Zonale snelheidsbeperking 50 in Oosterzele

In Oosterzele is een eerste zone 50 ingevoerd, het gebied tussen de N42 en de gemeentegrens met Wetteren, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem wordt één grote snelheidszone. Dit gebeurt na een positief advies van de verkeerscommissie en na goedkeuring door de gemeenteraad.

Het invoeren van een zonale snelheid heeft het grote voordeel dat het duidelijkheid verschaft aan de weggebruiker. Op uitzondering van de schoolomgevingen wordt de snelheid overal beperkt tot 50 km/u. De rijsnelheid op de N42 blijft behouden op 90 km/u en 70 km/ u bij het naderen van de kruispunten zegt Filip Vermeiren, voorzitter van de verkeerscommissie.

Christ Meuleman (schepen mobiliteit en verkeer) en Filip Vermeiren (voorzitter verkeerscommissie)

Van 50 naar 34 snelheidsborden

Bij het invoeren van deze zone worden in totaal 34 nieuwe zonale snelheidsborden gefaseerd geplaatst. Alle andere borden die de rijsnelheid aanduiden worden verwijderd, in totaal zo’n 50-tal borden. Dit levert in de toekomst een winst op in de onderhoudskosten. Van de gelegenheid maken we ook gebruik om andere verkeerssignalisatie te controleren en aanpassingen te doen waar nodig aldus schepen Christ Meuleman.

Na het invoeren van deze zone volgt de implementatie over het resterende gedeelte van onze gemeente. De maximumsnelheid wordt op enkele uitzonderingen na overal beperkt tot 30 km/u of 50 km/u. Ben je benieuwd wat de maximumsnelheid in je straat wordt? Het zonale snelheidsplan is te raadplegen op http://www.oosterzele.be/Wonen/Mobiliteitenverkeer/Verkeersreglementering.aspx

Share Button

Gemeentelijk snelheidsplan met 50 km/u als basis

Om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Oosterzele te bevorderen, wordt het grootste deel van de gemeente zone 50. Dat wordt zo bepaald via het zonaal snelheidsplan.

Het plan is opgesteld rond volgende principes:

  • schoolomgevingen en woon- en leefgebieden: zone 30
  • bebouwde kommen: zone 50
  • aansluitende straten met bebouwing: zone 50
  • verkavelingswegen met een breedte van drie meter: zone 50

Een grote wijziging in vergelijking met de bestaande situatie is het terugbrengen van de snelheid van 50 km/uur op de oude verkavelingswegen (bv. Turkenhoek, Hoek Ter Hulst, Broek, …). Met deze maatregelen wil het bestuur die wegen ‘teruggeven’ aan de verkeersdeelnemers die er thuishoren: landbouwverkeer en zowel functioneel als recreatief traag verkeer. Op die manier wordt sluikverkeer ontmoedigd en conflicten bij tegenliggend verkeer vermeden.

Zonaal snelheidsplan van Oosterzele op basis van 50 km/u

Zonaal snelheidsplan van Oosterzele op basis van 50 km/u

Uitzondering

De wegen waar de maximum rijsnelheid van 70 km/u behouden blijft – Lange Munte, Gaversesteenweg, Geraardsbergsesteenweg, N42, Oudenaardsesteenweg, Hundelgemsesteenweg en een deel van de Meerstraat en van de Boerestraat – komen niet in de zonale regeling voor maar worden gesignaleerd d.m.v. gewone verbodsborden.

De wijziging in het snelheidsbeleid zal een grote mentaliteitsverandering van de weggebruikers in Oosterzele vragen. Daartoe zetten Gemeente en politie alle beschikbare kanalen in.

De implementatie van het zonaal snelheidsplan zal in fases gebeuren. Momenteel wordt werk gemaakt van de signalisatie op de doortocht Moortsele; in latere fasen komen ook de andere straten aan bod.

Share Button