Einde werken module 10 “Veilige schoolomgeving” en verfraaiing Dorp Oosterzele

Eind vorige week werd op het Dorp te Oosterzele en langsheen de Keiberg de asfaltverharding aangelegd en de wegmarkeringen aangebracht. Op enkele details na zijn daarmee de werken in het centrum van Oosterzele afgerond.

Aannemer Wegrovan uit Kluisbergen startte zijn werkzaamheden in juni 2012 met de heraanleg van de Groenweg. Een vernieuwde rijweg met nieuwe brede voetpaden die afgeschermd werden door een groenborder was het beoogde doel. Om snel te anticiperen op de vraag van de bevolking werden de groenborders onderbroken met plaatsing van enkele grastegels zodanig dat passagiers makkelijk konden uitstappen en rechtstreeks gebruik konden maken van het voetpad. Ook de twee aangelegde verkeersdrempels kwamen er in het kader van “veilige schoolomgeving”.. In bijna het volledige centrum geldt vanaf heden trouwens ook de “voorrang van rechts”-regel, ook op de verkeersplateau aan het gemeentehuis!

Christ Meuleman, schepen van openbare werken, op het nieuw verkeersplateau aan het gemeentehuis

Christ Meuleman, schepen van openbare werken, op het nieuw verkeersplateau aan het gemeentehuis

Het opzet van de werken is trouwens het verkeersveilig inrichten van de schoolomgeving aan de Leefschool, iets waar veel aandacht aan besteed is. Voor hen werd op de Groenweg een afzonderlijke parkeerzone gereserveerd. Naast de Groenweg werden ook in de Keiberg de voetpaden verbreed waar mogelijk. Aan de schoolpoort en aan het kruispunt met Smissenbroek zullen in april nog wegneembare betonnen middengeleiders worden aangelegd. De verkeerstafel aan het gemeentehuis werd aangelegd in gefigureerd beton. Het kasseimotief zorgt niet alleen voor de rustieke beleving en het pleingevoel maar ook voor het verkeersremmend effect. Tenslotte werden in de Keiberg de nodige asverschuivingen ingevoerd die telkens vergezeld worden van aanliggende en afgebakende parkeerstroken.

Het college en de gemeenteraad beslisten om naast de voorziene werken inzake de verkeersveiligheid van de schoolomgeving ook het Dorp te verfraaien. De bestrating van de voetpaden, parkeerstroken en het kerkplein verkeerde in een erbarmelijke toestand.

Het kerkplein is rustiek heraangelegd in mozaïekkeien waardoor het pleingevoel wordt geaccentueerd. Bij deze heraanleg is een plan ontworpen dat gebruiksvriendelijkheid garandeert voor iedereen: de zwakke weggebruiker, de gebruiker van openbaar vervoer en de automobilist. De parkeersituatie is zoveel mogelijk behouden, wel zijn de parkeerplaatsen nu beter geaccentueerd. Elk parkeervak is aangegeven door witte markeringen.

Ter hoogte van de handelszaken zijn plaatsen gereserveerd voor “kort parkeren”. Door de parkeertijd te beperken tot 30 minuten wordt een roulatie in de parkeerbezetting beoogd, dit levert meer vrije parkeerplaatsen op. Ter hoogte van de kerk, de zijweg en aan het gemeentehuis zijn parkeerplaatsen ingericht voor mindervalide personen.

Nog even meegeven dat op een verhoogde inrichting een algemeen parkeerverbod geldt. In de praktijk betekent dit dat aan het gemeentehuis enkel kan geparkeerd worden aan de ING bank en aan de parkeerplaatsen ter hoogte van de Kring. Op elke andere locatie op het verkeersplateau is parkeren dus verboden. Er zijn parkeerplaatsen voorzien op Dorp langs beide zijden van de rijweg. De parking rechtover het gemeentehuis vergeten we natuurlijk ook niet.

Het opzet om het centrum verkeersveiliger- en leefbaarder te maken is zeker geslaagd. De werken zullen na anderhalf jaar zo’n 1.800.000 euro gekost hebben.

Share Button