Kort nieuws – mei 2018

Wachten op kandidaatslijsten gemeenteraad

Op politiek vlak is het relatief stil. Het is wachten op de lijsten met kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen later dit jaar.

Het Laatste Nieuws bevestigt wat we al wisten sinds januari: dat Elsy De Wilde op de CD&V lijst zal staan. ’t Is te zeggen, op de kartellijst CD&V / N-VA. De huidige coalitiepartners beslisten in december immers om zich vast te klikken en als blok naar de kiezer te trekken. Met 8 N-VA’ers op de lijst blijven er ‘maar’ 15 zitjes meer over voor CD&V en dat is weinig voor een machtspartij die op dit moment naast de burgemeester ook 4 schepenen levert.

Lees het artikel van HLN via deze link: https://www.hln.be/regio/oosterzele/iedereen-wil-elsy-maar-cd-v-wint~a3a6d0a6/

Het Vlaams Belang is terug opgedoken. Het haalde in 2012 net geen zetel en lijkt zich via een brochure opnieuw aan te bieden onder leiding van Marc Parewijck.

het gemeentehuis van Oosterzele

Uit de sociale media

Hieronder een kort filmpje over de lentewandeling die het Seizoenscafé organiseerde in Moortsele, Munte en Bottelare:

https://instagram.com/p/Bh8CwxRAAj6/

https://www.instagram.com/p/Bh2euDdgjeg/?tagged=landskouter

Share Button

Het Gemeentehuis: politiek nieuws van mei 2012

In deze rubriek vatten we het politiek nieuws van de voorbije maand samen. We zijn een goede 4 maanden verwijderd van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. De kandidatenlijsten worden weldra kenbaar gemaakt, de N-VA kandidaten op de kartellijst CD&V/N-VA zijn reeds gekend.

Bij de voorstelling van het kartel werd reeds bekendgemaakt dat de N-VA’ers ‘en bloc’ de lijst zouden duwen. Het zijn er in totaal vier geworden: Jeroen De Cock (ondervoorzitter, Anker), Gaëtane Maes (Moortsele), Hanna Courtijn (Scheldewindeke) en Jan Martens (voorzitter, Scheldewindeke), die de kartellijst zal duwen. De N-VA kandidaten waren trouwens met een stand aanwezig op de avondmarkt tijdens de Sinksenfoor in Oosterzele.

het gemeentehuis van Oosterzele - inzet van de verkiezingen op 14 oktober 2012

Intussen kwam de N-VA ook met een gemeentelijk krantje uit. Hoewel de afdeling Oosterzele pas in februari 2011 werd opgericht, is de partij reeds langer actief op gemeentelijk vlak. Het ging bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen reeds in kartel naar de kiezer met de CD&V. De enige N-VA’er op de lijst werd toen niet verkozen, maar de partij bleef achter de schermen betrokken bij het beleid. Zo is Jan Martens ook voorzitter van GECORO (commissie ruimtelijke ordening) en de raad voor cultuurbeleid. Tevens vertegenwoordigt hij het CD&V/N-VA kartel in de Gemeentelijke Raad voor Lokale Economie.

Ontvoogding Oosterzele

Logisch dus dat de N-VA een positief oordeel velt over het gemeentebestuur in deze legislatuur. Het heeft wel de ambitie om dit bestuur te “verrijken” en het nóg beter te doen. Het gaat ook prat op het aantal jongeren in de rangen, iets waar enkel Groen nog beter in scoort. Verder pleit het voor het verlengen en verbreden van de afrit Wetteren aan de E40 Gent-Brussel en voor de ontvoogding van Oosterzele, zodat het zelf kan beslissen over stedebouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen. Onze gemeente voldoet immers aan alle voorwaarden.

Jan Martens (N-VA) vindt het trouwens raar dat SVVO dit punt van de ontvoogding van Oosterzele agendeerde op de voorbije gemeenteraad, na het verschijnen van het N-VA blad. Maar lijsttrekker Filip Michiels (SVVO) zegt dit te doen naar aanleiding van een recente oproep van de provinciegouverneur (klik hier voor de blogpost van de gouverneur over dit onderwerp). In februari 2010 had hij het al eens aangekaart binnen de gemeenteraad, toen het personeelsorganigram besproken werd. En Michiels vraagt zich ook af waarom Martens als kartelpartner van de CD&V en voorzitter van GECORO niet eerder aandrong op een ontvoogding van de gemeente.

ACW

Via een folder in de bus laat het ACW (Algemeen Christelijk Werknemersverbond) van zich horen. De burgemeester en al zijn schepenen staan op de foto. Het ACW is de werknemerskoepel binnen de christendemocratische familie, waar o.a. het ACV (de vakbond), de CM (mutualiteit), OKRA (ouderenvereniging) en Familiehulp onder vallen. De vier focuspunten van het ACW zijn: betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen, een optimale dienstverlening (o.a. lokaal zorgbeleid), veilig verkeer met aandacht voor de zwakke weggebruiker en  aandacht voor een verminderde ecologische voetafdruk (oog op de toekomst).

Intussen reageerde Johan Van Durme op de beweringen van Filip Michiels in het SVVO bladje, waar die wijst op de stijgende gemeenteschuld. De burgemeester stuurde ons enkele krantenartikels van eind maart en begin april waaruit blijkt dat de gemeenteschuld onder controle is en de belastingen niet zullen verhoogd worden. Volgens die artikels scoort Oosterzele zelfs beter dan omliggende gemeenten op het vlak van gemeentefinanciën.

Share Button

Het Gemeentehuis: politiek nieuws van april 2012

In deze rubriek vatten we het politiek nieuws van de voorbije maand samen. We zijn minder dan 6 maanden verwijderd van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Onze brievenbus begint kleur te krijgen.

In haar ‘Oosterzeelse Krant‘ herinnert de CD&V u aan haar verwezenlijkingen als partij die aan de macht is. Schepen Meuleman en de voorzitter van de verkeerscommissie Filip Vermeiren hebben de ambitie om Oosterzele te verheffen tot ‘Fietsgemeente van Vlaanderen’. Samen met schepen Verspeeten plannen ze ook de vernieuwing van het marktplein van Scheldewindeke.

De partij publiceert ook een lijst met bouwprojecten voor sociale woningen, die onder andere gebouwd worden door de ‘Merelbeekse Sociale Woningen’, waarvan gemeenteraadslid Rita De Loore voorzitter is. De partij van burgemeester Johan Van Durme telt 12 gemeenteraadsleden en heeft daarmee de absolute meerderheid op een totaal van 23 raadsleden.

het gemeentehuis van Oosterzele - inzet van de verkiezingen op 14 oktober 2012

In het ‘SVVO magazine’ editie voorjaar 2012 neemt de grootste oppositiepartij een kritische kijk op het gemeentebestuur. Lijsttrekker Filip Michiels stelt vast dat de gemeenteschuld op 8 jaar tijd bijna verdubbeld is. Daar komt de komende jaren de last van het nieuwe gemeenschapscentrum De Kluize (Windekouter) nog bovenop. De partij trekt het sociaal karakter van het nieuwbouwproject pastorij Scheldewindeke in twijfel en wijst op eerdere CD&V beloftes daaromtrent die niet zouden zijn nagekomen. Het heraanleggen van de markt van Scheldewindeke vindt de SVVO niet prioritair. Onder impuls van Michiels werd een enquête over de Volkershouwbrug georganiseerd, die de Oosterzeelse wijk Anker verbindt met Westrem en Wetteren.

Eerder deze maand vroegen Filip Michiels en Ann De Brouwer aan het gemeentebestuur een betere en veiliger doorgang voor voetgangers die op de Rooberg langs de werken aan het IJzeren Hekken moeten. Het SVVO (Samen voor Vernieuwing en Verandering in Oosterzele) is een gemeentelijst met voornamelijk liberalen, aangevuld met socialisten en onafhankelijken. Het telt op dit moment 10 leden in de gemeenteraad.

Ook het Vlaams Belang, op dit moment niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad, kwam uit met een krant. Wat wordt angekondigd als ‘het laatste nieuws uit Oosterzele’, gaat evenwel enkel over nationale, provinciale of regionale thema’s.

Met haar enig gemeenteraadslid Barbara Redant komt Groen regelmatig in de kijker. Onlangs stelde ze het boek ‘GGO’s: Droom of Nachtmerrie’ voor die ze samen met Europarlementslid Staes schreef. Op woensdag 2 mei organiseert de partij een heuse volksvergadering in het Erfgoedhuis te Moortsele waar iedereen kan mee debatteren over tema’s als wonen, ruimte, mobiliteit en energie.

boek van Bart Staes, Barbara Redant en Hans Van Scharen

Share Button