Interview Johan Van Durme, lijsttrekker CD&V/N-VA

Als laatste in de interviewreeks in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober spreken we met burgemeester Johan Van Durme, lijsttrekker van het gemeentelijk kartel CD&V/N-VA.

Burgemeester, we hebben uw foto nog niet in het straatbeeld gezien, in tegenstelling tot uw schepenen en andere CD&V kandidaten en kandidaten van andere partijen?
Er zijn drie borden van mij met zwart-wit opschrift “Johan Van Durme”, “Alle Oosterzelenaren inbegrepen” en “Burgemeester van alle Oosterzelenaren”. Zo zijn er 150. Elk huishouden in Oosterzele krijgt een folder van mij in de bus, op dubbel A3 formaat, een oplage van in totaal 5.700 exemplaren. En ik draag mijn deel bij tot de kandidaten- en realisatiebrochures. Je moet weten dat er een budget is per kandidaat. Dat bedrag is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. In Wetteren heeft de burgemeester zijn ambt kwijtgespeeld omdat hij zijn budget had overschreden en er een klacht was ingediend.

Johan Van Durme, uittredend burgemeester en lijsttrekker van het kartel CD&V/N-VA

In ons interview naar aanleiding van de verkiezingen van 2006 beloofde u een fietspadennetwerk en vermeldde u voor Landskouter de Aalmoezenijestraat, Lembergestraat en Rooberg.
90% van onze verkiezingsbeloftes zijn uitgevoerd. En helaas kunnen we met ons lange-afstandsfietspad niet door het Aelmoeseneiebos. Daar heeft een beschermde bloem voorrang. Maar we vinden wel een alternatief.

Als u in het nieuws komt over de problematiek van de N42 lijkt u zo machteloos. Is er dan niets dat u kan doen?
We hebben recent bericht gekregen van de minister en de administratie dat ze het probleem prioritair zullen aanpakken. Er is geen andere oplossing dan via onteigeningen naar een 2 x tweevaksbaan te gaan, met ventwegen. Men erkent de problematiek want op de E40 zijn er borden die waarschuwen voor de file aan de afrit van Wetteren. Ik denk dat ze het nu begrepen hebben. Dat stemt me hoopvol. Ik lijk misschien machteloos, maar ik ben niet moedeloos.

Waaraan denkt u terug als u de legislatuur 2006-2012 bekijkt en welke projecten vindt u prioritair voor de volgende jaren?
We hebben geluisterd naar onze bevolking en onze middelen ingezet op huisvesting, senioren, gezinnen, onderhoud wegen en gemeenschapsvoorzieningen. Het verkeersongeval met de drie studentes die omgekomen zijn in Moortsele was het ergste wat ons overkomen is. En zoals gezegd blijft de N42 een grote bekommernis.
In de toekomst blijft veilig verkeer een prioriteit, samen met betaalbaar wonen en zorgvoorzieningen voor senioren. De inspraak van de burger en dienstbaarheid aan de bevolking is belangrijk voor ons.

Waaraan denkt u als u specifiek naar Landskouter kijkt?
Nu heeft iedere deelgemeente een gemeenschapscentrum, ook Landskouter na de verbouwing van het IJzeren Hekken. We hebben ons bevraagd bij de inwoners, hebben iedereen uitgenodigd en rekening gehouden met deze inspraak. Aan de pastorij is de garage weggenomen en de pastorijtuin is openbaar domein geworden, de muur is weg. Op die manier komt de romaanse kerk, de mooiste kerk van Oosterzele, zo veel beter tot haar recht.
De Aalmoezenijestraat werd vernieuwd, alsook de voetpaden in de Lembergestraat. We hebben het station van Landskouter kunnen houden en we zijn begonnen met het lange afstandsfietspad tussen Gent en Zottegem. Op het kerkhof is terug plaats gemaakt en we hebben sociale huisvesting voorzien.

Op het plan van Oosterzele dat in elke bus viel, staat de Slangenwegel [tussen Stuivenberg en Aalmoezenijestraat] met stippellijn aangeduid, maar die is al tientallen jaren feitelijk afgesloten.
De Slangenwegel is geen dossier om trots op te zijn. Het is een slangenkuil geworden. Kijk, die doorgang blijft eigendom van de gemeente. Maar we mogen die doorgang ook niet forceren om de aanpalende eigenaar te pesten. Als we één doorgang openstellen moeten we het ook doen voor de andere 40 buurtwegen. Iedereen gelijk. Laten we openstellen wat nut heeft, waar we een lus kunnen realiseren. De bunkerroute en mountainbikeroute zijn hier goede voorbeelden van.

Filip Michiels stuurt aan op een automatisatie van het documentenbeheer van de gemeente, om deze vlotter toegankelijk te maken.
Allemaal goed en wel, maar het dossier moet uiteindelijk nog gelezen worden. Dat  is niet evident vanop een computer. Soms moet je er een plan bij openvouwen of heb je toelichting nodig van de bevoegde ambtenaar. Dat gebeurt best op het gemeentehuis. Ik zou trouwens de oppositie willen vragen om eerst het dossier te lezen en dan verduidelijkende vragen te stellen. Veel gemeenteraadsleden zijn slecht voorbereid. In het schepencollege zitten wij per week 4 uur samen. Daarnaast werken we nog zo’n 14 uur aan dossiers. Gemeenteraadsleden van de oppositie investeren misschien één uur ter voorbereiding van de gemeenteraad. Dan merk je wel het verschil. OK, je kan niet alles weten, maar binnen het schepencollege verdelen wij het werk. Waarom kan de SVVO dat niet en neemt Filip Michiels alles op zich? Voor de situatie van Barbara Redant [enig gemeenteraadslid van Groen] hebben we begrip. Zijn kan niet van alles op de hoogte zijn.

Zowel bij SVVO als bij Groen staat veilig verkeer bovenaan de agenda. Ziet u dit als kritiek op het verkeersbeleid van de voorbije jaren?
Veilig verkeer is nooit af, het kan altijd nog veiliger. Ik ben blij dat ook andere partijen dit voorop plaatsen. We kunnen er samen aan werken in de verkeerscommissie. Ik ben verbaasd hoe snel er gereden wordt op de Geraardsbergsesteenweg en in de Aalmoezenijestraat. Maar ook op de as Moortsele-Scheldewindeke. Eens uit de dorpskom rijden we te snel. We doen kleine boodschappen, brengen en halen de kinderen, er is weinig tijd. We moeten beginnen bij ons zelf. “Waar rij ik te snel?” Ook ik rij soms te snel en ik heb goede voornemens om dat te veranderen.

Meer info en contactgegevens op http://www.oosterzele.cdenv.be/johan-van-durme

Share Button

9 gedachten over “Interview Johan Van Durme, lijsttrekker CD&V/N-VA

 1. De burgemeester geeft te kennen dat hij zou weten hou onze fractie werkt. Ik moet misschien persoonlijk vereerd zijn dat de burgemeester aangeeft dat ik al het werk zou verrichten. Maar onze fractie (die met 10 van de 23 gemeenteraadsleden momenteel net niet de helft van de zetels in de gemeenteraad bezet) is geen éénmansfractie. Ik werk dan ook niet alleen in onze fractie. Ook de andere raadsleden doen hun inbreng bij de voorbereiding van de dossiers, in de fractiewerking,…. Op de gemeenteraad zijn Luc Verbanck en ikzelf inderdaad dikwijls de woordvoerder van de punten die onze fractie wil aankaarten. Maar ik wil graag van de burgemeester vernemen hoeveel raadsleden van de meerderheid (zonder uitvoerend mandaat) de voorbije jaren in de gemeenteraad heel actief waren….

  Als de burgemeester denkt dat wij de voorbije zes jaar slechts één uur per maand gemeentelijk werk verrichtten, dan vrees ik dat hij niet altijd weet waar hij het over heeft. Als ik voor mezelf spreek, weet ik dat ik minimaal 1,5u per dag met gemeentepolitiek ben bezig geweest. Zonder dat ik een uitvoerend mandaat bekleed.

  Iemand in een zwart daglicht proberen te stellen is blijkbaar makkelijk voor onze burgervader. Ik vraag me af of de waarheid spreken een even makkelijke zaak is…

  Voor de mensen die niet zouden weten waar ik de voorbije jaren mee bezig was, surf er gerust m’n site eens op na (www.filipmichiels.be). En oordeel dan zelf gerust…

  Ik ben nog steeds bereid een debat aan te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kunnen de burgers / kiezers zelf oordelen en aangeven waar ze de verschillen zien…

  • Als men bedenkt dat de burgemeesterswedde voor een gemeente van 10.000 tot 15.000 inwoners ongeveer 58.000 euro op jaarbasis bedraagt en de burgemeester naar eigen zeggen hiervoor 18 uur per week werkt – 4 uur schepencollege + 14 uur dossiers – dan kunnen we uit een eenvoudige berekening afleiden dat hij een brutoloon van ongeveer 62 euro per uur aanwezigheid ontvangt
   Reken hierbij dan ook nog het vakantiegeld en de eindejaarspremie die hem op basis van de weddeschaal van het gemeentepersoneel niveau A worden uitbetaald.
   Of de vlag op die manier de lading dekt laat ik aan de wijsheid van de lezer over

 2. mijn moeder – een christen mens – heeft mij altijd voorgehouden dat er een groot zwart kruis verschijnt op je voorhoofd als je liegt … blijkbaar zijn sommige leden van de CD&V daarvan vrijgesteld … met meer tijd hoop ik pinokkio te kunnen ontmaskeren

 3. Ik reageer nooit op de reacties op twitter, facebook … maar trop est trop.
  We hebben inderdaad veel geluisterd en veel gewerkt… en dat gaat niet vanzelf. Ik ben ook Voorzitter van het politiecollege ( tweemaal per maand) en voorzitter van de politieraad ( zevenmaal per jaar) , zonale veiligheidsraad en BOC.
  Maandelijks zijn er ook fracties,partijbestuur en partijbureau waar samen met de schepenen , raadsleden en owmw-leden en oa alle mensen die deelgenomen hebben aan verkiezingen alle dossiers worden besproken in overleg met ons programma en de budgetten.
  Ik ben ook graag bij de mensen – vele huisbezoeken en ik ben ook veel bij de mensen en hun verenigingen gedurende DE VOLLE ZES JAAR… We blijven luisteren en werken.
  Daar kruipt veel tijd in …
  In het interview ging het (14u)enkel over het inkijken van dossiers van de gemeente en daar blijf ik bij dat 1u per maand effectief inkijken van dossiers -want op het gemeentehuis liggen ze- veel te weinig is om goed voorbereid te zijn.

  Eddy Peeters heeft vroeger gewerkt bij de gemeente op de verkeersdienst. Hij heeft daar terecht veel faciliteiten gekregen en we hebben nog altijd veel respect voor de situatie van Eddy en zijn familie.Toch is Eddy daar vertrokken met een zuur gevoel omdat zijn dossiers bleven liggen en het niet meer ging ….
  Ik begrijp dan ook niet goed waarom Eddy toen hij daar werkte mij verschillende keren oprecht zei waar ik al die energie vandaan haalde om de job van burgemeester uit te oefenen. Ik blijf mij deze oprechte gesprekken tussen ons beide herinneren.

  Burgemeester Johan Van Durme

 4. Beste Landskouterse post.
  Eigenlijk moet ik de burgemeester bedanken voor zijn reactie. Ik heb enkel gereageerd op basis van de verklaringen van de burgemeester inzake de uren die er op het gemeentehuis gewerkt wordt. Logisch dus dat mijn dossiers bleven liggen en vooral degenen van de politieke vriendjes van de burgemeester en co waar een ongunstig advies werd voor geformuleerd. Ik hoop ook tenvolle dat u beseft dat de burgemeester hiervoor zijn boekje te buiten gaat. Zelfs in de gemeenteraad worden agendapunten inzake personeel met gesloten deuren behandeld. Maar wie denkt dat hij almachtig is meent zich alles te kunnen permiteren uiteraard. Door de reactie van de burgemeester krijgt de burger ook meteen een inzicht op welke manier hij er is “voor alle Oosterzelenaren”. Bedankt voor uw reactie burgemeester en bij voorbaat dank aan de Landskouterse post om mijn reactie, die ik beschouw als recht op antwoord te publiceren.

 5. Als ex-echtgenote van Eddy Peeters vraag ik me af waar de Burgemeester het lef haalt om zich te verdedigen met uitspraken die gericht zijn tegen mijn ex echtgenoot en die pure laster zijn .
  Ik wil geen standpunt innemen inzake de politieke inhoud van het interview en de hierop volgende reacties van beide partijen maar ik wil graag het volgende ter overweging aan de lezers mededelen.
  Ik begrijp niet wat de burgemeester met het woord respect bedoeld als hij iemand van zijn ex werknemers op die manier gebruikt om zijn gelijk te halen.
  Als het werk van Eddy bleef liggen omdat het zogezegd niet meer ging en hij verzuurd was dan vraag ik me af waarom ik meer dan 4 jaar na zijn vervroegde pensionering nog regelmatig telefoons krijg van mensen die vragen wanneer Eddy nog eens op bureel is omdat zijn naamplaatje daar blijkbaar nog aan de deur hangt en ze hem graag nog eens zouden spreken over een zaak waar hij minstens vier jaar terug mee bezig was. Ik kan hieruit veronderstellen dat die mensen tot op heden nog geen antwoord hebben gekregen of indien het voor een nieuwe zaak is ze blijkbaar nog altijd waarde hechten aan het advies dat ze van Eddy ontvingen toen hij nog “verzuurd op het gemeentehuis rondliep”.
  Of is zijn reactie wellicht het gevolg van de toelating die IKZELF aan de oppositie gaf om verkiezingspropaganda in mijn voortuin te plaatsen als vriendendienst en niet omwille van mijn politieke overtuiging. Eddy woont sinds 2003 niet meer in Oosterzele en ik ben mindervalide en kan zelfs niet gaan stemmen. Bij voorbaat dank aan de Landskouterse Post om ook mijn reactie te publiceren

 6. Als regelmatig lezer van de Landskouterse post, maar niet inwoner van Groot-Oosterzele lees ik met ongeloof de uitlating van Burgemeester Van Durme ten overstaande van zijn vroegere werknemer dhr. Peeters. Ik zou bij dergelijke kwetsende uitlatingen het woord respect zelfs niet durven gebruiken. De Burgemeester beseft blijkbaar niet dat zijn opmerkingen, die hij zelfs niet motiveert, aan het adres van dhr. Peeters op die manier loutere laster zijn en minstens in strijd met de bepalingen van de nieuwe gemeentewet inzake de wetgeving rond de privacy van de werknemers. Bovendien beseft de man zelfs niet dat hij hiermee volledig in de kaart van de oppositie speelt en de mensen die met hem partij vormen in diskrediet brengt.

  Wie het interview leest kan vaststellen dat dhr. Peeters de berekening maakt op basis van de uren die de Burgemeester zelf vernoemt. Als de Burgemeester hierin onvolledig is geweest dan getuigd dit van een onnauwkeurige communicatiezin naar de burger toe en had hij deze reactie moeten of kunnen verwachten.

  Bij de bevoegdheden die de Burgemeester achteraf in zijn reactie vernoemt vergeet hij blijkbaar toch te vermelden of deze bevoegdheden hem al dan niet bijkomende zitpenningen opleveren. En het feit dat hij graag onder de mensen is rekent hij ook als een te vergoeden activiteit. Ik ben ook graag onder de mensen maat het kost mij alleen geld en levert me geen stemmen op.
  Vandevoorde M

 7. Dag Landskouterse post
  Aan Eddy Peeters alias ex vrouw Claudine De Roo, alias M. Vandevoorde van buiten Oosterzele : “Je hebt drie reacties voor één gekregen”.
  Ik hoop dat je de nodige rust vindt want zulke reactie(s) zijn onbegrijpelijk.
  Uw vraag waar ik de nodige energie vindt ontken je niet.
  Het ga je goed.
  Laatste reactie op dit artikel van JOHAN VAN DURME want ik heb nog veel te doen voor alle Oosterzelenaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.