Gemeente wil snel gaan met trage wegen

Begin oktober stelde het gemeentebestuur samen met de vzw Trage Wegen de tussentijdse resultaten voor van de inventarisatie van de trage wegen in het noorden van het grondgebied Oosterzele. Het bestuur wil snel resultaat en wil lange procedures vermijden.

Er waren woensdagavond 2 oktober meer burgers komen opdagen dan verwacht in het Erfgoedhuis te Moortsele. Voor een 70-tal aanwezigen leidde schepen Christ Meuleman de avond in. Hij wees op de voordelen van trage wegen, van een veilige mobiliteit over de lokale economie tot het sportieve aspect. Meuleman wees op de parallellen tussen de evaluatiekaart die werd voorgesteld (een weergave van de huidige toestand op het terrein) en de schoolroutekaart die het bestuur vorig jaar publiceerde. De schepen wil ook niet stoppen aan de gemeentegrens en wil op termijn een “bovengemeentelijke knooppuntenkaart”. Hij ziet ook parallellen met zijn geesteskind, het lange-afstandsfietspad tussen Gent en Zottegem. Daar werkt Meuleman al jaren in fasen en werkt hij af wat er reeds mogelijk is. Het gemeentebestuur wil voor de trage wegen eenzelfde pragmatische aanpak.

Christ Meuleman bij de voorstelling van de evaluatiekaart in het Erfgoedhuis

Christ Meuleman bij de voorstelling van de evaluatiekaart in het Erfgoedhuis (foto gemeente)

Geijkt stappenplan

“Om dit alles te verwezenlijken wordt er gewerkt via een geijkt stappenplan. In eerste instantie delen we de gemeente op in sectoren waarbij alle trage wegen worden aangeduid op een werkkaart. Dit is de theoretische begintoestand. Vrijwilligers doen dan een terreinbezoek en vullen per weg een evaluatiefiche in gestoffeerd met fotomateriaal. De vzw Trage Wegen verwerkt al deze informatie en komt zo tot een evaluatiekaart van de actuele toestand. Welke wegen zijn er nog en welke paadjes zijn verdwenen, of niet meer volledig toegankelijk”, aldus Meuleman. Deze evaluatiekaart voor Gijzenzele-Landskouter-Moortsele kan u online raadplegen via deze link.

“De tweede stap is de participatie. Dit is de reden waarom we hier allen samen zijn. We willen immers onze bevolking o.a. via de verenigingen de kans geven om hun inbreng te doen en zo een breed draagvlak te creëren”, vervolgt de schepen. “Tot slot wil ik de vrijwilligers en gemeentelijke ambtenaren bedanken die op het terrein alle bestaande en verdwenen weggetjes zijn gaan zoeken. Hun veldwerk heeft ervoor gezorgd dat we nu een kaart kunnen voorleggen met de actuele toestand”, sloot Meuleman af.

In het stappenplan van de vzw Trage Wegen werd de evaluatiekaart voorgesteld en is de rondvraag gestart

Het stappenplan van de vzw Trage Wegen: op 2 oktober werd de evaluatiekaart voorgesteld en is de rondvraag gestart

Vervolgens stelde Pieter Brusselman van de vzw Trage Wegen (vzw die het gemeentebestuur professioneel begeleidt in deze procedure) het stappenplan voor. Hij wees ook op mogelijke oplossingen voor probleemsituaties.

Wandeling Landskouter op zaterdag 19 oktober

Aanwezigen konden een evaluatiebundel meenemen – een bevraging aan de organisaties en burgers over deze evaluatiekaart die de fase van de rondvraag opstart. Die bundels moeten voor 17 november binnengebracht worden bij ambtenaar Ronny Meerpoel van de dienst Woon- en leefomgeving – cel Milieu. De bundel kan ook gedownload worden via tragewegen.be/oosterzele en zal ook op de Dag van de Trage Weg beschikbaar zijn: op zaterdag 19 oktober wordt er een wandeling georganiseerd in Landskouter – start om 13u30 aan de kerk.

Een deel van de aanwezigen had de hoop dat deze aanpak een aantal dossiers zou kunnen deblokkeren, maar het gemeentebestuur temperde onmiddellijk de verwachtingen. “We willen procedures vermijden”, zei Christ Meuleman. “We moeten praten met de mensen, hen proberen te overreden”. Burgemeester Johan Van Durme bevestigde: “We mogen niet te veel hooi op onze vork nemen, realistisch blijven en stap voor stap tewerk gaan. We mogen de mensen niet tegen elkaar opzetten”.

Het bestuur wenst in deze legislatuur heel Oosterzele af te werken. Met de eerste zone noord (Gijzenzele-Landskouter-Moortsele) zijn ze nu halverwege, bij de evaluatiekaart. Eind 2014 moeten er resultaten zijn. Ook voor de andere zones voorzien ze elk twee jaar.

De gemeentelijke werkgroep zal op basis van de rondvraag het dossier na 17 november verder uitwerken samen met de gemeentelijke adviesraden om zo een adviesnota en wenselijkheidskaart voor te stellen aan het schepencollege. Dat wordt verwacht in het eerste kwartaal van volgend jaar.

Share Button

Blauwe bok Agathea gestolen en gebroken teruggebracht

De blauwe bok op het dak van Agathea is in de nacht van vrijdag 4 oktober verdwenen. De gele staat er nog. Christophe Steurbaut vermoedt dat hij gestolen werd door jongeren van een jeugdbeweging. Die vroegen vrijdagnacht nog de weg naar jeugdhuis De Gnirk in Merelbeke. Nadat hij over de verdwijning berichtte op de facebookpagina van het jeugdhuis, werd hij zaterdagnamiddag gecontacteerd. De blauwe bok zou later gebroken terugbezorgd worden.

Christophe Steurbaut kijkt bedrukt maar vastberaden om zijn blauwe bok terug te vinden

Christophe Steurbaut op het dak van Agathea waar zijn blauwe bok stond. Hij kijkt bedrukt maar is vastberaden om zijn blauwe bok terug te vinden.

Iedereen in Landskouter kent de blauwe en gele bok op het plat dak van Agathea. Het zijn kunstwerken van William Sweetlove met een geschatte waarde van zo’n €1.500 per stuk. Ze zijn een symbool geworden van restaurant/feestzaal Agathea en zelfs van Landskouter. Sinds de Agathaworp van de Ploegfeesten komen ze regelmatig in beeld.

In de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 oktober is de blauwe bok verdwenen. Christophe Steurbaut herinnert zich goed dat hij er vrijdag nog stond. Hij had er een klant op gewezen. Vrijdagavond was er een feest in Agathea. Toen zijn vrouw Marjolein iets naar de vuilbakken bracht rond middernacht, werd ze aangesproken door een groepje jongeren, een meisje en drie jongens. Ze waren bezig met een coördinatiespel van een jeugdbeweging en vroegen de weg naar jeugdhuis De Gnirk in Merelbeke. Het meisje wist wel dat ze ofwel via Lemberge ofwel via Bottelare moesten fiesten.

Zaterdagmorgen stelde Christophe vast dat zijn blauwe bok verdwenen was. Hij dacht onmiddellijk terug aan het viertal van gisteravond. “Ze  hebben de verkeerde uitgekozen”, aldus Christophe. “Ik wil hem absoluut terug”. Er werd reeds aangifte gedaan bij de politie. Christophe plaatste ook het bericht hieronder op de facebookpagina van het jeugdhuis. Een goed uur later kreeg hij een telefoontje, wellicht van de jongeren in kwestie, dat ze de blauwe bok zouden terugbrengen.

het bericht dat Christophe achterliet op de facebookpagina van jeugdhuis De Gnirk

het bericht dat Christophe achterliet op de facebookpagina van jeugdhuis De Gnirk

Het kunstwerk heeft de diefstal evenwel niet overleefd en werd in verschillende stukken teruggebracht. De jongeren hebben beloofd om een gelijkaardig exemplaar te zoeken.

Dit weekend berichtte Christophe dat er een nieuw lief is voor zijn gele bok/geit. Het werd een roze exemplaar…

De blauwe bok van Landskouter wordt vervangen door een roze...

De blauwe bok van Landskouter wordt vervangen door een roze…

Share Button

Kies voor goedkopere groene energie via groepsaankoop

Inwoners die willen besparen op hun energiefactuur en daardoor ook hun steentje willen bijdragen aan een beter milieu kunnen ook in 2013 intekenen op de groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas van het Oost-Vlaamse provinciebestuur. Gemeente Oosterzele ondersteunt ook dit jaar dit initiatief. Tot en met 4 december 2013 kan iedere inwoner eenvoudig en vrijblijvend inschrijven.

Samengaanwegroener.be - groepsaankoop voor energie op provinciaal niveau

Samengaanwegroener.be – groepsaankoop voor energie op provinciaal niveau

Inschrijven kan via samengaanwegroener.be (doorklikken op provincie Oost-Vlaanderen). De veiling vindt plaats op 5 december 2013. De inschrijver beslist daarna pas of hij het aanbod aantrekkelijk genoeg vindt. Indien de inschrijver ingaat op het voorstel brengt de Provincie Oost-Vlaanderen de overstap in orde. Het nieuwe contract zal ingaan tussen 2 januari 2014 en uiterlijk 1 april 2014. Door het afschaffen van de verbrekingsvergoeding kan de klant altijd kosteloos overstappen naar een nieuwe leverancier, ongeacht de duur van het contract.

Ook bedrijven en zelfstandigen met een beperkt verbruik kunnen dit jaar weer deelnemen.

Meer info?

  • gratis nummer 0800 76 101 (werkdagen van 9 tot 17 uur – maandag tot 20 uur)
  • groenestroom@oost-vlaanderen.be

Inwoners van Oosterzele die geen toegang hebben tot het internet kunnen terecht bij duurzaamheidsambtenaar Hilde Van Hecke tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of na afspraak op het nummer 09 363 99 36 of hilde.vanhecke@oosterzele.be. De laatste eindafrekening is noodzakelijk om de inschrijving te kunnen afwerken.

Al ingeschreven?

Wie zich al inschreef voor de groepsaankoop via de website van de provincie Oost-Vlaanderen of het gemeentelijk loket hoeft zich geen zorgen te maken. De inschrijving wordt automatisch meegenomen naar de veiling dit najaar. Wie online is ingeschreven, zal binnenkort opnieuw gecontacteerd worden om verbruiksgegevens verder aan te vullen.

Share Button

Gemeente helpt je telefoonrekening na te kijken

De Gemeente Oosterzele organiseert i.s.m. de FOD Economie een zitdag om inwoners te informeren over de tarieven voor vaste en mobiele telefonie, internet en tv. Deze zitdag vindt plaats op maandag 25 november a.s. van 15 tot 20 uur in de bib (Stationsstraat 13, Scheldewindeke).

Waarom vergelijken?

Een Belg op twee beschikt over een abonnement of betaalt een tarief dat niet aangepast is aan zijn werkelijke telecommunicatiebehoeften. Daarom organiseert de FOD Economie in samenwerking met alle geïnteresseerde gemeenten een grootschalige informatiecampagne om de inwoners die dat willen:

  • rechtstreeks te helpen hun gebruikersprofiel beter te leren kennen en
  • de voor hen meest voordelige telecom-aanbieding te kiezen.
Oosterzele werkt actief mee met de federale overheid om de communicatiekosten van haar burgers te drukken

Oosterzele werkt actief mee met de federale overheid om de communicatiekosten van haar burgers te drukken

Hoe verloopt het?

De communicatieambtenaar van de Gemeente zal samen met een team van de FOD Economie samen met de consument een computersimulatie van het telecomgebruikersprofiel maken.

Daarna zoeken ze naar de commerciële aanbiedingen die het best met de individuele behoeften van de consument overeenstemmen. De consument ontvangt de geprinte simulatie zodat hij/zij nadenken over de verschillende mogelijkheden. Om een zo nauwkeurig mogelijke simulatie te maken, brengt de consument zijn/haar laatste telefoon-, gsm-, internet- of tv-facturen mee.

Tijdens het gesprek kunnen niet alle vragen over problemen in de telecommunicatiesector beantwoord worden. Bij specifieke vragen krijgt de consument de contactgegevens van de diensten die het meest geplaatst zijn om verder te helpen.

Share Button