Inzegening nieuwbouw school

Op vrijdag 2 maart werd de nieuwbouw van de Vrije Basisschool Moortsele-Landskouter officieel ingehuldigd, in het bijzijn van de bisschop van Gent, Mgr. Van Looy.

De leerlingen verwelkomden de ouders en sympathisanten met het liedje “Hello, Bonjour”. De voorzitter van het schoolbestuur, Padre Renaat, en de directeur van de school, Veerle De Coninck, spraken de aanwezigen toe. Enkele kinderen brachten gedichten over de nieuwbouw. Vervolgens heeft de bisschop de klassen en andere lokalen van de nieuwbouw gezegend, onder het gezang van de leerlingen. Aansluitend was er een receptie.

de directeur ("Juffrouw Veerle") spreekt de aanwezigen toe, met onder andere Padre Renaat en Bisschop Van Looy (foto Katty Stevens)

Eetfestijn op 17 en 18 maart

Later deze maand organiseert de school haar jaarlijks eetfestijn. Dat gaat door op zaterdagavond 17 maart (vanaf 18.30 uur) en zondagmiddag 18 maart (om 11.30 uur of 13.00 uur). Volwassenen eten voor €15 met keuze uit deze twee menu’s:

 •  varkenshaasje met champignon- of pepersaus, koud groentenbuffet en kroketjes
 • kipfilet met casimirsaus, koud groentenbuffet en kroketjes

Kinderen kunnen eten voor €8 en krijgen kipfilet met appelmoes en kroketjes. Afhalen is mogelijk; breng dan wel 2 à 3 kommen mee.

Inschrijven kan bij de directie en leerkrachten op het telefoonnummer 09 362 60 58 of via e-mail naar vb.moortsele@scarlet.be. Iedereen welkom en tot dan in de vernieuwde lagere school te Moortsele, Kloosterstraat 27.

Share Button

Neos Oosterzele: justitie en drugsaanpak met Annemie Serlippens

Parochiehuis “De Rots” te Scheldewindeke is overvol met honderd en zes Neos-leden en Neos-sympathisanten. Van waar die grote interesse voor een voordracht? Het onderwerp ‘Justitie’ en dan vooral de drugmaterie spreekt de mensen aan. Daarbij speelt de persoon van de causeur, iemand van bij ons, persmagistraat Annemie Serlippens, een positieve rol. Tijdens haar uiteenzetting schetst zij, aan de hand van een powerpointpresentatie, een overzichtelijk beeld van de structuur en de werking van de magistratuur. Zij gaat uit van de vraag : “Wie doet wat binnen Justitie?”. Justitie omvat:

 • Ministerie van Justitie + kabinet
 • FOD (Federale Overheidsdienst) Justitie
 • Rechterlijke organisatie met zittende en staande magistratuur
  • Zittende magistratuur : Rechters, verdeeld over diverse rechtscolleges, zoals
   • vredegerechten en politierechtbank
   • rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank en rechtbank van koophandel
   • hof van beroep, arbeidshof en hof van assisen
   • hof van cassatie en grondwettelijk hof
  • Staande magistratuur: Openbaar Ministerie spoort op en vervolgt

Cijfers uit Gent

Het Parket in Gent bestaat uit: de Procureur des Konings, 9 eerste substituten en 24 substituten procureur des Konings. Enkele cijfers uit het arrondissement Gent : 597.453 inwoners, 27 steden en gemeenten, 10 politiezones, behandeling van 175.000 dossiers in 2009 in Parket Gent (= 7.000 per magistraat). De Procureur des Konings vordert toepassing strafwet en geeft advies. De taken van de parketmagistraat zijn:

 • verzorgt 24/24 u. en 7/7 dagen permanentie : telefonische contacten en opdrachten
 • opsporen : kennisname, leiden van het onderzoek, dit kan zijn een opsporingsonderzoek, een mini-onderzoek, een gerechterlijk onderzoek
 • vervolgen : gerechterlijk onderzoek : eindvordering
 • vorderen op zitting: samenstelling zetel = 3 rechters of alleensprekend rechter
 • uitspraken : hoofdgevangenisstraf, werkstraf, geldboete, internering, uitstel, opschorting, vrijspraak

Relaties met de pers

Een onderzoek kan gebaat zijn bij correcte informatievoorziening en draagt bij tot het vertrouwen van de bevolking in Justitie. De perswoordvoerder van het parket — o.a. Annemie Serlippens — communiceert in naam van de Procureur des Konings. Hij of zij neemt zelf het initiatief om informatie te verstrekken aan de pers.

Annemie Serlippens en de aandachtige Neos leden (foto Guido Vervust)

Tijdens het tweede luik van haar betoog heeft spreker het over de vernieuwde drugaanpak in Gent, waarbij zij als magistraat een belangrijke rol vervult. We kunnen stellen dat de pilootprojecten, de ‘Proefzorg’ en de ‘Drugbehandelingskamer’ een groot succes zijn. Deze projecten zijn een samenwerking tussen het parket, de rechtbank, de Oost-Vlaamse hulpverlening en de balie. Drugverslaafden die in aanraking komen met het gerecht krijgen de kans af te kicken in plaats van in de gevangenis te belanden. Zeven op de tien verslaafden kiezen voor deze behandeling. De duurtijd van die drugbehandeling varieert van zes tot twaalf maanden afhankelijk van de inzet en vooruitgang van de beklaagde.

De meesten van hen zijn harddrugsverslaafden, gebruikers van heroïne en cocaïne. De verslaafden moeten maandelijks voor de rechtbank verschijnen om te bewijzen dat zij de aangeboden hulp ernstig nemen, dit gaat van stelselmatig afkicken tot het zoeken van werk en een woning. Wanneer zij de behandeling tot een goed einde brengen, maken zij kans op een opschorting van straf. “Het is bemoedigend”, besluit Mevrouw Serlippens, “dat meerdere afgekickte personen terug de rechte weg gevonden hebben ten goede, niet alleen voor zichzelf, maar evenzeer voor hun familiale en sociale omgeving.”

Share Button