Vijf winnende foto’s wedstrijd Ploegfeesten

Het bestuur van de Ploegfeesten heeft naar aanleiding van de editie van dit jaar een fotowedstrijd uitgeschreven. Er zijn 20 foto’s ingediend binnen de deadline door 8 verschillende fotografen. De vierkoppige jury heeft daaruit de beste 5 foto’s geselecteerd. Tijdens de Ploegfeesten op zondag 8 september worden de prijzen uitgereikt. Dat zal zo rond 15u zijn in de hoeve Callaert op de hoek van de Rooberg en de Geraardsbergsesteenweg.

De jury en het bestuur van de Ploegfeesten danken de deelnemende fotografen van harte voor het inzenden van hun foto’s. Die foto’s varieerden van landschappen tot portretten; ingescande oudere foto’s en nieuwe, digitale fotos; collages en poëtische teksten. Naarmate de foto’s werden ingestuurd, werden ze gepubliceerd op de facebookpagina van de Ploegfeesten:

De vijf geselecteerde foto’s

Hieronder volgen de vijf geselecteerde foto’s, die zondag 8 september in de prijzen vallen:

"Rex" (Koen Martens)

“Rex” (Koen Martens)

"Bliksem" (Charlotte De Wachter)

“Bliksem” (Charlotte De Wachter)

"Valavond tijdens winterperiode" (Roel Verleyen)

“Valavond tijdens winterperiode” (Roel Verleyen)

"Controle van het gewas" (Inge Blanckaert)

“Controle van het gewas” (Inge Blanckaert)

"Uitwaaierend licht breekt door na een felle sneeuwmorgen, ademloos valt frele stilte over Landskouter" (Renaat De Paepe)

“Uitwaaierend licht breekt door na een felle sneeuwmorgen, ademloos valt frele stilte over Landskouter” (Renaat De Paepe)

 

Share Button

Oosterzele kan zelf stedenbouwkundige vergunningen afleveren

Oosterzele kan vanaf 1 september 2013 zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen verlenen. Daarmee is Oosterzele nu ook ontvoogd. Oosterzele voldoet aan de vijf voorwaarden van artikel 7.2.1, §1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) om dat te kunnen doen:

  • het opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
  • het opmaken van een vergunningenregister
  • het opmaken van een plannenregister
  • het opmaken van een register van de onbebouwde percelen
  • het aanstellen van een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar

Voor het vergunningenregister moest voor elk bebouwd perceel nagegaan worden welke stedenbouwkundige vergunningen sinds 1962 verleend zijn. Oosterzele slaagde erin om deze omvangrijke taak te volbrengen. De gemeente leverde een niet te onderschatten prestatie, zowel naar inspanning als naar waarde en gevolgen.

Geen advies Vlaamse gewest

Concreet betekent dit dat voor aanvragen stedenbouwkundige vergunning (vroeger ‘bouwvergunning’ genoemd) en verkavelingsvergunning die vanaf 1 september 2013 ingediend worden in Oosterzele, de gemeente geen verplicht advies meer moet vragen aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het Agentschap RWO Vlaanderen, Ruimtelijke ordening. Daardoor kan de gemeente nu zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen afleveren.

Ook Hilde Bruggeman (gedeputeerde voor patrimonium en ruimtelijke vergunningen) woonde de infovergadering bij

Ook Hilde Bruggeman (gedeputeerde voor patrimonium en ruimtelijke vergunningen) woonde de infovergadering bij

Positieve gevolgen voor de inwoners

De nieuwe procedure heeft ook positieve gevolgen voor de bouwlustigen en verkavelaars van gronden in Oosterzele. Zo moet de vergunning verleend en verzonden worden binnen de decretaal bepaalde termijn, die nu in bepaalde gevallen verder ingekort wordt; indien dat niet gebeurt, is de vergunning ‘stilzwijgend’ geweigerd. Dat betekent een stimulans voor het vlot behandelen van de dossiers, wat elke aanvrager ten goede komt.

Infovergadering

De Gemeente organiseerde op 29 augustus samen met de Provincie Oost-Vlaanderen een infovergadering voor de leden van de gemeenteraad, college, Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO), notarissen en architecten. Ze kregen toelichting bij wat de ontvoogding voor Oosterzele betekent, welke de procedures zijn …

Share Button

Oosterzele krijgt elektrische wagen van Eandis ter beschikking

Distributiebedrijf Eandis overhandigde op woensdag 21 augustus 2013 een elektrische wagen aan het gemeentebestuur Oosterzele. Oosterzele kan gedurende drie maanden gratis van deze wagen – een Renault Twizy – gebruikmaken. Op die manier is Oosterzele via Eandis partner in het EVA-project (Elektrische Voertuigen in Actie), dat de uitdagingen rond elektrische mobiliteit in Vlaanderen zal onderzoeken en aanpakken. Op deze manier wil ook Oosterzele verder mee zorgen voor een leefbaardere en gezondere leefomgeving en wil de Gemeente zijn voorbeeldfunctie opnemen.

Het doel van deze uitleenperiode is tweeledig:

  • Via het EVA-project kunnen steden en gemeenten kennismaken met elektrisch rijden.
  • De uitleenbeurten zijn onderdeel van een onderzoek naar het rij- en verbruiksgedrag, dat permanent wordt geregistreerd.

Elektrische mobiliteit stimuleren

In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen, waarvan 3,1 miljoen personenwagens. Jaarlijks samen goed voor 56,4 miljard kilometer en 16 miljoen ton CO2-uitstoot. Een van de opties om over te schakelen naar een efficiënter en duurzamer energiegebruik, is voertuigen op fossiele brandstof te vervangen door elektrische voertuigen.

Christ Meuleman krijgt de sleutels van de wagen in aanwezigheid van andere leden van het gemeentebestuur

Christ Meuleman krijgt de sleutels van de wagen in aanwezigheid van andere leden van het gemeentebestuur (foto gemeente)

In het kader van het EVA-project heeft Eandis afgelopen jaar op zeventig locaties oplaadpunten voor elektrische auto’s en voor elektrische fietsen of scooters ingevoerd om zo te komen tot een netwerk van oplaadeilanden verspreid over Vlaanderen. Op die manier kan er invulling gegeven worden aan de doelstellingen van het EVA-project om binnen een straal van 20 km of binnen de 20 minuten een oplaadpunt binnen bereik te hebben.

Maar Eandis gaat nog een stap verder. Het distributiebedrijf van zeven Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas – waaronder Imewo – heeft een aantal elektrische voertuigen aangeschaft om uit te lenen aan openbare besturen. Het is de bedoeling om deze openbare besturen kennis te laten maken met de eigenschappen en de mogelijkheden van de elektrische wagens.

Het EVA-project is een project gesteund door Vlaams minister Ingrid Lieten, bevoegd voor onder meer innovatie, met financiële steun van het IWT, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. De kernpartners van EVA zijn Eandis, Telenet, Blue Corner, 4IS, Federauto, Ugent en VUB.

Share Button

Een speelplein voor ons dorp – Oosterzele recycleert mee!

Nog tot 15 september a.s. kunnen alle inwoners van Oosterzele hun lege batterijen en zaklampen naar een Bebat-inzamelpunt in de gemeente brengen en zo deelnemen aan de actie ‘Een speelplein voor ons dorp’.

Bebat zorgt ervoor dat gebruikte batterijen en zaklampen gerecycleerd worden en een nieuw leven vinden in tal van toepassingen. Daarom organiseert Bebat deze grootschalige inzamelwedstrijd. Oosterzele heeft zich hiervoor ingeschreven en kan zo een unieke en milieuvriendelijke speeltuin winnen. De winnende gemeente wordt begin oktober bekend gemaakt.

Oosterzele maakt kans op een milieuvriendelijk speelplein

Oosterzele maakt kans op een milieuvriendelijk speelplein

Indien Oosterzele het grootste aantal kilogram lege batterijen en zaklampen inzamelt (in verhouding tot het aantal inwoners), wint de gemeente daarmee een speelplein. De Oosterzeelse Bebat-inzamelpunten (o.a. winkels en andere vrij toegankelijke plaatsen) zijn te vinden op bebat.be:

Containerpark CONTAINERPARK OOSTERZELE LANGE AMBACHTSTRAAT 9860 OOSTERZELE
Retail DELHAIZE LOUIS OOSTERZELE DORP 45 9860 OOSTERZELE
Retail HOFMAN D & W GERAARDSBERGSE STEENWEG 60 9860 OOSTERZELE
Retail ELECTRO SCHREYEN GERAARDSBERGSE STEENWEG 204 9860 OOSTERZELE
School VRIJE LAG. DORP 50 9860 OOSTERZELE
School GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL GERAARDSBERGSE STEENWEG 69-71 9860 OOSTERZELE
School BASISSCHOOL GROENWEG 4 9860 OOSTERZELE
School INSTITUUT ZUSTERS VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS – SECUNDAIR DORP 48-50 9860 OOSTERZELE

Inwoners kunnen met hun lege batterijen en zaklampen ook terecht in het gemeentehuis.

Bovendien zal tussen 15 augustus en 15 september ‘de reizende Bebatton’ zijn opwachting maken op tal van activiteiten. Hou oosterzele.be in de gaten.

Share Button

Filip Michiels klaagt gebrek aan gelijke kansen-beleid aan

Filip Michiels, fractievoorzitter Open VLD Plus in de gemeenteraad van Oosterzele, vindt dat het gemeentebestuur te weinig werk maakt van een gelijke kansen-beleid. Eerder meldde hij al dat het bestuur weigert om de regenboogvlag uit te hangen ter ondersteuning van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (lees hierover ons kort nieuws van juli). Het bestuur zegt dit te doen om zijn neutraliteit te behouden. Maar met het toenemend geweld tegen homo’s, de discriminerende wet in Rusland en de gevolgen voor de Olympische Spelen in de actualiteit, is het maar de vraag of “neutraal” blijven wel een optie is.

Hieronder volgt de persmededeling van Filip Michiels. Johan Van Durme wenste verder niet te reageren. “Alles staat in de brief”, aldus de burgemeester, verwijzend naar het schrijven van 1 juli waarin het bestuur niet ingaat op het verzoek om de regenboogvlag uit te hangen omdat het “geen precedenten of verwachtingen wil creëren door officieel standpunten over sociale kwesties in te nemen”.

Uit dit antwoord van het College van Burgemeester en Schepenen op een vraag van Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels valt op te maken dat Oosterzele momenteel weinig of geen oog heeft voor een écht gelijke kansen-beleid. Steeds meer gemeenten hebben een schepen voor gelijke kansen (of zelfs een schepen bevoegd voor holebi-beleid, zoals buurgemeente Sint-Lievens-Houtem). De bevoegdheid ‘gelijke kansen’ is in Oosterzele echter geen expliciete bevoegdheid van een schepen. Ook het beleidsprogramma heeft geen doelstellingen vooropgesteld voor dit beleidsdomein. Volgend standpunt van het schepencollege maakt deze vaststelling alleen maar duidelijker.

Filip Michiels vindt dat Oosterzele meer kan doen voor gelijke kansen

Filip Michiels vindt dat Oosterzele meer kan doen voor gelijke kansen (eigen foto)

Steeds meer gemeenten hangen in de weken rond de Belgian Pride en de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT) de regenboogvlag uit, waaronder buurgemeenten Melle, Merelbeke, Zwalm, Zottegem,…. Oosterzele nam ook dit jaar niet deel aan deze actie, en daarom vroeg raadslid Filip Michiels aan de CD&V/N-VA-meerderheid om hier in de toekomst wél aan deel te nemen.

Gemeenten die de actie ondersteunen tonen hun solidariteit met de holebi- en transgendergemeenschap en beklemtonen zo dat ze deze minderheid in hun beleid een zichtbare plaats willen geven. Op deze manier tonen lokale beleidsmakers dat ze holebi’s en transgenders een warm hart toedragen.

Het college van burgemeester en schepenen weigert echter formeel om de regenboogvlag op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie uit te hangen. “Ondanks het feit dat het college veel initiatieven een warm hart toedraagt wil zij geen precedenten of verwachtingen creëren door officieel standpunten over sociale kwesties in te nemen. Wij moeten immers onze neutraliteit als gemeentebestuur bewaren en daardoor kan het college dus niet ingaan op dergelijke verzoeken,” luidt het in het antwoord van het schepencollege.

Oosterzele één van 4 gemeenten die regenboogvlag weigert

Naast Oosterzele zijn er slechts 4 gemeenten in Vlaanderen (Ranst, Nieuwpoort, Sint-Laureins en Halen) die ten tijde van IDAHOT 2013 officieel te kennen hebben gegeven geen regenboogvlag uit te hangen, zo bevestigt Ҫavaria, de Vlaamse koepel van holebi- en transgenderverenigingen.

Filip Michiels betreurt deze stellingname ten zeerste: “De houding van het gemeentebestuur is een slag in het gezicht van holebi’s en transgenders in Oosterzele. In een progressief land met vooruitstrevende standpunten over het holebi-huwelijk, adoptie door holebi’s, een holebi-premier, een land met een stad die momenteel de World Outgames organiseert,… horen dergelijke standpunten niet meer thuis. Het bestuur moet er mee voor zorgen dat holebi’s en transgenders zich in Oosterzele thuis en welkom voelen. Het bestuur moet er mee voor zorgen dat men hier geen vrees heeft om zich te ‘outen’,” aldus Michiels. “Oosterzele steunt wel –én zeker terecht – openlijk organisaties als 11.11.11., is fairtrade gemeente,… mooi! Deze organisaties nemen standpunten in over sociale kwesties. Een regenboogvlag uithangen zegt niets over de neutraliteit van het gemeentebestuur, het zegt enkel dat iedereen welkom is in onze gemeente. En daar heeft de CD&V/N-VA-meerderheid het dan blijkbaar moeilijk mee.”

Ook Ҫavaria, de de holebi- en transgenderkoepel, betreurt dat Oosterzele officieel weigert om een vlag te hangen op IDAHOT en aangeeft dit ook in de toekomst te zullen doen. “Het neutraliteitsprincipe, zoals Oosterzele dat aanhaalt, is een pijnlijk woord geworden bij ons en we merken nog alle dagen de negatieve impact hiervan” klinkt het bij hen.

Op de vraag wat de aandachtspunten voor holebi’s en transgenders zijn in het gemeentelijk beleid, kwam geen antwoord. Ook veel algemener is over ‘gelijke kansen’ niets opgenomen in het bestuursakkoord.

Open Vld-plus zal er in elk geval de komende maanden en jaren op toezien dat er wél werk wordt gemaakt van een écht gelijke kansen-beleid. “IDAHOT 2014 is pas binnen 9 maand, hopelijk komt de meerderheid tegen dan op haar standpunt terug en wappert er op 17 mei 2014 wél een regenboogvlag aan het Oosterzeelse gemeentehuis,” besluit Michiels.

Share Button

Kort nieuws augustus 2013

Onweer en wateroverlast

In juli hebben we enkele stevige onweders over ons gekregen, laatst nog zaterdagavond 27 juli. Terwijl we nog een mooi beeld van de bliksem konden optekenen (zie onder), kreeg Oosterzele al snel te kampen met wateroverlast, onder andere in Anker en Scheldewindeke. Meer details werden gemeld door de politiezone.

Onweer in Landskouter

bliksem boven Landskouter

Kermis bij de buren

Begin juli was er kermis in Gontrode en Scheldewindeke, dan waren wij aan de beurt. Eind augustus is het feest in Gijzenzele en Moortsele.

Van vrijdag 23 tot dinsdag 27 augustus is er Gijzelkermisse met optredens, wielerwedstrijden, barbecue, schieting, rommelmarkt en veel meer. Alle details via deze link. Eind augustus is het de feest in Moortsele met kermiskoers, optreden en T-dansant op zaterdag 31/8.

Film in het bos

Naar jaarlijkse gewoonte kan je eind augustus een film in het Aelmoesenijebos bekijken – een organisatie van o.a. Bos+. Op vrijdag 23 augustus speelt men er de Nederlandstalige versie van The Croods. Voorprogramma begint om 20u. Meer details en inschrijven via bosplus.be

The Croods, vrijdag 23 augustus in het Aelmoesenijebos

The Croods, vrijdag 23 augustus in het Aelmoesenijebos

Share Button

Fotowedstrijd Landskouter

Naar aanleiding van de Ploegfeesten dit jaar organiseert het bestuur een fotowedstrijd, ter vervanging van de vogelverschrikkerwedstrijd. Iedereen kan tot 5 foto’s insturen naar ploegfeesten@landskouter.be.

Het thema van de wedstrijd is Landskouter – laat uw creativiteit de vrije loop. Fotografeer uw buur, uw huisdier, het weer, onze kouters, een kapelletje, … Misschien hebt u in het verleden al een mooie foto genomen die u wilt insturen? Of maak een collage van foto’s of objecten. Alles kan. We horen graag het verhaal achter de foto, omdat ook dit door de vierkoppige jury overwogen wordt.

De wedstrijd wordt midden augustus afgesloten, zodat de jury de foto’s kan beoordelen. De winnaars worden dan tijdens de Ploegfeesten op zondag 8 september, na het eten op de hoeve Callaert, bekendgemaakt. Alle details vindt u terug via deze link: tiny.cc/FotoPloeg. Daar staat ook in hoe je niet-digitale foto’s (afdrukken) kan afgeven of laten inscannen.

Foto's van juryleden willen inwoners van Landskouter warm maken voor de wedstrijd

Foto’s van juryleden willen inwoners van Landskouter warm maken voor de wedstrijd. Hopelijk werken die inspirerend voor eenieder die nog twijfelt om mee te doen!

Ingediende foto’s worden gepubliceerd op de facebookpagina van de Ploegfeesten, die u kan terugvinden via deze link: facebook.com/ploegfeesten. Veel succes!

Share Button

Maak u klaar voor de 7e Ploegfeesten

Begin september is het weer zover. Op zondag 8/9 vieren we de ploegfeesten van Landskouter voor de zevende keer sinds de inhuldiging van het ploegmonument op de Rooberg in het jaar 2006 (lees het artikel Hulde aan de boeren in de landskouterse post uit september van dat jaar).

Na de eucharistieviering om 9u30, opgedragen aan overleden landbouwers en hun familie, gaan we van start met de intrede van de nieuwe pastoor, overhandiging van de kerksleutel en verwelkoming door personaliteiten. Bij het uitbeelden van historische gebeurtenissen in Landskouter zijn we immers beland in het begin van de jaren ’70 toen Gustaaf Joos pastoor werd in ons dorp. Daarna is er terug de Agathaworp vanop de daken van feestzaal Agathea, waarbij enkele gouden exemplaren recht geven op een prijs.

de affiche van de Ploegfeesten anno 2013: de rivaliteit tussen de burgemeester en de oude pastoor loopt hoog op. Ook de nieuwe pastoor kan ze niet verzoenen en is de wanhoop nabij...

de affiche van de Ploegfeesten anno 2013: de ruzie tussen de burgemeester en de oude pastoor loopt hoog op. Ook de nieuwe pastoor kan ze niet verzoenen en is de wanhoop nabij…

Na het aperitief in de pastorietuin gaan we van start met de culinaire wandeling doorheen de kouters van ons dorp, begeleid door de fanfare Voor God en Vlaanderland en de reuzen Rie en Lea. Eerste stop is bovenop de Stuivenberg voor soep. De tweede stop is op de Rooberg (aan het ploegmonument) voor een boterham met preskop en een Delirium. We eindigen zoals gewoonlijk op de hoeve Callaert op de hoek van de Rooberg en de Geraardsbergsesteenweg. Op het menu staat côte à l’os, voor kinderen is er balletjes in de tomatensaus. Als dessert hebben we rijstpap.

Kaarten voor de culinaire wandeling worden vanaf volgende week aangeboden door de bestuursleden. Volwassenen betalen €15. In die prijs zit dus het aperitief, soep, preskop en delirium, côte à l’os en rijstpap. Kinderen betalen €7. Er zijn ook steunkaarten beschikbaar voor €5 die automatisch meespelen in de tombola met mooie prijzen.

Op de hoeve Callaert is er kindergrime, een springkasteel, muzikale omlijsting en volksvermaak. Ter plaatse wordt er ook een tombola georganiseerd met prachtige vleesprijzen: hesp, cobourg, worsten, enz. In de namiddag worden ook de winnaars van de fotowedstrijd bekend gemaakt en in de bloemetjes gezet. Bent u niet ingeschreven voor de culinaire wandeling? Dan bent u ook welkom op de hoeve vanaf 14u.

Share Button