Het Gemeentehuis: politiek nieuws van juli 2012

In de voorbije julimaand was het politiek windstil. Juli is de vakantiemaand bij uitstek in Vlaanderen en de sperperiode voor de verkiezingen is ingegaan. Dit is vooral bedoeld om te vermijden dat overheidscommunicatie door politici zou gebruikt worden voor electorale doeleinden.

Wij starten onze interviewreeks en praatten met Barbara Redant van Groen en Jan Martens van N-VA. Groen lijkt zelfzeker in haar zoektocht naar een tweede gemeenteraadszetel, die haar in de legislatuur 2000-2006 aan het beleid bracht. De speerpunten van het Groen-programma zijn ruimte, wonen, energie en mobiliteit.

het gemeentehuis van Oosterzele – inzet van de verkiezingen op 14 oktober 2012

De N-VA heeft haar kartel met CD&V vernieuwd. De vier N-VA kandidaten duwen samen de lijst. Zo kunnen ze niet profiteren van eventuele lijststemmen. Toch heeft de N-VA zich verzekerd van beleidsdeelname, als het kartel de verkiezingen wint uiteraard.

Ann De Brouwer voor SVVO

De SVVO wenst iedereen een prettige vakantie. Na de korte verschijning van Bart De Wever in het straatbeeld (N-VA pré-campagne), zijn het voorlopige de enige aanplakborden in het straatbeeld die ons wijzen op de nakende stembusgang op 14 oktober.

SVVO wenst u een prettige vakantie

Midden juli maakte de SVVO bekend dat Carine Schamp uit Balegem op de tweede plaats zal staan, naast lijsttrekker Filip Michiels. Dokter Pascal Fermon staat op plaats 3, ook voor de provincieraadsverkiezingen trouwens.

In hetzelfde communiqué werd meegedeeld dat Ann De Brouwer (51) uit Landskouter (Geraardsbergsesteenweg) op plaats 20 zal staan. Ze was in 2006 reeds kandidaat voor SVVO (5e plaats) en werd midden 2009 gemeenteraadslid na het politiek afscheid van Johan Van Hecke. Ann wil zich verdienstelijk maken in de OCMW-werking vanuit een sociaal bewogen visie op de maatschappij. Ex-burgemeester Luc Verbanck is lijstduwer.

Eerder in juli was er de brief van het CD&V schepencollege aan minister en partijgenoot Hilde Crevits. Burgemeester en schepenen klagen opnieuw de problematiek rond de N42 aan en hekelen het getreuzel op Vlaams niveau. Meer details in het artikel van het Nieuwblad.

Share Button