Open VLD+ wil nieuw verkeersbord doodlopende straat in Oosterzele

De Open Vld plus-fractie heeft een voorstel ingediend om een nieuw verkeersbord “doorlopende straat” te plaatsen in doodlopende straten die niet doodlopend zijn voor voetgangers en fietsers. Dit punt zal op 29 mei behandeld worden de gemeenteraad van Oosterzele.

het nieuwe verkeersbord verduidelijkt dat voetgangers en fietsers verder kunnen op het einde van de 'doodlopende' straat

het nieuwe verkeersbord verduidelijkt dat voetgangers en fietsers verder kunnen op het einde van de ‘doodlopende’ straat

Veel wegbeheerders plaatsen standaard het F45-bord aan een doodlopende weg, waardoor die doodloopt voor alle weggebruikers. Uit een steekproef van de Voetgangersbeweging blijkt dat er alleen al in Vlaanderen van de 27.104 wegen met F45-bord bijna 75% doorlopend is.

Ruben De Gusseme, gemeenteraadslid Open Vld plus en lid van de verkeerscommissie: “Als we stappen en fietsen willen bevorderen als alternatief voor het autogebruik, moeten we er onder andere voor zorgen dat er tijdswinst is. Voetgangers en fietsers kunnen die vaak realiseren door gebruiken te maken van die, soms onbekende, doorlopende straten.”

Een jaar geleden nam de Voetgangersbeweging, met steun van onder andere de Fietsersbond en Trage Wegen, hierover een initiatief. Ze vroegen alle steden en gemeenten om de doodlopende straten op hun grondgebied in kaart te brengen. Ze boden hen bijvoorbeeld ook stickers aan, waarop het symbool van een voetganger en fietser afgebeeld staat, die aan de bovenkant van het verkeersbord kunnen worden aangebracht om te signaleren dat de weg niet doodloopt voor voetgangers en fietsers. In Oosterzele werd hier (voorlopig) niet op ingegaan.

Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels: “Recent werd in de Kamer een Open Vld-wetsvoorstel van Sabien Lahaye-Battheu goedgekeurd, waardoor het initiatief van de voetgangersbeweging ook juridische grondslag krijgt. Met ons voorstel willen we dat alle doorlopende straten in Oosterzele in kaart worden gebracht én desgevallend meteen voorzien worden van het nieuwe verkeersbord.”

Open Vld plus-raadsleden Guy De Smet, Ruben De Gusseme en Filip Michiels aan een oud verkeersbord met voorbeeld van nieuw bord “doorlopende straat” in de hand (foto Open Vld plus)

Open Vld plus-raadsleden Guy De Smet, Ruben De Gusseme en Filip Michiels aan een oud verkeersbord met voorbeeld van nieuw bord “doorlopende straat” in de hand (foto Open Vld plus)

“We zullen er in de verkeerscommissie, waar dit punt ook aan bod zal komen, tevens op aandringen om in overleg te treden met de gemeentebesturen uit de politiezone, Merelbeke, Heusden en Melle, om ook daar een gelijkaardig initiatief te nemen. Deze uniformiteit kan voor de politiediensten alleen maar pluspunten opleveren,” aldus Guy De Smet (gemeenteraadslid Open Vld plus), die ook lid is van de verkeerscommissie.

Open Vld plus hoopt hiermee fietsers en voetgangers nog meer op de baan te krijgen langs landelijke wegen.

Christ Meuleman: eerst advies politie

Het nieuwe verkeersbord is ook de meerderheid niet ontgaan. Maar “vooraleer wij de beslissing zouden nemen deze borden te implementeren willen wij, getuige van goed bestuur, een duidelijk standpunt hierover, en dit voor elke zogenaamde dood- of doorlopende straat”, vernamen we van schepen Christ Meuleman.

Omdat de beslissing ook een impact heeft op bromfietsers en ruiters, vraagt men de lokale politie om advies. Dat advies komt dan via de verkeerscommissie terug naar de gemeenteraad. “Dat is de manier waarop de meerderheid, het bestuur de voorbije maand hieraan heeft gewerkt en verder aan dit project zal werken”, aldus de schepen van mobiliteit.

Share Button