Snelheid Rooberg beperkt tot 50 km/u

Vorige week kregen we onderstaand communiqué van de gemeente over de gewijzigde verkeerssituatie op de Rooberg.

Op initiatief van Filip Vermeiren, de voorzitter van de verkeerscommissie, is in Rooberg vorige week een proefopstelling verwezenlijkt. De bedoeling van deze opstelling is de snelheid van het doorgaand verkeer af te remmen door middel van een asversmalling en een asverschuiving. De maximum rijsnelheid wordt beperkt tot maximum 50 km/u vanaf het kruispunt met de Geraardsbergsesteenweg.

Filip Vermeiren en Christ Meuleman bij de proefopstelling op de Rooberg

Filip Vermeiren en Christ Meuleman bij de proefopstelling op de Rooberg

“In 2012 kreeg ik van verschillende bewoners van deze straat de melding dat de rijsnelheid in deze straat veel te hoog lag. Snelheidsmetingen bevestigden deze melding, mede door het grote aantal wagens dat hier dagelijks voorbijrijdt geeft dit consequenties voor de verkeersveiligheid en –leefbaarheid. In samenwerking met de lokale politie werd de opstelling met asverschuiving en –versmalling uitgewerkt, aldus Filip Vermeiren. Om de overlast te beperken werd gewacht met deze proefopstelling totdat de werken in Moortsele achter de rug waren.

Een evaluatie zal moeten uitmaken of deze situatie wordt bestendigd. In een latere fase zal de beperking van de rijsnelheid gesignaleerd worden door middel van zoneborden, alsnog het communiqué van het gemeentebestuur.

Daags voor de proefopstelling geplaatst werd meldde Filip Michiels op zijn facebookpagina dat er op de Rooberg een proefopstelling zou komen.

https://www.facebook.com/michielsfilip/posts/10208807029545327

 

Share Button

Politieraadsleden regio Rhode & Schelde leggen de eed af

Op vrijdag 1 februari 2013 hebben 16 politieraadsleden van de zone Regio Rhode & Schelde de eed afgelegd in handen van voorzitter burgemeester Filip Thienpont. De installatievergadering van de nieuwe politieraad vond plaats om 19u in de raadzaal van het gemeentehuis te Destelbergen.

In een meergemeentezone zoals de politiezone Regio Rhode & Schelde worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokale politiekorps uitgeoefend door de politieraad.

Deze raad is evenredig samengesteld uit leden van de verschillende gemeenteraden, op basis van de bevolkingscijfers. Een politiezone met een bevolking van 50.001 tot 80.000 inwoners (Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele tellen samen méér dan 65.000 inwoners) heeft recht op 19 leden. Deze personen werden reeds op 2 januari 2013 aangeduid.

Van de 19 voorziene leden hebben er vrijdagavond 16 de eed afgelegd. Enkel Jacques Bouckaert (Open VLD Destelbergen), Mieke De Vriese (N-VA Merelbeke) en Filip Michiels (SVVO Oosterzele) waren verontschuldigd.

Politiecollege en politieraad bij de installatievergadering op 1 februari in Destelbergen

Politiecollege en politieraad bij de installatievergadering op 1 februari in Destelbergen

Het zogenaamde politiecollege bestaat uit de 4 burgemeesters van de zone, waarvan Filip Thienpont, de CD&V burgemeester van Merelbeke, voorzitter is. Daarnaast is er de politieraard met gemeenteraadsleden uit de verschillende gemeenten, in verhouding tot het bevolkingsaantal. Zo telt Oosterzele 4 raadsleden:

  • Jan Martens (N-VA)
  • Filip Michiels (SVVO)
  • Filip Vermeiren (CD&V)
  • Peter Willems (CD&V)

Meer informatie over het politiecollege en de politieraad vindt u op de website van politiezone regio Rhode & Schelde via deze link.

Share Button