Geen mannenvoetbal meer in Landskouter

De mannenploeg van SK Landskouter stop er mee. Na twee 5-0 forfait nederlagen in december had de ploeg zichzelf buitenspel gezet in vierde provinciale B.

Voorzitter Marnik Van Gaver worstelt al een tijdje met de mannenploeg. Hij kwam destijds vanuit Moortsele over met een damesploeg en verkreeg bij de bond een nieuw stamnummer voor SK Ladies Landskouter. Patrick Van Damme zorgde voor de infrastructuur. Een jaar later, in het seizoen 2007-2008, startten ze ook met een herenploeg, ondanks protest uit FCE Moortsele.

SK Landskouter kwam uit in vierde provinciale, maar zou er nooit potten breken. Het verbeterde wel tot de 9e plaats in het seizoen 2010-2011, toen het in totaal 10 overwinningen en 33 punten haalde. Toen was Filiep Dejager trainer. Lees ons artikel SK Landskouter sluit het seizoen 2010/2011 in schoonheid af. Door een ruzie met voorzitter Van Gaver was ook Patrick Van Damme afgehaakt. De voorbije twee seizoenen eindigde SK telkens laatste – vorig jaar met slechts 6 punten, het slechtste resultaat in hun geschiedenis tot dan.

De resultaten van SK Landskouter in 4e provinciale B, 2007-2015

De resultaten van SK Landskouter in 4e provinciale B, 2007-2015

Dit seizoen bleven de punten helemaal uit. SK verloor soms zwaar, waaronder een 17-0 pandoering bij SK Vlierzele en twee 8-0 nederlagen, allemaal in november vorig jaar. De laatste match die het speelde was symbolisch tegen de voorlaatste in de stand, Yildiz Gent op 6 december. Bij winst kon SK aansluiten. Een Sinterklaasgeschenk zat er helaas niet in. Landskouter verloor de match met 3-2.

Artikel uit de Beiaard, toen de mannenploeg SK Landskouter in 2007 opnieuw opgestart werd

Artikel uit de Beiaard, toen de mannenploeg SK Landskouter in 2007 opnieuw opgestart werd

In de twee daaropvolgende wedstrijden tegen Kalken en Bottelare moest de ploeg forfait geven. Op de wedstrijddag verkozen een aantal spelers om een kerstmarkt te bezoeken, waardoor de ploeg niet voldoende veldbezetting haalde. Voorzitter Van Gaver moest dit seizoen al andere tegenslagen verwerken met de mannenploeg. Er waren veel gekwetsten en de ploeg was ook niet zo goed omkaderd als de Ladies uit Landskouter.

SK Landskouter had weinig voeling met ons dorp. Sommigen wezen er op dat de ploeg en spelers werden geïmporteerd uit andere gemeenten. Hoewel de evenementen zoals barbecues wel wat volk trokken, konden andere initiatieven op minder steun rekenen. Er heerst ook onzekerheid over de kantine en het veld. De kantine staat te koop en ligt op gronden verdeeld over verschillende percelen en eigenaars. Ook de ligging naast het Aelmoeseneiebos en de uiteindelijke bestemming van de velden is onzeker. Toch is het spijtig dat Landskouter opnieuw een vereniging verliest en een opportuniteit om mekaar te ontmoeten.

SK Landskouter seizoen 2015-2016, bij de aanvang van de wedstrijd tegen VS Destelbergen op 27 september 2015. Spelers uitzonderlijk in blauwe truitjes.

SK Landskouter seizoen 2015-2016, bij de aanvang van de wedstrijd tegen VS Destelbergen op 27 september 2015. Spelers uitzonderlijk in blauwe truitjes. Rechts staat voorzitter Marnik Van Gaver.

De vrouwenploeg blijft wel bestaan. SK begon opnieuw in 2006 dankzij de damesploeg die voorzitter Van Gaver volgde van Moortsele naar Landskouter. Vorig seizoen zijn ze gepromoveerd van derde naar tweede provinciale. Daar presteren ze net boven de degradatiezone. SK Ladies Landskouter speelt meestal op zaterdagavond. De volgende thuismatch is op zaterdag 13 februari om 20u op de terreinen in de Aalmoezenijestraat.

Share Button

Uit de sociale media… januari 2016

Een verzameling tweets met kleine nieuwtjes uit onze buurt.

Berichten uit de sociale media. Heb je zelf een twitter-account? Volg dan @landskouter

Berichten uit de sociale media. Heb je zelf een twitter-account? Volg dan @landskouter

Treinbestuurder kan aanrijding met auto nipt vermijden aan overweg Watermolenstraat:

Auto uit bocht op Geraardsbergsesteenweg nabij Aelmoeseneiebos:

Twee uur zonder elektriciteit op 2 januari:

Zomerfeest 2016 op zaterdag 13 augustus met rommelmarkt:

Sven Nys zag dat het goed was op het BK veldrijden in Landskouter:

SK Landskouter blijft laatste in 4e provinciale B:

Share Button

10 jaar landskouterse post

Aan al onze lezers een gelukkig nieuwjaar toegewenst met veel vreugde en een goede gezondheid!

In het najaar van 2005 werd het internet domein landskouter.be geregistreerd. In december van dat jaar publiceerden we onze eerste elektronische nieuwsbrief “de landskouterse post”. Die werd sindsdien maandelijks per e-mail doorgestuurd. In het begin aan een handvol geïnteresseerden, ondertussen aan meer dan 250 inwoners van Landskouter en omstreken en sympathisanten.

De eerste landskouterse post van december 2005

De eerste landskouterse post, van december 2005

Gaandeweg stuurden inwoners, verenigingen, politici en de overheid berichten door voor publicatie. Dit is een belangrijke evolutie die we willen benadrukken. landskouter.be en onze maandelijkse nieuwsbrief biedt een platform voor iedereen. Ja, we maken zelf nieuws waar de tijd het toelaat, maar we willen ons vooral promoten als een platform waar u zelf berichten kan doorsturen naar post@landskouter.be. Als het relevant is voor onze (deel)gemeente nemen we het zeker op. En het hoeft niet spectaculair te zijn – dagelijks nieuws met een hoog “man bijt hond” gehalte is altijd leuk om lezen!

Sinds 2008 zijn we ook actief in de sociale media en heeft Landskouter een facebookpagina en twitter account die u kan liken en volgen en waar ons nieuws niet maandelijks maar dagelijks verschijnt. Sinds 2008 zijn daar nog een paar kanalen bijgekomen zoals YouTubeflipboard, tagboard en instagram.

En zo zijn we beland bij het 10-jarig bestaan van de website en de nieuwsbrief. We danken iedereen die heeft bijgedragen, de ondersteuning en reacties die we krijgen van onze lezers, de erkenning van de verenigingen, de gemeente, politici en ambtenaren.

De burgemeester en de ‘state of the union’

In een parallel artikel krijgen we felicitaties van burgemeester Johan Van Durme voor onze tinnen verjaardag. Ook wij mogen onze burgemeester feliciteren. Deze maand is hij immers 15 jaar burgemeester van Oosterzele.

We zijn nu halverwege de legislatuur. Drie jaar zijn verstreken sinds het aantreden van de huidige CD&V / N-VA coalitie. Drie jaar hebben ze nog te gaan voor de verkiezingen van oktober 2018 en het vernieuwen van de gemeenteraad begin 2019. Ideaal om een stand van zaken op te maken. We publiceren daarom een persbericht van de CD&V die de stand opmaakt van 3 jaar bestuur van deze meerderheid. Noem het gerust de ‘state of the union’ van het gemeentebestuur.

Share Button

Beleidskeuzes en gemeentebegroting 2016

Naar aanleiding van de presentatie van de gemeentebegroting 2016 (we zijn halfweg deze legislatuur) is het aangewezen om de balans op te maken van de geleverde realisaties en van de genomen initiatieven tijdens de voorbije jaren. Het is daarbij zinvol eventjes terug te grijpen naar het verkiezingsprogramma van CD&V / N-VA dat in 2012 massaal door de Oosterzeelse kiezer werd onderschreven. Belangrijke objectieven daarbij waren o.m.:

 • Aangenaam wonen in een landelijke gemeente
 • Veiligheid en mobiliteit
 • Ieder zijn gading in de cultuur
 • Senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving laten

Om voormelde objectieven te bereiken werd een gedurfd, maar doordacht  investeringsprogramma op het getouw gezet.

Huisvesting

Wat betreft de zoektocht van vele inwoners naar een geschikte huisvesting, heeft de gemeente alle zeilen bijgezet om het aanbod te verhogen en te diversifiëren. Zo konden er, door een gedreven aanpak vanwege het gemeentebestuur een 20-tal sociale koopwoningen worden gebouwd in Gijzenzele en Balegem, Nederstenberg. Hierbij gold de voorrangsregel van lokale binding bij toewijs, dwz dat personen die minimum 3 jaar van de laatste 6 jaar in Oosterzele wonen of gewoond hebben voorrang krijgen.

Tevens werden er verspreid over de verschillende deelgemeenten sociale huurwoningen – of appartementen gebouwd, nl. 7 in Oosterzele, 21 appartementen in Scheldewindeke en 6 in Landskouter. Maatregelen en inspanningen die het ervoor zorgen dat ook gezinnen met een bescheiden inkomen in Oosterzele kunnen wonen.

Dit is nog niet alles. Voor ons is huisvesting prioritair en we willen ervoor zorgen dat iedereen een eigen stekje kan vinden in Oosterzele. Er staan dan ook nog heel wat sociale huur- en koopwoningprojecten op het programma. Op korte termijn wordt er gestart met het bouwen van een 20-tal sociale huurwoningen en een 15-tal sociale koopwoningen.  Daarbovenop zal binnen het RUP Groot Bewijk ook nog eens een mix gerealiseerd worden van sociale koopwoningen, sociale huurwoningen en aanleunwoningen dit in harmonie met  het nieuwe  woon-zorgcentrum en de omgeving.

Johan Van Durme en Jan Martens verpersoonlijken de CD&V / N-VA tandem die de tweede helft van haar legislatuur inzet in Oosterzele

Johan Van Durme en Jan Martens vlak na de verkiezingsoverwinning in 2012. Ze verpersoonlijken de CD&V / N-VA meerderheid die nu de tweede helft van haar legislatuur inzet in Oosterzele

Veiligheid en mobiliteit

Er werden belangrijke inspanningen en investeringen geleverd met het oog op het optimaliseren van de veiligheid van de (zwakke) weggebruiker. Enkele voorbeelden:

 • Het gemeentebestuur wil de problematiek van de vele inbraken in onze gemeente  aanpakken door het plaatsen van “slimme camera’s”. Deze camera’s kunnen de nummerplaten van de auto’s detecteren en zelfs de inzittenden herkennen. Ze kunnen uiteraard ook gestolen en onverzekerde voertuigen traceren. Deze belangrijke uitgave van 100.000 euro is nodig om de veiligheid van onze inwoners te garanderen.
 • De realisatie van een deel van de fietssnelweg tussen Zottegem en Melle: gedeelte station Balegem-Zuid – Oudenaardsesteenweg en station Scheldewindeke – wijk Hofkouter.
 • De aanleg van de veilige fietsverbinding tussen de fietsersbrug over de E40 en het centrum van Gijzenzele.
 • De aanleg van een parallel fietspad tussen Moortsele en Scheldewindeke langsheen de Spiegel en Van Thorenburglaan.
 • De aanleg van een fietsverbinding tussen Dreef en het fietspad langsheen de spoorweg.
 • De aanleg van de fietsverbinding tussen Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem in het kader van de ruilverkaveling langsheen de Oude Trambaan.
 • De aanleg van nieuwe voetpaden in Spiegel, Van Thorenburglaan en Moortselestraat.
 • De her aanleg van de voetpaden in de Huckerwijk te Balegem en de wijk te Gijzenzele.
 • Realisatie in het kader van het ruilverkavelingsproject van verschillende nieuwe verbindingen tussen trage wegen in de Ankerwijk.

Oosterzele werd op basis van voormelde geleverde inspanningen één van de 3 genomineerde gemeenten (beste fietsgemeenten) in Vlaanderen. Mits iets meer steun was onze gemeente zelfs uitgeroepen tot “Fietsgemeente van Vlaanderen”.

Met het oog op een betere, maar tegelijk ook veiligere mobiliteit, werden straten heraangelegd, het fietscomfort verhoogd en nieuwe veiligheidsmaatregelen genomen:

 • In het kader van het Aquafinproject in Moortsele werd een veiligere verbinding tussen Moortsele en Scheldewindeke gerealiseerd. Ook een gedeelte van de Vijverstraat kreeg een verkeersveiligere inrichting.
 • In de Langestraat werd het wegdek vernieuwd, de riolering heraangelegd en een veilige fiets- en voetgangersverbinding gerealiseerd.
 • Het Dorp, Keiberg en de Groenweg kregen een facelift. De schoolomgeving werd heringericht als zone 30. De parkeerzones werden duidelijker ingericht en er wordt voorrang gegeven aan de voetganger.
 • Aan de verschillende stations werden comfortabele fietsstallingen geplaatst, alsook nieuwe bushokjes voor de busreizigers.

Cultuur

Wat een uitbreiding van de cultuurbeleving in onze gemeente betreft, werd reeds vorige legislatuur de basis gelegd via de bouw en de exploitatie van het Gemeenschapscentrum “De Kluize”. Inmiddels blijkt dit een voltreffer van formaat.  Het orderboek van De Kluize is – zowel inzake verhuringen als opvoeringen/voorstellingen – maanden op voorhand volgeboekt (wat de polyvalente zaal betreft een paar jaar). Het culturele leven in Oosterzele onderging duidelijk een “boost”.

Het ter beschikking stellen van zaal den Amb8 bleek ook een schot in de roos. De verhuur van dit polyvalent pand overtreft nu al de verwachtingen.

Onze gemeentelijke bib werd verder uitgebouwd en geniet sinds vele jaren, grote waardering  van de Oosterzelenaren en van talrijke bezoekers uit de naburige gemeenten.

Senioren en kwetsbare personen

Een van de prioritaire aandachtspunten waarvoor de beleidsploeg CD&V/N-VA zich inschreef/engageerde is  de zorg voor senioren, zieken en minder-validen. Ons leidmotief voor senioren indachtig (onze senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving laten wonen) wordt mee ondersteund door de toekenning van een jaarlijkse mantelzorgpremie door het OCMW, die instaan voor de mantelzorg voor familieleden, buren of vrienden of die instaan voor palliatieve zorg. Ook mensen met een handicap en inwoners die inkomensgarantie hebben ontvangen een sociale toelage.

Om de toekomstplannen ter hoogte van het “Groot Bewijk” (ruimte gelegen tussen de Stationsstraat en Turkenhoek) te activeren maakte het gemeentebestuur een Ruimtelijk Uitvoeringsplan op voor deze zorgsite. Dit RUP werd ondertussen goedgekeurd en het bestuur nam het initiatief over te gaan tot de aankoop van de nodige gronden. Doel: het versnellen van de inplanting van een nieuw Woon- en Zorgcentrum , zodat binnen afzienbare tijd diverse woonvormen voor senioren zullen kunnen worden aangeboden. Naast dit woon-en zorgcentrum, dat zal plaats bieden aan minimum 60 bedden, zullen er door de sociale huisvestingsmaatschappijen een vijftigtal huur- en koopwoningen gebouwd worden. Binnen dit project zullen er ook een veertigtal aanleunwoningen (nieuwe term voor serviceflats) gerealiseerd worden. Tenslotte komt er ook een co-housing-project binnen deze site.

De complexe administratieve procedure die we moeten doorlopen en het verplicht archeologisch onderzoek hebben ondertussen voor een aanzienlijke vertraging van de vooropgestelde uitvoeringsplanning gezorgd. Het bestuur doet er uiteraard alles aan om het project op de sporen te houden en de vooropgestelde timing alsnog te behalen.

Koken kost uiteraard geld!

Voormelde realisaties (naast tal van andere die hier niet worden vermeld) werden enerzijds gefinancierd met de in het verleden opgespaarde overschotten (de zogenaamde gemeentelijke “spaarpot”) , maar anderzijds ook door het aangaan van leningen. De meerderheid was immers van oordeel dat – gezien de zeer lage intrestvoeten – het moment gunstig was om belangrijke investeringen uit te voeren. Uiteraard heeft dit geleid tot een toename van de gemeentelijke schuld.

Bovendien wordt onze gemeente (en ook andere gemeenten) geconfronteerd met een paar onvoorziene tegenvallers:

 • Het wegvallen van de opbrengst van de dividenden bij Dexia en bij de Gemeentelijke Holding.
 • Het niet naleven door de Federale Overheid van haar verplichting inzake het doorstorten van de opcentiemen op de personenbelasting aan de gemeenten. De doorstorting is bovendien onvolledig en wordt laattijdig uitbetaald.

Via het voorliggend begrotingsontwerp 2016 wil de CD&N/N-VA-meerderheid zwaar inzetten op de schuld afbouw. In die optiek wordt bewust niet geraakt aan de belastingtarieven, maar worden volgende  maatregelen genomen:

 1. Drastische besparingen op de exploitatie-uitgaven
 2. Het beperken van de nieuwe  investeringen tot de strikt noodzakelijke.
 3. Een herfinanciering  van de lopende leningen na onderhandelen met de banken.
 4. De verkoop van gebouwen die niet langer noodzakelijk zijn voor de uitoefening van gemeentelijke kerntaken of die geen echte functie  meer hebben.

Voormelde ingrepen zullen er toe leiden dat binnen afzienbare tijd de kastoestand gevoelig zal verbeteren en er geld ter beschikking zal komen om terug investeringen met eigen middelen te financieren.

Share Button

Proficiat Landskouterse Post

De Landskouterse Post bestaat 10 jaar . Deze verjaardag is tin waard.

Dit communicatiemiddel brengt mensen en ideeën samen.

Nieuwsgaring is een voortdurende inspanning die een evenwicht is tussen iemand of een activiteit vergeten en een activiteit of iemand teveel vermelden. Deze manier van nieuwsgaring wordt je niet in de schoot geworpen integendeel. Het is een voortdurende inspanning van week uit en week in. Ulrik doet deze inspanning voor de inwoners van Landskouter sedert tien jaar. Oprecht proficiat aan Ulrik en zijn gezin die hem soms moest missen.

Op die manier is er correcte en goede info uitgewisseld maar zijn er ook mensen en ideeën samen gebracht en… zijn er vriendschappen ontstaan.

Proficiat Landskouterse Post veel succes en nieuwe mensen, ideeën, activiteiten en vriendschappen gewenst in de komende 10 jaar.

Burgemeester Oosterzele- Landskouter

Burgemeester Johan Van Durme

Burgemeester Johan Van Durme

Share Button

Herschikking schepencollege en bevoegdheden

In zitting van 5 januari 2016 legde het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheidsverdeling vast. De bevoegdheidsverdeling wijzigt n.a.v. een wissel in de gemeenteraad en het college: Wilfried Verspeeten ging per 1 januari met pensioen als schepen; hij zal wel nog in de gemeenteraad blijven zetelen. Jean Marie De Groote – vroeger voorzitter van de gemeenteraad – zal hem vervangen in het college van burgemeester en schepenen. Hilde De Sutter neemt de fakkel als gemeenteraadsvoorzitter over.

het gemeentehuis van Oosterzele

het gemeentehuis van Oosterzele

Burgemeester Johan Van Durme

 • Algemeen Beleid
 • Politie
 • Burgerlijke Stand & Bevolking
 • Personeel

Eerste schepen Christ Meuleman

 • Openbare werken
 • Energiebeleid & Nutsvoorzieningen
 • Mobiliteit & Verkeer
 • Openbaar groen en Kerkhoven

Tweede schepen Marleen Verdonck

 • Onderwijs
 • Cultuur
 • Senioren
 • Gezins- & Kinderopvangbeleid

Derde schepen Jean Marie De Groote

 • Sport
 • Feestelijkheden
 • Toerisme
 • Lokale economie & markten
 • Bestuurlijke organisatie Gemeente en

Vierde schepen Hanna Courtijn

 • Jeugdzaken
 • Communicatie
 • ICT
 • Ontwikkelingssamenwerking

Vijfde schepen Jan Martens

 • Financiën
 • Milieu-, Afval- & Duurzaamheidsbeleid
 • Gebouwen (AGB)
 • Jumelages
 • Sociale Veiligheid

Toegevoegde schepen/ OCMW voorzitter Els De Turck

 • OCMW
 • Ruimtelijke ordening
 • Woonbeleid
 • Onroerend erfgoed
 • Vergunningenbeleid
 • Land- en tuinbouw
Share Button