Het Gemeentehuis: politiek nieuws van juni 2012

Eind mei raakten de vier N-VA kandidaten die op de kartellijst van CD&V/N-VA staan reeds bekend. Op vrijdag 22 juni werd de voltallige lijst met 23 kandidaten gepubliceerd. Uiteraard trekt huidig burgemeester Johan Van Durme de lijst. Els De Turck, schepen en voorzitter van CD&V jongeren Oosterzele, staat op plaats twee, gevolgd door schepenen Christ Meuleman en Marleen Verdonck. Landskouternaar Koen Beeckman staat op plaats 7.

het gemeentehuis van Oosterzele – inzet van de verkiezingen op 14 oktober 2012

U kan de volledige lijst nakijken op de folder die u ook ongetwijfeld in de bus kreeg, waar het politiek project van het kartel toegelicht wordt en elke van de 23 kandidaten kort voorgesteld wordt.

Alle 23 kandidaten van de kartellijst CD&V/N-VA netjes op een rijtje in een groen landschap. Maar wie werd op de foto bijgeplakt? Of liever, wie stond op de originele foto? (foto CD&V/N-VA)

Hoewel we vermoeden dat de andere partijen die in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn (SVVO en Groen) ook hun lijst reeds klaar hebben, brengen zij de samenstelling maar met mondjesmaat naar buiten. Met Filip Michiels en Barbara Redant kenden we wel al de respectievelijke lijsttrekkers.

Op 18 juni stelde Groen twee nieuwe, jonge kandidaten voor met Michiel Van Der Heyden (27, Oosterzele) die de tweede plaats zal bekleden en Stefanie De Groote (20, Scheldewindeke). Groen heeft de ambitie om een tweede gemeenteraadszetel binnen te halen. Die hadden ze tijdens de legislatuur 2000-2006 waardoor ze op de wip en in het gemeentebestuur zaten. Maar in 2006 vielen ze terug naar één zetel. Op 29 juni kwam er dan het bericht dat Roswitha Gerbosch uit Landskouter op de vijfde plaats komt en tevens de provincieraadslijst zal duwen. We hadden ook al vernomen dat Bart De Rijcke uit Landskouter eveneens kandidaat is, net als in 2006. Welke plaats hij zal innemen is nog niet bekend gemaakt.

Roswitha Gerbosch uit Landskouter (foto Groen)

SVVO presenteerde op 26 juni naast lijsttrekker Michiels vier jeugdige kandidaten. Dat zijn nieuwelingen Jurgen De Cock (28, Balegem) en Ruben De Gusseme (24, Scheldewindeke). Brecht Ranschaert (34, Balegem) is sp.a’er en Veerle Versteirt (35, Moortsele) onafhankelijke. Beiden zijn bestuurder van het AGB De Kluize. We weten ook dat Luc Verbanck, lijsttrekker bij de vorige verkiezingen in 2006, deze keer de lijst zal duwen.

v.l.n.r. Brecht Ranschaert, Veerle Versteirt, lijsttrekker Filip Michiels, Ruben De Gusseme en Jurgen De Cock (foto SVVO)

Van het Vlaams Belang kregen we nog geen informatie over kandidaten, wel een nieuwe folder waar, buiten de foto van afdelingsvoorzitter Marc Parewijck, geen verwijzingen naar specifiek Oosterzeelse thema’s terug te vinden zijn.

Nog het vermelden waard is de vraag van N-VA Oosterzele om de grens tussen Oosterzele en Wetteren te corrigeren. De N-VA neemt het immers niet dat Wetteren opnieuw plannen heeft voor een industrieterrein naast de oprit van de E40 richting Oosterzele.

De VRT lanceerde inmiddels met ‘de vragende partij’ een interactief platform waar kiezers zelf voorstellen kunnen lanceren. Op de subsite van Oosterzele staan inmiddels al 15 voorstellen, 61 stemmen en 21 reacties.

Share Button