Erfgoedbank in De Kluize op maandag 2 juni

De erfgoedcel Viersprong Land van Rode lanceerde de erfgoedbank, een digitale beeldbank waarin het verleden van Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint­-Lievens­-Houtem opnieuw zichtbaar wordt.

Heb jij waardevol materiaal om op de erfgoedbank te plaatsen? We zijn op zoek naar getuigenissen van het verleden van het Land van Rode. Origineel beeldmateriaal over vroegere brouwerijen en stokerijen, de reuzen van Oosterzele, buurtwinkels en cafés die verdwenen zijn, volkssporten, het verenigingsleven zijn meer dan welkom.

LOGO_Erfgoedbank

Beleg veilig bij erfgoedbank Land van Rode ! Denk aan de toekomst en laat je erfgoed digitaliseren!

We brengen de erfgoedbank tot bij jou op maandag 2 juni. De erfgoedcel komt naar GC De Kluize met twee scanners en laptops. We digitaliseren je materiaal onmiddellijk zodat je je kostbare herinneringen meteen terug naar huis kan nemen. Ga alvast op zoek in oude schoendozen, lades of op zolder naar beelden, getuigenissen of overblijfselen van het verleden van je regio.

Het cultureel erfgoed van jouw streek wordt op die manier zichtbaar en toegankelijk op erfgoedbanklandvanrode.be.

De erfgoedbankautomaat reist mee!

De mobiele tentoonstellingskast, vormgegeven als een geldautomaat, reist rond in het Land van Rode en houdt halt in bibliotheken, culturele centra, gemeentelijke diensten of andere evenementen. In de erfgoedbankautomaat zit een touchscreen waarmee je kan surfen op erfgoedbanklandvanrode.be. Zo heb je altijd en overal een zicht op het saldo van jouw cultureel erfgoed! De Erfgoedbankautomaat staat al klaar in GC De Kluize!

Share Button

Rioleringswerken voor zuivere Molenbeek en Driesbeek

Aquafin start na het bouwverlof rioleringswerken in Oosterzele. Samen met projectpartners TMVW en het gemeentebestuur van Oosterzele zal het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf het project “sanering Moortsele” uitvoeren. Via dit project wordt het afvalwater van 3.600 inwoners van Scheldewindeke, Moortsele en Oosterzele opgevangen. Dit vuile water komt momenteel nog ongezuiverd in de Molenbeek en de Driesbeek terecht. Na uitvoering van de rioleringswerken zal het afvalwater eerst naar de zuiveringsinstallatie van Oosterzele getransporteerd worden. Daar wordt het eerst gezuiverd vooraleer het in de beek geloosd wordt. Die zal dankzij deze werken dus weer een stukje properder worden en dat is uiteindelijk de bedoeling: zuiver water in onze waterlopen.

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren

Om dat te realiseren zullen de projectpartners wegenis- en rioleringswerken uitvoeren in de Poel- en Vijverstraat, Vijverhoek, Rollebaan, Tramstraat, Tramplein, Moortselestraat, Van Thorenburghlaan, Ginstberg, Meerstraat, Dreef en Spiegel. “Aquafin zal een nieuwe afvalwatercollector aanleggen van de Spiegel in Scheldewindeke tot aan de Poelstraat in Merelbeke”,verduidelijkt projectmanager Wim Verhelst van Aquafin. “Daarnaast bouwen we ook twee pompstations die mee zullen instaan voor het transport van het afvalwater. We voorzien ook in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en zullen enkele nieuwe grachten aanleggen. Onze projectpartner TMVW zal instaan voor de aanleg van een regenwatercollector van de Spiegel tot de Poelstraat, het aanpassen van bestaande grachten en de aanleg van nieuwe grachten, en de afkoppelingen van de woningen op privéterrein. De gemeente Oosterzele ten slotte maakt van de geplande werken gebruik om nieuwe fietspaden aan te leggen, de openbare verlichting te vernieuwen en het elektriciteitsnet ondergronds te brengen.”

Om de hinder tot een minimum te beperken, worden de werken gefaseerd uitgevoerd. “Er zijn 4 verschillende fasen”, verduidelijkt Wim Verhelst. “We starten de werken in de Moortselestraat, het Tramplein en de daaromliggende straten. Daarna schuiven we op naar Dreef en Spiegel. In een derde fase wordt de Van Thorenburghlaan en de Meerstraat aangepakt. De werken in Vijverstraat en Poelstraat ten slotte maken deel uit van de laatste fase. In totaal zullen de werken zo’n 24 maanden duren, al is dat natuurlijk ook een beetje afhankelijk van andere factoren zoals bijvoorbeeld de weersomstandigheden.”

Op dinsdag 27 mei organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Die zal doorgaan om 19.30 uur in Salons Wellington, Moortselestraat 47 te Moortsele. Op de infoavond zal het project meer in detail worden toegelicht en krijgen omwonenden kans om vragen te stellen. Uiteraard is ook de pers welkom op de infoavond.

Share Button

Kort nieuws – mei 2014

SK Landskouter eindigt met overwinning

De voetbalploeg van ons dorp heeft de competitie in 4e provinciale B afgesloten met een overwinning op het veld van Wichelen. Op zondag 27 april won het er met 2-4.

De drie punten van die overwinning waren evenwel niet voldoende om zich te ontdoen van de laatste plaats, omdat ook de voorlaatste Laarne-Kalken B won. Beide ploegen tellen 25 punten uit 30 wedstrijden, maar Laarne-Kalken heeft 7 wedstrijden gewonnen en Landskouter maar 6.

de eindstand in 4e provinciale B, seizoen 2013-2014 (bron: devoetbalmarkt.be)

de eindstand in 4e provinciale B, seizoen 2013-2014 (bron: devoetbalmarkt.be)

Pin- of pukcode elektronische identiteitskaart verloren?

Soms wordt de kaart geblokkeerd bij verkeerd gebruik en beschikt de eigenaar van de  kaart niet meer over de pincode of zijn de pin- en pukcodes onvindbaar. Daarom bestaat de  mogelijkheid om een herdruk van de pin-pukcodes aan te vragen bij de gemeente waar men ingeschreven is.

De nieuwe pin- en pukcodes worden naar de dienst Burgerzaken gestuurd, die de aanvrager op de hoogte brengt. De aanvrager komt de codes persoonlijk afhalen met de eID op zak.

In 2013 waren er 220 zulke aanvragen in Oosterzele. De helft van de personen die een nieuwe code aanvroeg, kwam die nieuwe code echter niet afhalen. De gemeenteraad besliste om vanaf 1 mei een retributie van €5 in te voeren om inwoners te stimuleren hun codes beter bij te houden en zo nodeloos administratief werk te vermijden.

Een aanvraag die de burger zelf doet blijft een gratis alternatief. Het online aanvragen van pin- en pukcodes is namelijk ook mogelijk via ibz.rrn.fgov.be

Share Button

Paaseierenraap brengt €500 op voor goed doel

De paaseierenraap voor het goede doel, georganiseerd door Daniel De Bruycker op paaszondag 20 april, heeft €500 opgebracht. Daniel bedankt deelnemers en sponsors.

Paaseierenraap bij Daniel De Bruycker

Paaseierenraap bij Daniel De Bruycker op de Rooberg

Er kwamen een kleine honderd deelnemers af op de uitnodiging van Daniel om paaseieren te rapen in de weide naast zijn woning op de Rooberg. Een 30-tal kinderen gingen de wei op, zoekend naar chocolade paaseitjes. De ouders konden toezien met een drankje en een hapje. Er was ook nog een loterij om reuze chocolade paashazen.

Kinderen en ouders gaan de wei op - de zoektocht naar paaseieren is begonnen

Kinderen en ouders gaan de wei op – de zoektocht naar paaseieren is begonnen

De actie bracht netto €500 op, een mix van bijdragen voor de hapjes en drankjes, de tombola en giften. Dat bedrag gaat integraal naar het goede doel: het tehuis voor volwassen personen meteen handicap van vzw Angele Verburght te Landegem

Daniel De Bruycker was tevreden over de opkomst en de opbrengst van het evenement. Hij danks alle deelnemers en zijn sponsors. Het ziet er naar uit dat dit evenement ook volgend jaar zal plaatsvinden, dus hou de datum van paaszondag 5 april 2015 alvast vrij!

De winnaars van de reuze chocolade paashazen

De winnaars van de reuze chocolade paashazen

Share Button

Verkiezingen op zondag 25 mei

Op zondag 25 mei moeten alle kiesplichtigen stemmen voor vertegenwoordigers in het Europees, federaal en Vlaams parlement. De meeste Landskouternaren zullen dat zoals gewoonlijk doen in het schooltje op de Rooberg, dat ditmaal bureau nummer 67 toegewezen kreeg, en dit tussen 8u ’s morgens en 14u ’s namiddags.

Europese, federale en Vlaamse verkiezingen op zondag 25 mei

Europese, federale en Vlaamse verkiezingen op zondag 25 mei

Twee kopstukken uit de Oosterzeelse politiek dingen mee naar de gunst van de kiezer. Burgemeester Johan Van Durme staat op de 8ste plaats van de CD&V lijst voor het Vlaams parlement. Lees meer over Van Durme’s kandidatuur via deze link. Open VLD plus fractieleider Filip Michiels is eveneens kandidaat voor het Vlaams niveau: hij staat op de 17de plaats bij de Open VLD. Meer info over Michiels zijn kandidatuur in dit artikel. CD&V en Open VLD hebben op dit moment elk 6 vertegenwoordigers in het Vlaams parlement die uit de kieskring Oost-Vlaanderen komen.

U kan alvast oefenen door de drie stembiljetten (Europees, federaal, Vlaams) op voorhand te bekijken via deze links:

Share Button