied 2’
(= deel van Oosterzele ten Oosten van de N42)

Voor dit gebied werd de voorbije maanden een inventarisatie uitgevoerd, voor een groot deel door de mensen van onze werkgroep. Deze informatie werd/wordt deze week aan de gemeente bezorgd, die hiermee, samen met de landelijke VZW Trage Wegen, zal zorgen voor een overzichtskaart van de nog bestaande en verdwenen trage wegen. Deze kaart zal in een 2e fase voorgelegd worden aan de bevolking, met als doel alle opmerkingen, suggesties, verbeterpunten, mogelijke missing-links, enz. te verzamelen. Het uiteindelijke doel is op basis van al deze info dan ook te komen tot een wenselijkheidskaart tegen het einde van dit jaar/begin volgend jaar.

Zondag 19 oktober, Dag Van De Trage Weg, 14u
‘Op de fiets langs Trage Wegen’

Trage Wegen Werkgroep Oosterzele nodigt iedereen van harte uit op de ‘Dag van de Trage Weg’. Dit over gans Vlaanderen uitgerolde initiatief van de vzw Trage Wegen kunnen wij immers niet ongemerkt laten voorbijgaan. Daarom organiseren wij op zondagnamiddag 19 oktober een tragewegen-fietstocht in het gebied ten Oosten van de N42. In het kader van ‘fase 2’ van het gemeentelijke tragewegen-plan genieten we daarbij van wat er nog is maar vragen ook aandacht voor behoud en herstel. En we passeren een aantal (notoire) knelpunten…

Dus al wie de Oosterzeelse Trage Wegen in zijn hart draagt, jong en oud: Gezwind in het zadel voor een familiaal tochtje van maximum 15 km met achteraf gelegenheid tot drankje en babbel op een verrassende (overdekte) locatie.

Vertrek om 14 u stipt aan café ‘De Steenput’ aan Berg te Balegem

En voor wie fietsen onmogelijk zou blijken is er een uitgewerkt alternatief wandeltochtje voorzien! Hiervoor graag wel een seintje vooraf want dit vraagt van ons wat bijkomende organisatie.

Nieuws vanuit de gemeente

Hieronder volgt een update vanuit die andere werkgroep, binnen de gemeente, vanwege schepen Christ Meuleman.

In samenwerking met de Provincie, Trage Wegen vzw en een aantal vrijwilligers werden alle trage wegen in het noorden van de gemeente nl. Gijzenzele, Landskouter en Moortsele (projectgebied 1) in kaart bracht. Via vragenbundels ingevuld door individuen en belangengroepen werden voor de geïnventariseerde voetwegen opmerkingen geformuleerd. Deze opmerkingen werden verwerkt en geëvalueerd binnen het gemeentelijk overleg ‘Recreatief en a(ttra)ctief via de trage weg’ wat uiteindelijk resulteerde in een wenselijkheidskaart en adviesnota.

De adviesnota met daaraan de gekoppelde wenselijkheidskaart, bestaat uit een uitgebreide tabel die een detailoverzicht geeft van de geformuleerde adviezen per weg. De adviezen zijn vertaald naar codes om de wegen op die manier makkelijk te kunnen categoriseren, structureren en filteren. Per voetweg werd tevens een prioriteit van 1 tot 4 toegekend. Vertrekkend van deze documenten en rekening houdend met de prioriteiten en voornamelijk de functionaliteit van de verbindingen werd in samenspraak met de verantwoordelijke schepen Christ Meuleman binnen de gemeentelijke diensten een voorstel uitgewerkt. Dit voorstel werd besproken op het college van burgemeester en schepenen van 16 september 2014. Bij de verdere uitwerking zal tevens onderzocht worden op welke wijze er kan gebruik gemaakt worden van het Trage wegennetwerk om het lange afstandsfietspad te realiseren. Binnen het projectgebied 1 werden een negental clusters afgebakend waarrond in de toekomst zal gewerkt worden.

Thans werd ook de inventarisatie van de projectgebied 2 (gebied ten oosten van de N42) beëindigd. Alle ingezamelde informatie dient nu verwerkt te worden. Belangrijk om weten is dat er op dit ogenblik gesprekken zijn tussen de gemeenten Sint-Lievens-Houtem en Oosterzele om de netwerken van de trage wegen van beide gemeenten op elkaar aan te sluiten. In aansluiting met de ruilverkaveling wordt er tevens onderzocht op welke wijze de wegen digitaal op een uniforme wijze kunnen verwerkt en bewegwijzerd worden.

Share Button

Nabeschouwing Ploegfeesten 2014

Wie Landskouter zegt heden ten dage denkt Ploegfeesten. Zodanig is ons jaarlijks feest ter ere van de landsbouwers en de natuur verweven met onze gemeente. Een oer-Vlaams concept dat ieder aanspreekt is de geheime formule.

Want zeg nu zelf: een openluchtmis voorgegaan door Padre van op een oude boerenkar, een Agathaworp, fanfare met reuzen, een rustige wandeling door de Landskouterse natuur met spijs en drank in een stemmige omgeving en afgesloten met een Vlaamse kermis en dit alles aan democratische prijzen. Wie doe beter? Wie één maal geweest is komt zeker terrug – een leuke dag is onze waarborg.

de Agathaworp vanop het dak van Agathea

de Agathaworp vanop het dak van Agathea

Dit jaar was het niet anders: leuke sfeer onder de deelnemers en een voorbeeldige bediening door talloze medewerkers. Het mag gezegd, dank zij die vele helpende handen liep alles weer op wieltjes vandaar ook mijn oprechte dank aan alle medewerkers, jong en oud!

Een laatste maal op het hof Ghislain Callaert maakte van deze editie ook iets speciaals. We zien uit naar een ander onderkomen en wellicht zal de tijd wel raad geven.

Bekijk de alle foto’s van het evenement via deze link: foto.landskouter.be/#!album-20

Het filmpje hieronder is een mooie samenvatting van die 14e september.

Share Button

9 op 9 voor SK Landskouter Ladies

De dames van SK Landskouter startten hun competitie in 3e provinciale B op 6 september met een thuisoverwinning tegen Poesele: 2-1. Vorig seizoen had de club nog twee damesploegen maar eentje is gestopt en de overgebleven ploeg moest in 3e provinciale van start. Daar spelen 7 ploegen een mini-competitie die later in een soort play off systeem uitmondt.

de Landskouter Ladies bij de start van het voetbalseizoen 2014-2015

de Landskouter Ladies bij de start van het voetbalseizoen 2014-2015

De dames wonnen ook de twee daaropvolgende wedstrijden. Bij KFC Kluisbergen won het met maar liefst 0-7 en vorig weekend versloeg het ook die andere Kluisbergse ploeg “Sportief A” met 1-2. Daardoor hebben de Landskouter Ladies na drie matchen nog steeds het maximum van de punten. De volgende thuismatch is op zaterdag 11 oktober om 20u.

Met Annelies Lefere en Vinci Prudhomme telt de ploeg trouwens 2 inwoners van Landskouter.

Mannenploeg op de sukkel

Het gaat de mannenploeg in 4e provinciale minder voor de wind. Na de desastreuze start tegen Overmere (1-11 thuisnederlaag) op 31 augustus verloor het sindsdien achtereenvolgens van Nazareth-Eke B (6-2), Balegem (3-5), Smetlede (12-2) en Bottelare (0-7). Na vijf matchen staat het laatste in 4e provinciale B met nul punten en een doelsaldo van -33. De volgende thuismatch is op zondag 12 oktober om 15u tegen Lochristi B.

Share Button

Gratis krokusbollen om de bijen te helpen

Op woensdag 8 oktober a.s. kunnen inwoners van Oosterzele tussen 9 en 12 uur en tussen 13.30 en 16 uur een gratis zakje krokusbollen afhalen in het gemeentehuis (Dorp 1). Deze actie kadert in het project Verbijsterende bijen van de Provincie Oost-Vlaanderen. Net als de voorbije jaren vraagt de Provincie nog steeds de inzet van de inwoners om het bijenbestand te helpen, maar dan op een andere manier: door het planten van krokusbollen in het najaar (oktober tot december). In samenwerking met 56 Oost-Vlaamse steden en gemeenten verdeelt de Provincie 19 000 gratis zakjes krokusbollen. In een zakje zitten vijf krokussen.

Deze actie is geldig zolang de voorraad strekt. Het is niet mogelijk zakjes te reserveren en er kan één zakje per adres afgehaald worden. Inwoners moeten persoonlijk hun zakje krokusbollen afhalen en de namen worden geregistreerd.

de krokus is de eerste bloem na de winter waar de bij terecht kan

de krokus is de eerste bloem na de winter waar de bij terecht kan (foto sxc.hu)

Krokussen zijn vaak de eerste bloeiende planten in het voorjaar. Ze kunnen daarmee de eerste voedselbron (nectar en stuifmeel) vormen voor bijenvolken en solitaire bijen, die de winter doorkwamen. Krokusbollen moeten maar een keer aangeplant worden en de jaren daarna komen ze gewoon terug. Jaar na jaar komen er ook meer bloemen bij. De bollen kunnen zowel in de tuin als in een plantenbak geplant worden.

De Gemeente Oosterzele werkt actief aan de herwaardering van de bij in ons landschap.

Share Button

Cross jongeren op 19 oktober

Op zondag 19 oktober wordt er weer een jeugdveldrit georganiseerd in Landskouter. Dat kondigt het “crosscomité Landskouter” aan, onder leiding van Patrick Van Damme en Koen Beeckman, ex-profrenner, trainer aan de Topsportschool en voorzitter van de Vlaamse Jeugdcommissie van de Wielerbond Vlaanderen.

De miniemen (8 tot 11-jarigen)  gaan van start om 11u30. De aspiranten (12 tot 14-jarigen) starten vanaf 13u30.

Jeugdveldrit in Landskouter op zondag 19 oktober 2014

De cross gaat opnieuw door op de Rooberg. Het secretariaat en de inschrijvingen bevinden zich in het IJzeren Hekken. Inschrijven kan vanaf 10u30 (miniemen) en 12u (aspiranten). Enkel aangeslotenen met een crossfiets kunnen deelnemen.

Share Button

Begroting en meerjarenplan gemeente

Oosterzele investeert en houdt financiën gezond

Amper negen maanden na de eerste goedkeuring van de meerjarenplanning, slaagt Oosterzele er al in – zoals beloofd – om een aangepast meerjarenplan voor te leggen. Het aangepaste plan laat merkelijk betere cijfers zien. Er worden geen doelstellingen in het meerjarenplan geschrapt. Dat laat schepen van financiën Jan Martens weten in een officiële communicatie van de gemeente.

Die betere cijfers zijn het resultaat van voortdurende inspanningen om de gemeentelijke financiën gezond te houden en van een hele reeks onderhandelingen. Dat komt onder andere omdat Oosterzele nu werkt met een eigen ontwikkelde methode die een betere prognose van de evolutie in de aanvullende personenbelasting geeft. Het bestuur doet dat door de reële ontvangsten in het (ruime) verleden uit te zetten t.o.v. de toekomst en door dit maandelijks op te volgen en bij te sturen.

Begroting

Daaruit blijkt dat de Oosterzeelse bevolking – tot op dit ogenblik – niet verarmt. Er zijn ook geen signalen dat dit zal veranderen. Het Oosterzeels beleid koestert via een veelheid aan beleidsmaatregelen de inwoners die voor de opbrengsten zorgen. Zelfs indien de evolutie in negatieve zin zou wijzigen, dan nog is dit systeem beter dan het vorige want het wordt maandelijks bijgesteld. Tot voor kort was dat slechts jaarlijks het geval. ‘Kort op de bal spelen’ heet zoiets.

De onderhandelingen met het OCMW resulteerden ook in verminderde gemeentelijke werkingsbijdragen tot en met 2019. Initieel was jaarlijks 1 083 000 euro ingeschreven. De nieuwe bedragen gaan gradueel van 827 722 euro in 2014 naar 900 000 in 2019. Het bestuur bedankt het OCMW uitdrukkelijk voor hun positieve bijdrage en medewerking.

Bij de onderhandelingen met het OCMW werd er steeds rekening mee gehouden dat het OCMW op elk moment geconfronteerd kan worden met stijgende ‘verplichte’ uitgaven, bijvoorbeeld door een humanitaire crisis of door effecten veroorzaakt door nieuwe regelgeving. In die gevallen zal de Gemeente snel bijkomende middelen moeten vrij maken voor het OCMW, wat de Gemeente tot voorzichtigheid moet aanzetten bij het voorbestemmen van middelen.

Oosterzele optimaliseert voortdurend de werking en houdt daarbij ook de bijhorende kosten nauwlettend in de gaten. Wanneer nodig wordt onmiddellijk bijgestuurd. De exploitatieuitgaven worden constant gehouden en extra uitgaven zullen opgevangen worden door besparingen. In het geval van terugkerende uitgaven, moeten daar terugkerende besparingen tegenover staan.

“Oosterzele investeert in haar samenleving, zonder de belastingen te verhogen” besluit Jan Martens in het communiqué.

Kritiek oppositie

Op de gemeenteraad van vorige woensdag uitte oppositiepartij Open VLD Plus kritiek op de begroting, vooral het doorschuiven van de investeringen van meer dan één miljoen euro naar komende jaren. “Het is frustrerend dat de Oosterzeelse inwoners voor het vele belastingsgeld dat ze al jaren betalen zo weinig in de plaats krijgen”, aldus Luc Verbanck. “We hebben inderdaad een megalomaan gemeenschapscenter waar niemand zat op te wachten, een superdure fuifzaal die meer leeg staat dan gebruikt wordt, en die beiden handenvol geld kosten om te onderhouden en te bemannen.”

De lliberalen zouden liever de hoge werkingsmiddelen van de gemeente aanpakken. Op basis van een studie van Belfius uit 2012 zouden die 10% hoger liggen dan soortgelijke gemeenten. In plaats daarvan “gaan jullie de werkingsmiddelen van het OCMW aanpakken zodat jullie zelf niet moeten snoeien in al jullie voordelen”, zei Verbanck op de gemeenteraad.

De andere oppositiepartij Groen prijst de nieuwe methode om de ontvangsten beter in te schatten, maar vindt dat de gemeente de laatste jaren boven zijn stand heeft geleefd, terwijl het CD&V-bestuur goed wist dat in de toekomst de uitgaven van de gemeente zouden stijgen en de inkomsten zouden dalen. “Helaas zet het huidige CD&V-N-VA bestuur deze houding door en wacht zij tot 2018 om minder te gaan uitgeven dan ze aan inkomsten binnenkrijgt”, zegt Michiel Van Der Heyden. “De komende jaren zal het CD&V-N-VA bestuur de financiële reserve die de gemeente nog heeft bijna integraal opgebruiken. Begin dit jaar had de gemeente 5.776.650 € in kas, begin 2018 zal ingezet worden met amper 343.465 € in kas!”

Groen had liever andere accenten gezien. Het betreurt de schrapping van subsidies voor energiebesparende maatregelen, de duurdere voor- en naschoolse opvang en de afwezigheid van de voorbeeldfunctie van de gemeente (meer ontwikkelingssamenwerking, minder energieverbruik van de gemeente zelf).

Schepen Martens weerlegt kritiek

Jan Martens vindt dat de oppositiepartijen voorbijgaan aan de essentie: Oosterzele gebruikt de middelen die het ontvangt van haar inwoners zuinig, accuraat en correct.

Reeds bij het goedkeuren van het eerste meerjarenplan kondigde schepen van financiën Jan Martens aan dat de tering naar de nering zou gezet worden en dat er snel zou bijgestuurd worden wanneer dit nodig was. Er wordt gesaneerd en bespaard; dus was er een tweede meerjarenplan nodig en dat laat een beter beeld zien wegens de vele inspanningen van het gemeentebestuur. Tot nader order gebeurt dit zonder de geplande investeringen te schrappen. “Ook zijn de werkingsmiddelen van de gemeente deze bestuursperiode wel degelijk met meer dan 10 procent gedaald, terwijl Open VLD Plus splinters blijft zien die in het beste geval druppels op een hete plaat zijn en cijfers uit 2012 totaal achterhaald zijn. Op de vraag of zij een voorstel hadden dat werkelijk effect zou hebben, bleef het stil”, reageert de schepen van financiën.
“De investeringen uit het verleden worden door de bevolking als zinvol beschouwd – de bevolking krijgt dus wél veel terug – maar dienen ook betaald te worden. We doen dit zonder de belastingen te verhogen. Dat we besloten om de schulden te delgen door de reserve aan te spreken – we krijgen amper intrest – zodat de komende generaties niet belasten worden met oude schulden, is gewoonweg goed bestuur en een doelbewuste beslissing. Anders dan slogans zal deze CD&V-N-VA-ploeg binnen vier jaar feiten kunnen voorleggen, op alle vlakken”, besluit Jan Martens.
Share Button

Veerle Malschaert opent theaterseizoen

Op woensdag 8 oktober opent GC De Kluize zijn ‘volwassenen theaterseizoen’ met een flinke dosis oestrogeen, Veerle Malschaert brengt haar derde avondvullende show ‘Ecodiva’. Veerle ‘behandelt’ op haar eigen, ongedwongen wijze een actueel thema waar elk van ons, oestrogeen én testosteron, wel eens bij stilstaat.

Na 4 uitverkochte voorstellingen op locatie – de ‘Daar’-ervaring in de Balegemse steengroeven zindert nog na – opent De Kluize alweer haar intussen vertrouwde theaterzaaldeuren. Ecodiva Veerle Malschaert krijgt de eer en het genoegen de spits af te bijten. Ze doet dat in haar eigen onnavolgbare stijl, spitant, soms scherp, maar vaak ook zalvend en steeds met een knipoog. Een avond stand up comedy cabaret met een flinke dosis oestrogeen, bent u klaar voor de biobitch?

Ecodiva van Veerle Malschaert

Ecodiva met Veerle Malschaert

We kunnen er niet meer omheen. De wereld draait door en wij ook. Dus Veerle Malschaert wil een voorbeeld stellen! Misschien niet het allerbeste voorbeeld, maar wel het leukste. Een voorbeeld voor haar kinderen, haar man, haar schoonmoeder, haar buren, haar 3456 facebook-vrienden, die andere 7 miljard mensen en zelfs helemaal speciaal voor u! Als slachtoffer van de consumptiemaatschappij recycleert EcoVeerle alles gaande van haar stofzuiger tot haar partner. Deze selfmade woman is persoonlijk en ambachtelijk. Ze is biologisch afbreekbaar én duurzaam. Ze leeft actief en rookt graag passief. Ze gaat back to basics, maar wel online en op naaldhakken. Ze steekt meer rock en rol in de biobitch en meer humor in de soyaseut. Ze stopt de diva in de eco en de eco in de diva!

Na deze show zal u een beter mens zijn. Na deze show zal u nooit meer dezelfde zijn.

“Veerle Malschaert is tot nader order één van de weinige vrouwen die zich staande weet te houden in de Vlaamse Comedy. Met deze show creëert ze zelfs haar volledig eigen niche. Ze weet in haar derde voorstelling het juiste evenwicht te vinden tussen spot en bewustmaking. Geen drammerig betoog, geen belerende toon, maar een hoogst amusante conference over thema’s die we allemaal ter harte zouden moeten nemen. Ich habe es nicht gewusst is geen optie. ” (De Standaard – Karel Michiels).

Info en tickets: 09 363 83 30 – reservaties@oosterzele.be – gcdekluize.be – of bij de cultuurdienst in GC De Kluize.

Share Button