Het Gemeentehuis: politiek nieuws van mei 2012

In deze rubriek vatten we het politiek nieuws van de voorbije maand samen. We zijn een goede 4 maanden verwijderd van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. De kandidatenlijsten worden weldra kenbaar gemaakt, de N-VA kandidaten op de kartellijst CD&V/N-VA zijn reeds gekend.

Bij de voorstelling van het kartel werd reeds bekendgemaakt dat de N-VA’ers ‘en bloc’ de lijst zouden duwen. Het zijn er in totaal vier geworden: Jeroen De Cock (ondervoorzitter, Anker), Gaëtane Maes (Moortsele), Hanna Courtijn (Scheldewindeke) en Jan Martens (voorzitter, Scheldewindeke), die de kartellijst zal duwen. De N-VA kandidaten waren trouwens met een stand aanwezig op de avondmarkt tijdens de Sinksenfoor in Oosterzele.

het gemeentehuis van Oosterzele - inzet van de verkiezingen op 14 oktober 2012

Intussen kwam de N-VA ook met een gemeentelijk krantje uit. Hoewel de afdeling Oosterzele pas in februari 2011 werd opgericht, is de partij reeds langer actief op gemeentelijk vlak. Het ging bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen reeds in kartel naar de kiezer met de CD&V. De enige N-VA’er op de lijst werd toen niet verkozen, maar de partij bleef achter de schermen betrokken bij het beleid. Zo is Jan Martens ook voorzitter van GECORO (commissie ruimtelijke ordening) en de raad voor cultuurbeleid. Tevens vertegenwoordigt hij het CD&V/N-VA kartel in de Gemeentelijke Raad voor Lokale Economie.

Ontvoogding Oosterzele

Logisch dus dat de N-VA een positief oordeel velt over het gemeentebestuur in deze legislatuur. Het heeft wel de ambitie om dit bestuur te “verrijken” en het nóg beter te doen. Het gaat ook prat op het aantal jongeren in de rangen, iets waar enkel Groen nog beter in scoort. Verder pleit het voor het verlengen en verbreden van de afrit Wetteren aan de E40 Gent-Brussel en voor de ontvoogding van Oosterzele, zodat het zelf kan beslissen over stedebouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen. Onze gemeente voldoet immers aan alle voorwaarden.

Jan Martens (N-VA) vindt het trouwens raar dat SVVO dit punt van de ontvoogding van Oosterzele agendeerde op de voorbije gemeenteraad, na het verschijnen van het N-VA blad. Maar lijsttrekker Filip Michiels (SVVO) zegt dit te doen naar aanleiding van een recente oproep van de provinciegouverneur (klik hier voor de blogpost van de gouverneur over dit onderwerp). In februari 2010 had hij het al eens aangekaart binnen de gemeenteraad, toen het personeelsorganigram besproken werd. En Michiels vraagt zich ook af waarom Martens als kartelpartner van de CD&V en voorzitter van GECORO niet eerder aandrong op een ontvoogding van de gemeente.

ACW

Via een folder in de bus laat het ACW (Algemeen Christelijk Werknemersverbond) van zich horen. De burgemeester en al zijn schepenen staan op de foto. Het ACW is de werknemerskoepel binnen de christendemocratische familie, waar o.a. het ACV (de vakbond), de CM (mutualiteit), OKRA (ouderenvereniging) en Familiehulp onder vallen. De vier focuspunten van het ACW zijn: betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen, een optimale dienstverlening (o.a. lokaal zorgbeleid), veilig verkeer met aandacht voor de zwakke weggebruiker en  aandacht voor een verminderde ecologische voetafdruk (oog op de toekomst).

Intussen reageerde Johan Van Durme op de beweringen van Filip Michiels in het SVVO bladje, waar die wijst op de stijgende gemeenteschuld. De burgemeester stuurde ons enkele krantenartikels van eind maart en begin april waaruit blijkt dat de gemeenteschuld onder controle is en de belastingen niet zullen verhoogd worden. Volgens die artikels scoort Oosterzele zelfs beter dan omliggende gemeenten op het vlak van gemeentefinanciën.

Share Button

Koningsviering kaartmaatschappij Aelmoesenijevrienden

Landskouter kent geen grenzen meer, geen hinderpaal, geen muur belet de toegang tot dit dorpje, oase van rust, plekje van stille gezelligheid, bron van geestelijke ontspanning. Voor die ontspanning zorgden vierenveertig jaar terug een tiental dorpsgenoten-kaartvrienden voor de start van een vereniging die zou uitgroeien en bloeien door de jaren heen. Jaar na jaar genoten zij mee van het succes van hun Landskouterse vrienden, kaartkoningen en -prinsen van eigen bodem. Onze maatschappij kreeg uitstraling, kreeg weerklank buiten de Landskouterse stadsgrenzen. Met de jaren stellen wij vast — en daar treuren wij zeker niet om — dat met regelmaat een getransfereerd kaarttalent onze plaatselijke kaarters komt aftroeven.

Zo deed ook René De Winne, een drietal jaar geleden overgewaaid vanuit Oosterzele. Hij was het vlug gewoon bij ons — achteraf bekeken een beetje te vlug — dat hij reeds voor de tweede maal op rij met de hoogste titel gaat lopen. René deed zijn entree langs de grote poort. Hij kon zijn kaarttalenten niet verbergen. Maand na maand, twee jaar tereke, kaartte hij mee aan de leiding, zeker van zijn kunnen, zonder luidruchtig misbaar, maar vastberaden, met een zekere dosis geluk die er bijhoort als het zout bij de soep, om eerlijk te zijn, het zijn veelal dezelfde die dat geluk zelf maken, die dat geluk kunnen forceren. Hij begon de twaalfde kaartbeurt met een redelijke voorsprong van vier punten, maar toch kon hij er niet volledig gerust in zijn, je weet maar nooit. Maar, geen nood, hij deed wat hij moest doen : hij won zijn kaartbeurt, de zege was binnen.

kaartkoning René De Winne

Ik wil even terugblikken op de kaartresultaten van René het voorbije kaartjaar: vanaf september heeft hij de leiding genomen om ze niet meer af te staan. Uiteindelijk heeft hij met een voorsprong van zeven punten de hoogste titel behaald. Met zijn 173 punten op 180 behaalt hij 96,11%; dit staat voor de vermelding ‘Uitmuntendheid’of ‘Primus inter pares’, de eerste onder zijn gelijken.

Beste kaartvrienden, wij kunnen ons geen kaartavond meer indenken zonder onze secretaris, Eric Van de Vijver, achter zijn ‘pupieterke’, naarstig inschrijvend, blad omdraaien en terug en nog eens draaien en nog eens terug, lippenijpend op zijn reclamestylo, matig smakkend aan zijn altijd bijna lege glaasje gini of meestal ander nat, onverwachts de kaarters storend met zijn al te luid teerlinggeschud.

(vlnr) koning De Winne, burgemeester Van Durme en prins Van De Vijver

Eric, reeds jarenlang zet jij je in voor onze vereniging in taal en teken. Bij om het even welke vergadering of feestelijke gebeurtenis — zoals vandaag — ben je de spreekbuis van de bestuursleden en leden. Je was de man die het steeds ‘zegde’. Eric je bent met de jaren gegroeid en vergroeid met je kaartmaatschappij, met je kaartvrienden. Je bent vandaag niet onze koning, dat wel niet, maar je bent nu voor minstens een jaar lang ‘Prins van het Land van Landskouter’.

de kaartmaatschappij Aelmoesenijevrienden

Het viel de eerste maanden niet op, maar je kaartte je steeds vooraan, klaar voor de mooiste plek op het podium. Vanaf juli — met een zesde plaats — verbeterde je klassering stelselmatig en vanaf december gaf je de tweede plaats niet meer af. Ondanks een klein verlies de laatste kaartbeurt slaagde je er toch in ons allen achter jou te laten. De prinsentitel is meer dan verdiend, Eric, omdat je een gedegen en geduldig kaarter bent, wat kan je genieten van een veelal (te)lang durende ‘boom’. Ik wil ook graag vermelden dat de toen nog piepjonge Eric reeds in 1994 de koningstitel behaalde.

Meer foto’s op http://foto.landskouter.be/#14.6

Share Button