Infoavond trage wegen op woensdag 2 oktober

De Gemeente Oosterzele organiseert op woensdag 2 oktober om 20 uur een eerste informatieavond i.k.v. trage wegen. Deze infoavond vindt plaats in zaal De Ganck van het Erfgoedhuis (Sint-Antoniusplein 10, Moortsele) en is specifiek voor de inwoners van Gijzenzele, Moortsele en Landskouter. Uiteraard is iedereen met interesse in trage wegen welkom. Naast een ruime toelichting over het project, krijgt iedereen achteraf de kans om te reageren en voorstellen te doen voor het Oosterzeelse tragewegenbeleid.

Trage wegen?

Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer (bv. kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes). Veel van deze trage verbindingen zijn met de jaren verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit de bevolking groeit de vraag om trage wegen – waar mogelijk – opnieuw toegankelijk te maken. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school of het werk fietsen, wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner. Daarom werkt Oosterzele samen met Trage Wegen vzw aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen. In dat plan is ook ruimte voorzien voor de mening en opmerkingen van de inwoners van Oosterzele.

splitsing Boonakker en Hoek Ter Hulst (vroeger Betsbergweg)

splitsing Boonakker en Hoek Ter Hulst (vroeger Betsbergweg)

Projectgebied 1

De voorbije maanden bracht het gemeentebestuur i.s.m. Trage Wegen vzw alle trage wegen in het noorden van de gemeente nl. Gijzenzele, Landskouter en Moortsele (projectgebied 1) in kaart. Vrijwilligers verkenden de wegen op het terrein. Het resultaat van dat werk is een kaart en een bijhorende vragenbundel. Die legt het bestuur nu voor aan de lokale bevolking, verenigingen, jongeren, landbouwers, … om mee te helpen denken over de toekomst van het netwerk aan trage wegen.

Alle opmerkingen en suggesties worden gebundeld. Laat dus je stem horen! Het eindresultaat van deze inventarisatie en publieksparticipatie zal uiteindelijk leiden tot een uitgebreid tragewegenplan, waarmee het gemeentebestuur aan de slag kan.

Wie graag wil meewerken aan het tragewegenproject of meer informatie wil, kan terecht bij milieuambtenaar Ronny Meerpoel via ronny.meerpoel@oosterzele.be of tel. 09 363 99 35.

Geleide wandeling op 19 oktober

Op zaterdag 19 oktober wordt een geleide wandeling langs (minder) gekende trage wegen georganiseerd. Er wordt daarbij uitleg gegeven bij enkele knelpunten. Afspraak om 13.30 uur aan de kerk van Landskouter. Iedereen welkom!

Share Button