Verzet tegen verkaveling pastorietuin

De plannen van het gemeentebestuur van Oosterzele om de pastorijwoning te verkopen en de daarbijhorende verkavelingsvergunning voor de pastorietuin doet veel stof opwaaien. Een overzicht.

Vorige maand berichtten we over de plannen van de gemeente om de pastorijworning te verkopen: landskouter.be/2017/05/gemeente-plant-verkoopt-pastorijwoning

Het begon toen midden april onverwacht een aanvraag tot verkavelingsvergunning verscheen tussen de pastorij en de tuin. Die moeten immers gesplitst worden om de woning te kunnen verkopen. In de vergunningsaanvraag staan ook concrete verkavelingsplannen voor twee bouwpercelen in de huidige openbare tuin waarvan de gemeente eigenaar is. Een derde perceel is eigendom van de kerkfabriek Sint-Agatha.

Op onze facebookpagina waren de reacties ronduit negatief. Het feit dat dit gemeentebestuur geen plannen heeft om de tuin te verkopen, maar tegelijk niets kan garanderen voor de toekomst, boezemt de burgers geen vertrouwen in. Overbuur Ronny Verliefde roept de gemeente op om de daad bij het woord te voegen en de bouwgrond om te vormen tot groene zone. Zijn opmerking kreeg 10 likes. De partij Groen deelde het bericht en vraagt zich af “Wanneer zal dit bestuur de moed hebben om van een landelijke en groene gemeente een landelijke en groene gemeente te maken?”

Eddy Peeters vraagt zich op onze site af wat het nut is om de tuin te verkavelen als er toch geen concrete plannen zijn om dit te verwezenlijken. De vergunning vervalt immers als er binnen een aantal jaren geen minimum aantal percelen is vervreemd.

Filip Michiels, oppositieleider van Open VLD, vindt dat dit dossier moet kaderen in een breder plan over de toekomst van onze kerken. Een plan dat voorlopig ontbreekt. Maar tegen de verkavelingsvergunning is wellicht weinig te doen. De bezwaren worden ook binnen de uitvoerende macht (het schepencollege) verder behandeld.

Zicht op de pastorij en Sint-Agathakerk vanuit de Franz Van De Veldetuin

Open brief Cottenie en bezwaarschrift kerkfabriek

Ex-CD&V schepen Paul Cottenie was ook verrast door het initiatief van de gemeente en schreef een open brief aan alle gemeenteraadsleden. Daarin vraagt hij begrip voor de bewoner van de pastorij en stelt voor om niet te verkopen zolang Padre Renaat nog actief is in de parochie. Het tweede argument draait rond de pastorietuin waar Cottenie zelf de bezieler van was. Hij verwijst naar het open zicht op de Sint-Agathakerk, het beeld van Eskomopater Van De Velde, de lindeboom die 5 jaar geleden werd geplant als symbool voor de vriendschapsbanden met Oberkirch en het sociaal aspect van de tuin met petanquebaan.

De kerkfabriek van Sint-Agatha – eigenaar van een van de drie percelen in de pastorietuin – was niet geraadpleegd over het initiatief van de gemeente en had alle moeite om de plannen in te kijken. Na beraad binnen het bestuur heeft de kerkfabriek een bezwaarschrift ingediend tijdens het openbaar onderzoek over de verkavelingsvergunning. Dat liep tot 18 mei. Het nam daarbij in grote lijnen dezelfde argumenten over als hierboven.

Burgemeester Van Durme heeft begrip voor de reacties. Een wijziging van het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) is mogelijk, maar kostelijk. En het risico blijft dat toekomstige besturen dat RUP opnieuw wijzigen.

Share Button

Samenstelling gemeenteraad en Raad van Bestuur AGB De Kluize gewijzigd

Gemeenteraadslid Marjolein De Spiegeleire (onafhankelijk raadslid) neemt tijdelijk afstand van haar mandaat als gemeenteraadslid. Dat gebeurt omwille van studieredenen en tot zo lang zij haar mandaat opnieuw wil opnemen. Jan Bogaert (Open Vld plus) zal haar vervangen tijdens de periode van afwezigheid.

Het gemeentebestuur ontving het ontslag van Lucien De Mulder en Paul Cottenie, bestuursleden (CD&V) binnen de Raad van Bestuur van Autonoom Gemeentebedrijf De Kluize. Zij worden vervangen door Pieter-Jan Keymeulen en Ingrid Boulaert.

De contactgegevens van de nieuwe mandatarissen zijn te raadplegen via oosterzele.be en gcdekluize.be. Gemeente Oosterzele bedankt de afscheidnemende mandatarissen voor hun inzet en wenst hen en hun vervangers alle succes toe.

Share Button

Nieuwe legislatuur Oosterzele van start

Op 2 januari werd de nieuwe gemeenteraad van Oosterzele geïnstalleerd, met 12 CD&Vers en 2 N-VAers (die samen de meerderheid vormen), 7 raadsleden van SVVO en 2 van Groen.

Burgemeester Johan Van Durme werd reeds op 20 december benoemd door minister Bourgeois. Hij legde de eed af bij provinciegouverneur Denys op 27 december. Bijna 30% (30.073) van de stemgerechtigde Oosterzelenaren (10.500) kozen voor Van Durme, een resultaat dat onze burgemeester op de vijfde plaats zet in de provincie (op 65) en 34e (op 308) voor gans Vlaanderen. Hij start nu zijn derde ambtstermijn.

De samenstelling van het schepencollege lag al vast, maar op de bevoegdheidsverdeling was het wachten tot 3 januari:

 • Burgemeester Johan Van Durme:
  Algemeen beleid, Politie, Burgerlijke Stand & Bevolking, Personeel, Lokale Economie, Toerisme
 • Eerste schepen Christ Meuleman:
  Openbare werken, Energiebeleid & Nutsvoorzieningen, Mobiliteit & Verkeer
 • Tweede schepen Marleen Verdonck:
  Onderwijs, Cultuur, Senioren, Gezins- & Kinderopvangbeleid
 • Derde schepen Wilfried Verspeeten:
  Groenbeheer, Kerkhoven, Feestelijkheden & Markten, Sport
 • Vierde schepen Hanna Courtijn:
  Jeugdzaken, Communicatie, ICT, Ontwikkelingssamenwerking
 • Vijfde schepen Jan Martens:
  Financiën, Milieu-, Afval- en duurzaamheidsbeleid, Gebouwen (AGB), Jumelages, Sociale veiligheid
 • Toegevoegde schepen/ OCMW voorzitter Els De Turck:
  OCMW, RWO & Vergunningenbeleid, Land- en tuinbouw
Het nieuwe schepencollege van Oosterzele, legislatuur 2013-2018. Van links naar rechts:schepen Jan Martens, schepen Wilfried Verspeeten, schepen Marleen Verdonck, schepen Christ Meuleman, burgemeester Johan Van Durme, OCMW-voorzitter Els De Turck, gemeenteraadsvoorzitter Jean Marie De Groote, schepen Hanna Courtijn, gemeentesecretaris Borchert Beliën, OCMW-secretaris Marijke De Meyer (foto gemeente Oosterzele)

Het nieuwe schepencollege van Oosterzele, legislatuur 2013-2018. Van links naar rechts: schepen Jan Martens, schepen Wilfried Verspeeten, schepen Marleen Verdonck, schepen Christ Meuleman, burgemeester Johan Van Durme, OCMW-voorzitter Els De Turck, gemeenteraadsvoorzitter Jean Marie De Groote, schepen Hanna Courtijn, gemeentesecretaris Borchert Beliën, OCMW-secretaris Marijke De Meyer (foto gemeente Oosterzele)

Botsing meerderheid-oppositie in sluikstortdossier

In december kwam het nog tot een treffen tussen de meerderheid en de oppositie over het sluikstortdossier. De SVVO oppositie wou Van Durme, Meuleman en Cottenie dagvaarden om de boete voor het sluikstorten die de gemeente had opgelopen te verhalen op de persoonlijk veroordeelde burgemeester en schepenen, maar de CD&V veegde het punt van tafel als onontvankelijk. Omdat volgens de SVVO de drie betrokken raadsleden hier niet mee konden over beslissen, dreigde het een klacht in te dienen bij de gouverneur. Daarop dreigde ook de CD&V klacht neer te leggen.

Oosterzele was voorpaginanieuws, Nieuwsblad vrijdag 14 december 2012

Oosterzele op de voorpagina van Het Nieuwsblad, vrijdag 14 december 2012

De zaak haalde de voorpagina’s van de kranten (zie boven) en Filip Michiels mocht het uitleggen tijdens de nieuwsuitzending van Radio 2 op 20 december (klik hier voor het fragment). Door de commotie verzaakte Paul Cottenie (die niet meer opkwam bij de laatste verkiezingen) aan de titel van ere-schepen die de meerderheid hem wou geven. De SVVO gaf immers aan dat dit niet zou passen voor een veroordeelde schepen. Of de klachten en procedures waarmee gedreigd werd zullen verder gezet worden in de nieuwe legislatuur is zeer twijfelachtig.

Share Button

Feestelijke opening GC De Kluize

Dit weekend werd het Gemeenschapscentrum De Kluize op de Windekouter officieel geopend. Op vrijdagavond gebeurde dit voor een aantal genodigden, die na een korte receptie mochten plaatsnemen in de theaterzaal, die een 300-tal plaatsen telt. De openingsavond werd gemodereerd door acteur Frans Van der Aa en opgeluisterd door het John Snauwaert kwartet, dat het nummer “Blue Sky Over Nashville” omtoverde tot “Blue Sky Over Oosterzele”.

De aanwezigen zagen een fotoreportage over de bouw van het gemeenschapscentrum. In een filmpje kreeg GC De Kluize beste wensen van enkele acteurs. En een aantal kinderen werden als winnaar van de ballonwedstrijd door burgemeester Van Durme gekroond.

De voorzitter van het Autonoom Gemeentelijk Bedrijf (AGB) De Kluize, Paul Cottenie, bedankte uitvoerig de bouwheer (Dexia leasing), aannemer en de betrokken gemeentelijke diensten. Hij schetste even de geschiedenis van het project. Hij hoopt dat cultuur de mensen kan samenbrengen en zo het sociaal weefsel van onze maatschappij, toch wel aangetast door het dalend aantal winkels en café’s en het dalend kerkbezoek, kan herstellen. Hij beseft wel dat dit seizoen een overgangsjaar zal zijn, maar kijkt vanaf seizoen ’13-’14 al uit naar een bezettingsgraad van 95% die men bijvoorbeeld in het cultureel centrum in Wetteren haalt.

Van Durme las een brief voor van ere-burgemeester Pien, die destijds de bibliotheek en sporthal realiseerde, en blij is dat het drieluik nu compleet is met het gemeenschapscentrum. De burgemeester was duidelijk fier dat hij zo voor continuïteit zorgt.

Burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden, leden van de raad van bestuur van het AGB De Kluize en vertegenwoordigers van de bouwheer op de openingsavond

Nadien mochten programmator Els Van Nieuwenhove en cultuurbeleidscoördinator David De Landsheere het programma van dit seizoen ’12-’13 voorstellen. De voorstelling werd afgesloten toen de mystery guest verscheen (Lady Linn) en nog enkele nummers bracht samen met het John Snauwaert kwartet. Bij het laatste nummer kregen ze de zaal op de been.

de theaterzaal van De Kluize – op het einde van de voortelling kreeg het John Snauwaert kwartet met Lady Linn iedereen op de been

De genodigden verplaatsten zich toen naar de foyer. Burgemeester Van Durme en voorzitter Paul Cottenie onthulden de gedenkplaat voor de opening van het gemeenschapscentrum in het bijzijn van de gemeenteraadsleden, schepenen en de bestuursleden van het AGB.

De voorstelling van Guido Belcanto op zaterdagavond was bijna volledig uitverkocht en werd goed onthaald. Daarmee is de spits eraf en kan het cultuurseizoen beginnen. U kan het programma van dit seizoen vinden op de website gcdekluize.be onder “Op ons podium” of een programmaboekje afhalen in het gemeenschapscentrum. Noteer alvast de filmvoorstellingen van “Ons dorp”, de film van Nicolaas Rahoens van en over Oosterzele, doorheen het volgend weekend (7-9 september) en het weekend nadien (14-16 september). Bekijk de trailer en de details voor reservaties op http://vimeo.com/48057770.

We noteerden nog de Kluizeboom, een levens- of geboorteboom waar voorbijgangers hun wensen voor het gemeenschapscentrum kunnen aan hangen. Het staat symbool voor de gemeenschap met haar drie wortels: de volwassenen, de jeugd en de kinderen. De boom is een ontwerp van Landskouternaars Kris Bekaert en Guy Vekeman.

de Kluizeboom, de levensboom van GC De Kluize

Intussen werd de opening van het GC De Kluize en het enthousiasme dat dit met zich meebrengt wat getemperd  door de actie van de buurtbewoners, die vrezen voor overlast. Lees hiervoor het artikel in Het Nieuwsblad.

Hieronder een sfeerbeeld van de openingsavond:

Share Button