Gemeenteraad geeft eenparig advies over N42

De voorbije maand lag de kennisgevingsnota van het plan MER voor de ombouw van de gewestweg N42 ter inzage. Elke inwoner kon tijdens deze periode zijn opmerkingen en/of alternatieve oplossingen meegeven.

Omdat de ombouw van deze gewestweg een complex dossier is met heel veel invloed op de verkeersveiligheid en leefbaarheid voor de Oosterzelenaren, riep de gemeenteraad een speciale verkeerscommissie samen. Tijdens deze commissie werkte de voltallige gemeenteraad in onderling overleg een gezamenlijk advies uit. Daarbij werden factoren als verkeersveiligheid, leefbaarheid, oversteekbaarheid en milieu als prioriteit meegenomen.

de N42 - bron van verkeersproblemen in Oosterzele

de N42 – bron van verkeersproblemen in Oosterzele

Het resultaat is een document van vijf bladzijden waarbij opmerkingen en verder te onderzoeken scenario’s aan de Vlaamse Overheid worden aangereikt. In navolging van de verkeerscommissie werd het advies eenparig goedgekeurd door de verschillende fracties van de gemeenteraad.

Klik hier om het document te raadplegen.

Share Button