Eandis plant bos aan in Moortsele

Eandis en BOS+ hebben vandaag bomen geplant van een bos dat 0,75 hectare groot wordt.  De aanplanting in Oosterzele/Moortsele is één van de realisaties binnen het Ecobossen-project: in samenwerking met lokale besturen in haar werkgebied wil Eandis de komende vijf jaar 25 hectare bos aanplanten. Die oppervlakte komt overeen met ongeveer 50 voetbalvelden.

Bomen geplant langs de Watermolenstraat in Moortsele (foto via Eandis)

Op een perceel ter hoogte van de Watermolenstraat en het Schellaertpad (dat deel uitmaakt van de Bunkerwandelroute) worden rode kornoeljes, eik en zwarte els geplant. Op die manier verzekeren de partners dat er een inheems gemengd loofbos ontstaat waarin heel wat planten en dieren een thuis zullen vinden, en waarin het bovendien fijn wandelen is.

Share Button

Oosterzele krijgt elektrische wagen van Eandis ter beschikking

Distributiebedrijf Eandis overhandigde op woensdag 21 augustus 2013 een elektrische wagen aan het gemeentebestuur Oosterzele. Oosterzele kan gedurende drie maanden gratis van deze wagen – een Renault Twizy – gebruikmaken. Op die manier is Oosterzele via Eandis partner in het EVA-project (Elektrische Voertuigen in Actie), dat de uitdagingen rond elektrische mobiliteit in Vlaanderen zal onderzoeken en aanpakken. Op deze manier wil ook Oosterzele verder mee zorgen voor een leefbaardere en gezondere leefomgeving en wil de Gemeente zijn voorbeeldfunctie opnemen.

Het doel van deze uitleenperiode is tweeledig:

  • Via het EVA-project kunnen steden en gemeenten kennismaken met elektrisch rijden.
  • De uitleenbeurten zijn onderdeel van een onderzoek naar het rij- en verbruiksgedrag, dat permanent wordt geregistreerd.

Elektrische mobiliteit stimuleren

In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen, waarvan 3,1 miljoen personenwagens. Jaarlijks samen goed voor 56,4 miljard kilometer en 16 miljoen ton CO2-uitstoot. Een van de opties om over te schakelen naar een efficiënter en duurzamer energiegebruik, is voertuigen op fossiele brandstof te vervangen door elektrische voertuigen.

Christ Meuleman krijgt de sleutels van de wagen in aanwezigheid van andere leden van het gemeentebestuur

Christ Meuleman krijgt de sleutels van de wagen in aanwezigheid van andere leden van het gemeentebestuur (foto gemeente)

In het kader van het EVA-project heeft Eandis afgelopen jaar op zeventig locaties oplaadpunten voor elektrische auto’s en voor elektrische fietsen of scooters ingevoerd om zo te komen tot een netwerk van oplaadeilanden verspreid over Vlaanderen. Op die manier kan er invulling gegeven worden aan de doelstellingen van het EVA-project om binnen een straal van 20 km of binnen de 20 minuten een oplaadpunt binnen bereik te hebben.

Maar Eandis gaat nog een stap verder. Het distributiebedrijf van zeven Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas – waaronder Imewo – heeft een aantal elektrische voertuigen aangeschaft om uit te lenen aan openbare besturen. Het is de bedoeling om deze openbare besturen kennis te laten maken met de eigenschappen en de mogelijkheden van de elektrische wagens.

Het EVA-project is een project gesteund door Vlaams minister Ingrid Lieten, bevoegd voor onder meer innovatie, met financiële steun van het IWT, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. De kernpartners van EVA zijn Eandis, Telenet, Blue Corner, 4IS, Federauto, Ugent en VUB.

Share Button