Democratie tegen extremen

Onderstaande tekst is een licht geëditeerde vorm van het antwoord dat burgemeester Johan Van Durme stuurde naar een burger die vroeg om zijn input over een blogpost van meerdemocratie.be. Dit is een vzw die ijvert voor meer zeggenschap voor burgers in maatschappij en politiek. Dit is de link naar de blogpost: Is er een verband tussen virocratie en een particratie?

Democratie is het bijzonderste in onze maatschappij voor (v)rede, geluk en voorspoed. Zeker in moeilijke tijden…

Op die manier wordt het uiterst links communisme of de rechtse dictatuur die dicht bij elkaar liggen vermeden voor onze (klein)kinderen en toekomstige maatschappij. Ik ben een echte CDenV-er — de beweging.net  — omdat deze partij precies in het moeilijke midden staat.

Een democratie heeft mensen nodig. Goede bestuurders met hun fouten en goede eigenschappen. De goede eigenschappen moeten kunnen versterkt worden en hun fouten gecorrigeerd door diezelfde democratische instellingen. Scheiding der machten, controle, overleg , vrijheid van meningsuiting, …

Uiteindelijk moet er wel beslist en bestuurd worden. “Voor iedereen goed doen” lukt nooit maar goed doen voor de maatschappij is niet gelijk aan goed doen voor iedere burger en ingaan op iedere vraag.

Deze beweging “meer democratie “ is soms teveel je eigen waardevolle mening verkondigen, dan teleurgesteld aan de zijkant zitten als het niet lukt en nog hardere taal spreken. Als bestuurder kan en mag je nooit opgeven. Ik zal niet opgeven!

Johan Van Durme, burgemeester van Oosterzele

De laatste 10 jaar is het veel harder geworden

Verantwoord besturen en de mensen geen blaasjes wijsmaken wordt steeds moeilijker. Er zijn de sociale media, fysieke bedreigingen, scheldpartijen, … zelfs letterlijk aangevallen worden…. Geen respect voor politie(k).

Meer populisten die de mensen zeer graag geloven. Daar heb ik schrik van, voor mijn  (klein)kinderen.

Ik ben soms bang van de mondige burger die het niet zo vriendelijk meer zegt. Ik hou van mensen met gezond verstand dat leidt tot (v)rede zoals jullie. De nuance, de rede ebben weg. Eenvoudige, onhaalbare slogans nemen toe.

De verzuring stijgt ieder jaar  en de dijken van de rede, nuance, juiste kennis, luisteren naar elkaar , dialoog  en overleg staan onder druk.

Belasting, integratie, overheidsstructuren en klimaat zijn en blijven moeilijke thema’s. Maar verdragen en aanvaarden dat een ander, een ander gedacht of idee heeft, wordt steeds moeilijker. Uiteindelijk moeten beiden de beslissing aanvaarden en uitvoeren.

Ook zware problemen zullen een antwoord moeten krijgen in het belang van de toekomst en niet in het belang van de burger van vandaag. Dit zal samen moet gebeuren.

“De pers” draagt hierin als vierde macht ook een grote verantwoordelijkheid. Zij hebben ook commerciële belangen en bijzondere macht. De pers heeft schrik van de burger die ook “journalist op de sociale media” geworden is.

Zelfs beslissen met twee is moeilijk maar lukte wel de voorbije 35 jaar en mijn vrouw heeft veel beslist, geloof me maar….

Share Button

Oosterzele betrekt burgers bij beleidsplan 2014-2019

Het gemeentebestuur van Oosterzele wil haar burgers betrekken bij het opstellen van het beleidsplan voor de volgende 6 jaar en organiseert een aantal inspraakmomenten (per onderwerp) in de loop van de volgende weken. De inspraakmomenten gaan door in het gemeenschapscentrum De Kluize. In principe moet je je op voorhand inschrijven. Hieronder de tekst van de gemeente:

Wat verwacht jij de komende legislatuur van ‘jouw’ beleidsmensen? Het gemeentebestuur maakt in 2013 zijn beleidsplan voor de periode 2014 – 2019 en nodigt iedereen uit om mee na te denken over welke prioriteiten gelegd moeten worden. Dat doen we tijdens vier inspraakmomenten waarop de inwoners het woord krijgen.

  • maandag 3 juni – 20.15 tot 22.30 uur – Vrije Tijd
  • woensdag 5 juni – 20.15 tot 22.30 uur – Infrastructuur, mobiliteit & veiligheig
  • maandag 10 juni –20.15 tot 22.30 uur – Onderwijs, communicatie & welzijn
  • maandag 17 juni – 20.15 tot 22.30 uur- Duurzaam wonen, leven & werken

Aanmelden kan vanaf 19.45 uur.

Inspraakmomenten georganiseerd door de gemeente (foto van de website oosterzele.be)

Inspraakmomenten georganiseerd door de gemeente (foto van de website oosterzele.be)

Wat is dit?

Het gemeentebestuur organiseert vier inspraakmomenten waarin iedere inwoner zijn of haar inzichten, ideeën, oplossingen voor problemen kan meegeven. Men kan ervoor kiezen om alle avonden bij te wonen of een keuze maken volgens de thema’s waarvoor men interesse heeft.

Maandag 3 juni – 20.15 tot 22.30 uur – Vrije Tijd

Het vrijetijdsaanbod in Oosterzele wordt gekenmerkt door een rijk verenigingsleven en talrijke initiatieven. Deze brengen in Oosterzele kleur en animatie. Maar misschien ontbreekt er nog iets in het aanbod? Is de logistieke steun voldoende? Komen alle doelgroepen aan bod? Welke ondersteuningen zouden de verenigingen kunnen gebruiken? Welke ideeën zouden een meerwaarde kunnen brengen? Wat is overbodig? Hoe kunnen we alles betalen? Wij kijken uit naar de mening van de Oosterzelenaar over de bibliotheek, de jeugdwerking, het cultuur- en sportbeleid, het verenigingsleven, het toerisme en de vrijetijdsinfrastructuur.

Woensdag 5 juni – 20.15 tot 22.30 uur- Infrastructuur, mobiliteit & veiligheid

Veilige schoolomgevingen… kan het nog beter? Gebrek aan parkeerruimte of net niet? Het voet- en fietspadennetwerk breidt uit. Wij horen graag jullie ideeën! Begraafplaatsen of begraafparken? Groene bermen of beklinkerde voetpaden? Wat geniet je voorkeur? Wanneer voel jij je veilig en wat is voor jou overlast? Hoe bepalen we de prioriteiten? Op de tweede inspraakavond verwachten we de ongezouten mening van de Oosterzeelse inwoners.

Maandag 10 juni – 20.15 tot 22.30 uur – Onderwijs, communicatie & welzijn

De Gemeente Oosterzele onderneemt heel wat en zet alle mogelijke middelen in om zijn inwoners op de hoogte te brengen of om hen te bevragen. De Oosterzelenaar komt ook af en toe wel eens in contact met een gemeentelijke dienst. We vernemen graag of dat goed verloopt. Wat betekent ‘welzijn’ voor de inwoner en op welke manier kunnen gemeente en OCMW daaraan bijdragen? Wat vindt men van de kwaliteit van het onderwijs in onze gemeente? Zijn er voldoende initiatieven op het vlak van kinderopvang? Ziet men verbeterpunten waaraan we de komende legislatuur kunnen werken? Zijn er zaken die niet langer hoeven? We horen het graag op 10 juni.

Maandag 17 juni – 20.15 tot 22.30 uur- Duurzaam wonen, leven & werken

Biedt de gemeente voldoende mogelijkheden om te wonen, te leven en te werken? We streven naar een aangename en hedendaagse leefomgeving. Komt het gevoerde beleid betreffende ruimtelijke ordening, milieu, natuur, afval, … daaraan tegemoet of verwachten onze inwoners hier bijkomende initiatieven? Onderhoud van de publieke ruimte en het openbaar domein draagt in elk geval bij tot een grotere leefbaarheid. Hoe staat men ten opzichte van de uitbouw van de waterzuiveringsinfrastructuur en de diverse nutsvoorzieningen? Bestaat er in de gemeente ruimte voor maatschappelijk ondernemen en wordt dit voldoende ondersteund door het gemeentebestuur? Zijn er genoeg voorzieningen binnen de gemeente op het vlak van sport, ontspanning, … zodat een goed evenwicht ontstaat tussen beroep en privé? Hoe komen we aan de nodige euro’s om dit alles te betalen?

Voor wie?

Iedereen is welkom. Jong en oud, mobiel en minder-mobiel, alleenstaanden en gezinnen, inwoners en ondernemers. Na afloop evalueert het bestuur de adviezen en vormen ze een onderdeel van het meerjarenplan voor 2014-2019. We vragen de inwoners vooraf in te schrijven, zodat wij de inspraakmomenten optimaal kunnen organiseren.

Hoe?

Tijdens de inspraakmomenten geeft iedereen z’n mening. Daarom werken we in kleine groepen. Om de gesprekken in goede banen te leiden, hebben we personeelsleden per thema die de groepen begeleiden.

Waar?

GC De Kluize – polyvalente zaal , Sportstraat 3, 9860 Oosterzele

Meer info en inschrijven?

Neem contact op met Jasmine Coen (09 363 99 42) of stuur het secretariaat een mailtje.

Share Button