De Paashaas is terug in Landskouter

Na enkele jaren van afwezigheid is de Paashaas terug in ons dorp. Op Pasen (zondag 20 april) worden alle kinderen tot 12 jaar verwacht vanaf 11 uur op de Rooberg (nummer 2) bij Daniël, de gekende champetter van de Ploegfeesten!

Wat staat er op het programma?

 • de kinderen kunnen naar hartelust eieren rapen op de aanpalende weide van Ghislain
 • voor de ouders en de jeugd zal er een natje en een droogje te krijgen zijn aan democratische prijzen
 • loterij van een reuze paashaas
de Paashaas komt terug naar Landskouter

de Paashaas komt terug naar Landskouter

De opbrengst gaat integraal naar het goede doel. Dit jaar zal dit het tehuis voor volwassen personen meteen handicap zijn van vzw Angele Verburght te Landegem.

Om de organisatie vlot te laten verlopen vragen wij uw deelname telefonisch te melden bij Daniël De Bruycker op 09 36 56 10 of via e-mail aan wim@de-vis.be.

Share Button

Burgemeester Johan Van Durme kandidaat op de Vlaamse lijst

In Oost-Vlaanderen is de CD&V klaar met de lijstvorming voor de verkiezingen van 25 mei a.s.  De CD&V opteerde daarbij in eerste instantie voor kandidaten waarvan met stelligheid kan worden gezegd dat ze het volk vertegenwoordigen. M.a.w. de partij koos voor mensen die erg goed zijn ingebed in hun lokale gemeenschap, dus voor mensen die in hun eigen regio of gemeente, veel erkenning en waardering genieten.

Dat geldt zeker en vast burgemeester Johan Van Durme, die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 ten persoonlijke titel meer dan 3.000 Oosterzeelse kiezers wist te bekoren. Een man die ruim 32 jaar als raadslid, schepen en burgemeester zetelt in de gemeenteraad van zijn Oosterzele.

Johan Van Durme stelde zijn kandidatuur op uitdrukkelijke vraag van het voltallige Oosterzeelse CD&V-partijbestuur. Hij kreeg plaats 8 op de lijst voor het Vlaams Parlement toegewezen.

Johan Van Durme, kandidaat op de CD&V lijst voor het Vlaams Parlement

Johan Van Durme, kandidaat op de CD&V lijst voor het Vlaams Parlement

De beslissing van Johan Van Durme stoelt op zijn ambitie om de belangen van onze provincie te verdedigen. Daarbij wil hij zich inzonderheid inzetten voor de mensen van het in Brussel al te vaak vergeten Zuid-Oost-Vlaanderen. Dossiers rond veilige mobiliteit en ontsluiting, zoals bvb. de N42 (de dodenweg die Geraardsbergen verbindt met de E40), de nood aan het creëren van tewerkstelling in de regio, een degelijke begeleiding en ondersteuning van de sterke vergrijzende bevolking in dit deel van de provincie, aangenaam en gezond wonen voor iedereen, op Vlaams beleidsniveau voorwaarden creëren om de kinderopvang lokaal beter te kunnen uitbouwen zijn voor hem absolute topprioriteiten.

Johan Van Durme met zijn verliezingsslogan

Johan Van Durme met zijn verkiezingsslogan

Johan stapt naar de verkiezingen met 2 slogans:

 • “Van Durme tot Schelde”: waarmee hij – met een knipoog naar zijn eigen naam – wil aangeven dat hij gaat voor de bevolking van de ganse provincie Oost-Vlaanderen, en
 • “Stem doord8 op plaats 8”: die uiteraard refereert naar zijn achtste plaats op de CD&V-lijst.
Share Button

Koningsviering Kaartmaatschappij De Aelmoesenijevrienden

Het 46ste kaartersseizoen kreeg op 1 maart jongstleden zijn beslag en we hebben de boeken dichtgeslagen. In die twaalf maanden en twaalf bomen hebben onze leden de geboden kansen proberen verzilveren, het lot heeft mee gewikt en gewogen en laat ons hopen dat misschien ook wel enige vaardigheid en deskundigheid meegespeeld heeft, maar de punten zijn nu eenmaal geteld en herteld en godzijdank we mogen ons gelukkig prijzen… we hebben een nieuwe koning en een nieuwe prins!

Daarmee, beste mensen, is het voor iedereen duidelijk dat het komende jaar twee buitenlanders de plak zullen zwaaien over onze kaartmaatschappij: koning Marc Fackaert uit Balegem en Prins Willy Van den Bulcke uit Moortsele.

Máár… hoewel ze niet tot onze autochtone Landskouterse bevolking behoren, mogen zeer zeker wezen, het zijn allebei heel sympathieke knullen en ik durf er mijn hand voor in het vuur steken dat we onder hun heerschappij een heel mooi jaar tegemoet gaan.

Koning Marc wordt onze dertigste vorst (op die 46 jaren hebben we dus ook koningen gehad, die meerdere titels in de wacht hebben gesleept). Marc kennen we als een felle, gedreven kaarter. Hij is gebeten door de kaart-microbe, maar hij kan zeker ook relativeren. Maar tijdens het bieden zelf, gaat hij helemaal op in zijn spel en trekt hij al eens een vloek af als zijn maat niet genoeg durft riskeren. Marc heeft pit en karakter, hij speelt met die gekende verbeten blik, ja, hij durft er voor gaan.

De kaartkoning van het seizoen 2013-2014: Marc Fackaert

De kaartkoning van het seizoen 2013-2014: Marc Fackaert

De nieuwe kaarterskoning heeft zijn sporen ook verdiend in die andere oude Vlaamse volkssport: Marc is inderdaad een vermaard duivenmelker, ook die microbe heeft hem te pakken.

Eigenlijk hebben we met deze nieuwe vorst dus een echte genieter, een Bourgondiër. Hij geniet volop van het spel, of dat nu kaarten, duiven of wat anders weze. Hij geniet van de sfeer, van het samen-zijn en tenslotte zeker ook van … zijn goede trappist. ’t Is een echte volksmens en een levensgenieter. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij deel uitmaakt van de club van Bruisend Balegem. Ja, bruisen dat is zijne regel wel. We zouden het zo kunnen samenvatten: als levensgenieter leerde hij zijn volk bruisen. Allez, beste kaarters, dat belooft voor het komende jaar!

Naast koning Marc zetelt zijn innemende echtgenote Rita, die we vanaf heden moeten aanspreken met hare Koninklijke Hoogheid Koningin Rita. We betrekken haar heel graag bij deze hulde, want achter haar speelse, genietende en bruisende gemaal staat wis en zeker een sterke vrouw.

En naast dat mooie koningskoppel, krijgen we er dit jaar ook opnieuw een stralend prinselijk paar bij. Met Prins Willy zijn we erg blij, en in het latijn klinkt dat “Gaudeamus!”, hé Willy, “Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus …”: laat ons dus verblijden, zolang we nog jong zijn!

Blijdschap past hier zeker als we een nieuwe prins mogen verwelkomen! En voor wie het nog niet zou weten: Gaudeamus is het koor dat Willy voorzit. Ook om Willy te schetsen, raadpleegden we de geschiedenisboeken van onze vereniging.

Daarin lazen we dat Willy Vanden Bulcke sinds 2003 bij ons kaart en dat hij het jaar daarop zijn kozijn Etienne meebracht. Verder lazen we ook dat Willy al eens prins was, acht jaar geleden in 2006 onder het koningschap van Luc De Wilde.

En wat ons ook opviel is dat er nóg meer op je kaarters-palmares staat : we merkten dat je in je carrière – in 2009 – zelfs al de trofee van de Rode Lantaarn hebt veroverd! Willy is wel geen kunstpaus, maar met deze prins krijgen we toch een beetje een man van cultuur. Zijn hart zit bij de koorzang, bij de gregoriaanse koorzang! Net als onze koning kunnen we onze nieuwe prins inbeelden als een genieter, maar dan van een wat andere soort: op een stillere, ingetogen, haast hemelse manier – verheven, hoog op een wolk. Meer een stille, zachtaardige levensgenieter dus.

Prins Willy is belezen, bedrijvig, behulpzaam, beminnelijk. Een B-man dus, zoals een prins hoort te zijn. Bedrijvig en behulpzaam, want hij gaat regelmatig een handje toesteken (of iets meer) in het bedrijf van zijn zoon. Belezen en bereisd ook, want toog hij vorig jaar niet naar het Heilige Land Israël? Wellicht op bedevaart om een genadige en gunstige afloop af te smeken voor de komende kaarterscompetitie. Tja Willy, uw gebeden zijn verhoord…

de kaartmaatschappij "Aelmoesenijevrienden" anno 2014

de kaartmaatschappij “Aelmoesenijevrienden” anno 2014 (foto Danny De Lobelle)

En naast prins Willy willen we ook zeker Prinses Diane of Prinses Diana op het portret. Lady Di, niet alleen met uw onsterfelijke naam, maar met heel uw verschijning fleurt ge in sterke mate het komende prinsschap op van onze kaartersmaatschappij.

Beste kaartersvrienden, met deze nieuwe koninklijke hoogheden gaan we ons zevenenveertigste jaar tegemoet. Ik kijk er al naar uit om samen terug het kaartplezier te vinden, bomen te vellen en punten te sprokkelen, een klapke te doen en een slokske bier te drinken, en bovenal samen met Prins en Koning bij leven en welzijn te genieten van onze vriendschap.

We maken van de pauze voor het hoofdgerecht gebruik om over te gaan tot de prijsuitreiking. Maar eerst willen we onze lieve helpers bedanken voor hun hulpvaardigheid en hun inzet elke kaartavond: Erna, Caroline, Gaby, Mariette en Monique. Als blijk van onze dank zetten we ze graag in de bloemen. Mag ik van jullie allemaal een stevig applaus vragen voor deze schatten?

Daarna ontvangen de tien best geklasseerde spelers hun geldprijs – het gaat om:

1 Marc Fackaert 173 punten
2 Willy Van den Bulcke 168
3 Adolf Neirynck 166
4 André Roegiers 164
5 Robert Van Steenberge 162
6 René De Winne 159
7 Raf Glorieus 156
8 Emiel De Roo 150
9 Hubert Van Wijnsberge 148
10 Joël Waeytens 148
11 Etienne Van den Bulcke 148

Tenslotte is er de prijs van de Rode Lantaarn. Voor het seizoen 2013-14 gaat deze naar … Joeri Snauwaert!

Share Button

Einde werken module 10 “Veilige schoolomgeving” en verfraaiing Dorp Oosterzele

Eind vorige week werd op het Dorp te Oosterzele en langsheen de Keiberg de asfaltverharding aangelegd en de wegmarkeringen aangebracht. Op enkele details na zijn daarmee de werken in het centrum van Oosterzele afgerond.

Aannemer Wegrovan uit Kluisbergen startte zijn werkzaamheden in juni 2012 met de heraanleg van de Groenweg. Een vernieuwde rijweg met nieuwe brede voetpaden die afgeschermd werden door een groenborder was het beoogde doel. Om snel te anticiperen op de vraag van de bevolking werden de groenborders onderbroken met plaatsing van enkele grastegels zodanig dat passagiers makkelijk konden uitstappen en rechtstreeks gebruik konden maken van het voetpad. Ook de twee aangelegde verkeersdrempels kwamen er in het kader van “veilige schoolomgeving”.. In bijna het volledige centrum geldt vanaf heden trouwens ook de “voorrang van rechts”-regel, ook op de verkeersplateau aan het gemeentehuis!

Christ Meuleman, schepen van openbare werken, op het nieuw verkeersplateau aan het gemeentehuis

Christ Meuleman, schepen van openbare werken, op het nieuw verkeersplateau aan het gemeentehuis

Het opzet van de werken is trouwens het verkeersveilig inrichten van de schoolomgeving aan de Leefschool, iets waar veel aandacht aan besteed is. Voor hen werd op de Groenweg een afzonderlijke parkeerzone gereserveerd. Naast de Groenweg werden ook in de Keiberg de voetpaden verbreed waar mogelijk. Aan de schoolpoort en aan het kruispunt met Smissenbroek zullen in april nog wegneembare betonnen middengeleiders worden aangelegd. De verkeerstafel aan het gemeentehuis werd aangelegd in gefigureerd beton. Het kasseimotief zorgt niet alleen voor de rustieke beleving en het pleingevoel maar ook voor het verkeersremmend effect. Tenslotte werden in de Keiberg de nodige asverschuivingen ingevoerd die telkens vergezeld worden van aanliggende en afgebakende parkeerstroken.

Het college en de gemeenteraad beslisten om naast de voorziene werken inzake de verkeersveiligheid van de schoolomgeving ook het Dorp te verfraaien. De bestrating van de voetpaden, parkeerstroken en het kerkplein verkeerde in een erbarmelijke toestand.

Het kerkplein is rustiek heraangelegd in mozaïekkeien waardoor het pleingevoel wordt geaccentueerd. Bij deze heraanleg is een plan ontworpen dat gebruiksvriendelijkheid garandeert voor iedereen: de zwakke weggebruiker, de gebruiker van openbaar vervoer en de automobilist. De parkeersituatie is zoveel mogelijk behouden, wel zijn de parkeerplaatsen nu beter geaccentueerd. Elk parkeervak is aangegeven door witte markeringen.

Ter hoogte van de handelszaken zijn plaatsen gereserveerd voor “kort parkeren”. Door de parkeertijd te beperken tot 30 minuten wordt een roulatie in de parkeerbezetting beoogd, dit levert meer vrije parkeerplaatsen op. Ter hoogte van de kerk, de zijweg en aan het gemeentehuis zijn parkeerplaatsen ingericht voor mindervalide personen.

Nog even meegeven dat op een verhoogde inrichting een algemeen parkeerverbod geldt. In de praktijk betekent dit dat aan het gemeentehuis enkel kan geparkeerd worden aan de ING bank en aan de parkeerplaatsen ter hoogte van de Kring. Op elke andere locatie op het verkeersplateau is parkeren dus verboden. Er zijn parkeerplaatsen voorzien op Dorp langs beide zijden van de rijweg. De parking rechtover het gemeentehuis vergeten we natuurlijk ook niet.

Het opzet om het centrum verkeersveiliger- en leefbaarder te maken is zeker geslaagd. De werken zullen na anderhalf jaar zo’n 1.800.000 euro gekost hebben.

Share Button

PWA Oosterzele biedt nieuwe diensten aan

Het PWA Oosterzele streeft ernaar – om binnen zijn mogelijkheden – inwoners die dat nodig hebben, te helpen. Naast de diensten die het PWA nu al aanbiedt (kleine werkjes in en om het huis, kleine tuinwerken, land- en tuinbouwhulp, … .) lanceert het een aantal nieuwe diensten, hoofdzakelijk voor senioren.

SENIORENGEZELSCHAPSDIENST

Geconfronteerd met het fenomeen van de vergrijzing van de bevolking start PWA Oosterzele met financiële steun van het OCMW een seniorengezelschapsdienst. De dienstverlening sluit aan op die van het OCMW en Dienstenonderneming (poetsdienst, gezinszorg, klusjesdienst, …).

Een tiental PWA-medewerkers kregen een opleiding om deze dienstverlening te bieden.

Voor wie?

Alle inwoners gedomicilieerd in Oosterzele, vanaf de leeftijd van 70 jaar. Alleenstaanden krijgen voorrang. Maximum 20 uur per maand en een minimale dagprestatie van twee uren.

Welke diensten?

Het takenpakket bestaat uit: samen wandelen, fietsen, kaarten, koffie drinken, muziek beluisteren, tv kijken, een praatje slaan, voorlezen uit krant of boek, occasionele hulp bij het nemen van maaltijden, eenvoudige administratieve hulp, ophalen van medicijnen bij de lokale apotheker en boodschappen doen binnen de gemeente (al dan niet met het voertuig van de PWA-medewerker).

Het PWA van Oosterzele start een gezelschapsdienst voor senioren (foto web)

Het PWA van Oosterzele start een gezelschapsdienst voor senioren (foto web)

Hoeveel kost het?

De kostprijs is afhankelijk van de categorie waartoe de gebruiker behoort:

 • Categorie 1: de gebruikers die genieten van de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering betalen 2 euro/uur (voor een cheque met zichtwaarde van 5,95 euro) voor de tien eerste uren per maand – voor de volgende uren betalen ze 2,5 euro/uur
 • Categorie 2: de gebruikers die genieten van het stelsel van de maximum factuur in de ziekteverzekering betalen 3 euro/uur( voor een cheque met zichtwaarde van 5,95 euro) te verhogen met 1 euro per dagprestatie voor de verplaatsingskosten. Het OCMW zal het verschil tussen de zichtwaarde van de cheques van 5,95 euro en de prijs te betalen door de gebruikers van categorie 1 en 2 (2 euro, 2,5 euro of 3 euro) bijpassen
 • Categorie 3: de overige gebruikers betalen 7,45 euro/uur, (cheques met zichtwaarde van 7,45 euro) te verhogen met 1 euro per dagprestatie voor de verplaatsingskosten

Hoe betalen?

De betaling gebeurt met PWA-cheques met een zichtwaarde van 5,95 euro of 7,45 euro. De gebruiker bestelt de cheques op voorhand in het PWA-kantoor.

ONDERHOUD VAN GRAFZERKEN

Inwoners die zelf niet kunnen instaan voor het onderhoud van de rustplaats van hun dierbaren, kunnen terecht bij het PWA. Voor een onderhoudsbeurt wordt één uur aangerekend, te betalen met een cheque van 7,45 euro (of 5,95 euro voor personen die genieten van de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering) plus een verplaatsingskost van 1 euro.

De PWA-medewerker beschikt over de nodige gereedschappen (emmer, schoonmaakmiddelen en producten, harkje, …). De grafsteen wordt schoongemaakt, de gedenktekens gepoetst en het onkruid op het graf verwijderd.

RUIMEN VAN SNEEUW

Inwoners moeten bij sneeuwval het voetpad voor hun huis sneeuwvrij maken. Voor personen op leeftijd of personen met verminderde arbeidsgeschiktheid kan dat een zeer moeilijke opdracht zijn. Het PWA kan – in de mate van de beschikbare medewerkers – hulp bieden om deze taak uit te voeren. Deze werkzaamheden kunnen echter niet uitgevoerd worden tijdens het weekend of op feestdagen.

De betaling gebeurt met PWA -cheques van 7,45 euro (of van 5,95 euro voor personen die genieten van de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering) à rato van 1 cheque per uur of begonnen uur plus een verplaatsingskost van 1 euro per dagprestatie. De gebruikers moeten zelf zorgen voor de nodige gereedschappen (schop, borstel, …).

Wie nog geen beroep doet op de diensten van het PWA, betaalt ook een jaarlijks inschrijvingsbedrag van 7,45 euro voor het reinigen van grafzerken of ruimen van sneeuw.

Cheques met een zichtwaarde van 7,45 euro kunnen ook op naam besteld worden bij het uitgiftekantoor van de PWA-cheques en zijn fiscaal aftrekbaar.

Share Button

Fractieleider Filip Michiels op Vlaamse lijst Open Vld

Filip Michiels, fractieleider van de Oosterzeelse oppositiepartij Open Vld plus, is kandidaat op de Vlaamse lijst van Open Vld bij de verkiezingen van 25 mei a.s. Hij staat op de 17e plaats op de lijst die wordt aangevoerd door Volksvertegenwoordiger en Gents schepen Mathias De Clercq. De lijst werd op dinsdag 4 maart goedgekeurd door het provinciaal bestuur van Open Vld.

Michiels zette zijn eerste stappen in de politiek in 2006. Hij werd toen van een onverkiesbare 19e plaats met 672 stemmen rechtstreeks verkozen als jongste gemeenteraadslid in Oosterzele. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 werd hij de nieuwe kopman van zijn partij en behaalde 1489 voorkeurstemmen.

Filip Michiels (eigen foto)

Filip Michiels (eigen foto)

Filip Michiels werkt op Vlaams niveau al sinds 2006 achter de schermen voor Open Vld. Hij is beroepshalve parlementair medewerker van Vlaams Volksvertegenwoordiger Egbert Lachaert, sinds de Merelbekenaar in september 2013 zijn intrek nam in het Vlaams Parlement. Lachaert zelf zal na de verkiezingen trouwens verhuizen naar de Kamer. Hij staat immers op de 3e plaats van de kamerlijst. Voorheen was Michiels ook medewerker van wijlen Vlaams Volksvertegenwoordiger Patrick Lachaert én van de opeenvolgende liberale Vlaamse fractieleiders Sven Gatz, Sas van Rouveroij en Bart Tommelein.

“Ik ben tevreden dat ik – naast mijn gemeentelijk mandaat als fractieleider –  na 8 jaar achter de schermen bij Open Vld in het Vlaams Parlement, nu ook op de Vlaamse lijst mee kan werken om Oost-Vlaanderen blauwer te kleuren op Vlaams niveau. De huidige Vlaamse regering (met CD&V, sp.a en N-VA) heeft aangetoond hoe het niet moet. We staan in Vlaanderen langer in de file dan ooit tevoren, de wachtlijsten in de zorgsector worden steeds langer en ook ons onderwijs verdient beter. Vandaag zijn we  de rol als Europese topregio verloren. We moeten er dan ook voor te zorgen dat de volgende Vlaamse regering veel slagkrachtiger zal zijn,” stelt Michiels.

Guy De Smet, voorzitter Open Vld Oosterzele, is tevreden dat Oosterzele haar vertegenwoordiger heeft op de Vlaamse lijst: “Filip is een gedreven jonge kracht die samen met onze hele ploeg hard werkt om de belangen van onze Oosterzelenaren te verdedigen. Ik ben er van overtuigd dat hij ook op Vlaams niveau meer dan zijn steentje zal bijdragen.”

Share Button

Broederlijk Delen planT de toekomst en Oosterzele doet mee

De campagne van Broederlijk Delen focust dit jaar op Senegal. We maken er kennis met de 25-jarige Ibrahima. Hij wil, net zoals vele andere jongeren, zijn eigen toekomst waarmaken. Liefst op het platteland, want daar is hij thuis. Landbouw wordt er echter steeds moeilijker door de uitgeputte gronden, de afnemende regenval en de oprukkende woestijn. Vele jongeren trekken daarom noodgedwongen naar de stad, op zoek naar een job. Dikwijls tevergeefs of hoogstens op het randje van overleven. En een aantal van hen riskeren hun leven op weg naar Europa.

het campagnebeeld van Broederlijk Delen anno 2014

het campagnebeeld van Broederlijk Delen anno 2014

Broederlijk Delen investeert, dankzij uw steun, in duurzame familiale landbouw en biedt zo heel wat jongeren een uitweg uit de armoede. Er is inderdaad wat aan te doen! Samen met lokale organisaties werkt Broederlijk Delen aan het terugdringen van de woestijn en aan waterbeheer dat de grond terug vruchtbaar maakt. Het geeft aan jongeren de kans op een toekomst op het platteland. Met uw duwtje in de rug kunnen de jongeren hun eigen toekomst plan(T)en.

PlanT mee de toekomst van de Senegalese jongeren zoals Ibrahima en:

 • geniet van een (h)eerlijke kop koffie op de “koffiestop” van
  • Parochieploeg Scheldewindeke op 12 maart, 9 – 12 u., in De Rots, Marktplein, Scheldewindeke
  • VBS-Scheldewindeke op 14 maart in de school
  • GROS op 15 maart, 10 – 14 u., op parking van Carrefour, Scheldewindeke
 • kom naar het solidariteitsontbijt in De Kring in Oosterzele op zondagmorgen 13 april, 8 – 10 u.

Stort je bijdrage op rek. nr. BE12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel. Voor giften van 40 € of meer krijg je een fiscaal attest.

Share Button

Kort nieuws maart 2014

Omloop Het Nieuwsblad door Landskouter

Met de hertekening van het parcours van de Vlaamse openingsklassieker “De Omloop” reed de wielerkaravaan nog ’s door Landskouter, kort na de start van de wedstrijd in Gent. Op 1 maart werd de officieuze start zoals gebruikelijk gegeven op het Sint-Pietersplein in Gent om 11u35, wat later volgde de officiële start in Merelbeke. Normaal gezien rijdt het peloton via de N42 naar het zuiden. Ditmaal ging het langs Bottelare en Moortsele naar Landskouter. Via de Kloosterstraat reed het peloton de Bakkerstraat in Landskouter binnen en sloeg het aan de kerk rechtsaf, de Rooberg op richting Oosterzele.

De doortocht trok heel wat kijklustigen in ons dorp. Hierboven een filmpje van aan de spoorwegovergang Kloosterstraat-Bakkerstraat. Op facebook kan je ook fraaie beelden bekijken van Fréderic Louis, waar het peloton boven op de Rooberg de Geraardsbergsesteenweg opdraaide, via deze link.

Renners komen boven op de Rooberg en draaien de Geraardsbergsesteenweg op richting Oosterzele (foto Fréderic Louis)

Renners komen boven op de Rooberg en draaien de Geraardsbergsesteenweg op richting Oosterzele (foto Fréderic Louis)

KVLV Jaaropener op 20 maart

De KVLV van Landskouter komt bijeen op donderdag 20 maart met de jaaropener “samen op naar een merk met vaart”, een uiteenzetting rond de missie van de organisatie. Contact: Mieke Goeteyn 09 362 47 80.

Figuranten gezocht voor eigentijds theaterproject

Samen met Jelle De Grauwe, regisseur van het veelbelovende jonge geweldcollectief Corpus Ca. zet GC De Kluize volgend seizoen haar schouders onder een vernieuwend, eigentijds theaterproject op een unieke locatie in Oosterzele.

Maar bovenal mét en voor Oosterzele! De organisatoren zoeken daarvoor heel wat figuranten en in het bijzonder ook een aantal ouder-kind duo’s. Op woensdag 2 april om 19u wordt er een ‘volksvergadering’ ingericht in Den Amb8, onze evenementenhal langs de N42, Lange Ambachtstraat 42. In het geval van interesse allen daarheen. Op facebook werd hiervoor een event aangemaakt: facebook.com/events/1453114651587180/

Share Button

Schoolfestijn in weekend 22-23 maart

Op zaterdag 22 en zondag 23 maart organiseert de Vrije Basisschool Moortsele-Landskouter het jaarlijks eetfestijn. Voor €16 (€9 voor kinderen) is er stoverij, vol-au-vent of een vegetarische lasagna, steeds met frietjes en koud groentenbuffet.

Zaterdagavond 22 maart kan u gaan eten vanaf 18u30 in de school in Moortsele, Kloosterstraat 27. Zondag 23 maart zijn er twee shifts: een vroege om 11u30 en een latere om 13u00. Schotels kunnen ook afgehaald worden.

Eetfestijn van de Vrije Basisschool in het weekend van 22-23 maart in Moortsele

Eetfestijn van de Vrije Basisschool in het weekend van 22-23 maart in Moortsele, Kloosterstraat 27

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dan kan door de inschrijvingskaart (download via deze link) samen met het gepast geld op school te bezorgen voor 17 maart, bij de directeur of de leerkrachten. U kan de school bellen op het nummer 09 362 60 58 of e-mailen via vb.moortsele@skynet.be

Share Button