Oosterzele betrekt burgers bij beleidsplan 2014-2019

Het gemeentebestuur van Oosterzele wil haar burgers betrekken bij het opstellen van het beleidsplan voor de volgende 6 jaar en organiseert een aantal inspraakmomenten (per onderwerp) in de loop van de volgende weken. De inspraakmomenten gaan door in het gemeenschapscentrum De Kluize. In principe moet je je op voorhand inschrijven. Hieronder de tekst van de gemeente:

Wat verwacht jij de komende legislatuur van ‘jouw’ beleidsmensen? Het gemeentebestuur maakt in 2013 zijn beleidsplan voor de periode 2014 – 2019 en nodigt iedereen uit om mee na te denken over welke prioriteiten gelegd moeten worden. Dat doen we tijdens vier inspraakmomenten waarop de inwoners het woord krijgen.

  • maandag 3 juni – 20.15 tot 22.30 uur – Vrije Tijd
  • woensdag 5 juni – 20.15 tot 22.30 uur – Infrastructuur, mobiliteit & veiligheig
  • maandag 10 juni –20.15 tot 22.30 uur – Onderwijs, communicatie & welzijn
  • maandag 17 juni – 20.15 tot 22.30 uur- Duurzaam wonen, leven & werken

Aanmelden kan vanaf 19.45 uur.

Inspraakmomenten georganiseerd door de gemeente (foto van de website oosterzele.be)

Inspraakmomenten georganiseerd door de gemeente (foto van de website oosterzele.be)

Wat is dit?

Het gemeentebestuur organiseert vier inspraakmomenten waarin iedere inwoner zijn of haar inzichten, ideeën, oplossingen voor problemen kan meegeven. Men kan ervoor kiezen om alle avonden bij te wonen of een keuze maken volgens de thema’s waarvoor men interesse heeft.

Maandag 3 juni – 20.15 tot 22.30 uur – Vrije Tijd

Het vrijetijdsaanbod in Oosterzele wordt gekenmerkt door een rijk verenigingsleven en talrijke initiatieven. Deze brengen in Oosterzele kleur en animatie. Maar misschien ontbreekt er nog iets in het aanbod? Is de logistieke steun voldoende? Komen alle doelgroepen aan bod? Welke ondersteuningen zouden de verenigingen kunnen gebruiken? Welke ideeën zouden een meerwaarde kunnen brengen? Wat is overbodig? Hoe kunnen we alles betalen? Wij kijken uit naar de mening van de Oosterzelenaar over de bibliotheek, de jeugdwerking, het cultuur- en sportbeleid, het verenigingsleven, het toerisme en de vrijetijdsinfrastructuur.

Woensdag 5 juni – 20.15 tot 22.30 uur- Infrastructuur, mobiliteit & veiligheid

Veilige schoolomgevingen… kan het nog beter? Gebrek aan parkeerruimte of net niet? Het voet- en fietspadennetwerk breidt uit. Wij horen graag jullie ideeën! Begraafplaatsen of begraafparken? Groene bermen of beklinkerde voetpaden? Wat geniet je voorkeur? Wanneer voel jij je veilig en wat is voor jou overlast? Hoe bepalen we de prioriteiten? Op de tweede inspraakavond verwachten we de ongezouten mening van de Oosterzeelse inwoners.

Maandag 10 juni – 20.15 tot 22.30 uur – Onderwijs, communicatie & welzijn

De Gemeente Oosterzele onderneemt heel wat en zet alle mogelijke middelen in om zijn inwoners op de hoogte te brengen of om hen te bevragen. De Oosterzelenaar komt ook af en toe wel eens in contact met een gemeentelijke dienst. We vernemen graag of dat goed verloopt. Wat betekent ‘welzijn’ voor de inwoner en op welke manier kunnen gemeente en OCMW daaraan bijdragen? Wat vindt men van de kwaliteit van het onderwijs in onze gemeente? Zijn er voldoende initiatieven op het vlak van kinderopvang? Ziet men verbeterpunten waaraan we de komende legislatuur kunnen werken? Zijn er zaken die niet langer hoeven? We horen het graag op 10 juni.

Maandag 17 juni – 20.15 tot 22.30 uur- Duurzaam wonen, leven & werken

Biedt de gemeente voldoende mogelijkheden om te wonen, te leven en te werken? We streven naar een aangename en hedendaagse leefomgeving. Komt het gevoerde beleid betreffende ruimtelijke ordening, milieu, natuur, afval, … daaraan tegemoet of verwachten onze inwoners hier bijkomende initiatieven? Onderhoud van de publieke ruimte en het openbaar domein draagt in elk geval bij tot een grotere leefbaarheid. Hoe staat men ten opzichte van de uitbouw van de waterzuiveringsinfrastructuur en de diverse nutsvoorzieningen? Bestaat er in de gemeente ruimte voor maatschappelijk ondernemen en wordt dit voldoende ondersteund door het gemeentebestuur? Zijn er genoeg voorzieningen binnen de gemeente op het vlak van sport, ontspanning, … zodat een goed evenwicht ontstaat tussen beroep en privé? Hoe komen we aan de nodige euro’s om dit alles te betalen?

Voor wie?

Iedereen is welkom. Jong en oud, mobiel en minder-mobiel, alleenstaanden en gezinnen, inwoners en ondernemers. Na afloop evalueert het bestuur de adviezen en vormen ze een onderdeel van het meerjarenplan voor 2014-2019. We vragen de inwoners vooraf in te schrijven, zodat wij de inspraakmomenten optimaal kunnen organiseren.

Hoe?

Tijdens de inspraakmomenten geeft iedereen z’n mening. Daarom werken we in kleine groepen. Om de gesprekken in goede banen te leiden, hebben we personeelsleden per thema die de groepen begeleiden.

Waar?

GC De Kluize – polyvalente zaal , Sportstraat 3, 9860 Oosterzele

Meer info en inschrijven?

Neem contact op met Jasmine Coen (09 363 99 42) of stuur het secretariaat een mailtje.

Share Button

Open VLD+ wil nieuw verkeersbord doodlopende straat in Oosterzele

De Open Vld plus-fractie heeft een voorstel ingediend om een nieuw verkeersbord “doorlopende straat” te plaatsen in doodlopende straten die niet doodlopend zijn voor voetgangers en fietsers. Dit punt zal op 29 mei behandeld worden de gemeenteraad van Oosterzele.

het nieuwe verkeersbord verduidelijkt dat voetgangers en fietsers verder kunnen op het einde van de 'doodlopende' straat

het nieuwe verkeersbord verduidelijkt dat voetgangers en fietsers verder kunnen op het einde van de ‘doodlopende’ straat

Veel wegbeheerders plaatsen standaard het F45-bord aan een doodlopende weg, waardoor die doodloopt voor alle weggebruikers. Uit een steekproef van de Voetgangersbeweging blijkt dat er alleen al in Vlaanderen van de 27.104 wegen met F45-bord bijna 75% doorlopend is.

Ruben De Gusseme, gemeenteraadslid Open Vld plus en lid van de verkeerscommissie: “Als we stappen en fietsen willen bevorderen als alternatief voor het autogebruik, moeten we er onder andere voor zorgen dat er tijdswinst is. Voetgangers en fietsers kunnen die vaak realiseren door gebruiken te maken van die, soms onbekende, doorlopende straten.”

Een jaar geleden nam de Voetgangersbeweging, met steun van onder andere de Fietsersbond en Trage Wegen, hierover een initiatief. Ze vroegen alle steden en gemeenten om de doodlopende straten op hun grondgebied in kaart te brengen. Ze boden hen bijvoorbeeld ook stickers aan, waarop het symbool van een voetganger en fietser afgebeeld staat, die aan de bovenkant van het verkeersbord kunnen worden aangebracht om te signaleren dat de weg niet doodloopt voor voetgangers en fietsers. In Oosterzele werd hier (voorlopig) niet op ingegaan.

Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels: “Recent werd in de Kamer een Open Vld-wetsvoorstel van Sabien Lahaye-Battheu goedgekeurd, waardoor het initiatief van de voetgangersbeweging ook juridische grondslag krijgt. Met ons voorstel willen we dat alle doorlopende straten in Oosterzele in kaart worden gebracht én desgevallend meteen voorzien worden van het nieuwe verkeersbord.”

Open Vld plus-raadsleden Guy De Smet, Ruben De Gusseme en Filip Michiels aan een oud verkeersbord met voorbeeld van nieuw bord “doorlopende straat” in de hand (foto Open Vld plus)

Open Vld plus-raadsleden Guy De Smet, Ruben De Gusseme en Filip Michiels aan een oud verkeersbord met voorbeeld van nieuw bord “doorlopende straat” in de hand (foto Open Vld plus)

“We zullen er in de verkeerscommissie, waar dit punt ook aan bod zal komen, tevens op aandringen om in overleg te treden met de gemeentebesturen uit de politiezone, Merelbeke, Heusden en Melle, om ook daar een gelijkaardig initiatief te nemen. Deze uniformiteit kan voor de politiediensten alleen maar pluspunten opleveren,” aldus Guy De Smet (gemeenteraadslid Open Vld plus), die ook lid is van de verkeerscommissie.

Open Vld plus hoopt hiermee fietsers en voetgangers nog meer op de baan te krijgen langs landelijke wegen.

Christ Meuleman: eerst advies politie

Het nieuwe verkeersbord is ook de meerderheid niet ontgaan. Maar “vooraleer wij de beslissing zouden nemen deze borden te implementeren willen wij, getuige van goed bestuur, een duidelijk standpunt hierover, en dit voor elke zogenaamde dood- of doorlopende straat”, vernamen we van schepen Christ Meuleman.

Omdat de beslissing ook een impact heeft op bromfietsers en ruiters, vraagt men de lokale politie om advies. Dat advies komt dan via de verkeerscommissie terug naar de gemeenteraad. “Dat is de manier waarop de meerderheid, het bestuur de voorbije maand hieraan heeft gewerkt en verder aan dit project zal werken”, aldus de schepen van mobiliteit.

Share Button

Kort nieuws mei 2013

Fiets graveren op 11 mei

Op zaterdag 11 mei kan je je fiest laten graveren bij de politie in Oosterzele (Windekekouter) en dit tussen 9u30 en 11u30. Je moet een document met je rijksregisternummer meebrengen (bvb. identiteitskaart).

SK Landskouter eindigt 16e

SK heeft het seizoen 2012-2013 afgesloten op een 16e plaats in 4e provinciale B. Het bleef lang op de laatste (18e) plaats maar wist zich in het laatste deel van de competitie twee plaatsen hoger te hijsen. Zo laat het SK Merelbeke en Sparta Gent achter zich.

350 jaar Sint-Annakerk Bottelare en bedevaart Oostakker

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat de Sint-Annakerk in Bottelare werd ingezegend. Dat wordt gevierd in het lang pinskterweekeinde van 18 tot 21 mei.

Deze zaterdag 11 mei wordt er een bedevaart georganiseerd naar Oostakker-Lourdes, met flexibele verplaatsingsmogelijkheden. Daardoor zijn er dit weekend geen eucharistievieringen in het dekanaat.

Details over de viering van 350 jaar Sint-Annakerk en de bedevaart naar Lourdes vindt u op de website van het dekanaat.

de Sint-Annakerk in Bottelare: ingezegend in 1663, exact 350 jaar geleden

de Sint-Annakerk in Bottelare: ingezegend in 1663, exact 350 jaar geleden

Share Button

Neos Oosterzele 20 jaar jong!

Zondag 7 april 2013 – Beloken Pasen

Met honderd vijftig waren we. We vierden een stijlvolle eucharistieviering in de Sint-Agathakerk te Landskouter. Padre Renaat ging ons voor in woord en gezang. Uit de bezinningstekst van de voorzitter onthouden wij : “Geef mij nog vijf minuten, Heer, voor een lach spontaan en blij waardoor ik warmte breng en sfeer in huizen rondom mij.”

Neos Oosterzele bestaat 20 jaar. Dat werd gevierd met 150 aanwezigen (foto Eddy De Moor)

Neos Oosterzele bestaat 20 jaar. Dat werd gevierd met 150 aanwezigen (foto Eddy De Moor)

Na de viering bij Sint-Agatha staken we de straat over. Feestzaal Agathea liep vol voor een stijl- en smaakvolle jubileumviering. Voorzitter Guido Vervust had in zijn jubileumtoespraak woorden van dank en waardering voor de prestaties van de mensen van het eerste uur, gaf hoopgevende inspiratie naar de toekomst toe.

Onze provinciale voorzitter, Chris De Saveur, verwoordde het zo: “Neos Oosterzele, 20 jaar jong ! Zie die fiere jongelingen daar staan. De rijke ervaring van die senioren straalt uit hun nooit vergane jeugd. Dat bruisend leven moet gevierd worden. Zie ze pronken op Beloken Pasen, uitgedost op hun paasbest. Ze blinken van trots. Neos Oosterzele, 20 jaar jong! Viert het anker van jullie zeewaardige en sierlijke schip. Vrienden van Neos Oosterzele, in naam van Neos Oost-Vlaanderen, wens ik jullie een behouden vaart en … ad multos annos.”

Na de jubileumviering drukte onze nationale voorzitter, Thijs Streng, via mailbericht, het zo uit: “Beste Antoine, Mijn vrouw en ikzelf zijn zojuist goed thuisgekomen van een heerlijke dag Oosterzele-Landskouter en ik heb er behoefte aan het bestuur van Neos Oosterzele te complimenteren met de wijze waarop jullie het 20-jarig bestaan van Neos Oosterzele hebben gevierd. Wij hebben van begin tot einde genoten. De stijlvolle misviering waarin de Padre voor de ‘e’ in de naam Neos als vertaling graag ‘enthousiast’ zou zien ingevuld, de uitstekende toespraken van Guido, Chris en de Burgemeester tijdens de informele, academische zitting, de speelse bijdragen van jullie leden in lied- en dichtvorm, de door jou prima ingevulde rol van moderator, de prachtige powerpoint-presentatie, over het verleden van Neos Oosterzele en de heerlijke spijs en drank, het was allemaal van uitstekende kwaliteit. Een typisch Neos-feest dus. Wees zo goed mijn complimenten en mijn dank dat wij vandaag jullie gasten mochten zijn, over te brengen aan de hele ploeg. Het was een staaltje van prima teamwork. Met vriendelijke Neos-groet !”

Het jubileumfeest, met veel geestdrift en inspanning voorbereid, werd een groot succes. Laat ons dromen van een zilveren Neos Oosterzele. Afspraak over vijf jaar.

Share Button

SVVO splitst in Open VLD plus en sp.a

Open Vld, sp.a en een aantal onafhankelijken binnen SVVO Oosterzele hebben beslist om, na een jarenlange samenwerking, voortaan  afzonderlijk verder te gaan als Open Vld plus en sp.a.

Het kartel SVVO, Samen voor Vernieuwing en Verandering in Oosterzele, werd in 2000 opgericht als een bundeling van progressieve krachten in Oosterzele. Het streven naar pluralisme lag aan de basis van de overeenkomst die Open Vld, sp.a en een aantal onafhankelijken in het verleden aangingen. Met respect voor eenieders identiteit stond dit kartel voor een volwaardig alternatief voor het gevoerde beleid. Met eenzelfde respect voor elkaars accenten beslissen de partners nu een meer eigen koers te varen.

SVVO splitst in Open VLD plus en sp.a

SVVO splitst in Open VLD plus en sp.a

Meer duidelijkheid

Guy De Smet (voorzitter Open Vld Oosterzele): “Uit een interne evaluatie van de jongste gemeenteraadsverkiezingen werd duidelijk dat heel wat kiezers – voornamelijk nieuwe inwoners – niet weten wie deel uitmaakt van dit SVVO-verhaal. Daarom werd deze beslissing in alle goeie verstandhouding genomen.”

Magalie Schotte (voorzitter sp.a Oosterzele): “Mensen willen duidelijk weten waarvoor ze kiezen. Voor één keer geloven we dat de delen sterker zijn dan de som. Als sp.a Oosterzele willen wij links opnieuw op de kaart zetten in Oosterzele.”

“Dit is bovendien geen alleenstaand geval. Eveneens in Oosterzele stapten CD&V en N-VA gezamenlijk  naar de kiezer, maar momenteel zetelen ze ook als afzonderlijke fracties,” aldus uittredend SVVO-voorzitter Jan Bogaert.

Aparte fractie

Deze wijziging zorgt er voor dat de verschillende kartelpartners individueel meer hun eigen accenten kunnen leggen. Marjolein De Spiegeleire, die momenteel als sp.a’er voor SVVO in de gemeenteraad zetelde, zal vanaf de gemeenteraad van mei voor sp.a in een aparte fractie zetelen. Alle overige raadsleden binnen de gemeenteraadsfractie (Filip Michiels, Carine Schamp, Pascal Fermon, Luc Verbanck, Guy De Smet en Ruben De Gusseme) én binnen de OCMW-fractie (Els François, Geert Van Grembergen en Lieven De Corte) zijn voortaan Open Vld plus’ers.

Persoonlijke tegenstellingen overstijgen

De Oosterzeelse politiek is in het verleden soms verzand in een welles – nietes spelletje van meerderheid tegenover oppositie. Open Vld plus en sp.a willen nog steeds kritische en constructieve oppositie voeren en een beleid verdedigen  dat de Oosterzelenaren verdienen.

Open Vld plus en sp.a willen met deze beslissing  een signaal geven. Het wordt hoog tijd dat de Oosterzeelse politiek de persoonlijke tegenstellingen overstijgt. Het spelen van de man in plaats van de bal hoort niet thuis in het gemeentehuis. Dergelijke ‘politique politicienne’ is niet in het belang van de Oosterzelenaren.

Marjolein De Spiegeleire (onafhankelijk gemeenteraadslid,  sp.a): “Een sterk en progressief gemeentebeleid dat het welzijn van alle inwoners nastreeft. Daar willen wij voluit aan meewerken, met de collega’s van de meerderheid én de oppositie.”

Filip Michiels (fractieleider Open Vld plus): “We zijn als beide partners in dit verhaal van mening dat een constructieve samenwerking tussen de verschillende partijen de oppositie zal versterken. Meteen wil ik ook meegeven dat we uitvoering zullen geven aan de speerpunten van het jongste verkiezingsprogramma. We laten onze kiezers alvast niet in de steek. Al zullen de accenten van ons, Open Vld plus, natuurlijk soms verschillen van die van sp.a.”

Share Button