11.11.11 in Landskouter

De 11 11 11 straatactie komt er aan… (Je kan er niet om heen…)

Op radio en T.V. krijgen we zoveel reclamespotjes: “Sorry, is niet genoeg !!!” … dat we er: “Sorry hoor !” wel degelijk genoeg zouden van krijgen… Bij sommige bakkers staat er op de broodzak: ”Vers brood is te lekker om te verspillen. Een derde van het voedsel wordt verspild.” Steun 11 11 11. Ook de vuilniswagens van Ivago (Gent, Destelbergen…) voeren een gelijkaardige slogan. “We vermuusen 1/3 van al ’t eten” . Staat er in koeien van letters op. De brouwerij van Corsendonk doopt tijdelijk zijn Angnus tijdelijk om tot Triple 11 en staat een deel van haar winst af aan het NCOS.

de 11.11.11 actie van 2014 focust op verspild voedsel

de 11.11.11 actie van 2014 focust op verspild voedsel

Los van wat 11 11 11 denkt en doet, vindt zelfs Test Aankoop dat er te veel eten wordt weggegooid op restaurant en dat de afvalberg onnodig groot wordt. Daarom promoten ze een soort doggy-bag, een manier waarop men het te veel aan eten op de restauranttafel mee naar huis kan nemen. Ook de Milieudienst van Gent vindt dat er te veel voedsel weggegooid word. Op 20 september namen 5.000 Gentenaars deel aan het ‘Niets is verloren’-festival. Er werd een gratis feestmaal aangeboden, gemaakt van producten die anders weggegooid zouden worden. Verder werkt deze dienst ook aan het project hetspilvarken.be

Er zijn er dus meer die het garen spinnen op de 11 11 11 molen…

Ondertussen is, soms zonder dat je het merkte, de jaarlijkse folder van 11 11 11 in je brievenbus… gevallen… Onopvallend, tussen de post en andere reclame… En nu krijg je dus deze oproep via de landskouterse post.

Reeds meer een kwart eeuw bestaat er een eigen 11 11 11-groep in Landskouter, bestaande (wisselend) uit een 8 à 10-tal gezinnen. We hebben geen voorzitter, secretaris of wat dan ook en we vergaderen slechts één keer per jaar. Een uitnodiging hiervoor werd nog nooit verstuurd. Iedereen in de groep weet immers dat we op 11 november samenkomen in Stuivenberg 4, voor de straatactie… (Het is dus zelfs niet echt vergaderen.) Om 10 uur komen we er samen. Niemand belt nog aan. De deur staat toch tegen die ochtend. Je wordt er verwacht… De koffie en de dito-klets staan klaar… Het enige verslag van onze feitelijke vereniging ligt er ook: De opbrengst van de vorige straatactie, in Landskouter en… gans Oosterzele. “Het is geen wedstrijd, maar toch… wij hebben geen rode kaken”.

Dan verdelen we ons in evenveel groepjes, als er straten zijn. En we beginnen aan de straatactie: 11 11 11. Dit duurt tot maximaal 12 uur… want dan is er soep met balletjes…

Oproep medewerkers

Ook dit jaar is er opnieuw 11 11 11 straatactie in Landskouter… en we zoeken nog steeds mensen om te helpen. Het is een engagement voor hooguit 2 uur per jaar… Lijkt jou dit iets… lees nog eens dit bericht, of neem contact op met :Rien , Rita, Griet, Lena, Nelle , Ria, Thomas, Koen, Lieve, Zita, Roswitha…

Of met Dirk Cottyn, Stuivenberg 4, telefoon 0479 385 685.

Share Button

Broederlijk Delen planT de toekomst en Oosterzele doet mee

De campagne van Broederlijk Delen focust dit jaar op Senegal. We maken er kennis met de 25-jarige Ibrahima. Hij wil, net zoals vele andere jongeren, zijn eigen toekomst waarmaken. Liefst op het platteland, want daar is hij thuis. Landbouw wordt er echter steeds moeilijker door de uitgeputte gronden, de afnemende regenval en de oprukkende woestijn. Vele jongeren trekken daarom noodgedwongen naar de stad, op zoek naar een job. Dikwijls tevergeefs of hoogstens op het randje van overleven. En een aantal van hen riskeren hun leven op weg naar Europa.

het campagnebeeld van Broederlijk Delen anno 2014

het campagnebeeld van Broederlijk Delen anno 2014

Broederlijk Delen investeert, dankzij uw steun, in duurzame familiale landbouw en biedt zo heel wat jongeren een uitweg uit de armoede. Er is inderdaad wat aan te doen! Samen met lokale organisaties werkt Broederlijk Delen aan het terugdringen van de woestijn en aan waterbeheer dat de grond terug vruchtbaar maakt. Het geeft aan jongeren de kans op een toekomst op het platteland. Met uw duwtje in de rug kunnen de jongeren hun eigen toekomst plan(T)en.

PlanT mee de toekomst van de Senegalese jongeren zoals Ibrahima en:

  • geniet van een (h)eerlijke kop koffie op de “koffiestop” van
    • Parochieploeg Scheldewindeke op 12 maart, 9 – 12 u., in De Rots, Marktplein, Scheldewindeke
    • VBS-Scheldewindeke op 14 maart in de school
    • GROS op 15 maart, 10 – 14 u., op parking van Carrefour, Scheldewindeke
  • kom naar het solidariteitsontbijt in De Kring in Oosterzele op zondagmorgen 13 april, 8 – 10 u.

Stort je bijdrage op rek. nr. BE12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel. Voor giften van 40 € of meer krijg je een fiscaal attest.

Share Button

Haiyan benefiet in Oosterzele

Recent zorgde de Tyfoon Haiyan in de Filipijnen, als zwaarste storm van 2013 en een van de zwaarste stormen ooit, voor een (voorlopig) dodental van 5.000 mensen. Naar verwachting zal dit dodental nog verder oplopen. Volgens schattingen van de Verenigde Naties zijn meer dan 11,3 miljoen inwoners van de Filipijnen getroffen door de ramp en zijn ongeveer 673.000 mensen dakloos geworden.

klik bovenstaande voor het volledig A3 formaat in .pdf

klik bovenstaande voor het volledig A3 formaat in .pdf

Overal worden tal van steunacties op gang getrokken. Ook GROS Oosterzele (de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) heeft het initiatief genomen om in Oosterzele een steunactie op poten te zetten. Daarom organiseren de leden van het GROS op zaterdagavond 7 december een benefietavond, met optredens van enkele Oosterzeelse groepen, waaronder Cafeebizar, Lezzamie, Das Rock en Dizzy Fingers. Aansluitend wordt een afterparty op gang getrokken met DJ Jean-Pierre Ambrosius.

De benefietavond wordt op gang getrokken om 20u (deuren open om 19u30) en gaat door in ‘Trefcentrum den Amb8’, Lange Ambachtstraat 42 te Oosterzele. Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Leden van een jeugdbeweging die in uniform komen, krijgen bovendien 1 gratis consumptie.

Het GROS hoopt op de massale aanwezigheid van vele Oosterzelenaren. Kaarten in voorverkoop zijn te verkrijgen bij Patrick Keymeulen (Oosterzele, 0475 56 67 82), Frans Kenis (Balegem, 0496 04 06 95), Roswitha Gerbosch (Landskouter, Moortsele en Gijzenzele, 0499 42 29 34), Paul Michiels (Scheldewindeke, 0474 40 08 20), Jacques De Cocker (Scheldewindeke, 0497 133 906), Wereldwinkel, Stationsstraat Scheldewindeke) op het Gemeentehuis bij Hilde Van Hecke (hilde.vanhecke@oosterzele.be) en in de bib.

Share Button