“Doorgang voor iedereen!” op 5 mei wil Sint-Agathawegel openstellen

De vzw Trage Wegen organiseert naast de jaarlijkse “Dag van de Trage Weg” ook af en toe een “Doorgang voor iedereen!”. Dat zijn specifieke acties om lokale besturen aan te sporen werk te maken van hun trage wegen. Van de 11 acties die in Vlaanderen georganiseerd worden volgende zaterdag 5 mei gaat er eentje door in Oosterzele. De vrijwilligersgroep Trage Wegen Oosterzele wil namelijk de Sint-Agathawegel openstellen in Moortsele, die de Lusbekestraat verbindt met de Gentweg en verderloopt tot aan de varkensstallen in Gravelos. Schepen Christ Meuleman betreurt deze confronterende aanpak en verkiest overleg.

Hieronder volgt de oproep van de vrijwilliersgroep Trage Wegen Oosterzele. Het dossier van de wegel is ook te raadplegen op de website van de nationale vzw Trage Wegen via deze link:
http://www.tragewegen.be/en/dvi-dossiers/item/4357-sint-agathawegel-oosterzele

Uit de Ferrariskaart (1771-1778) blijkt dat de Sint-Agathawegel een dreef is die vanuit de Vijverstraat naar een kasteel leidt in de Gravelos (via Koninklijke Bibliotheek van België – https://www.kbr.be/nl/kaart-van-ferraris)

Ludieke actie op zaterdag 5 mei

Onder impuls van de nationale vzw Trage Wegen lanceren we nog een oproep naar alle onze sympathisanten, met als doel de Trage Wegen nog meer op de kaart te zetten.

Onze organisatie, Werkgroep Trage Wegen Oosterzele, zal immers deelnemen aan  “Doorgang voor iedereen!”. Op 5 mei organiseren we een ludieke actie op een prioritair te openen trage weg in onze gemeente. Graag willen wij jullie uitnodigen om met ons deel te nemen aan deze actie.

Ondanks al hun troeven verdwijnen er nog elk jaar kilometers van deze trage wegen. Ze worden verbreed en verhard tot een gewone straat, geraken in onbruik door te weinig onderhoud of worden gewoonweg ingepalmd. En dat terwijl ze het verschil kunnen maken voor veilige en duurzame verplaatsingen.

De prioritaire weg die we willen openen, de Sint-Agathawegel in Moortsele (aangeduid met de nummers 170 en 133 op onderstaande kaart), is een perfect voorbeeld hiervan.

Kaart trage wegen Sint-Agathawegel

Het is een zeer oude verbinding tussen Moortsele en Lemberge, want hij staat reeds vermeld op de oude kaarten. Tevens is hij een onderdeel van een mooie wandellus rond ons dorp. Vanuit de Vijverstraat, langs de Lusbekestraat, de Sint-Agathawegel, Gentweg/Gravelos, Kloosterstraat, Watermolenstraat en via het pad langs de Molenbeek kom je terug in de dorpskern terecht.

We vragen de gemeente als wegbeheerder deze weg open te stellen:

 • Het eerste deel (170) verdient een beter begaanbaar pad. Het ligt tussen twee landbouwpercelen en na elke landbewerking komt het pad er erg gehavend uit
 • Het tweede deel (133) is momenteel, en dit nog maar sinds enkele jaren, totaal ontoegankelijk

Op deze manier herinneren we de gemeente aan haar wettelijke verplichting. En onze actie staat niet op zich: over heel ons land wordt op 5 mei gepleit voor het heropenen van trage wegen. We proberen hiermee een krachtig signaal uit te zenden naar alle gemeentebesturen en het bredere publiek.

Start Sint-Antoniusplein Moortsele om 14u

Naast de buurtbewoners en de leden van de gemeenteraad, willen we dus ook jullie uitnodigen om deel te nemen aan onze actie. De Werkgroep Trage Wegen Oosterzele verwacht jullie op 5 mei om 14u. op het Sint-Antoniusplein om dan via trage wegen naar de Sint-Agathawegel te gaan.

We herhalen de actie op de Dag van de Trage Weg – tijdens het weekend van 20 en 21 oktober 2018.

We zullen er nagaan of onze gemeente er tegen die datum in slaagt om onze prioritaire weg open te krijgen.

Meuleman wil overleggen, niet confronteren

De verantwoordelijke schepen Christ Meuleman wijst er op dat de gemeente in die omgeving een project aan het uitwerken is en in onderhandeling is met betrokkenen om deze trage verbinding opnieuw te realiseren.

“Aangezien wij kiezen voor het  “onderhandelmodel” en niet voor een “confrontatiemodel”, hopen wij dat jullie door deze actie geen bruggen opblazen. Dit zou immers door betrokkenen op die manier kunnen geïnterpreteerd worden”, aldus de schepen aan de initiatiefnemers.

Meuleman vind het bijzonder dat de vzw Trage Wegen reeds enige tijd door de gemeente is aangesteld om mee deze onderhandelingen te voeren en deze verbinding mee te realiseren, dat net op dit moment de plaatselijke groep actie gaat voeren en dan nog over dit project.

“Wij als gemeentebestuur, samen met onze diensten hebben voor dit project – reeds maanden geleden – discrete contacten gelegd om tot akkoorden te komen. Door in overleg te gaan proberen we betrokkenen voor deze projecten te winnen. Precies door onze discrete manier van werken behalen we resultaten of willen we die behalen. Wij zullen van deze werkwijze niet afstappen” besluit schepen Christ Meuleman.

Share Button

Tapis d’amis: duurzame gezinsdag in Moortsele op 10/9

Op zondag 10 september rollen Ethisch Vegetarisch Alternatief, de Gezinsbond Balegem, Natuurpunt, Oxfam, Trage Wegen en Velt samen letterlijk en figuurlijk de duurzame loper uit met Tapis d’Amis. De zes Oosterzeelse verenigingen organiseren van 10.30u tot 14.30u in en rond het Erfgoedhuis van Moortsele tal van duurzame workshops voor het hele gezin.

Jong en oud krijgen een gevarieerd, avontuurlijk en smakelijk parcours voorgeschoteld waarbij ze zelf hun duurzame koers kunnen bepalen. Samen met EVA worden bijvoorbeeld allerlei plantaardige dessertjes uit de koksmuts getoverd, bij Oxfam leer je eigengereide cocktailprikkers maken voor een (h)eerlijke cocktail, aan de stand van Natuurpunt worden naarstig braakballen geplozen, via veel omwegen en sluippaden gaat Trage Wegen op zoek naar duurzame mobiliteit, bij Velt worden plantjes enthousiast verspeend en de Gezinsbond Balegem zorgt voor vertier via wonderlijke, oude volksspelen. Voor elk wat duurzaam wils dus! Voedselkilometers, de negatieve impact van veeteelt op de klimaatverandering, ecologische land- en tuinbouw, de bijenproblematiek, natuurbescherming, fair trade en het herstel van een veilig, fijnmazig (voet)wegennetwerk worden vlot mee op sleeptouw genomen en speels verankerd.

Tapis d’Amis – verschillende verenigingen bundelen zich onder de noemer “duurzaamheid”

Na de diverse workshops kan een persoonlijke picknick genuttigd worden op het vriendentapijt en krijgt iedereen de kans om een plantaardig dessertje te proeven. Oxfam zorgt uiteraard voor de cocktails en andere drank.

Uniek project

Nooit eerder werkten zoveel partners samen om een duurzame koers te varen. Het gaat bijgevolg om een uniek project waarbij de zes verenigingen via gezellige en smakelijke activiteiten de Oosterzeelse gezinnen aan boord willen halen en duidelijk willen maken dat  je op een leuke en lekkere manier duurzaamheid kan integreren in het dagdagelijkse leven. Deelname is gratis, maar bij voorkeur wel inschrijven voor 4 september op tapisdamis@gmail.com.

Share Button

Dag van de Trage Wegen: twee activiteiten in weekend 17/18 oktober

Bij het opstellen van artikels rond trage wegen worden we steeds geconfronteerd met twee Oosterzeelse werkgroepen. De vrijwilligersvereniging Trage Wegen Oosterzele enerzijds en de gemeentelijke werkroep Trage Wegen anderzijds. Beiden werken samen aan de inventarisatie van trage wegen in Oosterzele.

Doordat Oosterzele een groot oppervlak bestrijkt, werd er een opdeling in drie projectgebieden gemaakt. Gemeente en vrijwilligers hebben per projectgebied de trage wegen geïnventariseerd en gecategoriseerd. vzw Trage Wegen, de Vlaamse vzw die met haar expertise ondersteuning verleent aan dit werk, stelde op basis van die gegevens al voor twee projectgebieden een wenselijkheidskaart en adviesnota op.

Dag van de Trage Weg in het weekend van 17 en 18 oktober. Elke werkgroep organiseert z'n eigen activiteit.

Dag van de Trage Weg in het weekend van 17 en 18 oktober

Ondanks deze samenwerking organiseren de twee Oosterzeelse werkgroepen toch hun eigen activiteit in het campagneweekend Dag van de Trage Weg midden oktober:

 • De gemeentelijke werkgroep nodigt u op zaterdag 17 oktober uit voor een wandeling of fietstocht vanuit Anker richting Sint-Lievens-Houtem.
 • De vrijwilligersvereniging organiseert daags nadien op zondag 18 oktober een wandeling vanuit Landskouter.

Hieronder vindt u de respectievelijke aankondigingen. Geen van beide werkgroepen communiceerde daarbij over de status van het geleverde werk tot nu toe: de wenselijkheidskaarten en adviesnota’s.

Gemeentelijke werkgroep Trage Wegen op zaterdag 17 oktober (14u) – Anker

Op zaterdag 17 oktober is iedereen welkom om met het hele gezin deel te nemen aan een fiets- of wandeltocht i.h.k.v. Dag van de Trage Weg. De vrije start is vanaf 14 uur voorzien en om 17 uur wordt het event afgesloten met een hapje en een drankje.

Deze speciaal uitgestippelde route voert de deelnemer door het landschap van Oosterzele en buurgemeente Sint-Lievens-Houtem. Start- en eindplaats is voorzien bij de familie Elaut – Mortier in de Heistraat 93. Op die manier wil het bestuur de volledig vernieuwde Heistraat, Steenstraat, Houtemstraat en Scheurbroek nog eens extra in de kijker zetten.

Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem sloegen de handen in elkaar om een tragewegennetwerk uit te bouwen dat beide gemeenten met elkaar verbindt. Mee door de ruilverkaveling op de grens tussen beide gemeenten, werden nieuwe tracés aangelegd en oude wegels terug toegankelijk gemaakt. Uiteraard is het de bedoeling dat deze wegen ook effectief gebruikt worden, zowel als snelle en veilige verbindingsweg of gewoon recreatief ter ontspanning. Om hiervoor een aangenaam kader te scheppen, werd ook heel wat aandacht besteed aan natuurontwikkeling. De beste manier om deze trage wegen te verkennen is uiteraard traag, dus te voet of met de fiets.

Het tragewegennetwerk is een LEADER-project: een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbinnen iedereen met een hart voor het platteland vernieuwende samenwerkingsprojecten kan indienen. De activiteit wordt ook gesteund door de provincie en Vlaanderen.

Oosterzele maakt uitstippelen recreatieve routes mogelijk met RouteYou

De gemeente stelt zeven wandel- en fietsroutes digitaal ter beschikking via routeyou.com. Alle routes gaan over de Oosterzeelse trage wegen en zijn dus ideaal voor wie op zoek is naar rust, stilte in de natuur of voor functionele korte verplaatsingen. Om dat te kunnen realiseren, werkt Oosterzele samen met RouteYou.

Op dit moment gaat het over zeven routes. Naast vier versies van de jaarlijkse fietsroute “Toeren bij de Boeren” vinden we ook Bruisend Balegem terug, alsook de wandelroutes Halve Maan en de Bunkerroute. Oosterzele plant ook nog zijn andere routes te digitaliseren en een aantal nieuwe routes aan het aanbod toe te voegen. Als gebruiker kan je zelf de mooiste routes zoeken, een eigen route plannen, de route downloaden op smartphone of tablet, uploaden & delen, … Het digitaliseren van de trage wegen gebeurde o.a. op basis van een inventarisatie van de wegen.

Hier is de rechtstreeks link naar de routes die de gemeente heeft opgeladen: routeyou.com/user/routes/210438/oosterzele.

Vrijwilligersvereniging Trage Wegen Werkgroep Oosterzele op zondag 18 oktober (14u) – Landskouter

Deze maand bestaat de vrijwilligersvereniging precies 4 jaar. Op de Dag van de Trage Weg in 2011 hielden we immers onze maidentrip ter hoogte van Berg te Balegem. Een fikse wandeling met daarna een – al even fikse – drink onder de liefdevolle vleugels van Leen Persyn. Wie erbij was zal het niet vergeten zijn. Het bleek de kiem van een engagement en een passie. En ondertussen staan we 4 jaar op de 4-sprong. 4 jaar evenveel windstreken bezeilend en richtingen aftastend op de vele kruispunten van soms tegengestelde belangen. Kritisch maar altijd constructief, geëngageerd en bewogen. En met een zwak voor ongebaande wegen.

Kortom: dat moeten we ‘4-en’!

En hoe kunnen we dat beter doen dan met de inwandeling van een nieuw te openen tracé? Voila: bij dezen laten we er geen gras meer over groeien en dan doen we het gewoon. Want waar een wil is, is een… Dag van de Trage Weg! Heel Vlaanderen doet mee en we laten deze gelegenheid niet voorbijgaan.

Vandaar dat we iedereen uitnodigen om opnieuw een stukje Oosterzeelse Trage Wegengeschiedenis te komen schrijven. Met zijn allen, samen. En met het succes van de vorige edities als ruggesteun en de blik vooruit op een leefbare toekomst.

Kortom, al wie onze trage wegen een warm hart toedraagt: afspraak zondag 18 oktober om 14u aan het kapelletje van Aalmoezenijbos, in de buurt van Aalmoezenijestraat 18 te Landskouter!

De organisatie wijst op het ruig parcours en raadt stevige schoenen aan. Buggy’s zijn moeilijk. Afstand: een goede 7 km rond de Gondebeek. Ook deze werkgroep eindigt de wandeling met een hapje en drankje bij Natuurpunt in het Aelmoeseneiebos. Die dag eindigt immers ook de week van het bos.

Share Button

Kort nieuws, augustus 2015

Samen vandalisme tegengaan

Het gemeentebestuur krijgt regelmatig melding van vandalisme op het nieuwe kerkhof van Scheldewindeke en het kerkhof van Oosterzele. Het bestuur doet er alles aan om vandalisme te vermijden maar kan dat niet alleen. Daarom wil het bestuur een oproep doen aan de bezoekers van het kerkhof, omwonenden, inwoners die er vaak langsfietsen of wandelen, … om ook een oogje in het zeil te houden en eventuele verdachte zaken onmiddellijk te melden aan de politie.

Dag van de Trage Wegen op zondag 18 oktober in Landskouter

Het is nog eventjes maar u kan het alvast noteren in uw agenda. Op zondag 18 oktober is er de dag van de Trage Wegen. De Trage Wegen Werkgroep Oosterzele organiseert dan in samenwerking met de vzw Trage Wegen een wandeling vanaf de kerk van Landskouter (start om 14u). Het parcours zal tussen 5 en 7 km lang zijn.

De lokale Werkgroep viert dan trouwens haar vierjarig bestaan. Lees alle details op hun blogpost.

wandeling langs het Schellaertpad bij de Watermolenstraat in Moortsele (foto via werkgroep)

wandeling langs het Schellaertpad bij de Watermolenstraat in Moortsele (foto via werkgroep)

Share Button

Vrijwilligers Trage Wegen kritisch voor gemeente; Meuleman pareert

De onafhankgelijke vrijwilligersvereniging ‘Trage Wegen Werkgroep Oosterzele’ uit kritiek op het gemeentebestuur en de gemeentelijke werkgroep Trage Wegen in het bijzonder. Onder de noemer “het gaat bergaf in Oosterzele” en voorafgegaan door twee ironische teasers (respectievelijk gepubliceerd op 1 april – leuk detail trouwens – en 29 april) kwam er op 4 mei meer duidelijkheid met een derde publicatie onder dezelfde noemer op hun blog tragewegenoosterzele.be.

De vrijwilligersvereniging nam in 2011 het voortouw om de problematiek van de trage wegen ook in Oosterzele aan te kaarten. Het kreeg daarbij hulp van de vzw Trage Wegen en werkt op het terrein aan de inventarisatie van trage wegen. Sinds 2013 heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met de vzw en heeft ze het initiatief in handen genomen met een eigen gemeentelijke werkgroep ‘Recreatief en a(ttra)ctief via de Trage Weg’ onder leiding van schepen van mobiliteit en verkeer Christ Meuleman.

splitsing Boonakker en Hoek Ter Hulst (vroeger Betsbergweg)

splitsing Boonakker en Hoek Ter Hulst (vroeger Betsbergweg)

Ondanks positieve noten in hun communicatie, vinden de vrijwilligers dat de gemeente de gekende knelpunten in het dossier niet kordaat genoeg aanpakt. De vereniging geeft enkele voorbeelden zoals het herstellen van buurtweg 87 in Balegem en verwijst naar initatieven bij de buren in Wetteren, waar het gemeentebestuur op zoek gaat naar “wegspotters” om de trage wegen in stand te houden. Het noemt de gemeentelijke werkgroep “stroef” en “defensief”. “We vinden dit jammer tegenover zoveel goede wil en een duidelijke vraag van de bevolking om de zaken anders aan te pakken”, aldus nog de vrijwilligersvereniging. Toch geven ze hun engagement niet op. (meer details op tragewegenoosterzele.be)

Schepen Meuleman pareert de kritiek

Christ Meuleman, de bevoegde schepen, wijst op de lopende procedure. “De inventarisatie en de bepaling van de prioriteiten voor het eerste projectgebied [Gijzenzele, Landskouter, Moortsele] werden afgewerkt. Voor het tweede projectgebied [deel Oosterzele ten oosten van N42] worden de evaluatiebundels ingewacht tegen 8 mei 2015. Dit zal resulteren in een adviesnota en wenselijkheidskaart voor dit gebied. De uitwerking van de beleidsbeslissing rond het eerste projectgebied is lopende. Onderhandelingen en gesprekken worden gevoerd”, aldus de schepen.

“Trage wegen die niet in deze twee zones liggen worden in principe niet behandeld wat niet wil zeggen dat actuele knelpunten niet zullen aangepakt worden. Acties hieromtrent zijn aan de gang”, verduidelijkt Meuleman.

De schepen kiest voor de weg van de dialoog en de constructieve samenwerking. “De weg van de confrontatie, snijdend cynisme en luid geblaf zijn voor mij geen waardevolle alternatieven voor de werkwijze die ik de voorbije jaren heb gehanteerd en met resultaat, evenwel niet altijd binnen het tijdsbestek die ik zelf zou willen”, aldus de schepen.

Tenslotte stelt Christ Meuleman de onafhankelijkheid in vraag van de vrijwilligersbeweging. “Drie leden van de vereniging waren kandidaat op de lijst van Groen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het partijblad van Groen neemt de pleidooien en woorden letterlijk over van deze beweging”.

Share Button

Trage wegen wandeling op 22/2 ten oosten van N42

De Trage Wegen Werkgroep Oosterzele organiseert op 22 februari een “vroege lentewandeling” in het deel van Oosterzele dat ten oosten van de N42 ligt. Dat stuk wordt binnen het trage wegen dossier omschreven als “projectgebied 2”.

Voor dit gebied is in het najaar van 2014 een inventarisatie uitgevoerd, voor een groot deel door de mensen van deze werkgroep. Deze informatie werd aan de gemeente bezorgd en samen met de landelijke vzw Trage Wegen is hiervan een overzichtskaart gemaakt, met daarop de nog bestaande en verdwenen trage wegen.

Ziehier de details van de wandeling op 22/2:

 • Wanneer? Zondag 22 februari ‘15
 • Startplaats? Cafe St Antonius in Bavegem centrum
 • Afstand ? Ongeveer 8 km
 • Wat nodig? Stevige stapschoenen of laarzen
 • Moeilijkheidsgraad? Niet geschikt voor buggy’s en rolstoelen
Trage wegen wandeling op 22 februari

Trage wegen wandeling op 22 februari

Infoavond “projectgebied 2” op maandag 2 maart in de Oosterhoeve

Een goede week later organiseert de gemeente een infoavond over de trage wegen in dit projectgebied. Dat gaat door in de Oosterhoeve, Roosbloemstraat 1 in Oosterzele op maandag 2 maart.

Tijdens deze infoavond zal de kaart van het projectgebied voorgelegd worden aan de bevolking, met als doel alle opmerkingen, suggesties, verbeterpunten, mogelijke missing-links, enz. te verzamelen. Het uiteindelijke doel is op basis van al deze info dan ook te komen tot een wenselijkheidskaart tegen het einde van dit jaar.

Share Button

Activiteit werkgroep Trage Wegen op 17 januari

Op vrijdagavond 17 januari organiseert de werkgroep Trage Wegen Oosterzele, een avondwandeling met informatieavond over haar project onder de noemer “Licht op looplijnen”. Dat verwijst naar het voorstel van de werkgroep om bepaalde trage wegen als “looplijnen” te verbinden (zie ons artikel met de visietekst van de werkgroep van december 2013 via deze link).

“LICHT OP LOOPLIJNEN”

Een gezellige Trage Wegen-Avond met als vrij te kiezen ingrediënten:
 • Aperitiefwandeling van 4 km langs Moortseelse Trage Wegen
 • Een toast op een succesvol 2014
 • Wat info over de stand van zaken rond Trage Wegen in Oosterzele met LoopLijnen als hoofdgerecht
 • Gezellig napraten bij een lekker glas als dessert
de werkgroep Trage Wegen werpt op 17 januari haar licht op de looplijnen die het voorstelt

de werkgroep Trage Wegen werpt op 17 januari haar licht op de looplijnen die het voorstelt

Praktisch:

Voor het gemeentebestuur is de werkgroep één van de partners in de gelijknamige gemeentelijke werkgroep die de problematiek van de trage wegen in Oosterzele bekijkt. Er wordt dan ook overwogen om de naam van de gemeentelijke werkgroep te wijzigen, om een duidelijk onderscheid te maken en verwarring bij de bevolking te vermijden.

Share Button

Looplijnen door het land van Oosterzele

Onder deze titel presenteert de Werkgroep Trage Wegen Oosterzele haar visie op de ontwikkeling en gebruik van de Trage Weg in Oosterzele. Als onafhankelijke werkgroep levert zij hiermee een bijdrage aan een gemeentelijk project voor het grondgebied van Gijzenzele-Landskouter-Moortsele.

Vanuit het idee: “Een beeld zegt meer dan duizend woorden”, stelde de werkgroep voor dit gebied een gedetailleerde kaart samen. Op deze kaart zijn een aantal mogelijke ”looplijnen” uitgezet, waarmee verbindingslijnen bedoeld worden voor wandelaars of fietsers, die toelaten interessante uit elkaar liggen plaatsen te verbinden. Deze looplijnen zijn zo uitgezet dat ze zoveel mogelijk gebruik maken van Trage Wegen, en daar waar dat niet mogelijk is, ze de ‘snelle weg’ kiezen. Bij het uittekenen van deze looplijnen ontstaat er als vanzelf een netwerk waarin grotere en kleinere lussen zichtbaar worden.

bovenop deze kaart van Noord-Oosterzele, met de inventarisatie van toegankelijke (groene) en niet-toegankelijke (rode) trage wegen, tekende de werkgroep "looplijnen" (dik oranje)

bovenop deze kaart van Noord-Oosterzele, met de inventarisatie van toegankelijke (groene) en niet-toegankelijke (rode) trage wegen, tekende de werkgroep “looplijnen” (dik oranje)

Naast deze kaart gaat de groep in een Visietekst, die u hieronder terugvindt, nog eens verder in op achtergronden en het ontstaan van deze kaart. Alle details, met de kaart en de visietekst, zijn ook te vinden op de volgende website: tragewegenoosterzele.be

De Werkgroep Trage Wegen Oosterzele komt nu met haar visie naar buiten omdat zij graag in contact komt met mensen en groeperingen die deze visie ondersteunen. Contact kan altijd genomen worden via de reactiemogelijkheden op de website, of rechtstreeks naar het mailadres tragewegen.oosterzele@gmail.com.

Visietekst “LoopLijnen door het Land van Oosterzele” – Een visie op Trage Wegen voor Gijzenzele-Landskouter-Moortsele

Het land van Oosterzele, laat met haar platteland een mooie ruimte tussen de woonkernen van onze gemeente. Helaas is deze ruimte maar matig toegankelijk voor inwoner of bezoeker. Ooit, voor de komst van de auto, was dat natuurlijk anders. Toen was het platteland doorsneden met wegen en wegeltjes die bijna natuurlijke verbindingen vormden tussen de verschillende bestemmingen en tussen de bewoners van dit gebied.

Kort na het ontstaan van België, vond men het belangrijk genoeg om dit op kaart vast te leggen en de Atlas der Buurtwegen kreeg vorm. In de loop der tijd is er natuurlijk veel veranderd en van nogal wat wegen en paden bleef niet veel meer over dan een streep op een kaart. Gelukkig zijn er ook mooie voorbeelden van behouden paden, of van wegels en wegen die opnieuw in gebruik zijn genomen.

Op een golf die veel groter is dan Oosterzele, surfen mensen, groepen, en overheden om de waarde van Trage Wegen tot hun recht te laten komen. Een van die groepen is de Trage Wegen Werkgroep Oosterzele, een onafhankelijke werkgroep bestaande uit inwoners van de gemeente Oosterzele. De groep laat zich inspireren en adviseren door de Vlaamse vereniging Trage Wegen vzw. Om een leidraad te hebben voor haar activiteiten schetste de groep het volgende beeld van Oosterzele waar ze met de Gemeente naar toe zou willen werken:

“Het grondgebied van Oosterzele laat dan een gebied zien dat voldoende dooraderd is met Trage Wegen zodat zich een min of meer samenhangend en gebruiksvriendelijk patroon heeft gevormd, een patroon dat aansluitingen heeft met onze buurgemeenten. In gedachten zien we een groepje kinderen spelend op weg naar school, veilig gebruikmakend van de Trage Weg. Hier en daar zien we een wandellus, wellicht uitgezet rond een bepaald thema. De wegen, weggetjes, wegels en paden passen op natuurlijke wijze bij de terreinsituatie ter plaatse; ze zien er aantrekkelijk en verzorgd uit. Op diverse plaatsen hebben ze een (hun oude?) naam gekregen. Ze bieden op verschillende manieren ruimte aan wandelaars, fietsers en andere ongemotoriseerde verplaatsingen als antwoord op, in hoofdzaak, de behoeften van lokale gebruikers. De Trage Wegen zijn gekend bij de bevolking en worden door hen gebruikt. Ze worden benut en onderhouden op een manier die aangeeft dat onze Trage Wegen gewaardeerd worden. Kortom we leven in een gemeente waar Trage Wegen “op de kaart staan”!

Om het ’handwerk’ op het gebied van Trage Wegen te leren, startte de werkgroep het ‘Proefproject Landskouter’. Een gebied dat grotendeels samenvalt met de oude gemeente Landskouter, werd gedegen verkend en de resultaten werden weergegeven op een evaluatie kaart. Een goed moment voor de werkgroep om zich met deze kaart bij de gemeente Oosterzele te presenteren.

En, zoals bij de boekdrukkunst, die op twee plaatsen tegelijk werd uitgevonden, was ook de Gemeente precies op dat moment in contact getreden met de Vlaamse Trage Wegen vzw met de uitnodiging tot het opstellen van een Trage Wegen plan voor het Noordelijke gedeelte van het gemeentelijke grondgebied, in feite een uitbreiding van het gebied van het ‘Proefproject’ met Gijzenzele en Moortsele. Sneller dan de groep zich had voorgesteld, was de gemeente bezig met precies dat wat de groep zich ten doel had gesteld: het uitvoeren van een Trage Wegen plan voor Oosterzele door de Gemeente.

In de nieuwe situatie participeren leden van de Werkgroep in de gemeentelijke werkvergaderingen en waren ze ondermeer actief bij het inventariseren van de wegen in het projectgebied. Na de informatieavond voor de bevolking wordt er van de diverse geledingen verwacht dat zij aangeven wat voor hen belangrijk is en waarom. Dit kan door het invullen van een bundel die in principe per weg of wegel ingevuld dient te worden.

Hier doet zich het probleem voor dat het soms moeilijk is om van een bepaalde weg het belang aan te geven als deze niet in een groter verband bekeken wordt.

Daarom heeft Werkgroep, op basis van de Evaluatiekaart van de Gemeente, een kaart gemaakt waarop (vooral) een aantal mogelijke “looplijnen” zijn uitgezet: verbindingslijnen, voor wandelaar of fietser, tussen uit elkaar liggende plaatsen. Bijvoorbeeld een looplijn tussen Gijzenzele en Moorsele of tussen Oosterzele en het Aelmoeseneiebos. De looplijnen zijn zo uitgezet dat ze zoveel mogelijk gebruik maken van Trage Wegen, en daar waar dat niet mogelijk is, ze de ‘snelle weg’ kiezen. Op deze manier worden de meeste Trage Wegen een schakel in een groter geheel, een schakel die dan ook niet meer gemist kan worden, tenzij er een alternatief voorhanden is. Door het uittekenen van deze looplijnen ontstaat er als vanzelf een netwerk waarin grotere en kleinere lussen zichtbaar worden. Het netwerk wordt hoofdzakelijk gevormd door Buurtwegen uit de Atlas. De bevolking heeft een zeker recht op gebruik ervan, een recht waarvoor ook de Gemeente zich sterk zou dienen te maken! De genoemde lussen lenen zich uitstekend voor een kleine buurtwandeling door de bewoners van het gebied; de wandeling kan gemakkelijk worden uitgebreid door verschillende lussen met elkaar te combineren. De looplijnen geven ook een eerste inzicht in de verbindingen met de buurgemeenten en vormen zo een mogelijke basis voor een later te introduceren netwerk van wandel/fietsknooppunten.

Bekijk de bijgevoegde kaart, sluit uw ogen en stel u voor dat deze looplijnen voor u beschikbaar zijn.

Share Button

Infoavond trage wegen op woensdag 2 oktober

De Gemeente Oosterzele organiseert op woensdag 2 oktober om 20 uur een eerste informatieavond i.k.v. trage wegen. Deze infoavond vindt plaats in zaal De Ganck van het Erfgoedhuis (Sint-Antoniusplein 10, Moortsele) en is specifiek voor de inwoners van Gijzenzele, Moortsele en Landskouter. Uiteraard is iedereen met interesse in trage wegen welkom. Naast een ruime toelichting over het project, krijgt iedereen achteraf de kans om te reageren en voorstellen te doen voor het Oosterzeelse tragewegenbeleid.

Trage wegen?

Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer (bv. kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes). Veel van deze trage verbindingen zijn met de jaren verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit de bevolking groeit de vraag om trage wegen – waar mogelijk – opnieuw toegankelijk te maken. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school of het werk fietsen, wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner. Daarom werkt Oosterzele samen met Trage Wegen vzw aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen. In dat plan is ook ruimte voorzien voor de mening en opmerkingen van de inwoners van Oosterzele.

splitsing Boonakker en Hoek Ter Hulst (vroeger Betsbergweg)

splitsing Boonakker en Hoek Ter Hulst (vroeger Betsbergweg)

Projectgebied 1

De voorbije maanden bracht het gemeentebestuur i.s.m. Trage Wegen vzw alle trage wegen in het noorden van de gemeente nl. Gijzenzele, Landskouter en Moortsele (projectgebied 1) in kaart. Vrijwilligers verkenden de wegen op het terrein. Het resultaat van dat werk is een kaart en een bijhorende vragenbundel. Die legt het bestuur nu voor aan de lokale bevolking, verenigingen, jongeren, landbouwers, … om mee te helpen denken over de toekomst van het netwerk aan trage wegen.

Alle opmerkingen en suggesties worden gebundeld. Laat dus je stem horen! Het eindresultaat van deze inventarisatie en publieksparticipatie zal uiteindelijk leiden tot een uitgebreid tragewegenplan, waarmee het gemeentebestuur aan de slag kan.

Wie graag wil meewerken aan het tragewegenproject of meer informatie wil, kan terecht bij milieuambtenaar Ronny Meerpoel via ronny.meerpoel@oosterzele.be of tel. 09 363 99 35.

Geleide wandeling op 19 oktober

Op zaterdag 19 oktober wordt een geleide wandeling langs (minder) gekende trage wegen georganiseerd. Er wordt daarbij uitleg gegeven bij enkele knelpunten. Afspraak om 13.30 uur aan de kerk van Landskouter. Iedereen welkom!

Share Button