Oppositie voelt zich gesteund door Bourgeois in zaak geweigerde kandidaten intercommunales

Eind januari werden de kandidaten van de verenigde oppositie (SVVO, Groen) voor plaatsen in het bestuur van de intercommunales afgewezen door de CD&V/N-VA meerderheid (lees hierover ons artikel van januari via deze link). Zowel Groen als SVVO waren verontwaardigd en hebben parlementaire vragen gesteld aan minister Bourgeois. Zij voelen zich gesteund in zijn antwoord en dienen klacht in bij de provinciegouverneur om de bewuste beslissing van de gemeenteraad van 31 januari te laten schorsen.

Op 26 februari heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois een antwoord gegeven op de parlementaire vragen van Bart Caron (Groen) en Sas van Rouveroij (Open VLD, fractieleider) over de vertegenwoordiging van de oppositie in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

De vraag was mee ingegeven door de stemming in de gemeenteraad van Oosterzele van woensdag 30 januari jl. bij het aanduiden van de oppositieraadsleden. SVVO en Groen hadden gemeenschappelijke voordrachtsdocumenten ingediend waarbij de verschillende oppositiepartijen telkens één gezamenlijke oppositiekandidaat voordroegen om die controletaak binnen de intergemeentelijke verenigingen op zich te nemen. CD&V/N-VA kondigde aan dat er afspraken waren  gemaakt op provinciaal niveau met de andere CD&V/N-VA fracties om geen kandidaten van de oppositie te steunen, waarop SVVO en Groen hun bezwaren uitten.

enkele intercommunales waar Oosterzele deel van uit maakt

enkele intercommunales waar Oosterzele deel van uit maakt

Minister Bourgeois: “Oppositie uitsluiten omdat ze oppositie is, kan niet”

In zijn antwoord binnen de commissie Binnenlands Bestuur van dinsdag 26 februari was de minister Bourgeois (N-VA) heel duidelijk: “Het kan niet dat de meerderheid een gezamenlijke kandidaat van de oppositie wegstemt, enkel en alleen omdat het een kandidaat is van de oppositie. Een kandidaat niet steunen omwille van zijn politieke kleur kan niet. Wanneer dit toch zou gebeuren, zou dit een miskenning van de geest van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking zijn. De democratie is een spel van meerderheid en oppositie en we kunnen niet aanvaarden dat een persoon die unaniem wordt voorgedragen door de verenigde oppositie niet wordt gesteund door de meerderheid, voor een bestuursfunctie met raadgevende stem in een intercommunale.”

Ook vanuit CD&V-hoek werd door Vlaams Volksvertegenwoordiger Ward Kennis gerepliceerd dat het maar de normaalste zaak van de wereld is dat oppositiekandidaten voor dergelijke mandaten gesteund worden. De minister gaf in zijn antwoord aan Sas van Rouveroij bovendien nogmaals mee dat de toezichtstermijn op beslissingen van gemeenteraden 30 dagen bedraagt.

Filip Michiels (SVVO): “Zoals aangekondigd in ons persbericht van 3 februari jl. legt onze SVVO-fractie een klacht neer bij Gouverneur Jan Briers, om de beslissingen hierover op de jongste gemeenteraad ongedaan te maken. Wij maken ons sterk dat, het antwoord van minister Bourgeois indachtig, de belissingen over de invullingen van de mandaten geschorst zullen worden. Er zal dus wellicht een nieuwe stemming moeten worden georganiseerd, na de uitspraak van de gouverneur.”

In zijn antwoord in het Vlaams Parlement achtte minister Bourgeois het wel mogelijk dat in “uitzonderlijke gevallen” — onverenigbaarheid bijvoorbeeld — de meerderheid een kandidaat van de gemeenschappelijke oppositie wegstemt, mits “grondige motivatie”. Barbara Redant (Groen) ziet echter geen gegronde redenen voor de afwijzing: “Het enige argument dat de meerderheid aanhaalde was de verwijzing naar de politieke afspraken met andere CD&V/N-VA gemeenteraadsleden binnen het werkingsgebied van de intercommunales.”

Van de meerderheid kregen we nog geen reactie binnen.

Share Button

Kapping in Aelmoeseneiebos

Op 4 maart 2013 begint men aan een kapping in het Aelmoeseneiebos, in de bosbestanden gelegen tussen de Geraardsbergsesteenweg en de gebouwen van de UGent. De werken zullen twee weken duren. Op het onderstaande kaartje wordt aangegeven in welke delen van het bos bomen geveld zullen worden.

het kappen van de bomen is voorzien in het in rood gearceerde deel van het bos, aan de rechterkant van de Geraardsbergsesteenweg net over de grens met Gontrode

het kappen van de bomen is voorzien in het in rood gearceerde deel van het bos, aan de rechterkant van de Geraardsbergsesteenweg net over de grens met Gontrode

De kapping is een bosbouwkundige maatregel waarbij kaprijpe bomen (ca. 80 jaar oud) geoogst worden. Hierbij wordt voornamelijk de Amerikaanse eik gekapt. Om de bosstructuur te behouden blijven de inheemse soorten staan. De machines mogen het bestand zelf niet inrijden. Zo wordt schade aan de kwetsbare bodem beperkt gehouden. In het najaar van 2013 zal dan aangeplant worden met jonge boompjes van inheemse soorten (o.a. eik, beuk, es).

Indien U nog bijkomende vragen of opmerkingen heeft kan u het Labo voor Bos en Natuur van de Universiteit Gent contacteren via aelmoeseneiebos@ugent.be of 09/264.90.26.

Share Button

Erfgoeddag op zondag 21 april

Op zondag 21 april is het erfgoeddag. Overkoepeld door FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, en ondersteund door de lokale Erfgoedcel Viersprong Land van Rode en de Vlaamse Gemeenschap, worden er in Oosterzele en omstreken tal van activiteiten georganiseerd. Het skelet van Melle, tentoonstellingen in Merelbeke en Munte, workshops in Sint-Lievens-Houtem.

Erfgoeddag 2013 onder het thema "Stop de tijd!" De wekker is een heel duidelijkere verwijzing naar het begrip tijd. Bovendien houdt deze wekker – versterkt door het kleurenpalet – ook iets alarmerends in zich. Ook voor ons cultureel erfgoed tikt de klok immers verder. Door de zorg die we voor ons cultureel erfgoed hebben, kunnen we de tanende tand des tijds stoppen of op zijn minst vertragen. Erfgoedzorg is een full time job. De wekker moet dan ook regelmatig met de sleutel worden opgewonden.

Erfgoeddag 2013 onder het thema “Stop de tijd!”
De wekker is een heel duidelijkere verwijzing naar het begrip tijd. Bovendien houdt deze wekker – versterkt door het kleurenpalet – ook iets alarmerends in zich. Ook voor ons cultureel erfgoed tikt de klok immers verder. Door de zorg die we voor ons cultureel erfgoed hebben, kunnen we de tanende tand des tijds stoppen of op zijn minst vertragen. Erfgoedzorg is een full time job. De wekker moet dan ook regelmatig met de sleutel worden opgewonden. Het ontwerp van de affiche is van Jan Hendrickx, van Gramma.

In Oosterzele stelt het Heemkundig Genootschap Land van Rode tekeningen tentoon van Armand Heins, een Gentse kunstenaar die vaak in de buurt vertoefde en zo een tijdsbeeld vastlegde van het Land van Rode rond de vorige eeuwwisseling.

In Balegem is er een lezing en tentoonstelling over de duivensport. En in Moortsele gaat het over de geschiedenis van de bijenteelt.

Het volledig programma van die dag kan u bekijken via deze link. Begin april krijgt u de “Krant van ’t Rhodeland” in de bus met een uitgebreid overzicht van alle activiteiten.

Share Button

Milieuweek van 2 tot 9 maart

Het gemeentebestuur Oosterzele hecht veel belang aan zijn milieubeleid. Daarom organiseert het bestuur ook in 2013 opnieuw een milieuweek. Deze zal plaatsvinden van zaterdag 2 t.e.m. zaterdag 9 maart.

Zaterdag 2 maart – opening van de milieuweek
We openen de milieuweek om 15 uur in GC De Kluize met de nostalgische familiefilm ‘Erik of het klein insectenboek’. Deze titel werd voor het eerst uitgebracht in 1941 door de Nederlandse schrijver Godfried Bomans en is ondertussen al meermaals verfilmd. De voorstelling is gratis en geschikt voor de hele familie. Inschrijven is verplicht via milieu@oosterzele.be of telefonisch op 09 363 99 35/36.

"Erik of het klein insektenboek", een Nederlandse familiefilm uit 20040

“Erik of het klein insektenboek”, een Nederlandse familiefilm uit 2004

Aanbod voor de scholen
Van 4 t.e.m. 8 maart krijgen onze scholen een volledig milieuvriendelijk programma voorgeschoteld. De kleuters en het 1ste en 2de leerjaar worden ondergedompeld in de wondere wereld van meespeeltheater Jeuk. Het stuk ‘Pantoffelheld, ben jij er ook één’ is op maat gemaakt van onze kleintjes. Het is een speelse bewerking van Peter en de Wolf, met speciale aandacht voor het bos en de dieren. De iets groteren mogen via Rock’n Roll in Koningsland genieten van een middeleeuws feest met aandacht voor het milieu.

De leerlingen van het derde en vierde leerjaar gaan op stap in Moortsele voor een ‘walk for water’. Deze wandeling is een nationaal initiatief in het kader van wereldwaterdag (22 maart 2013). Op deze dag willen we de nadruk leggen op de toegang tot drinkbaar water voor iedereen, zowel hier als in het zuiden. Tijdens de tocht bezoeken we ook een aantal gemeentelijke waterdragers zoals de Molenbeek, het overstromingsgebied en Ginstbronnen waar natuurlijk mineraalwater wordt gebotteld.

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar krijgen een workshop aangeboden door vzw Green en we blijven bij het thema water. Via de fotoreeks ‘Troubled waters’ van fotograaf Dieter Teleman krijgen de kinderen een beeld van het belang van water en wat dit betekent voor onze beschaving en welvaart. De droogtes, de overstromingen en zodoende de noodzaak om rationeel om te springen met onze watervoorraden. Het belooft een boeiende ontdekkingsreis te worden.

Zaterdag 9 maart – traditionele afsluiter
Als afsluiter van de milieuweek editie 2013 staat de traditionele plantactie in het geboorte- en speelbos ‘Lange Broucke’ op het programma. De ouders van kinderen geboren in 2012 worden uitgenodigd om voor hun kind een geboorteboom te komen planten.

Share Button

Cross-country jachtrit Equus

Op zondag 17 feburari hield de Jachtclub Equus een zogenaamde cross-country rit in Landskouter met een 25-tal ruiters. Ze vertrokken na de middag aan de hoeve Van De Putte, in de Lembergestraat. Sympathisanten konden met de wagen volgen om de ruiters op verscheidene velden in Landskouter en omstreken in actie te zien. Daar had de organisator een parcours met hindernissen uitgestippeld.

Ruiter en paard van jachtclub Equus nemen een hindernis langs de Uilhoek

De club organiseert jaarlijks een twaalftal ritten die om beurt door leden georganiseerd worden. De rit in Landskouter was opgezet door Johan Scheirlinck, neef van de Van De Putte’s. De ruiters en hun gevolg parkeerden op de weide naast de hoeve. Na een opwarming op het achterliggend weiland, een korte toespraak en een druppel, vertrokken de ruiters iets na 14u in jachtuniform richting Neerstraat (Merelbeke) — net over de Molenbeek — waar een eerste proef op het programma stond. Rond 16u kwamen ze terug in de buurt, met een parcours op de kouters langs de Uilhoek. De rit werd ’s avonds afgesloten met een etentje in het IJzeren Hekken.

de ruiters van Equus, vlak voor hun vertrek door de kouters van ons dorp

de ruiters van Equus, vlak voor hun vertrek door de kouters van ons dorp

Meer info en foto’s van jachtclub Equus op equusjachtclub.be.

Share Button

Heraanleg schoolomgeving Keiberg: voetpaden zo toegankelijk mogelijk houden

Ter hoogte van de Keiberg zijn net de voorbereidende werken van start gegaan voor het tweede luik van de heraanleg van de schoolomgeving Leefschool. Die werken omvatten onder meer de heraanleg van de voetpaden op de Keiberg en het Dorp in Oosterzele. SVVO dringt er bij monde van raadslid Carine Schamp op aan om deze voetpaden – na de werken – zo toegankelijk mogelijk te houden.

“Bij de recente heraanleg van de Groenweg, een straat gelegen tussen de gemeenteschool en de Leefschool, die veel gebruikt wordt door ouders en grootouders (soms met kinderwagens), werden de verlichtingspalen niet altijd op een even geschikte locatie geplaatst. Zo staan sommige palen midden het voetpad, waardoor het moeilijk is om met een kinderwagen of rolstoel gebruik te maken van het voetpad,” aldus SVVO-gemeenteraadslid Carine Schamp.

“Door de paal ter hoogte van de bloembak/haagbeplanting te plaatsen, of net meer tegen de huisgevel, zou het voetpad een stuk toegankelijker zijn,” aldus Carine Schamp.

“Door de paal ter hoogte van de bloembak/haagbeplanting te plaatsen, of net meer tegen de huisgevel, zou het voetpad een stuk toegankelijker zijn,” aldus Carine Schamp. (foto SVVO)

“Had men sommige palen 40 cm meer naar links of rechts geplaatst (tussen de hagen), dan waren rolstoelgebruikers en ouders of grootouders met een kinderwagen niet verplicht om telkens van het voetpad te gaan en zich op de rijweg tussen de auto’s te begeven.”

SVVO heeft er in het verleden op aangedrongen om hagen aan te planten tussen de rijweg en fiets- of voetpaden, maar het mag niet de bedoeling zijn dat voetpaden daarbij onbruikbaar worden voor sommige bevolkingsgroepen. Daarom pleit SVVO er voor om in de toekomst bij de heraanleg van voetpaden steeds een standaardcontrole uit te voeren naar het plaatsen van de (verlichtings)palen om alle voetpaden zo toegankelijk mogelijk te houden. Zo kunnen verkeersonveilige situaties zo veel als mogelijk vermeden worden. Carine Schamp heeft in die zin een schriftelijke vraag gesteld aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Share Button

Voorlopig dossier windhoos ingediend: 2,8 miljoen schade

Op donderdag 14 februari diende de Gemeente Oosterzele het voorlopige schadedossier na de windhoos van 5 februari l.l. in bij de gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen, met de bedoeling het gebeuren als ramp te laten erkennen. De schade wordt voorlopig in totaal op 2 803 000 euro geraamd.

Er zijn voorlopig 138 schadedossiers van verschillende geteisterden. Het betreft vooral volgende schade:

  • Schade aan dak (gebroken of weggewaaide dakpannen, weggewaaide dakbedekking, schade aan onderdak, schade aan dakgoten, schade aan dakgebinte, …)
  • Schade aan gevels (stabiliteitsproblemen gevels, ingestorte gevels en tipgevels, schade aan schouwen, gevels uit verband, losgekomen muurplaten en hechtingen, …)
  • Schade aan voertuigen (verplaatste of omgewaaide voertuigen, beschadigd door rondvliegend puin, …)
  • Schade aan beplanting en bomen
  • Schade aan teelten
  • Schade aan bedrijfsgebouwen
  • Schade aan afsluitingen en tuinmeubilair
  • Schade aan tuin- en andere bijgebouwen

Verdere verloop

De gouverneur zal het dossier verder bezorgen aan de minister van Binnenlandse Zaken die het uitzonderlijk karakter van het fenomeen (natuurkundig en financieel) zal laten  onderzoeken. Is het natuurfenomeen niet uitzonderlijk, dan wordt de ramp niet erkend. Indien wel, valt de beslissing tot erkenning op de ministerraad en wordt het besluit ondertekend door de koning.

Na publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad is de ramp officieel erkend en kunnen de getroffenen een volledig dossier indienen bij de provinciegouverneur.

Inwoners die meer info willen, kunnen terecht bij het gemeentebestuur via tel. 09 363 99 38 of tineke.heye@oosterzele.be. Voor specifieke vragen m.b.t. het Rampenfonds kan men het provinciaal aanspreekpunt Rampenfonds contacteren via tel. 09 267 88 22 of sabine.verbanck@oost-vlaanderen.be Daarnaast kunnen de getroffen inwoners ook terecht bij het Sociaal Team & Algemene Preventie (STAP-team) via tel. 09 363 72 30 of sociaal.team@politie5418.be.

VRT journaal van 6 februari

VRT journaal van 6 februari

Share Button

Windhoos Oosterzele: gemeente zal via gouverneur vraag tot erkenning als ramp indienen

Na de windhoos van dinsdag 5 februari 2013 zal de burgemeester via de gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen een vraag tot erkenning als ramp indienen. Alle getroffenen moeten in eerste instantie bij hun eigen verzekeraar aangifte van de schade doen; de Gemeente roept op om zo veel mogelijk foto’s van de geleden schade te maken en aan het dossier toe te voegen.

Erkenning van de ramp

De burgemeester moet via de gouverneur bij de minister van Binnenlandse Zaken een vraag tot erkenning van de ramp indienen: de gouverneur stelt een dossier voor zijn provincie samen en bezorgt dat dan aan de minister van Binnenlandse Zaken.

De vraag om schadevergoeding van het rampenfonds kan pas ingediend worden na de
officiële erkenning van de ramp. Als de ramp officieel erkend is, kunnen de getroffenen een
volledig dossier indienen bij de provinciegouverneur.

Inwoners die meer info willen, kunnen terecht op het infonummer van de Gemeente, tel. 09 363 99 16. Het infonummer is deze week nog te bereiken op werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur. Nadien kunnen zij met verdere vragen de Gemeente contacteren via tel. 09 362 50 09.

Daarnaast kunnen de getroffen inwoners ook terecht bij het Sociaal Team & Algemene Preventie (STAP-team) via tel. 09 363 72 30 of sociaal.team@politie5418.be

Voor specifieke vragen m.b.t. het Rampenfonds kan men het provinciaal aanspreekpunt Rampenfonds contacteren via tel. 09 267 88 22 of sabine.verbanck@oost-vlaanderen.be.

VRT verslag van dag nadien

Ondertussen haalde de ramp opnieuw het VRT journaal, deze keer over hoe onze gemeente omgaat met de gevolgen van de ramp de dag nadien. Klik hieronder om het fragment op te starten.

VRT journaal van 6 februari

VRT journaal van 6 februari

Share Button

Windhoos veroorzaakt veel schade in Oosterzele – negen woningen tijdelijk onbewoonbaar verklaard

Na de windhoos van deze ochtend zijn in totaal negen woningen in Oosterzele tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Een door de Gemeente aangestelde ingenieur-architect heeft de woningen prioritair onderzoeken. In een tweede fase onderzoekt hij ook de andere getroffen woningen. In totaal zijn er 98 schadegevallen opgetekend.

Berichtgeving KMI

Berichtgeving van het KMI m.b.t. de windhoos “Tijdens de ochtend van dinsdag 5 februari trok tussen 04:30h en 06:00h een zeer actieve buienlijn vanaf de kust oostwaarts over de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Deze buienlijn was vergezeld van onweersverschijnselen. Het KMI kreeg meldingen van rukwinden en lokale hagelbuien.

De gemeten snelheden van de maximale windstoten bedroegen vanochtend in West-Vlaanderen: Koksijde: 72 km/h, Middelkerke 76 km/h en Zeebrugge 87 km/h. In Oost – Vlaanderen: Zelzate: 72 km/h en Melle 50 km/h.

Wij benadrukken echter het feit dat er zich, zeer lokaal, onweders voordeden in de getroffen provincies. Onder deze omstandigheden, is het altijd mogelijk dat er zich plaatselijk hevige windstoten voordoen die ontsnappen aan de anemometrische metingen in de meteorologische stations.

Deze hevige windstoten kunnen enerzijds te wijten zijn aan de passage van een plaatselijke windhoos en anderzijds aan rukwinden tijdens de onweders. Deze twee situaties kunnen belangrijke windschade veroorzaken, die vaak zeer lokaal zijn.

Tijdens dergelijke meteorologische omstandigheden (onweer), volstaan de metingen die in het anemometrische meetnet verricht worden niet om de windsnelheden van de hoogste windstoten die zich lokaal konden voordoen, te karakteriseren.

Volgens de radarbeelden en de weercomputers was er veel onstabiliteit en windschering aanwezig; dit zijn de ingrediënten die nodig zijn om windschade te krijgen in een onweersituatie. Er was pas voldoende duidelijkheid toen de buien de kust naderden en de nieuwe radar van Jabbeke duidelijke windschering en zware buien detecteerde.

Het KMI heeft op dat ogenblik een waarschuwing voor onweer gegeven en in het weerbericht over felle rukwinden gesproken. In vele gevallen is het mogelijk om te voorspellen dat er zich omstandigheden zullen voordoen waarin windschade bij onweer mogelijk is, maar we kunnen onmogelijk de plaats of de mate van deze schade op voorhand inschatten.

Een analyse van de doppler radar beelden doet ons vermoeden dat er zich  zeer waarschijnlijk plaatselijk, namelijk op het grondgebied van de gemeenten Meulebeke en Oostrozebeke, een windhoos voordeed, die over een relatief kleine afstand en op een relatief smal traject ernstige windschade heeft aangericht.

Wij wensen echter de aandacht te vestigen op het feit dat een verdere analyse van de radarbeelden, en een expertise van de aangerichte schade en/of de schadesporen ter plaatse nodig is om definitief uit te wijzen of er zich windhozen of valwinden voordeden in de provincies West- en Oost-Vlaanderen.”

Klik hieronder om het fragment van Het Journaal (VRT) van 7u te bekijken over het onweer in Oosterzele:

klik hierboven om het fragment uit Het Journaal (VRT) van 5 februari 2013 te bekijken

klik hierboven om het fragment uit Het Journaal (VRT) van 5 februari 2013 te bekijken

Aanvankelijk zes woningen onbewoonbaar

Na de windhoos van deze ochtend onderzocht een ingenieur-architect de zeven zwaarst getroffen woningen. Daarvan werden zes woningen onbewoonbaar verklaard.

Twee gezinnen zullen gebruikmaken van een noodwoning van de Gemeente; de andere gezinnen kunnen voorlopig terecht bij familie/kennissen.

Een team van ingenieurs-architecten bezocht dan de andere getroffen woningen om de schade vast te stellen.

Laatste stand van zaken – gemeentelijk noodplan afgeblazen

Om 20.05 uur werd de medewerking van de brandweer en van de civiele bescherming samen met de gemeentelijke fase van het nood- en interventieplan afgeblazen. De gemeentelijke fase was eerder die dag om 6.44 uur geactiveerd.

Stand van zaken
– Er werden 98 schadegevallen gemeld
– Negen woningen zijn onbewoonbaar verklaard: er is geen gevaar voor de omgeving

De politie zal deze nacht extra patrouilles uitvoeren in de buurt van de onbewoonbaar verklaarde woningen.

De burgemeester zal bij de minister van Binnenlandse Zaken een vraag tot erkenning van de ramp indienen. De gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen en zijn diensten zullen deze vraag steunen.

De gemeentelijke diensten zullen komende dagen het puin ruimen. Heel wat inwoners zijn bereid gevonden een slaapplaats te bieden aan de gezinnen van wie de woning onbewoonbaar werd verklaard en om mee te helpen bij de ruimingswerken.

Inwoners die meer info wensen, kunnen terecht op het infonummer van de Gemeente, tel. 09 363 99 16. Het infonummer is deze week nog te bereiken op werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.

Share Button

Programma KVLV Landskouter 2013

Bij het aantreden van de nieuwe bestuursploeg van de KVLV in Landskouter (zie ons artikel van december via deze link) had de nieuwe ploeg reeds het volledig programma voor 2013 klaar.

Talent in Actie

De eerste plaatselijke activiteit gaat deze maand door. Op zondag 24 februari om 14u30 gaat de KVLV van start met “Talent in Actie”. Talent zien bij jezelf en bij anderen en dat talent ook bevestigen en erkennen, brengt mensen in beweging;”Ik heb echt gezien waar jij goed in bent en ik wil het je zeggen!” Talent zien en benoemen is je partner, je collega en jezelf op de tafel zetten. Zet mensen maar op tafel, ze verdienen het! Contact: Mieke Goeteyn. 09 362 47 80.

U kan de andere 11 activiteiten van dit jaar raadplegen via deze link.

Share Button