Gemeenteraad geeft eenparig advies over N42

De voorbije maand lag de kennisgevingsnota van het plan MER voor de ombouw van de gewestweg N42 ter inzage. Elke inwoner kon tijdens deze periode zijn opmerkingen en/of alternatieve oplossingen meegeven.

Omdat de ombouw van deze gewestweg een complex dossier is met heel veel invloed op de verkeersveiligheid en leefbaarheid voor de Oosterzelenaren, riep de gemeenteraad een speciale verkeerscommissie samen. Tijdens deze commissie werkte de voltallige gemeenteraad in onderling overleg een gezamenlijk advies uit. Daarbij werden factoren als verkeersveiligheid, leefbaarheid, oversteekbaarheid en milieu als prioriteit meegenomen.

de N42 - bron van verkeersproblemen in Oosterzele

de N42 – bron van verkeersproblemen in Oosterzele

Het resultaat is een document van vijf bladzijden waarbij opmerkingen en verder te onderzoeken scenario’s aan de Vlaamse Overheid worden aangereikt. In navolging van de verkeerscommissie werd het advies eenparig goedgekeurd door de verschillende fracties van de gemeenteraad.

Klik hier om het document te raadplegen.

Share Button

Kermis in Windeke en Roo

De zomer is in aantocht en bij onze buren is er binnenkort kermis. Scheldewindeke feest met de Windeekse Groenbuiken van vrijdag 5 tot woensdag 10 juli. Gontrode begint een week vroeger en feest van vrijdag 28 juni tot maandag 1 juli.

Kermis Windeke

Ook na een geslaagde feesteditie van vorig jaar hebben “De Windeekse Groenbuiken” een 6-daags kermisprogramma klaar voor kermis Windeke. Er volgt opnieuw een grote aftrap op vrijdagavond, zaterdag willen de Groenbuiken heel wat volk door de straten van Windeke laten trekken als gevolg van de Groenbuikreus en de fanfare. Ook de traditionele sterkhouders ontbreken vanzelfsprekend niet op het programma. Het wordt opnieuw een zesdaags feest met activiteiten voor jong en oud.

Het programma van Windeke kermis anno 2013 - klik voor het .pdf document

Het programma van Windeke kermis anno 2013 – klik voor het .pdf document

Kermis in Roo

Terwijl de Windeekse Groenbuiken vorig jaar 5 jaar Windeke kermis vierden, is het dit jaar aan Gontrode om dat te doen. “Kermis in Roo” bestaat 5 jaar en stelt een programma voor met onder andere een petanque tornooi, comedy, een zeepkistenrace en live muziek. Alle details vind je op kermisinroo.be

Share Button

Kort nieuws juni 2013

Bloed geven

Donderdag 6 juni is er de tweede bloedinzameling van het jaar in Landskouter. Het Rode Kruis strijkt neer in ons dorp tussen 17u en 19u30 in het schooltje op de Rooberg.

bloed geven kan in Landskouter op donderdag 6 juni

bloed geven kan in Landskouter op donderdag 6 juni

Schoolfeest

Op zondag 23 juni is er het schoolfeest van de Vrije Basisschool Moortsele-Landskouter – het feest gaat door in Moortsele. Vanaf 15u geven alle klassen een optreden. Daarna is er een spelenmarkt en gezellig samenzijn.

Schoolfeest op zondag 23 juni

Schoolfeest op zondag 23 juni

Warme beenhesp SK Landskouter

Op zondag 7 juli kan je warme beenhesp (op Landskouterse wijze) à volonté eten bij SK Landskouter in de kantine, Aalmoezenijestraat van 12u tot 14u. Volwassenen betalen €10 – kinderen tot 12 jaar slechts €4. Meer info en kaarten bij Marnik Van Gaver (0476 257 406) of Alex De Clercq (0496 27 31 83).

Fotowedstrijd

De fotowedstrijd van Landskouter, georganiseerd door het bestuur van de Ploegfeesten, loopt nu volop. Iedere Landskouternaar ontving een flyer in de bus. Het bericht verscheen ook in het informatieblad van de gemeente.

Doe mee en zend jouw beste foto’s in! Meer informatie en het uitgebreid reglement vindt u op tiny.cc/FotoPloeg.

fotowedstrijd1

Share Button

Wordt de N42 een viervaksbaan?

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkte met het adviesbureau Grontmij de lange termijnplannen uit voor de N42 tussen Wetteren en Zottegem (zie ons artikel van maart dit jaar). Die plannen neigen naar een primaire verbindingsweg met 2 x 2 baanvakken. Op een “infomarkt” op 23 mei konden politici en burgers kennismaken met die voorlopige plannen. Die kunnen nog tot 21 juni ingekeken worden. Tot dan kunnen burgers en gemeentebesturen opmerkingen doorgeven, die worden opgenomen in het milieueffectenrapport.

de N42 - bron van verkeersproblemen in Oosterzele

de N42 – bron van verkeersproblemen in Oosterzele

Filip Michiels van Open VLD+ heeft alvast bedenkingen bij de plannen. In een uitgebreide nota is hij vooral bezorgd over de plannen om de kruising van de N42 met de Reigerstraat af te sluiten. Volgens hem zou dat de ontsluiting van Anker in gevaar brengen en veel druk zetten op de overgebleven aansluiting aan de Gijzenzelestraat.

Ook de meerderheid sluit zich niet zomaar aan bij de plandefinitie zoals die voorligt in de nota van het Agentschap. Het moet nog de nodige analyses maken, maar zal zeker vragen om nog meer scenarios te onderzoeken. Christ Meuleman is bereid om tot een gezamenlijk advies te komen met de volledige gemeenteraad en wil dit laten voorbereiden op een speciale zitting van de verkeerscommissie.

Share Button

Gemeente Oosterzele gaat voor LED-verlichting

Met haar ambities rond duurzame energiebesparende maatregelen voor de ogen investeert Oosterzele in LED-verlichting. Voor het nieuwe Aquafinproject dat van start gaat in 2014 wordt deze innovatieve verlichting geplaatst langs Spiegel, Van Thorenburglaan en Moortselestraat.

Het gebruik van LED-verlichting langs deze gemeentewegen betekent een energiebesparing van 30%. Door tijdens de daluren de straatverlichting te dimmen zal de besparing op de energiekost nog verder oplopen. De meerkost van deze investering zal op 7 jaar terugverdiend zijn.

het gemeentebestuur wil de klassieke openbare verlichting geleidelijk vervangen door LED-verlichting

het gemeentebestuur wil de klassieke openbare verlichting geleidelijk vervangen door LED-verlichting

Ook de fietsers die gebruik maken van het fietspad langs de spoorweg zullen van het LED-licht kunnen genieten. Deze verlichting zal volop functioneren tijdens de zogenaamde piekuren, ’s nachts wordt de verlichting gedimd tot 50%. De indienststelling van deze verlichting is voorzien in het najaar van 2013.

Met dit project toont de gemeente aan dat zij vol inzet op energiebesparing en duurzaamheid, zo zegt schepen van energie Christ Meuleman. Er wordt niet enkel gekeken naar het kostenbesparend plaatje, minder verbruik van elektriciteit betekent ook een vermindering van onze CO2 uitstoot. Door deze maatregel wil de gemeente werken aan een duurzame toekomst en een lichtend voorbeeld zijn voor haar inwoners.

Christ Meuleman: “Het gebruik van de LED-verlichting heeft nog andere voordelen. Het “witte licht” zal in het begin enige aanpassing vragen maar door de lichtkleur en het hoger lichtniveau zijn mensen en voorwerpen eerder waarneembaar en herkenbaar. Naast een zeker gunstig effect op de verkeersveiligheid zal ook de sociale veiligheid hier goed bij varen”.

Share Button