Overgang bestuur KVLV

Tijdens haar laatste vergadering van 2012 huldigde de KVLV van Landskouter uittredend voorzitster Erna Tondeleir, secretaris Annie De Vos. en gewestverantwoordelijke Gaby Verhofsté. Ze blijven alle drie in het nieuwe bestuur, maar hun functies worden nu waargenomen door respectievelijk Mieke Goeteyn, Nancy Cooreman en Ann De Brouwer.

het nieuwe KVLV bestuur (vlnr) Nancy Cooreman (secretaris), Ann De Brouwer (gewestverantwoordelijke), Martine Braeckman, Annie De Vos, Erna Tondeleir, Gaby Verhofsté en Mieke Goeteyn (voorzitster)

het nieuwe KVLV bestuur anno 2013 met (vlnr) Nancy Cooreman (secretaris), Ann De Brouwer (gewestverantwoordelijke), Martine Braeckman, Annie De Vos, Erna Tondeleir, Gaby Verhofsté en Mieke Goeteyn (voorzitster)

Op zondag 16 december waren een twintigtal leden van de Landskouterse afdeling van de KVLV aanwezig in het schooltje op de Rooberg, waar de vereniging steeds haar maandelijkse activiteiten organiseert. De nieuwe voorzitster Mieke Goeteyn nam het woord en bedankte haar voorgangster Erna Tondeleir uitvoerig, alsook Annie De Vos (vorige secretaris) en Gaby Verhofsté (vorige gewestverantwoordleijke). De nieuwe voorzitster prees de inzet van Erna, haar werk achter de schermen, de vele voorbereidingen voor de samenkomsten, het opruimen… Erna is al 33 jaar bestuurslid en is 11 jaar voorzitster geweest. Als blijk van waardering kreeg Erna een acrostichon (naamgedicht) cadeau, alsook een bloemstuk en twee flessen artisanale wijn uit Landskouter. Ook Annie De Vos (reeds 39 jaar bestuurslid waarvan 20 jaar als secretaris) en Gaby Verhofsté werden in de bloemetjes gezet.

Acrostichon Erna

het naamgedicht voor Erna

De nieuwe voorzitster sloot af met een verwijzing naar het jaarprogramma voan 2013. “De KVLV blijft een dynamische vereniging die aan vrouwen de mogelijkheid biedt om samen vorming te genieten in veel sectoren van het maatschappelijk leven, maar ook om samen met andere vrouwen hier in dit kleine dorp leuke dingen te doen. Ons jaarprogramma 2013 biedt daar zeker de mogelijkheid toe. Wij, Gaby Erna, Annie, Ann, Martine, Nancy als secretaresse en ikzelf als voorzitster nemen een flitsende start in 2013 […] Op 24 februari verwachten we jullie voor onze startvergadering «Talent in actie!»”, aldus Mieke Goeteyn.

KVLV leden kregen taart van de aftredende voorzitter, secretaris en gewestverantwoordelijke

KVLV leden kregen taart van de aftredende voorzitter, secretaris en gewestverantwoordelijke

Share Button

“Mobiliteit doet leven” – inspiratiesessies Tracé Travak

Ben je gebeten door geschiedenis, bezoek je al eens een archief, studeer je geschiedenis, wil je later graag bij een erfgoedcel werken, schrijf je graag, kom je graag verhalen over onze geschiedenis te weten, heb je altijd al een journalist willen zijn of ga je graag op zoek naar de geschiedenis van je gemeente of familie? Dan zijn de Inspiratiesessies van Tracé Travak helemaal jouw ding! Tussen 14 november en 13 februari organiseert Erfgoedcel Viersprong vier inspiratiesessies rond de geschiedenis van het alledaagse leven.

Tracé Travak is een project van Erfgoedcel Viersprong waarbij de geschiedenis van het woon-werkverkeer en de pendelaars in het Land van Rode van onder het stof wordt gehaald. Elke dag pendelen duizenden mensen van en naar het werk en staan we vaak met z’n allen uren in de file. Maar is dat altijd zo geweest? De komst van de trein, tram, fiets en auto hadden een grote invloed op het dagelijks leven van de mensen in de streek. Met de Inspiratiesessies van Tracé Travak, willen we iedereen uitnodigen en inspireren om deze geschiedenis terug levend te maken.

Tracé Travak – collectie De Paepe

Inspiratie en subsidies

Op elke sessie komt een spreker uit de doeken doen hoe mobiliteit het dagelijks leven van de mensen in het Land van Rode veranderde. Telkens wordt getoond hoe je concreet met het onderwerp aan de slag kan en welke geschreven of mondelinge bronnen je kan raadplegen. Vervolgens gaan we met een aantal ideeën aan de slag. Wil je rond het thema samenwerken, een activiteit organiseren, artikel schrijven, tentoonstelling maken, interviews afnemen, foto’s verzamelen, enz.? Dan kan je hiervoor een subsidie krijgen. Aan de hand van vier thema’s wordt de invloed van een veranderde mobiliteit op het dagelijks leven belicht: tijdsbeleving, nieuwe sociale knooppunten, de nare kantjes van mobiliteit en het werken buiten de eigen streek.

Tweede sessie 10 december: Mobiliteit doet leven

Door de komst van trein en tram ontstonden in het dorp nieuwe sociale knooppunten. Aan vele tramhaltes werd café gehouden. Mensen schuilden er voor de sneeuw of regen en vergaten wel al eens hun tram te nemen. Andere reizigers waren er dan weer niet over te spreken dat men in een café op de tram moest wachten. Het station was nog zo’n nieuw knooppunt waar nieuwe sociaal leven ontstond. Reizigers kwamen er toe en vertrokken er zowel ’s nachts als overdag. De post huisde in het station. Het station was bovendien een van de enigste plaatsen in het dorp waar je een telegram kon versturen of telefoneren. Zo werd het station een plaats in of net buiten het dorp waar altijd leven te bespeuren viel.

Programma

Deelname aan de Inspiratiesessies Tracé Travak is gratis. Gelieve uw komst op voorhand te bevestigen. Wil je meer informatie? Bel 09 363 88 53 of mail naar lien.ceuppens@4sprong.be

  • Maandag 10 december 2012: Mobiliteit doet leven. 19u30-22u Kleine zaal GC ’t Groenendal, Brandegems Ham 5, 9820 Merelbeke. Gelieve uw komst te bevestigen vóór 7 december 2012.
  • Dinsdag 15 januari 2013: Een zegen en een vloek
  • Woensdag 13 februari 2013: Reizen om te werken
Share Button

Kort nieuws december 2012

Deze zondag 9 december wordt er een kerstconcert georganiseerd in de Sint-Agathakerk te Landskouter. Onder de naam “Veni Veni Emmanuel” komt het Martinuskoor uit Massemen zingen in onze kerk, om 16u. Meer informatie en kaarten (€8) bij Wim De Vis, tel 09 362 43 37 of wim@de-vis.be.

kerstconcert in de Sint-Agathakerk nu zondag 9 december

Kerkkuis op 18 december

Naar jaarlijkse gewoonte krijgt de Sint-Agathakerk een grote poetbeurt in december. Padre Renaat nodigt vrijwilligers uit om op dinsdag 18 december mee te helpen, ’s morgens van 9u tot 12u en ’s namiddags van 14u tot 17u.

Kerstvieringen

Op kerstavond 24 december om 17u is er een gezinskerstviering in de kerk van Bottelare. Op kerstdag zelf wordt de kerstviering voor de zes parochies eveneens in Bottelare georganiseerd.

Nieuwjaarsreceptie op 6 januari

De gemeente Oosterzele organiseert haar traditionele nieuwjaarsreceptie voor de eerste maal in het gemeenschapscentrum De Kluize op de Windekouter op zondag 6 januari tussen 11u en 13u.

Inschrijven is vereist en kan via e-mail naar nieuwjaar@oosterzele.be.

SK Landskouter

De voetbalploeg van ’t dorp heeft vorige zondag thuis een punt gepakt tegen Zevergem: het werd 2-2. In november won het thuis met 1-0 van Merelbeke en kon het ook in Gentbrugge een puntje halen. Daarnaast waren er verliesmatchen tegen Beervelden en Nazareth-Eke.

Met die punten is SK van de laatste plaats weggeraakt. De eerstevolgende thuismatch is op zondag 23 december om 14u30 tegen HO Kalken B.

Share Button

CD&V bestuur aangevuld met N-VA

Eind november raakte de samenstelling van het nieuw schepencollege van Oosterzele bekend. Van CD&V zijde zijn dit burgemeester Johan Van Durme en schepenen Christ Meuleman en Marleen Verdonck. Els De Turck zal de OCMW raad voorzitten en wordt daardoor automatisch ook schepen.

Deze CD&V ploeg wordt aangevuld met twee N-VA gemeenteraadsleden die dus tevens schepen worden: Jan Martens en Hanna Courtijn.

het gemeentehuis van Oosterzele

Het voorzitterschap van de gemeenteraad werd aan Jean-Marie De Groote toegewezen. De huidige voorzitter Paul Cottenie kwam niet meer op bij de verkiezingen. Cottenie zou bij de volgende zitting van de gemeenteraad op 12 december, de titel ereschepen krijgen gelet op de jarenlange inzet voor de Oosterzeelse gemeenschap. Halverwege de legislatuur neemt Hilde De Sutter het voorzitterschap over, terwijl De Groote het schepenambt dan overneemt van Verspeeten. Over de verdeling van de bevoegdheden is nog niets geweten.

Doordat Els De Turck doorschuift naar de OCMW raad kan Koen Beeckman haar plaats innemen in de gemeenteraad. Op die manier zetelt er toch een Landskouternaar in de raad. Koen zou wel niet meer in de politieraad zetelen. De samenstelling van de andere commissies en raden wordt wellicht pas in januari bekend gemaakt. De nieuwe gemeenteraad wordt op woensdag 2 januari geïnstalleerd in openbare zitting.

Hoewel er een persconferentie werd vooropgesteld midden december raakte het nieuws over de samenstelling van het college reeds bekend via Het Nieuwsblad (klik hier voor de link naar het origineel artikel van 30 november). Het werd nog niet bevestigd via de gemeente zelf en ook op de website van CD&V Oosterzele is er niets van terug te vinden. Op de website van N-VA Oosterzele werd het artikel van Het Nieuwsblad overgenomen op 3 december.

Oppositiepartij SVVO wacht op het bestuursdocument van de meerderheid. De partij had gehoopt dat het aantal schepenen zou verminderd worden in deze financieel moeilijke tijden, iets waar de N-VA zelf zou voor gepleit hebben. Maar de meerderheid houdt vast aan het maximum aantal schepenen, aldus SVVO-voorzitter Filip Michiels.

Share Button