Interview Orville Cottenie

Orville Cottenie, zoon van voormalig CD&V schepen Paul Cottenie, werd op 14 oktober als énige N-VA’er verkozen. Omdat in het CD&V/N-VA kartelakkoord rekening gehouden werd met 3 N-VA verkozenen zal hij een zeer prominente rol spelen in het schepencollege van Van Durme IV.

Orville, hoe ben je in de politiek belandt?
Met mijn actieve vader zat politiek er bij ons al vroeg in. Mijn vader is wel CD&V’er, maar een pak liberaler dan de doorsnee christendemocraat. Ik heb al jaren een N-VA lidkaart en denk liberaal door mijn ondernemerschap. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen werd ik benaderd door de N-VA, maar de mede-vennoten van de Belfius kantorencluster waar ik toen deel van uitmaakte vonden het beter dat niemand in de politiek zou stappen. Vier jaar geleden ben ik zelfstandig uitbater van een Argenta kantoor in Herzele geworden. Ik heb me toen terug aangeboden bij de N-VA. Mijn vrouw (Iris De Munter) is ex-schoonzus van de burgemeester en de zus van N-VA voorzitter Jo De Munter.

Orville Cottentie, N-VA schepen van Oosterzele

Je hebt een eigen, aparte campagne achter de rug.
Dat klopt. Als partij hebben we besloten om geen affiches met individuele foto’s in het straatbeeld te plaatsen. Enkel op de auto of in de eigen tuin. Daarnaast was iedereen vrij. Ik heb zo’n 3.500 huisbezoeken afgewerkt tussen juni en de verkiezingen in oktober, veelal samen met mede N-VA kandidaat Veerle Van de Putte. Die bezoeken waren leerzaam; ik heb er veel notities van bijgehouden.

Hoe voelt het om als énige N-VA’er verkozen te zijn, terwijl de partij toch dacht minstens één extra zetel te halen? (N-VA had twee zetels in de vorige legislatuur)
De verkiezingsuitslag heeft vele weken in de kleren gehangen. We hoopten minstens op het behoud van het aantal zetels (2) en schepenen (2), en zelfs op één zetel/schepenambt meer. De partij heeft een analyse gemaakt van de nederlaag. We hebben te weinig campagne gevoerd, waren te weinig zichtbaar. We wilden Groen volgen in onze campagne: niet te veel verspillen, duurzaam zijn. Bij de huisbezoeken heb ik veel mensen ontmoet die actief willen meewerken. Veel jongeren die willen toetreden tot het bestuur. Dit is een kans om onze ploeg te verjongen en klaar te maken voor de volgende verkiezingen.

Welke bevoegdheden heeft u binnengehaald als schepen?
Lokale economie. Ik ben actief binnen de zelfstandigenvereniging Unizo. Mijn huiswerk is gemaakt, mijn voorbereiding is klaar. Er zijn al concrete plannen, deels gebaseerd op marktonderzoek van Unizo over het koopgedrag van Oosterzelenaren. We willen de lokale ondernemers hierbij betrekken. Ik wordt ook verantwoordelijk voor Jumelages: in 1992 heb ik een jaar gewoond en gewerkt in Oberkirch. Ik had expeditie gestudeerd en een grote transporteur heeft daar zijn basis. Mijn vader werkte toen aan de verbroedering met Oberkirch; Johan Van Hecke was toen nog burgemeester. Verder wordt ik ook verantwoordelijk voor toerisme, erfgoed en dierenwelzijn. Dat laatste is een nieuwe bevoegdheid, iets wat N-VA nationaal nauw aan het hart ligt.

Hoe verliep de verdeling van die schepenambten eigenlijk?
Na de verkiezingen hebben we samengezeten. Er werd onderhandeld met de andere schepenen en sommige dingen lagen gevoelig. Iedereen had verwacht dat ik de bevoegdheid Financiën zou vragen. Professioneel kan dat niet. Het directiecomité van Argenta moest toestemming geven voor mijn schepenambt en Financiën is geen optie.

Bent u verder nog actief in het verenigingsleven?
Op dit moment niet. Ik speel wel muziek in de coverband Das Rock. We spelen Studio Brussel muziek. Ik loop ook marathons en train 3 keer per week. Een druk leven dus, maar met mijn vrouw Iris als ideale partner op kantoor lukt dat.

Orville als bassist bij Das Rock (foto Jean-Pierre Fack)

U stapt als nieuw politicus in een oud kartel (CD&V/N-VA). Gaat u voldoende kritisch kunnen zijn?
Er is een goed bestuursakkoord uitgewerkt. Het kartelakkoord werd grotendeels door de N-VA geschreven. We hebben tot nu toe zeer goed samengewerkt en houden elkaars woord.

In de nieuwsbrieven die u uitstuurde tijdens de campagne verwijst u meermaals naar het raadplegen van het publiek
Ik ben zo ingesteld, wil de mensen raadplegen. Ook in mijn job en gezin werk ik zo. In de mate van het mogelijke zo veel mogelijk mensen betrekken, ook van andere politieke strekkingen.

Hoe ziet u de stroeve relatie tussen meerderheid en minderheid in Oosterzele verder evolueren?
Ik heb een andere ingesteldheid, wil de oppositiepartijen betrekken. Na de verkiezingen heb ik gesprekken gehad met Groen en Open VLD plus. Het is belangrijk om te weten met wie je gaat samenwerken in de toekomst en wil dit zo houden de komende 6 jaar. Je bereikt meer met een inhoudelijk debat dan op de man te spelen.

Tijdens de verkiezingen sprak iedereen over de landelijkheid van Oosterzele, maar op het terrein is daar nog weinig van te zien
In het verleden heb ik mij geërgerd aan het goedkeuren van grote gebouwen in de dorpskern, bijvoorbeeld in Scheldewindeke. In deze legislatuur moeten we rekening houden met een nieuwe manier van leven en rekening houden met de verzuchtingen van onze inwoners. Laten we grote gebouwen vermijden en beroep doen op experten om ons hierbij te helpen in het vergunningsproces. De emmer is vol.

Share Button

Interview Elsy De Wilde, 6e plaats op kartellijst CD&V / N-VA

Elsy De Wilde heeft een mooie zesde plaats bekomen op de CD&V / N-VA kartellijst, na vier huidige CD&V leden van het schepencollege Van Durme, Meuleman, Verdonck en De Turck en Filip Vermeiren uit Scheldewindeke. Zo is meteen ook elke deelgemeente van groot Oosterzele vertegenwoordigd in de top 6.

De kandidate uit Landskouter werd ook benaderd door andere partijen, maar koos voor CD&V. Er zit trouwens een christendemocratische traditie in de familie De Wilde. Elsy maakt deel uit van een groep CD&V nieuwelingen die een centrale plaats innemen op de lijst en van onderuit geduwd worden door meer ervaren kandidaten. Zoals u weet presenteren de N-VA kandidaten zich in blok onderaan de lijst.

Elsy De Wilde staat op de zesde plaats, lijst CD&V / N-VA, voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 (foto via Elsy)

In het najaar van vorig jaar trad Elsy op de voorgrond toen haar buren na een woningbrand op straat stonden. In een mum van tijd had ze een benefiet op poten gezet met inzamelingen van klederen en allerhande spullen. Op 1 december volgde een geslaagde benefietavond.

Elsy zet zich graag in voor mensen die het nodig hebben. Ze houdt van uitdagingen die op het eerste zicht onmogelijk lijken en is gewoon van lange dagen te werken. Uit haar plaats op de lijst, vlak na de huidige CD&V schepenen, blijkt ook haar ambtie. “Ik ben nu al zaken aan het bekijken zoals het gemeentedecreet en de verkiezingswet” zegt Elsy. “Samen met de schepenen wil ik me inwerken in dossiers zoals de N42 en ruimtelijke ordening. Ik zit het werk volledig zitten, het boeit mij al lang en ik volg het op de voet.”

Communicatie

Elsy kan nog veel leren en luistert ook graag naar de mensen. “Misschien moeten we ’s een poll organiseren, de mensen bevragen, over thema’s zoals een eventuele gemeentefusie of de toekomst van onze kerken”. Ze wil ook duidelijk communiceren, via een eigen webpagina of facebook bijvoorbeeld waar de drempel zeker voor jongeren een stuk lager is. “Mensen mogen mij altijd bellen; ik sta ook open voor kritiek. Mijn enig minpunt is misschien dat mijn hart op de tong ligt”, aldus Elsy.

Over de geplande verkoop van de pastorijwoning en de verkaveling van de pastorietuin geeft Elsy toe dat er soms te snel beslist wordt. “In zo’n gevoelige dossiers is het beter wat tijd te nemen, te luisteren en goed te communiceren. Het zou jammer zijn voor Landskouter om de Padre te verliezen”.

Onlangs zagen we haar ook als voortrekker voor het op te richten BIN (Buurt Informatie Netwerk) Landskouter-Gijzenzele. Dat zijn de enige twee deelgemeenten die nog geen BIN kennen. Directeur operaties van de politiezone Rhode & Schelde Eric Vandeputte had haar gevraagd om dit BIN mee te organiseren. “Veiligheid is belangrijk voor mij, zeker na de inbraakgolf vorig jaar. Voetpaden en fietspaden vind ik ook belangrijk, alsook de veiligheid van schoolgaande kinderen. Er is nood aan speelstraten. En ik wil mij ook inzetten voor het behoud van de landelijkheid van Oosterzele” stelt Elsy.

Samenwerking met oppositie

Hoe ziet Elsy de nu soms stroeve samenwerking met de oppositie evolueren? “Open VLD plus komt vaak met goede ideeën, bvb. over jeugdwerking. Ik zie mogelijkheden om met een jonge generatie samen te werken. Maar de oppositie moet ook de realisaties van de meerderheid erkennen, zoals bvb. het Huis van het Kind. Groene thema’s worden belangrijk, maar moeten realistisch en uitvoerbaar blijven”, knipoogt ze ook naar de kleinere oppositiepartij Groen Oosterzele.

Ze zit met de andere jong-CD&V’ers op dezelfde golflengte. Die vormen op de lijst een middenblok tussen de lijsttrekkers en -duwers. Ze gaan al ’s samen op stap. Elsy amuseert zich graag en wil dat de mensen haar zien zoals ze is. Ze wil even aanspreekbaar blijven als tevoren, maar er dan nog meer gevolg aan kunnen geven. Ze wil een stem zijn voor Landskouter. “Als kleinste gemeente is dat nodig; kleinere gemeenten mogen meer aandacht krijgen”, besluit Elsy.

 

Share Button

Interview Johan Van Durme, lijsttrekker CD&V/N-VA

Als laatste in de interviewreeks in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober spreken we met burgemeester Johan Van Durme, lijsttrekker van het gemeentelijk kartel CD&V/N-VA.

Burgemeester, we hebben uw foto nog niet in het straatbeeld gezien, in tegenstelling tot uw schepenen en andere CD&V kandidaten en kandidaten van andere partijen?
Er zijn drie borden van mij met zwart-wit opschrift “Johan Van Durme”, “Alle Oosterzelenaren inbegrepen” en “Burgemeester van alle Oosterzelenaren”. Zo zijn er 150. Elk huishouden in Oosterzele krijgt een folder van mij in de bus, op dubbel A3 formaat, een oplage van in totaal 5.700 exemplaren. En ik draag mijn deel bij tot de kandidaten- en realisatiebrochures. Je moet weten dat er een budget is per kandidaat. Dat bedrag is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. In Wetteren heeft de burgemeester zijn ambt kwijtgespeeld omdat hij zijn budget had overschreden en er een klacht was ingediend.

Johan Van Durme, uittredend burgemeester en lijsttrekker van het kartel CD&V/N-VA

In ons interview naar aanleiding van de verkiezingen van 2006 beloofde u een fietspadennetwerk en vermeldde u voor Landskouter de Aalmoezenijestraat, Lembergestraat en Rooberg.
90% van onze verkiezingsbeloftes zijn uitgevoerd. En helaas kunnen we met ons lange-afstandsfietspad niet door het Aelmoeseneiebos. Daar heeft een beschermde bloem voorrang. Maar we vinden wel een alternatief.

Als u in het nieuws komt over de problematiek van de N42 lijkt u zo machteloos. Is er dan niets dat u kan doen?
We hebben recent bericht gekregen van de minister en de administratie dat ze het probleem prioritair zullen aanpakken. Er is geen andere oplossing dan via onteigeningen naar een 2 x tweevaksbaan te gaan, met ventwegen. Men erkent de problematiek want op de E40 zijn er borden die waarschuwen voor de file aan de afrit van Wetteren. Ik denk dat ze het nu begrepen hebben. Dat stemt me hoopvol. Ik lijk misschien machteloos, maar ik ben niet moedeloos.

Waaraan denkt u terug als u de legislatuur 2006-2012 bekijkt en welke projecten vindt u prioritair voor de volgende jaren?
We hebben geluisterd naar onze bevolking en onze middelen ingezet op huisvesting, senioren, gezinnen, onderhoud wegen en gemeenschapsvoorzieningen. Het verkeersongeval met de drie studentes die omgekomen zijn in Moortsele was het ergste wat ons overkomen is. En zoals gezegd blijft de N42 een grote bekommernis.
In de toekomst blijft veilig verkeer een prioriteit, samen met betaalbaar wonen en zorgvoorzieningen voor senioren. De inspraak van de burger en dienstbaarheid aan de bevolking is belangrijk voor ons.

Waaraan denkt u als u specifiek naar Landskouter kijkt?
Nu heeft iedere deelgemeente een gemeenschapscentrum, ook Landskouter na de verbouwing van het IJzeren Hekken. We hebben ons bevraagd bij de inwoners, hebben iedereen uitgenodigd en rekening gehouden met deze inspraak. Aan de pastorij is de garage weggenomen en de pastorijtuin is openbaar domein geworden, de muur is weg. Op die manier komt de romaanse kerk, de mooiste kerk van Oosterzele, zo veel beter tot haar recht.
De Aalmoezenijestraat werd vernieuwd, alsook de voetpaden in de Lembergestraat. We hebben het station van Landskouter kunnen houden en we zijn begonnen met het lange afstandsfietspad tussen Gent en Zottegem. Op het kerkhof is terug plaats gemaakt en we hebben sociale huisvesting voorzien.

Op het plan van Oosterzele dat in elke bus viel, staat de Slangenwegel [tussen Stuivenberg en Aalmoezenijestraat] met stippellijn aangeduid, maar die is al tientallen jaren feitelijk afgesloten.
De Slangenwegel is geen dossier om trots op te zijn. Het is een slangenkuil geworden. Kijk, die doorgang blijft eigendom van de gemeente. Maar we mogen die doorgang ook niet forceren om de aanpalende eigenaar te pesten. Als we één doorgang openstellen moeten we het ook doen voor de andere 40 buurtwegen. Iedereen gelijk. Laten we openstellen wat nut heeft, waar we een lus kunnen realiseren. De bunkerroute en mountainbikeroute zijn hier goede voorbeelden van.

Filip Michiels stuurt aan op een automatisatie van het documentenbeheer van de gemeente, om deze vlotter toegankelijk te maken.
Allemaal goed en wel, maar het dossier moet uiteindelijk nog gelezen worden. Dat  is niet evident vanop een computer. Soms moet je er een plan bij openvouwen of heb je toelichting nodig van de bevoegde ambtenaar. Dat gebeurt best op het gemeentehuis. Ik zou trouwens de oppositie willen vragen om eerst het dossier te lezen en dan verduidelijkende vragen te stellen. Veel gemeenteraadsleden zijn slecht voorbereid. In het schepencollege zitten wij per week 4 uur samen. Daarnaast werken we nog zo’n 14 uur aan dossiers. Gemeenteraadsleden van de oppositie investeren misschien één uur ter voorbereiding van de gemeenteraad. Dan merk je wel het verschil. OK, je kan niet alles weten, maar binnen het schepencollege verdelen wij het werk. Waarom kan de SVVO dat niet en neemt Filip Michiels alles op zich? Voor de situatie van Barbara Redant [enig gemeenteraadslid van Groen] hebben we begrip. Zijn kan niet van alles op de hoogte zijn.

Zowel bij SVVO als bij Groen staat veilig verkeer bovenaan de agenda. Ziet u dit als kritiek op het verkeersbeleid van de voorbije jaren?
Veilig verkeer is nooit af, het kan altijd nog veiliger. Ik ben blij dat ook andere partijen dit voorop plaatsen. We kunnen er samen aan werken in de verkeerscommissie. Ik ben verbaasd hoe snel er gereden wordt op de Geraardsbergsesteenweg en in de Aalmoezenijestraat. Maar ook op de as Moortsele-Scheldewindeke. Eens uit de dorpskom rijden we te snel. We doen kleine boodschappen, brengen en halen de kinderen, er is weinig tijd. We moeten beginnen bij ons zelf. “Waar rij ik te snel?” Ook ik rij soms te snel en ik heb goede voornemens om dat te veranderen.

Meer info en contactgegevens op http://www.oosterzele.cdenv.be/johan-van-durme

Share Button

Interview Filip Michiels, lijsttrekker SVVO

In 2006 werd Filip Michiels uit Scheldewindeke, toen 25 jaar, verkozen tot gemeenteraadslid als 19e kandidaat op de SVVO lijst. Michiels heeft naam gemaakt bij de scouts van Scheldewindeke en als vertegenwoordiger van de jeugdbewegingen in de Oosterzeelse jeugdraad, waar hij secretaris was tot hij gemeenteraadslid werd. Hij is mede oprichter en voorzitter van het kermiscomité de Windeekse Groenbuiken en voorzitter van 11.11.11 Oosterzele. Filip is muzikaal aangelegd, kookt en twittert.

Na zijn studies hotelmanagement en marketing, kreeg Michiels al vroeg in zijn carrière de kans om zijn politieke passie ook professioneel waar te maken als parlementair medewerker van achtereenvolgens Patrick Lachaert, Sven Gatz en nu Sas Van Rouveroij, die de fractie van de liberalen in het Vlaams Parlement leidt. Ook zijn vader, kinesist Paul Michiels uit Scheldewindeke, was politiek actief.

Filip Michiels trekt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober de lijst van SVVO (Samen voor Vernieuwing en Verandering in Oosterzele), het kartel van liberalen, socialisten en onafhankelijken.

Filip Michiels, lijsttrekker SVVO (foto Guy De Smet)

Filip, we zien u al volop in het straatbeeld, samen met lijstduwer Luc Verbanck.
Het is niet ongewoon dat een nieuwe lijsttrekker met de vorige lijsttrekker (nu duwer) op de affiche gaat; 6 jaar geleden was dat ook het geval met Luc Verbanck als lijsttrekker en ex-burgemeester Johan Van Hecke als lijstduwer. Ik ben relatief nieuw en moet nog naambekendheid krijgen. Maar wij kozen voor vernieuwing en met de nieuwe ploeg hebben Luc en ikzelf een nieuw elan gecreëerd. We geloven er echt in dat de absolute meerderheid van de CD&V kan gebroken worden, wij gaan voor verandering. De meerderheid is eigenlijk al sinds 1988 aan de macht en dat is gevaarlijk. Er is geen zelfreflectie meer; dit is niet gezond voor onze gemeente.

Hoe is de vorming van de SVVO kandidatenlijst verlopen?
Lijstvorming is een boeiende uitdaging, je moet een ideale mix van leeftijden, deelgemeenten, geslacht, ervaring en vernieuwing maken. De 4 uittredende gemeenteraadsleden die de lijst duwen, brengen ervaring. Doorheen de lijst vind je nieuwe kandidaten terug. We zijn in ons opzet geslaagd en ik ben er tevreden en enthousiast over. Voor Landslouiter zijn Erna Roegiers-Tondeleir (plaats 5) en Ann Neirynck-De Brauwer (plaats 20) kandidaat. Het verkiezingsprogramma is zo goed als klaar en moet nog een keer afgetoetst worden binnen de groep. Het is een werkstuk geworden waarin alle kandidaten een eigen inbreng deden op basis van hun contacten met de kiezer.

Wat zijn de speerpunten van het SVVO programma?
Vooreerst veilig verkeer. De heraanleg van de Meerstraat is zeker niet ideaal. Ik had destijds voorgesteld om, met alle wegversmallingen, tenminste de fietsers rechtdoor te laten rijden, achter de vluchtheuvels dus. Maar ja, toen was ik nog maar 26 jaar, een snotneus zeker? Hoe moeten we omgaan met de fietsers in de schoolomgeving van Scheldewindeke? Nu worden ze gebruikt als levend schild. Ik stelde voor om in de Vijverstraat in Moortsele een haag tussen de rijweg en het fietspad te plaatsen. Op die manier bescherm je de fietser én versmal je de straat, waardoor auto’s trager gaan rijden. De inrichting van de straat is belangrijk. De meerderheid acht dit echter niet realiseerbaar.

Een tweede pijler is betaalbaar wonen. Het project “pastorij Scheldewindeke” was aangekondigd als een sociaal project met serviceflats en huurwoningen. Het werd een prestigeproject met 21 dure koopappartementen. Omdat er sociale voorwaarden aan gekoppeld zijn, catalogeert de meerderheid dit als een sociale verwezenlijking. Ze staan al te koop sinds maart 2012 en enkel het kleinste appartement is verkocht. De 20 andere staan nog te koop. “Hier komen serviceflats” heeft men er nog geafficheerd. Maar die komen er niet. Het volstaat niet om een blok appartementen neer te zetten. Je moet de jeugd een kans geven om in eigen gemeente te wonen. Mensen die groeien in een sociale huurwoning moet je op termijn naar de koopmarkt sturen, om het aanbod aan sociale woningen te vrijwaren.

Werk is onze volgende pijler. Er is dringend een tweede KMO zone nodig. De CD&V beloofde dit reeds in 2000 en opnieuw in 2006. In 2010 was er een hoorzitting van Veneco (intercommunale projectontwikkelaar). Nu heeft men beslist om met Solva samen te werken. De voorbije 6 jaar zijn dus weer verloren gegaan. En CD&V zal het voor de derde keer op rij opnemen als verkiezingsbelofte. Deze extra KMO zone is nodig voor de werkgelegenheid, om zonevreemde bedrijven de kans te geven zich te verplaatsen en om plaats te bieden aan starters.

Aan de werking van het containerpark willen we ook wat doen. Opbrengstafval zoals papier, karton en glas zou gratis moeten kunnen afgeleverd worden. Binnen de intercommunale ILVA kent Oosterzele een groot aandeel restafval, omdat we ons aan de rand van het werkingsgebied van ILVA bevinden. Dat strekt zich uit tot in Galmaarden en Aalst.

Tenslotte willen we de politieke cultuur in Oosterzele vernieuwen, met een duidelijke scheiding tussen politiek en administratie. Een diensthoofd moet verantwoording afleggen aan de gemeentesecretaris, een politieker moet verantwoording afleggen aan de kiezer. Sommige schepenen zetelen al drie legislaturen en slepen een oude politieke cultuur mee. Onlangs had iemand voor een derde keer klacht neergelegd en nog steeds geen ontvangstbevestiging ontvangen. Als een klacht bij een schepen terechtkomt, moet die het doorspelen aan de administratie in plaats van het zelf (te proberen) op te lossen.

U bent parlementair medewerker, is dit een voordeel als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen?
Als er overdag iets dringends is voor de gemeente kan ik dat er bijnemen en ’s avonds mijn werk inhalen. Voor problemen die de gemeente overstijgen zoals de N42 kan ik kort op de bal spelen omdat ik werk in het parlement van de bevoegde minister. Omgekeerd kan ik mijn praktijkervaring in Oosterzele gebruiken in dossiers van het Vlaams parlement. Het is niet ongebruikelijk dat parlementaire medewerkers ook op de gemeente politiek actief zijn. Maar in dit vak is er een groot verloop. Je moet echt wel politiek gebeten zijn om dit vol te houden. Veel van mijn voorstellen in de gemeente werden afgekeurd omdat ze van de oppositie komen. Ik ga nooit vergeten wat Patrick Lachaert me gezegd heeft: “Je moet naar de grond van de zaak kijken om tot een oplossing te komen, niet naar een partij of naar een persoon”.  Vandaar mijn motto dat politiek meer is ‘wat je doet’ dan ‘wie je bent’.

Hoe ziet de rest van de SVVO verkiezingscampagne er uit?
Op dinsdagavond 4 september organiseren we een info-avond over energie met gastspreker Gert De Block, een expert met meer dan 20 jaar ervaring in de Belgische en Europese energiewereld. Afspraak om 20u in het Erfgoedhuis te Moortsele, iedereen is welkom. In het weekend van 15 en 16 september is er het eetfestijn van SVVO met voorstelling van alle kandidaten. Op 17 september is er bovendien een seniorennamiddag met koffietafel en optreden van Jan en Annelies Parent.

Meer info over Filip Michiels op zijn website filipmichiels.be. Meer info over het kartel SVVO op svvo.be, waar u ook de volledige kandidatenlijst kan terugvinden.

Share Button

Interview Barbara Redant, lijsttrekker Groen

Barbara Redant zetelt sinds april 2008 in de gemeenteraad voor Groen. Toen nam ze het roer over van Monique Perreman, ex-schepen van Oosterzele. Perreman was ontgoocheld dat Groen, na 6 jaar bestuur in coalitie met de CD&V (2000-2006), terugviel van 2 naar 1 gemeenteraadszetel. Ze kon zich niet vinden in de harde oppositierol.

Barbara gaf les aan de Hogeschool in Gent als maatschappelijk assistent en woonde van 2003 tot 2009 aan het station van Landskouter, nu in de Achterdries te Oosterzele. Ze werd door toenmalig schepen Jan Fiers gevraagd om op de komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en besliste om verder bestuurswetenschappen te studeren. In het kader van die studies kreeg ze de kans om stage te lopen bij Europarlementslid Bart Staes en kreeg daar vlak na de verkiezingen van 2006 een vaste plaats. Barbara is lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

Barbara Redant, lijsttrekker Groen

Barbara, hoe heb je de periode in de gemeenteraad (2008-2012) ervaren?
Groen heeft een totaal andere visie op de democratie dan de huidige meerderheid. We willen de bevolking betrekken bij het maken van keuzes, terwijl de meerderheid maar doet alsof. Voor het gemeenschapscentrum IJzeren Hekken bijvoorbeeld kwamen destijds een vijftigtal mensen opdagen voor de voorstelling. Er konden wel vragen gesteld worden, maar eigenlijk lag alles al vast. Zo werkt de meerderheid in veel dossiers. Hoe voeren zij hun beleid? Hebben zij schrik? Ik begrijp het zelf nog steeds niet.

Wat zijn de speerpunten van jullie verkiezingsprogramma?
Veilig verkeer is er een van. De herinrichting van de Meersstraat is op zich een succes, maar het verkeer heeft zich verlegd naar de Voordries. Nu werkt de meerderheid aan een plan om het verkeer daar trager te doen rijden. Dan weet je dat de problematiek zich op de kortste keren zal verplaatsen naar de Groenweg. Er is geen globale aanpak. Groen stelt een lussensysteem voor waarbij er één rijrichting is voor auto’s. Bijvoorbeeld de Voordries richting centrum en de Groenweg van het centrum weg. Zo creëer je ruimte. We willen het functioneel fietsen promoten. In de Stationsstraat in Scheldewindeke schuiven de auto’s lang aan tijdens de ochtendspits, bij de twee scholen. Waarom gaan niet meer leerlingen met de fiets? Omdat de verkeerssituatie nog niet veilig genoeg is. Daar willen we in investeren. De meerderheid verkoos om 5 miljoen te investeren in een gemeenschapscentrum. Als Oosterzele de ambitie heeft om de fietsgemeente van Oost-Vlaanderen te worden, dan moet het bestuur haar prioriteiten verleggen.

Wat is jullie standpunt in het dossier van het fietspad langs de spoorweg, waar een doorgang in het Aelmoeseneiebos onmogelijk blijkt?
Ook wij zijn voorstander van het fietspad en in deze lijkt het algemeen belang te primeren boven de natuur. Maar er moet ook gekeken worden hoe het verlies van fauna en flora kan gecompenseerd worden. De natuur moet in dit debat ook een stem krijgen. Schepen Christ Meuleman [bezieler van het fietspadproject, nvdr] schuift de schuld voor de weigering van de doorgang graag in de schoenen van Groen. Maar is het negatief advies wel gebaseerd op een volledig dossier? Zijn de omliggende eigenaars gehoord? Als Groen zou besturen, denk ik dat we dit dossier op korte termijn kunnen loskrijgen.

Welke zijn jullie andere verkiezingsthema’s?
We hadden vorig jaar een actie rond speelruimte en open ruimte in de gemeente. Alle pleinen en straten zijn ingericht voor de auto, niet voor spelende kinderen of gewoon om elkaar te ontmoeten (met een bankje en wat groen bijvoorbeeld). We willen de open ruimte in Oosterzele graag herwaarderen.
Wonen is ook een belangrijk thema. Het bestuur is bezig met haar achterstand op sociale woningen in te halen. Betaalbaar wonen is vandaag al een probleem en het wordt er door de financiële crisis de komende jaren niet beter op. Jonge mensen geraken in Oosterzele amper aan een betaalbaar huis. Waarom houdt de gemeente de gronden niet in eigendom waarop sociale koopwoningen worden gezet? Zo kunnen we de prijs drukken voor nieuwe kopers.

U nam ook het initiatief voor de Trage Wegen werkgroep in Oosterzele?
Ja, ik werd hiervoor aangesproken door verscheidene mensen in de gemeente. De werkgroep is wel a-politiek. Het is een feitelijke vereniging die lid is van de Vlaamse vzw Trage Wegen. Die vzw ondersteunt de werkgroep. De werkgroep kan ook bij de gemeentediensten terecht voor informatie en ondersteuning. Eigenlijk was er al een bestaande werkgroep binnen de gemeente met Paul Cottenie, Christ Meuleman en enkele gemeenteambtenaren. Die hebben de bunkerroute tot stand gebracht, maar daar is het bij gebleven. Dit toont de beperking aan van deze aanpak van bovenaf. De huidige werkgroep bestaat uit burgers en werkt dus van onder naar boven.

Hoe is de verhouding tussen Groen en de meerderheid?
We hebben uitnodigingen gekregen om de praten, maar concrete voorstellen zijn er nooit gekomen. Vandaar dat ik vind dat de meerderheid doet alsof. De CD&V is inconsequent in haar beleid. We deden het voorstel om de schadelijke onkruidbestrijder Roundup af te schaffen in de gemeente, maar de meerderheid weigert omdat de stof nog op de lijst van de Vlaamse Milieumaatschappij staat. Het bestuur mist zo de kans om voorloper te zijn en een voorbeeld te stellen. Ze organiseren wel een voorlichting bij een Balegemse imker waar de problematiek van de afnemende bijenpopulatie wordt aangehaald, maar er wordt geen link gelegd met onkruidbestrijding. Een ander voorbeeld is de nachtverlichting. Het bestuur neemt initiatieven om de kerken in te richten voor kerkuilen en vleermuizen, maar ’s nachts blijft het de monumenten belichten. Wij vragen al lang dat de gemeente een lichtplan uitwerkt.

Hoe zie je de politieke concurrentie voor deze verkiezingen? 
De kartellijst van CD&V en N-VA is niet echt verrassend. Met SVVO hebben we een vrij goed contact, al is het maar om de oppositie te verenigen. Maar het komt wel voor dat ik een voorstel van de CD&V-meerderheid steun.

Hoe schat je de eigen kansen in?
In 2000 hebben we meer dan 1000 stemmen gehaald, in 2006 zaten we onder die grens. Met 1000 stemmen halen we in principe een tweede gemeenteraadszetel en daar gaan we voor. Ik heb een goed gevoel.

Is de kandidatenlijst van Groen nu volledig?
Ja, met Nele Van den Bussche uit Oosterzele op de vierde plaats kunnen we de lijst nu volledig bekendmaken. Nele is de dochter van Bea van de biowinkel Naturelle en echt wel gebeten door de politiek. Er staan een aantal mensen op de lijst van de leefschool. Van Landskouter zijn er Roswitha Gerbosch (Geraardsbergsesteenweg, 5e plaats) en Bart De Rijcke (Lembergestraat, 17e plaats). Frans De Sloover uit Gijzenzele duwt de lijst. De 27-jarige Michiel Van Der Heyden staat op de tweede plaats. Hij woont nog steeds bij zijn ouders in Oosterzele maar vertoeft regelmatig in Gent. De politie voerde onlangs een controle uit op zijn domiciliëring en gaf toe dat de controle politiek ingegeven was.

Meer info over Groen Oosterzele op http://www.groenoosterzele.be/

Share Button

Interview Jan Martens, voorzitter N-VA Oosterzele

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober spraken we met Jan Martens, voorzitter van de N-VA afdeling van Oosterzele. Martens’ vader was 20 jaar schepen met VU-achtergrond in Merelbeke. Jan trouwde in 1984 en in 1985 vestigde het jong gezin zich in Scheldewindeke. Jan heeft er een eigen uitgeverij voor drukwerk en grafische vorming. Een aanvankelijke poging om de VU op poten te zetten in Oosterzele mislukte toen. Wanneer de N-VA in 2002 uit de as van de VU rees, werd Martens terug politiek actief. Onder invloed van het nationaal kartel CD&V/N-VA stond hij als enige N-VA’er op de kartellijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, maar werd toen niet verkozen. In februari 2011 stichtte Martens de Oosterzeelse afdeling van N-VA en loodste die naar een hernieuwd kartel met de CD&V. Jan duwt de kartellijst (staat dus op de 23e en laatste plaats). De 3 andere N-VA kandidaten staan net boven hem en duwen dus mee.

Martens is voorzitter van de GECORO (gemeentelijk adviesorgaan ruimtelijke ordening) en van de cultuurraad. Hij is ook voorzitter van het Steunpunt Levend Erfgoed. In zijn vrije tijd kweekt hij oude kippenrassen en rijdt hij met zijn zoon paard bij de Winticamruiters.

Jan Martens, voorzitter N-VA Oosterzele en duwer van de kartellijst CD&V/N-VA

Jullie waren de eerste partij die de namen van al haar kandidaten publiceerde. Was dat een bewuste keuze?
Ja. Het is een jonge formatie. We moeten dus elke kans grijpen om ze aan de kiezers te tonen. Ik ben politiek al langer actief, maar pas publiek sinds mijn kandidatuur in 2006. Hoewel ik niet verkozen werd, was het resultaat toch niet zo slecht, als enige niet-CD&V’er op de lijst. Denk er ook aan dat het Vlaams Belang 60 stemmen te kort kwam voor een zetel, terwijl ik er 250 kreeg.

Andere partijen verwijten de N-VA dat het overal de figuur van Bart De Wever uitspeelt, terwijl dit gemeenteraadsverkiezingen zijn.
Bart De Wever is doelbewust gebruikt in de 14-daagse pré-campagne, met enkele aanplakborden onder andere op de Geraardsbergsesteenweg. Gemeenteraadsverkiezingen hebben altijd iets te maken met nationale politiek. Als je lokaal succesvol bent, heb je automatisch meer invloed op nationaal niveau. Wie anders beweert, is niet realistisch. Waarom verhuist minister Turtelboom naar Antwerpen?

Hoe gaat de campagne van de N-VA verder verlopen?
We gaan met het kartel gezamenlijke affiches brengen. Er volgen ook 3 brochures van het kartel, over de verwezenlijkingen van de voorbije legislatuur, het verkiezingsprogramma en de kandidaten. In september volgt een eigen N-VA blad. Wij gaan voor een leefbaar, groen en open Oosterzele. Open slaat zowel op het landschap als op de mentaliteit van de bewoners. De N-VA gaat voor goed bestuur. We moeten financieel bij de pinken blijven en voorbereid zijn op minder goede tijden. We mogen de toekomst niet hypothekeren.

Er komen drie gemeenschapszalen op de markt nu net voor de gemeenteraadsverkiezingen (IJzeren Hekken, Den Amb8 en De Kluize). Is dat niet van het goede te veel?
Dit is goedkope kritiek. De oplevering van deze gebouwen is het resultaat van een lange planning en procedures. Als je rekent dat die planning voor De Kluize begon in 2006 dan hebben we goed werk geleverd. Maar voor de N-VA is dit nu voldoende. Er is sprake van een nieuw gemeenschapscentrum naast het gemeentehuis, maar dit is een privé initiatief dat de belastingsbetaler niets zal kosten.

Hoe verhoudt de N-VA zich met andere partijen?
We hopen dat het Vlaams Belang niet opkomt. De kans dat er Vlaams nationalisten in het Oosterzeels bestuur komen was nooit zo groot nu. Daarom telt elke stem. De SVVO is hoffelijk, maar we hebben nooit echt contact gehad. De SVVO is paars [verwijzing naar het samengaan van liberalen en socialisten in de coalitie, nvdr] en het paarse verhaal heeft bewezen niet te werken.
Partijen hebben het moeilijk om zich te organiseren, rekening houdend met allemaal regeltjes. De gender equality bijvoorbeeld, op de lijst moeten evenveel mannen als vrouwen staan, terwijl er veelal niet zoveel kandidaten zijn, zeker niet op het platteland. Dit is jammer voor de kwaliteit van de lijst. Het maakt het engagement dat van de kandidaten gevraagd wordt minder aantrekkelijk, het is moeilijker om de lijst rond te krijgen. Ik zie dat bij andere partijen en ook bij andere N-VA afdelingen binnen het arrondissement en de provincie.

Wat vindt u van de kritiek dat de N-VA her en der ex-Vlaams Blokkers op hun lijsten plaatste?
Dat is zwaar overroepen. Het is een randfenomeen. Over hoeveel personen gaat het? Dit is een strategie om de N-VA te schaden. Inhoudelijk slaat het nergens op. De N-VA situeert zich politiek midden rechts en schuift niet verder op naar rechts. Aan De Wael zeg ik: ook mijn grootvader is gestorven in een concentratiekamp en dat sterkt juist mijn engagement voor de N-VA. Dewael wil de N-VA in het verdomhoekje duwen. Laten we politiek voeren op basis van programma’s, niet op basis van vermeende intenties. Dat de voorzitter van Natuurpunt opkomt voor de N-VA haalt het nieuws in De Morgen niet zeker?

Waarom besloot u om alle N-VA kandidaten in blok de kartellijst te laten duwen?
Het was voor ons belangrijk om ons in groep te profileren, vandaar dat we allemaal samen staan. Het is evident dat dit niet bovenaan de lijst kon, vandaar dat we samen onderaan staan. In het kartel hebben we een akkoord over een programma, maar ook over de uitvoering ervan. Dat betekent dat als de kartellijst wint, dat de N-VA ook mee bestuurt.

Ook als er niemand van de N-VA verkozen wordt?
Ik denk niet dat het kartel CD&V/N-VA het slechter zal doen dan vorige keer en hoop dat de N-VA verkozene(n) haalt, zodat we mee kunnen bouwen aan Oosterzele. De voorzitter van het OCMW wordt vanaf 2013 automatisch toegevoegd aan het college als schepen van sociale zaken. Voorheen was dat optioneel.

Naast het voorzitterschap van N-VA Oosterzele bent u ook arrondissementeel voorzitter, provinciaal voorzitter en lid van het nationaal partijbestuur.
Het provinciaal voorzitterschap roteert om de 6 maanden tussen de 4 Oost-Vlaamse arrondissementele voorzitters. Provinciaal voorzitter ben ik nog tot eind dit jaar. Het neemt allemaal veel tijd in beslag. In mijn arrondissement Gent-Eeklo zijn er nu N-VA afdelingen in alle 27 gemeenten. Als voorzitter begeleid je de oprichting van die afdelingen en help je met de lijstvorming. Soms moeten pijnlijke beslissingen genomen worden. In een gemeente bijvoorbeeld waren er twee groepen die claimden N-VA te zijn. We moesten een keuze maken.

Meer info over N-VA Oosterzele op de site http://oosterzele.n-va.be/

Share Button