Het gemeentehuis, juli 2024

Nog 100 dagen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober. Tot dan volgen we de Oosterzeelse politiek van nabij.

We zijn van plan om per lijst die zich in oktober aanbiedt een interview af te nemen. Heb je ook vragen die je altijd al wilde stellen aan onze politici? Mail ze dan door naar post@landskouter.be.

Uitslagen Oosterzeelse kandidaten 9 juni

Op 9 juni gingen we reeds naar de stembus voor het Europees, federaal en Vlaams parlement. We kunnen geen resultaten voor Oosterzele weergeven. Cijfers worden immers gegroepeerd per kanton weergegeven. In het kanton Merelbeke zijn de stemmen verzameld van Oosterzele, Melle, Merelbeke en Gavere.

Op de lijsten voor het federaal en Vlaams parlement telden we 5 kandidaten uit Oosterzele. Hieronder het aantal stemmen die ze haalden:

  • Maaike Afschrift haalde 6.119 stemmen (Kamer, 7e plaats op de lijst van Groen)
  • Jeroen Logghe: 2.343 (Vlaanderen, 14e Groen)
  • Louise Van Hoorde: 3.943 (Kamer, 10e Open VLD)
  • Pieterjan Keymeulen: 2.132 (Vlaanderen, 17e CD&V)
  • Elsy De Wilde: 2.984 (Kamer, 17e CD&V)

#pro9860 maakt lijsttrekker en -duwer bekend

Orville Cottenie en Els De Corte werden als lijsttrekker en lijstduwster naar voor geschoven door het nieuw politiek collectief #pro9860 in Oosterzele.

De nieuwe formatie komt in Oosterzele voor de allereerste keer op met de lokale verkiezingen van 13 oktober. Tijdens een persmoment in Moortsele schoof het meteen zowel een man als een vrouw naar voor en lichtte het een tipje van de sluier op met betrekking tot het verkiezingsprogramma

Meer details op https://www.9860.be/2024/06/orville-trekt-en-els-duwt-de-lijst-pro9860/

Meer kinderopvang

Na het sluiten van twee crèches vorig jaar creëerde de gemeente Oosterzele zelf noodopvang. Die opvang in Balegem heeft intussen een erkenning gekregen waardoor na de zomer nog 18 plaatsen kunnen ingevuld worden.

Voorts zijn er plannen om in een vernieuwde zijvleugel van De Zilverlinde (Scheldewindeke) nog ’s 17 plaatsen te creëren. Tenslotte kijkt de gemeente ook naar het vrijgekomen klooster in het centrum van Windeke. “We willen nagaan in hoeverre de uitbouw van een sociaal restaurant een optie is, evenals het inrichten van een lokaal dienstencentrum. Onze diensten onderzoeken momenteel diverse pistes. Ten gepaste tijde zullen we daarover verdere beslissingen nemen en communiceren”, stelt schepen Els De Turck.

Meer details op https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/07/01/tijdelijke-noodopvang-mag-blijvend-worden-oosterzele-heeft-defi/

Voluit Oosterzele dringt aan om in dat kloostergebouw kinderopvang te organiseren gezien de centrale ligging. “Door een samenwerking met externe spelers zou dit snel kunnen gaan”, laat de liberale fractie weten.

Meer details op https://www.nuus.be/2024/07/02/voluit-oosterzele-stelt-voor-om-kinderopvang-onder-te-brengen-in-klooster-scheldewindeke/

Sperperiode

Overheidscommunicatie (bvb. vanuit de gemeente) moet politiek neutraal zijn. In de vier maanden voor een verkiezing wordt daar extra op toegezien. Die periode ging in op 1 juli.

Share Button

De zomer van 2024

Kermis eind juli

In het laatste weekend van juli is er kermis in Landskouter met garageverkoop/rommelmarkt, eetfestijn en wielerwedstrijden voor de jeugd.

Lees er alles over op landskouter.be/2024/06/kermisweekend-27-en-28-juli/

Cauter Country op 17 augustus

Op zaterdag 17/8 organiseert het Seizoenscafé haar jaarlijks zomerfestival. Door de werken is er dit jaar is er geen ambachtenmarkt en worden de festiviteiten beperkt tot de pastorietuin. Op Cauter Country kan je dansinitiatie volgen, is er een optreden van Jan en Annelies Parent en trekken we de nacht in met DJ Lolo. Doorlopend drank- en foodbar.

Een uitgebreide vooruitblik volgt in onze landskouterse post van augustus.

Kermis bij de buren

In Scheldewindeke vieren de Groenbuiken komend weekend hun kermis. Van 5 tot 10 juli is er vanalles te beleven op Windeke kermis. Door de uitschakeling van de Rode Duivels is er geen voetbal meer op groot scherm, maar werd Garry Hagger toegevoegd op de affiche.

Op donderdag 15 augustus (Hemelvaart) is het Bruisend Balegem met optredens van o.a. Gustaph en Gene Thomas.

Gijzel Kirmesse gaat door van 23 tot 27 augustus.

Laatste in de rij is Moortsele Kermis dat doorgaat van 30 augustus tot 2 september.

Share Button

Kermisweekend 27 en 28 juli

Het Feestcomité van Landskouter organiseert eind juli haar kermisweekend, met een rommelmarkt en eetfestzijn op zaterdag en wielerwedstrijden voor de jeugd op zondag.

Zaterdag 27 juli is er vanaf 8u ’s morgens rommelmarkt, tuin- en garageverkoop. Deelnemers kunnen zich nog inschrijven tot 15 juli via gerritvandamme@hotmail.com of decockgerda@telenet.be. Naast de garageverkoop doorheen Landskouter is er rond het IJzeren Hekken ook een rommelmarkt.

Aan het IJzeren Hekken is er een foodtruck. Kinderen kunnen zich uitleven aan een schiet- of viskraam of in het ballenbad. Om 11u treedt het muziekduo ‘halven dans’ op en vanaf 15u is er gratis grime en tattoos.

’s Avonds is er het traditioneel eetfestijn vanaf 18u ten voordele van het Feestcomité in ’t IJzeren Hekken, met varkensstoofvlees of vol-au-vent telkens met frietjes, verse groenten en sausjes naar keuze. Voor kaarten kan je Vanessa Engels bellen op 0497 80 00 41. Er wordt ook een tombola georganiseerd met prachtige natura-prijzen.

Op zondag is er wielrennen, startend met een miniemenproef. 8 tot 11-jarigen zullen vanaf de omloop van 2,7 km een aantal keer rijden. Om 14u30 is er een koers voor nieuwelingen, die de omloop 18 keer zullen afleggen voor een kleine 50 km. Inlichtingen voor de koers bij Koen Beeckman via koen.beeckman@cycling.vlaanderen.

Om 17u wordt de kermis afgesloten met een Landskouterse beren-worp met talrijke natura-prijzen.

Share Button

Stand van de riolerings- en wegeniswerken voor het bouwverlof

Op maandagavond 24 juni was er een info-avond in feestzaal Agathea om de stand van de werken in Landskouter toe te lichten voor het ingaan van het bouwverlof volgende maand. Inwoners kregen kans om vragen te stellen en de plannen in detail in te kijken.

De gemeente Oosterzele had de samenkomst georganiseerd. Schepen van openbare werken Christ Meuleman en ambtenaar Anika Penne waren aanwezig. Toeliching kwam van de mensen van aannemer De Moor en projectbureau Arcadis.

Bewonersvergadering in Agathea over de riolerings- en wegeniswerken in Landskouter op 24 juni

Kruispunt kerk afgesloten tot 19 juli

Deze week wordt de toplaag asfalt aangebracht in de Stuivenberg en Lembergestraat. Vanaf volgende week (1 juli) wordt gewerkt aan het kruispunt aan de kerk. Dat zal volledig afgesloten blijven tot en met 19 juli.

Tot aan het bouwverlof (dat loopt van midden juli tot 5 augustus) staan de volgende zaken nog op de planningt: uitbraak oude riolering Aalmoezenijestraat, afwerken voetpaden Lembergestraat, profileren en afwerking grachten Lembergestraat en de realisatie van huisaansluitingen in de Bakkerstraat.

Bij de vragen vanuit het publiek beloofde aannemer De Moor om de nog onverharde straten (Aalmoezenije- en Bakkerstraat) vlak voor het bouwverlof nog ’s effen te trekken. Daar wordt de onderlaag pas na het bouwverlof gegoten.

Plannen nieuwe wegenis

Vervolgens werd er per straat de plannen voor de wegenis toegelicht. Zo komen er in de Aalmoezenijestraat een asverschuiving en twee verkeersdrempels. De Bakkerstraat heeft een gemengd fiets- en voetpad: fietspaden van 1m75 en de rest (tot de rooilijn) voetpad. Het centrum wordt zone 30 in beton met lokaal parkeervakken en groenaccenten. Op de Rooberg is de rijweg 5m80 breed maar komt er een poorteffect (versmalling tot 4m breed) en een rood verkeerslicht indien de snelheid niet gerespecteerd wordt (richting kerk). De oude kasseibanen aan de zijkant blijven behouden; de kasseien worden wel herlegd.

Rooberg vanaf oktober

Aan de collector in de Lembergestraat kruising Uilhoek moeten nog voorzieningen geplaatst worden voor de paddendoorsteek. Daardoor zal het kruispunt een 10-tal dagen afgesloten zijn, net voor het aanbrengen van de toplaag. De steenweg naar Lemberge en de Aalmoezenijestraat zullen dan afgewerkt worden vooraleer men aan de Rooberg begint (schatting vanaf oktober). De timing van de Schildershoek zal afhangen van de voortgang in de Bakkerstraat. Bewoners worden persoonlijk ingelicht.

“Planning onder voorbehoud” per straat, deel van de presentatie

Toen het publiek vragen mocht stellen bleek er toch wat ongenoegen te zijn over moeilijke doorgangen met verschillende geblokkeerde richtingen en het voorbeeld van een ziekenwagen die helemaal moest rondrijden. De aannemer vroeg begrip tijdens de werkuren. Er werd ook verwezen naar geluidsoverlast bij de tijdelijke opslag van afgevoerde aarde in de Uilhoek en er was een klacht over een traktor die op en af reed langs de Hoek ter Hulst.

Aan de vraag om de bermen buiten de werfzone te maaien in de Stuivenberg en Aalmoezenijestraat werd daags nadien reeds voldaan door de gemeente. Er werd ook gevraagd om de stenen in de Wettinckwegel (tussen Stuivenberg en Aalmoezenijestraat) terug effen te leggen.

Sommige parkeervakken zijn gemaakt met grasbetontegels, omdat een minimum oppervlakte doorlatend moet zijn. Men verwacht niet dat het gras daar hoog zal groeien.

Keuringen pas in 2025

De keuringen van de aansluitingen op de nieuwe riolering gebeuren pas op het einde van het project; ten vroegste in het voorjaar van 2025. Inwoners krijgen dan individueel een brief met enkele voorstellen van data voor de inspectie.

Share Button

Ongerustheid over omvorming rundveebedrijf tot opslagplaats landbouwgoederen Gravelos

Er loopt een aanvraag tot omgevingsproject voor de omvorming van een rundveebedrijf in Gravelos tot opslagplaats van landbouwproducten. Er is ongerustheid over de aard van de activiteit en de impact op milieu en mobiliteit. Hoeveel extra vrachtwagens zullen zich verplaatsen van en naar het bedrijf, langs de Kloosterstraat (richting Moortsele en/of Landskouter) op een traject met twee scholen van VBS De Bloesem?

De aankondiging van het openbaar onderzoek dat op 27 juni afloopt zou niet duidelijk geafficheerd zijn aan het bedrijf in Gravelos (Moortsele), een zijstraat van de Kloosterstraat. Daardoor zijn omwonenden pas laat gealarmeerd. Dinsdagavond 25 juni werd een info-avond georganiseerd in VBS De Bloesem op initiatief van omwonenden en ongeruste ouders. Ook de aanvrager kon het woord nemen. Uiteindelijk zijn er twee verschillende bezwaarschriften ingediend met samen 66 handtekeningen van ongeruste burgers.

Schermafbeelding van het betrokken perceel in Gravelos uit het online dossier op omgeving.vlaanderen.be

De argumenten die in de bezwaarschriften aangehaald worden gaan over:

  • onduidelijkheid over de aard van het bedrijf (opslag? transport?)
  • het ontbreken van een mobiliteitsstudie (onduidelijke impact op het verkeer, de nabijheid van scholen en fietssnelweg)
  • impact op het milieu (luchtkwaliteit, biodiversiteit, geluid & trillingen)
  • risico op ongevallen
  • veiligheidsrisico’s (opslag kunstmeststof)

Ook de onafhankelijke werkgroep Trage Wegen Oosterzele diende bezwaar in met 12 handtekeningen, omdat er een gedeelte van een trage weg zou afgeschaft worden.

De aanvraag kan via het omgevingsloket online geraadpleegd worden via deze link: https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2023143594. Een bezwaarschrijft indienen kan online op diezelfde pagina via de link ‘Ik wens een bezwaarschrift aan te maken’ en kan nog tot en met 27 juni.

(update 4 juli) Het openbaar onderzoek is intussen voorbij (en de link hierboven vervallen). Wie meer info wil kan de discussies hierover volgen op hoplr.com.

Na afloop van het onderzoek neemt de gemeente Oosterzele een beslissing. Volgens het omgevingsloket heeft het daarvoor tijd tot begin november.

Share Button

Het gemeentehuis, juni 2024

Volgende zondag 9 juni zijn er Europese, federale en Vlaamse verkiezingen. Voor ons gaan die door in ‘stembureau 70’ in het IJzeren Hekken. Hieronder vindt u een link naar de drie stembiljetten zodat u zich al kan voorbereiden.

Oosterzeelse kandidaten

Op die lijsten vinden we vijf kandidaten uit Oosterzele terug. Twee bij Groen, twee bij de christendemocraten en één op de Open VLD lijst. Een overzicht.

Bij Groen is Maaike Afschrift 7e kandidaat op de lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, voor de federale verkiezingen dus. Jeroen Logghe is kandidaat voor het Vlaams Parlement en staat op de 14e plaats. Beiden zijn gemeenteraadslid in Oosterzele; Jeroen is fractieleider van Groen in die raad.

Bij Open VLD kan je Louise Van Hoorde terugvinden op de kandidaten voor de Kamer van Volksvertegenwoorigers, als tiende op de lijst van Open VLD. Louise is gemeenteraadslid voor Voluit Oosterzele.

Bij de CD&V krijgen de twee jongste schepenen Elsy De Wilde en Pieterjan Keymeulen de 17e plaats toebedeeld op de kandidatenlijst van respectievelijk de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement.

ZorgSaam

Bij onze vorige editie anticipeerden we reeds op de aankondiging van een nieuwe politieke lijst, waarbij CD&V Oosterzele, N-VA Oosterzele en ‘geëngageerden’ samen naar de kiezer trekken op zondag 13 oktober. ZorgSaam presenteerde zich op zondag 20 mei in het Erfgoedhuis van Moortsele. Lijsttrekker is CD&V’er en schepen Christ Meuleman. Nele Van de Voorde van N-VA staat op plaats twee.

Op de nieuwe lijst ZorgSaam Oosterzele bundelen de CD&V, N-VA en geëngageerde burgers hun krachten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober

Lees er alles over op 9860.be/2024/05/nieuwe-politieke-beweging-zorgsaam/

Share Button

Status rioleringswerken, juni 2024

Met het verlof in aantocht ziet het ernaar uit dat de Stuivenberg en Lembergestraat/Landskoutersesteenweg zullen afgewerkt zijn. In de Bakkerstraat en Aalmoezenijestraat blijft de weg onverhard tot na het bouwverlof.

In de Aalmoezenijestraat zijn de rioleringswerken voltooid. Momenteel worden de doorsteken en de huisaansluitingen gerealiseerd. Daarna volgen de rioleringswerken in de Slangenwegel. Aansluitend wordt de wegenis afgwerkt. Het aanbrengen van de eerste laag asfalt is voor na het bouwverlof.

In de Stuivenberg worden de rijwegdeksels op hoogte gebracht. De aanleg van de toplaag asfalt is voorzien voor eind juni (week van de 24e).

In de Lembergestraat wordt op dit moment de wegenis afgewerkt met voetpaden. Klinkers worden geplaatst in de week van 10 juni en de toplaag asfalt is voorzien voor eind juni. In de week van 3 juni zal men werken tussen de Aalmoezenijestraat en het kruispunt aan de kerk: bewoners van de Aalmoezenijestraat kunnen dan enkel via de spoorwegovergang wegrijden.

Op het kruispunt Rooberg/Bakkerstraat/Lembergestraat/Stuivenberg worden vanaf 17 juni aan de rand de boordstenen aangebracht. Dit zou een week duren en wordt nog aangekondigd. In de week van 1 juli wordt het kruispunt dan geboteonneerd.

De rioleringswerken in de Bakkerstraat (tot aan de Hoek ter Hulst) zullen klaar zijn tegen 7 juni. Daarna volgen de huisaansluitingen. Na het bouwverlof wordt de wegenis afgewerkt met de eerste laag asfalt in de tweede helft van augustus. Tijdens het verlof zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn (enkel plaatselijk) om het onverhard wegdek niet te overbelasten. Ter hoogte van de kerk wordt de Bakkerstraat geblokkeerd, waardoor men enkel weg kan richting Moortsele.

In augustus wordt gestart met de Schildershoek en het tweede deel van de Bakkerstraat (voorbij Hoek ter Hulst richting Moortsele). De doorpersing (onder de spoorwegovergang Bakker/Kloosterstraat) is voorzien voor de week van 9 september.

Het bouwrijp maken van de terreinen op de Rooberg t.b.v. de werken van Fluvius is gefinaliseerd; de werken van Fluvius eveneens. De rioleringswerken Rooberg starten in het najaar 2024.

Het bouwverlof loopt van 15 juli tot 5 augustus 2024. Zoals steeds is de timing van de werken afhankelijk van de weersomstandigheden.

Share Button

Status rioleringswerken, mei 2024

Via projectmanager Nick De Roo van Arcadis, het bureau dat de Aquafinwerken in Landskouter coördineert, kregen we de hiernavolgende updates. De planning en timing zijn afhankelijk van de weersomstandigheden.

In de Stuivenberg zijn de werken gefinaliseerd. De toplaag van het wegdek is voorzien voor eind juni.

In de Aalmoezenijestraat is men al ver gevorderd en denkt men eind mei klaar te zijn met de riolering in ’t straat. Daarna volgen stelselmatig de huisaansluitingen. Aansluitend starten de rioleringswerken in de Slangenwegel.

In de Lembergestraat tussen kerk en spoorweg wordt de wegenis verder afgewerkt. Aansluitend worden de voetpaden aangelegd. Voor het deel over de spoorweg wordt de onderlaag asfalt op de fietspaden uitgevoerd in de week van 20 mei.

werken in de Bakkerstraat

De werken in de Bakkerstraat zijn gestart; daar werkt men van de kerk richting Moortsele. Volgende week werkt men ter hoogte van de Schildershoek. Die straat zal niet toegankelijk zijn van dinsdag 21 tot en met donderdag 23 mei. Inwoners van de Bakkerstraat (tot Hoek ter Hulst) en de Schildershoek werden per brief gevraagd om tijdens de werken het huisvuil te brengen naar de kerk of naar de kruising met de Hoek ter Hulst — aan de daarvoor aangeduide plaatsen.

Bouwverlof

Aannemer De Moor is in bouwverlof vanaf 15 juli en herbegint met werken op 5 augustus 2024. Na dat verlof zouden de rioleringswerken op de Rooberg starten.

Verder is het pompstation “P1” aan de Kloosterstraat/Gravelos deels geplaatst. De aanleg van de persleiding in de Uilhoek daarentegen is uitgesteld.

Share Button

Kort nieuws, mei 2024

Kermis bij de buren in Oosterzele

Met Pinksteren viert Oosterzele traditioneel haar Sinksenkermis. Over 6 dagen gespreid wordt een gevarieerd programma aangeboden met optredens, darts, rommelmarkt op Pinksterzondag en wielerwedstrijd op Pinkstermaandag.

Alle info op sinksenoosterzele.be

Herdenking Slag om Gijzenzele

Op zaterdag 25 mei organiseren de gemeentebesturen van Oosterzele en Wetteren de officiële herdenking van de Slag om Gijzenzele – Kwatrecht.

Meer info op nuus.be/2024/05/15/slag-om-gijzenzele-en-kwatrecht-wordt-herdacht-2/

Studeren in de bibliotheek

Studenten kunnen van 18 mei tot 28 juni studeren in de zolder van de bib. Alle info en reservatie op oosterzele.be/actueel/nieuws/studerenthe-bib

Share Button

Het gemeentehuis, mei 2024

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 overlopen we de politieke actualiteit in Oosterzele.

CD&V Oosterzele en N-VA Oosterzele gaan terug samen in zee. Op pinkstermaandag kondigen ze in Moortsele een nieuwe lokale politieke beweging aan. De partijen vormden reeds een kartel tussen 2006 en 2020.

Voluit Oosterzele lanceert haar tweede burgerbevraging, na deze van 2022. Ze willen zo luisteren naar en input krijgen van de burgers. Je kan deelnemen het antwoordblad in de bus of online via https://voluitoosterzele.be/burgerbevraging.

Groen Oosterzele diende op de gemeenteraad van mei een voorstel in om als gemeente deel te nemen aan de campagne 30 dagen minder wagen, een initiatief van Netwerk Duurzame Mobiliteit. Het werd unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad.

pro9860 is al aan haar 8e nieuwsbrief toe waarin het haar project, ideeën en weetjes uit de doeken doet. Je kan er ook de namen en verhalen van de mensen achter deze beweging terugvinden.

Na de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen van 9 juni verwachten we meer beweging en nieuws. Dan gaan we in rechte lijn naar de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober.

Share Button