Selectieve kapping Aelmoeseneiebos

In een groot deel van het Aelmoeseneiebos (groen op het kaartje) zullen bomen geveld worden. Dit wordt ook “dunning” genoemd, het selectief kappen van bomen. Dit gebeurt om de volgende redenen:

  • om verjonging te stimuleren
  • om waardevolle bomen meer ruimte te geven
  • om bomen te oogsten die de geschikte diameter hebben bereikt voor kwaliteitshout
  • om ongewenste boomsoorten terug te dringen

De bosrand langs de Aalmoezenijestraat (paars op het kaartje) wordt gebruikt als stapelplaats voor de stammen. Het kroonhout dat achterblijft in de bestanden zal later opgeruimd worden.

Geplande “dunning” in het Aelmoeseneiebos

Deze exploitatie brengt onvermijdelijk wat overlast met zich mee:

  • Er zal zwaar machineverkeer zijn in het bos
  • Wandelaars moeten voorzichtig zijn voor vallende bomen en takken
  • De boswegen zullen tijdelijk slechter begaanbaar zijn: gepast schoeisel is een aanrader!

Na de exploitatie zullen de wandelpaden indien nodig hersteld worden. Het wandelpad in de bosrand langs de Aalmoezenijestraat is tijdelijk erg open. Het hakhout dat tijdens de zomer afgezet werd, zal echter terug opschieten waardoor het pad snel terug een beschut karakter zal hebben.

Op donderdag 16 november begint de aannemer met de werken.

Share Button

Kapping in Aelmoeseneiebos

Op 4 maart 2013 begint men aan een kapping in het Aelmoeseneiebos, in de bosbestanden gelegen tussen de Geraardsbergsesteenweg en de gebouwen van de UGent. De werken zullen twee weken duren. Op het onderstaande kaartje wordt aangegeven in welke delen van het bos bomen geveld zullen worden.

het kappen van de bomen is voorzien in het in rood gearceerde deel van het bos, aan de rechterkant van de Geraardsbergsesteenweg net over de grens met Gontrode

het kappen van de bomen is voorzien in het in rood gearceerde deel van het bos, aan de rechterkant van de Geraardsbergsesteenweg net over de grens met Gontrode

De kapping is een bosbouwkundige maatregel waarbij kaprijpe bomen (ca. 80 jaar oud) geoogst worden. Hierbij wordt voornamelijk de Amerikaanse eik gekapt. Om de bosstructuur te behouden blijven de inheemse soorten staan. De machines mogen het bestand zelf niet inrijden. Zo wordt schade aan de kwetsbare bodem beperkt gehouden. In het najaar van 2013 zal dan aangeplant worden met jonge boompjes van inheemse soorten (o.a. eik, beuk, es).

Indien U nog bijkomende vragen of opmerkingen heeft kan u het Labo voor Bos en Natuur van de Universiteit Gent contacteren via aelmoeseneiebos@ugent.be of 09/264.90.26.

Share Button