Oosterzele kan zelf stedenbouwkundige vergunningen afleveren

Oosterzele kan vanaf 1 september 2013 zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen verlenen. Daarmee is Oosterzele nu ook ontvoogd. Oosterzele voldoet aan de vijf voorwaarden van artikel 7.2.1, §1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) om dat te kunnen doen:

  • het opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
  • het opmaken van een vergunningenregister
  • het opmaken van een plannenregister
  • het opmaken van een register van de onbebouwde percelen
  • het aanstellen van een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar

Voor het vergunningenregister moest voor elk bebouwd perceel nagegaan worden welke stedenbouwkundige vergunningen sinds 1962 verleend zijn. Oosterzele slaagde erin om deze omvangrijke taak te volbrengen. De gemeente leverde een niet te onderschatten prestatie, zowel naar inspanning als naar waarde en gevolgen.

Geen advies Vlaamse gewest

Concreet betekent dit dat voor aanvragen stedenbouwkundige vergunning (vroeger ‘bouwvergunning’ genoemd) en verkavelingsvergunning die vanaf 1 september 2013 ingediend worden in Oosterzele, de gemeente geen verplicht advies meer moet vragen aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het Agentschap RWO Vlaanderen, Ruimtelijke ordening. Daardoor kan de gemeente nu zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen afleveren.

Ook Hilde Bruggeman (gedeputeerde voor patrimonium en ruimtelijke vergunningen) woonde de infovergadering bij

Ook Hilde Bruggeman (gedeputeerde voor patrimonium en ruimtelijke vergunningen) woonde de infovergadering bij

Positieve gevolgen voor de inwoners

De nieuwe procedure heeft ook positieve gevolgen voor de bouwlustigen en verkavelaars van gronden in Oosterzele. Zo moet de vergunning verleend en verzonden worden binnen de decretaal bepaalde termijn, die nu in bepaalde gevallen verder ingekort wordt; indien dat niet gebeurt, is de vergunning ‘stilzwijgend’ geweigerd. Dat betekent een stimulans voor het vlot behandelen van de dossiers, wat elke aanvrager ten goede komt.

Infovergadering

De Gemeente organiseerde op 29 augustus samen met de Provincie Oost-Vlaanderen een infovergadering voor de leden van de gemeenteraad, college, Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO), notarissen en architecten. Ze kregen toelichting bij wat de ontvoogding voor Oosterzele betekent, welke de procedures zijn …

Share Button