Verzet tegen verkaveling pastorietuin

De plannen van het gemeentebestuur van Oosterzele om de pastorijwoning te verkopen en de daarbijhorende verkavelingsvergunning voor de pastorietuin doet veel stof opwaaien. Een overzicht.

Vorige maand berichtten we over de plannen van de gemeente om de pastorijworning te verkopen: landskouter.be/2017/05/gemeente-plant-verkoopt-pastorijwoning

Het begon toen midden april onverwacht een aanvraag tot verkavelingsvergunning verscheen tussen de pastorij en de tuin. Die moeten immers gesplitst worden om de woning te kunnen verkopen. In de vergunningsaanvraag staan ook concrete verkavelingsplannen voor twee bouwpercelen in de huidige openbare tuin waarvan de gemeente eigenaar is. Een derde perceel is eigendom van de kerkfabriek Sint-Agatha.

Op onze facebookpagina waren de reacties ronduit negatief. Het feit dat dit gemeentebestuur geen plannen heeft om de tuin te verkopen, maar tegelijk niets kan garanderen voor de toekomst, boezemt de burgers geen vertrouwen in. Overbuur Ronny Verliefde roept de gemeente op om de daad bij het woord te voegen en de bouwgrond om te vormen tot groene zone. Zijn opmerking kreeg 10 likes. De partij Groen deelde het bericht en vraagt zich af “Wanneer zal dit bestuur de moed hebben om van een landelijke en groene gemeente een landelijke en groene gemeente te maken?”

Eddy Peeters vraagt zich op onze site af wat het nut is om de tuin te verkavelen als er toch geen concrete plannen zijn om dit te verwezenlijken. De vergunning vervalt immers als er binnen een aantal jaren geen minimum aantal percelen is vervreemd.

Filip Michiels, oppositieleider van Open VLD, vindt dat dit dossier moet kaderen in een breder plan over de toekomst van onze kerken. Een plan dat voorlopig ontbreekt. Maar tegen de verkavelingsvergunning is wellicht weinig te doen. De bezwaren worden ook binnen de uitvoerende macht (het schepencollege) verder behandeld.

Zicht op de pastorij en Sint-Agathakerk vanuit de Franz Van De Veldetuin

Open brief Cottenie en bezwaarschrift kerkfabriek

Ex-CD&V schepen Paul Cottenie was ook verrast door het initiatief van de gemeente en schreef een open brief aan alle gemeenteraadsleden. Daarin vraagt hij begrip voor de bewoner van de pastorij en stelt voor om niet te verkopen zolang Padre Renaat nog actief is in de parochie. Het tweede argument draait rond de pastorietuin waar Cottenie zelf de bezieler van was. Hij verwijst naar het open zicht op de Sint-Agathakerk, het beeld van Eskomopater Van De Velde, de lindeboom die 5 jaar geleden werd geplant als symbool voor de vriendschapsbanden met Oberkirch en het sociaal aspect van de tuin met petanquebaan.

De kerkfabriek van Sint-Agatha – eigenaar van een van de drie percelen in de pastorietuin – was niet geraadpleegd over het initiatief van de gemeente en had alle moeite om de plannen in te kijken. Na beraad binnen het bestuur heeft de kerkfabriek een bezwaarschrift ingediend tijdens het openbaar onderzoek over de verkavelingsvergunning. Dat liep tot 18 mei. Het nam daarbij in grote lijnen dezelfde argumenten over als hierboven.

Burgemeester Van Durme heeft begrip voor de reacties. Een wijziging van het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) is mogelijk, maar kostelijk. En het risico blijft dat toekomstige besturen dat RUP opnieuw wijzigen.

Share Button

4 gedachten over “Verzet tegen verkaveling pastorietuin

 1. Dag vrienden van de Landskouterse post
  – voor alle duidelijkheid wordt enkel de pastorie verkocht en was deze afsplitsing noodzakelijk met de verkavelingsaanvraag voor de verkoop
  – de pastorietuin blijft behouden, het monument van onze ereburger Eskimopater bl als ook de lindeboom symbool van de vriendschapsband met Oberkirch kortom de volledige tuin met zicht op de mooie kerk blijft een ontmoetingsplaats voor de inwoners van landskouter voor buitenactiviteiten zoals het IJzeren Hekken voor binnenactiviteiten
  – de Padre werd op de hoogte gesteld in 2015 mondeling op uitnodiging door het CBS op het gemeentehuis en sedertdien staat de verkoop in de budgetten van Oosterzele ingeschreven
  Steeds welkom Johan Van Durme
  Burgemeester van alle Oosterzelenaren

  • Zoals onze burgemeester schrijft werd ik door de burgemeester en de schepen van financies op het gemeentehuis gevraagd waar men mij de mededeling deed dat de pastorij ging verkocht worden.
   Ik heb er toen met onze bisschop Luc Van Looy over gesproken, samen met de jurist vicaris Joris De Jonghe. Onze bisschop verzekerde mij dat de gemeente de woning niet kan verkopen zonder zijn instemming, aangezien het de woning is van een pastoor in functie. Dit heeft hij in januari 2016 ook aan de burgemeester persoonlijk meegedeeld.
   Vorige dinsdag 30 mei in de Oude Abdij van Drongen verzekerde de bisschop mij dat de verkoop niet kan doorgaan zonder zijn instemming.
   Mocht de verkoop doorgaan en ik niet in de pastoriewoning verder kan leven en mensen ontvangen (zie hieronder wat er zo al gebeurt in dit huis) zal ik ook mijn functie als pastoor voor “Klein-Land-van-Rode” neerleggen, want binnen een paar jaren weer verhuizen kan ik niet aan.
   Ik vermoed dat het gemeentebestuur niet voldoende op de hoogte is van de verplichtingen naar de kerkbesturen toe, want de pastorie is ook zetel van de kerkfabriek, plaats van samenkomst en plaats van archief.

   Wat er zoal gebeurt in de pastorie van Landskouter:
   Bakkerstraat 3 9860 Landskouter – Oosterzele

   – zetel en plaats van samenkomst van de leden van de kerkfabriek van Landskouter-Sint-Agatha
   archief van bovenstaande kerkfabriek
   – plaats van samenkomst van de leden van de kerkfabriek van Sint-Amandus Moortsele

   – secretariaat van onze geloofsgemeenschap en voorbereiding vieringen, drukwerk allerhande

   – zetel schoolbestuur VZW Katholieke Scholen Regio Oosterzele + bijeenkomsten
   Basisscholen van Balegem – Moortsele – Landskouter

   – voorbereiding doopvieringen met de ouders (in 2016: meer dan 60 dopen, nu reeds meer dan 40)

   – voorbereidende vergaderingen van de instapvieringen eerste communie met de ouders

   – voorbereiding huwelijksvieringen: 2 tot 3 avonden per koppel (dit jaar 18 aanvragen)

   – bijeenkomst catechisten van Moortsele, Landskouter

   – bijeenkomsten van de parochieploeg en dekenale ploeg

   – bespreking van de uitvaart met de families naar aanleiding van overlijden

   – receptie en vergaderingen ziekenzorgkernen (Samana) Landskouter-Moortsele-Gijzenzele

   – gebruik van het toilet door familieleden bij huwelijken en uitvaarten

   – kelder en zolder: opslagplaatsen voor kerk- en feestmateriaal

   – water van de pastorij: verbruik op het kerkhof voor verzorging graven en bloemen

   ———————————————————-

   De volledige gelijkvloerse verdieping is in functie van het werk van de pastoor en zijn medewerkers.
   Alleen de bad- en slaapkamer van de pastoor is privé.
   Mijn vrijwillige inzet (ik ben reeds vanaf 2010 gepensioneerd) is een engagement tegenover de bisschop en de zes parochies van Klein-Land-van-Rode waaronder Moortsele, Landskouter en Gijzenzele.
   Ik wil geen polemiek veroorzaken, geen aanleiding zijn voor onrust en ruzie, alleen wil ik mijn taak verder uitoefenen zolang de bisschop mij nodig heeft.
   Renaat.

 2. Beste mensen van Oosterzele,

  ik vind het ronduit belachelijk dat een “C”D&V / N-VA gemeentebestuur besluit om de pastorij van Landskouter te verkopen, dit om de megalomane projecten zoals de Cultuurtempel te kunnen afbetalen…

  Verder kan ik mij de reactie van de “C”D&V / N-VA gemeenteraadsleden levendig voorstellen mocht een dergelijke beslissing door de oppositie partijen waren voorgesteld…

  Het voorstel van Paul Cottenie vind ik lovenswaardig, maar waarom de Pastorij zo nodig moet verkocht worden gaat hoe dan ook mijn petje te boven !

  Met alle respect voor onze Padre Renaat !

  Raoul Van den Bossche

 3. Beste dorpsgenoten

  Ook ik ben de mening toegedaan dat onze laatste zomerontmoetingplaats – die zo mooi is (ingericht) – definitief groene zone moet worden. De (geld)druk zal enkel groter worden om die mooie plek in bouwpercelen te verkavelen.

  [Daarnaast lijkt het verkopen van een pastorij die uitgebreid dienst doet ook… geldklopperij (ik vind geen ander woord). Niet dat er geen geld nodig is, maar zulke eenmalige budgettaire maatregelen zijn in het verleden zelden duurzame oplossingen gebleken.]

  Met vriendelijke groeten
  Alexandra De Backer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.