Interview Jan Martens, voorzitter N-VA Oosterzele

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober spraken we met Jan Martens, voorzitter van de N-VA afdeling van Oosterzele. Martens’ vader was 20 jaar schepen met VU-achtergrond in Merelbeke. Jan trouwde in 1984 en in 1985 vestigde het jong gezin zich in Scheldewindeke. Jan heeft er een eigen uitgeverij voor drukwerk en grafische vorming. Een aanvankelijke poging om de VU op poten te zetten in Oosterzele mislukte toen. Wanneer de N-VA in 2002 uit de as van de VU rees, werd Martens terug politiek actief. Onder invloed van het nationaal kartel CD&V/N-VA stond hij als enige N-VA’er op de kartellijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, maar werd toen niet verkozen. In februari 2011 stichtte Martens de Oosterzeelse afdeling van N-VA en loodste die naar een hernieuwd kartel met de CD&V. Jan duwt de kartellijst (staat dus op de 23e en laatste plaats). De 3 andere N-VA kandidaten staan net boven hem en duwen dus mee.

Martens is voorzitter van de GECORO (gemeentelijk adviesorgaan ruimtelijke ordening) en van de cultuurraad. Hij is ook voorzitter van het Steunpunt Levend Erfgoed. In zijn vrije tijd kweekt hij oude kippenrassen en rijdt hij met zijn zoon paard bij de Winticamruiters.

Jan Martens, voorzitter N-VA Oosterzele en duwer van de kartellijst CD&V/N-VA

Jullie waren de eerste partij die de namen van al haar kandidaten publiceerde. Was dat een bewuste keuze?
Ja. Het is een jonge formatie. We moeten dus elke kans grijpen om ze aan de kiezers te tonen. Ik ben politiek al langer actief, maar pas publiek sinds mijn kandidatuur in 2006. Hoewel ik niet verkozen werd, was het resultaat toch niet zo slecht, als enige niet-CD&V’er op de lijst. Denk er ook aan dat het Vlaams Belang 60 stemmen te kort kwam voor een zetel, terwijl ik er 250 kreeg.

Andere partijen verwijten de N-VA dat het overal de figuur van Bart De Wever uitspeelt, terwijl dit gemeenteraadsverkiezingen zijn.
Bart De Wever is doelbewust gebruikt in de 14-daagse pré-campagne, met enkele aanplakborden onder andere op de Geraardsbergsesteenweg. Gemeenteraadsverkiezingen hebben altijd iets te maken met nationale politiek. Als je lokaal succesvol bent, heb je automatisch meer invloed op nationaal niveau. Wie anders beweert, is niet realistisch. Waarom verhuist minister Turtelboom naar Antwerpen?

Hoe gaat de campagne van de N-VA verder verlopen?
We gaan met het kartel gezamenlijke affiches brengen. Er volgen ook 3 brochures van het kartel, over de verwezenlijkingen van de voorbije legislatuur, het verkiezingsprogramma en de kandidaten. In september volgt een eigen N-VA blad. Wij gaan voor een leefbaar, groen en open Oosterzele. Open slaat zowel op het landschap als op de mentaliteit van de bewoners. De N-VA gaat voor goed bestuur. We moeten financieel bij de pinken blijven en voorbereid zijn op minder goede tijden. We mogen de toekomst niet hypothekeren.

Er komen drie gemeenschapszalen op de markt nu net voor de gemeenteraadsverkiezingen (IJzeren Hekken, Den Amb8 en De Kluize). Is dat niet van het goede te veel?
Dit is goedkope kritiek. De oplevering van deze gebouwen is het resultaat van een lange planning en procedures. Als je rekent dat die planning voor De Kluize begon in 2006 dan hebben we goed werk geleverd. Maar voor de N-VA is dit nu voldoende. Er is sprake van een nieuw gemeenschapscentrum naast het gemeentehuis, maar dit is een privé initiatief dat de belastingsbetaler niets zal kosten.

Hoe verhoudt de N-VA zich met andere partijen?
We hopen dat het Vlaams Belang niet opkomt. De kans dat er Vlaams nationalisten in het Oosterzeels bestuur komen was nooit zo groot nu. Daarom telt elke stem. De SVVO is hoffelijk, maar we hebben nooit echt contact gehad. De SVVO is paars [verwijzing naar het samengaan van liberalen en socialisten in de coalitie, nvdr] en het paarse verhaal heeft bewezen niet te werken.
Partijen hebben het moeilijk om zich te organiseren, rekening houdend met allemaal regeltjes. De gender equality bijvoorbeeld, op de lijst moeten evenveel mannen als vrouwen staan, terwijl er veelal niet zoveel kandidaten zijn, zeker niet op het platteland. Dit is jammer voor de kwaliteit van de lijst. Het maakt het engagement dat van de kandidaten gevraagd wordt minder aantrekkelijk, het is moeilijker om de lijst rond te krijgen. Ik zie dat bij andere partijen en ook bij andere N-VA afdelingen binnen het arrondissement en de provincie.

Wat vindt u van de kritiek dat de N-VA her en der ex-Vlaams Blokkers op hun lijsten plaatste?
Dat is zwaar overroepen. Het is een randfenomeen. Over hoeveel personen gaat het? Dit is een strategie om de N-VA te schaden. Inhoudelijk slaat het nergens op. De N-VA situeert zich politiek midden rechts en schuift niet verder op naar rechts. Aan De Wael zeg ik: ook mijn grootvader is gestorven in een concentratiekamp en dat sterkt juist mijn engagement voor de N-VA. Dewael wil de N-VA in het verdomhoekje duwen. Laten we politiek voeren op basis van programma’s, niet op basis van vermeende intenties. Dat de voorzitter van Natuurpunt opkomt voor de N-VA haalt het nieuws in De Morgen niet zeker?

Waarom besloot u om alle N-VA kandidaten in blok de kartellijst te laten duwen?
Het was voor ons belangrijk om ons in groep te profileren, vandaar dat we allemaal samen staan. Het is evident dat dit niet bovenaan de lijst kon, vandaar dat we samen onderaan staan. In het kartel hebben we een akkoord over een programma, maar ook over de uitvoering ervan. Dat betekent dat als de kartellijst wint, dat de N-VA ook mee bestuurt.

Ook als er niemand van de N-VA verkozen wordt?
Ik denk niet dat het kartel CD&V/N-VA het slechter zal doen dan vorige keer en hoop dat de N-VA verkozene(n) haalt, zodat we mee kunnen bouwen aan Oosterzele. De voorzitter van het OCMW wordt vanaf 2013 automatisch toegevoegd aan het college als schepen van sociale zaken. Voorheen was dat optioneel.

Naast het voorzitterschap van N-VA Oosterzele bent u ook arrondissementeel voorzitter, provinciaal voorzitter en lid van het nationaal partijbestuur.
Het provinciaal voorzitterschap roteert om de 6 maanden tussen de 4 Oost-Vlaamse arrondissementele voorzitters. Provinciaal voorzitter ben ik nog tot eind dit jaar. Het neemt allemaal veel tijd in beslag. In mijn arrondissement Gent-Eeklo zijn er nu N-VA afdelingen in alle 27 gemeenten. Als voorzitter begeleid je de oprichting van die afdelingen en help je met de lijstvorming. Soms moeten pijnlijke beslissingen genomen worden. In een gemeente bijvoorbeeld waren er twee groepen die claimden N-VA te zijn. We moesten een keuze maken.

Meer info over N-VA Oosterzele op de site http://oosterzele.n-va.be/

Share Button

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.