Trage Wegen wandeling Anker op zaterdag 15 oktober

Zoals aangekondigd in ons artikel over de dag van de trage weg en de Groene Halten Wandeling die de vrijwilligersgroep Trage Wegen Oosterzele organiseert op zondag 16 oktober, zet ook de gemeente iets op poten op zaterdag 15 oktober. In het communiqué van de gemeente hieronder hieronder vindt u alle details.

De Oosterzeelse trage wegen in de kijker zetten: daar draait het om tijdens de Dag van de Trage Weg. Tijdens het weekend van 15 en 16 oktober kan je op meer dan tweehonderd plekken in Vlaanderen al wandelend, fietsend, spelend en feestend de trage wegen de aandacht geven die ze verdienen. Het aanbod vind je op dagvandetrageweg.be

Oosterzele pakt dit jaar uit met een mooie wandeling van ongeveer tien kilometer op zaterdag 15 oktober. Wie wil deelnemen, kan vrij vertrekken vanaf 14 uur. Het startpunt van de route is het GILO in Oosterzele (Geraardsbergsesteenweg 69 – 71). De tocht verkent het landschap rondom de Ankerwijk en loopt voor een deel langs nieuw geïnventariseerde trage wegen.

De gemeente installeerde de eerste bordjes om trage wegen aan te duiden in Anker

De gemeente installeerde de eerste bordjes om trage wegen aan te duiden in Anker

Deze wegjes kregen als bijkomende troef hun oude ‘originele’ naam terug via een straatnaambord. Gemeente Oosterzele zorgde er alvast voor dat er tijdens de Dag van de Trage Weg al vijftien nieuwe straatnaamborden langs het parcours zullen staan. Deze bordjes markeren en bestendigen het bestaan van de weg. Oosterzele wil a.d.h.v. dergelijke ‘tragewegnaamborden’ het gemeentelijk tragewegennetwerk verder uitbouwen.

Na de wandeling verwachten we iedereen terug op de startplaats waar de wandelaars van een frietzakje en drankje kunnen genieten. Stem je schoeisel af op het weer en de niet altijd verharde ondergrond.

De route is al beschikbaar via routeyou.com als ‘Dag van de Trage Weg – Oosterzele 2016’. Klik hier voor de rechtstreeks link.

Share Button

Gemeentelijk overleg “Recreatief en a(ttra)ctief via de trage weg”

“Recreatief en a(ttra)ctief via de trage weg”; onder die noemer zal de Gemeente Oosterzele verder werken aan zijn herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen.

Omdat het bestuur in de toekomst nog tal van acties rond trage wegen wil ondernemen en zich wil onderscheiden van al bestaande werkgroepen zoals bv. vzw Trage Wegen, koos het bestuur ervoor om onder de naam Recreatief en a(ttra)ctief via de Trage Weg verder te werken. Schepen voor Mobiliteit & Verkeer Christ Meuleman zal dit overleg in goede banen leiden.

Christ Meuleman bij de voorstelling van de evaluatiekaart in het Erfgoedhuis

Christ Meuleman bij de voorstelling van de evaluatiekaart in het Erfgoedhuis

Het gemeentebestuur zet al jaren in op een veilige mobiliteit voor iedereen in de gemeente. Trage wegen kunnen daar zeker en vast hun steentje toe bijdragen. Daarom ook dat het gemeentebestuur i.s.m. de Provincie en Trage Wegen vzw onlangs alle trage wegen in het noorden van de gemeente nl. Gijzenzele, Landskouter en Moortsele (projectgebied 1) in kaart bracht.

Vrijwilligers verkenden de afgelopen maanden de wegen op het terrein. Het resultaat van dat werk werd een kaart met een bijhorende vragenbundel. Tijdens een infovergadering in oktober 2013 legde het bestuur die vragenlijst voor aan de lokale bevolking, verenigingen, jongeren, landbouwers, … om mee te helpen denken over de toekomst van het netwerk aan trage wegen.

Het bestuur ontving een dertigtal ingevulde evaluatiebundels waaronder bundels ingevuld door individuen, maar ook bundels afgeleverd door belangengroepen. Algemeen kan gesteld worden dat de ontvangen opmerkingen in dezelfde lijn lagen. De opmerkingen werden verwerkt en geëvalueerd binnen het gemeentelijk overleg Recreatief en a(ttra)ctief via de trage weg wat uiteindelijk resulteerde in een wenselijkheidskaart en adviesnota.

En nu?

Op basis van de wenselijkheidskaart en adviesnota zal de Gemeente keuzes maken om voor projectgebied 1 een ‘Trage Wegen Netwerkkaart’ te realiseren. Om dat te kunnen uitvoeren, moeten eerst een aantal prioriteiten gesteld worden. Die prioriteiten gaan over het verleggen, aanleggen, herstellen van tracés, onderhouden, verfraaien, … van de wegen.

Het gemeentelijk overleg Recreatief en a(ttra)ctief via de Trage Weg zal ook starten met de inventarisatie van het tweede projectgebied, namelijk het oppervlaktedeel van de gemeente gelegen ten Oosten van de N42.

Trage wegen?

Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer (bv. kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes). Veel van deze trage verbindingen zijn met de jaren verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit de bevolking groeit de vraag om trage wegen – waar mogelijk – opnieuw toegankelijk te maken. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school of het werk fietsen, wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner.

Share Button