Oosterzele nipt geen fietsgemeente 2015

Gent, Deinze, Kontich en Boechout zijn op 23 juni 2015 door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts bekroond tot Fietsgemeente/Fietsstad 2015. Met de bekroning willen Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts, de VSV en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken steden en gemeenten die een goed lokaal fietsbeleid voeren, in de schijnwerpers plaatsen. Naast de officiële prijzen werden ook publieksprijzen uitgereikt. Deze gaan naar Gent, Heusden-Zolder en Merksplas. Oosterzele valt uit de prijzen maar haalde wel bijna 6.000 stemmen voor de publieksprijs, maar moest de duimen leggen voor Merksplas.

voor Oosterzele bleef het bij een nominatie als fietsgemeente van 2015

voor Oosterzele bleef het bij een nominatie als fietsgemeente van 2015

Dinsdag 23 juni is de publieksprijs en de prijs van de vakjury Fietsgemeente 2015 uitgereikt. In de categorie gemeenten met minder dan 20.000 inwoners strandde Oosterzele op de tweede plaats in de stemming van de publieksprijs. Met bijna 6.000 stemmen is een uitstekend resultaat gehaald. De gemeente Oosterzele dankt iedereen bedanken die zijn stem heeft uitgebracht. Hieronder kan je zien hoe donker onze gemeente gekleurd is op de kaart van België.

Voor de prijs die is uitgereikt door de vakjury moest Oosterzele de duimen leggen voor Boechout in de categorie gemeenten met minder dan 20.000 inwoners.

“De mooie plaats in de stemming voor de publieksprijs en de nominatie als een van de drie gemeenten met minder dan 20.000 inwoners betekent een stimulans om verder te gaan op de ingeslagen weg”, laat schepen van mobiliteit Christ Meuleman weten. “De fietsers en de zwakke weggebruiker zullen ook in de toekomst een dominante plaats krijgen in het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Zo wordt bijvoorbeeld op korte termijn het fietspad langs Spiegel en Van Thorenburghlaan afgewerkt. Dit fietspad verbindt deelgemeente Scheldewindeke en Moortsele”, aldus de schepen.

Lees het volledig artikel over de verkiezing van vakjury en publieksprijs op de website van organisator VSV: vsv.be/mobiliteit-verkeersveiligheid/fietsgemeentefietsstad-2015

 

Share Button

Kort nieuws, juni 2015

Nieuw theaterseizoen GC De Kluize voorgesteld

Het seizoen 2015-2016 werd in mei voorgesteld. Na de abonnementen is intussen ook de losse ticketverkoop begonnen. Dat kan via reservaties@oosterzele.be, telefonisch op 09 363 83 30 of ter plaatse in de Sportstraat 3. U kan het nieuwe cultuuraanbod ontdekken door op onderstaande brochure ‘hartentroef’ te klikken. Meer info op gcdekluize.be

Hartentroef, brochure van het cultuurseizoen 2015-2016 in GC De Kluize (klik om de brochure te openen)

Hartentroef, brochure van het cultuurseizoen 2015-2016 in GC De Kluize (klik om de brochure te openen)

Keuze fietsgemeente 2015 op 23 juni

Oosterzele is kandidaat fietsgemeente 2015. Op 23 juni beslist een vakjury onder leiding van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde welke stad en gemeenten de prijzen winnen. In elk van de 3 categorieën (ngl. het aantal inwoners) zijn er telkens drie kandidaten.

Voor de publieksprijs kan u zelf nog stemmen tot 21 juni. Begin mei telde Oosterzele 728 stemmen. Dat zijn er ondertussen een indrukwekkende 3.103. Toch blijft Merksplas hardnekkig op de eerste plaats met een al even indrukwekkende stijging van 1.071 tot 3.565 (cijfers op 7 juni).

Niet iedereen deelt het enthousiasme van het gemeentebestuur over deze kandidatuur. Eerder was er al kritiek van de werkgroep Trage Wegen Oosterzele. Ook Open VLD uit haar reservaties in een blogpost.

Share Button

Oosterzele genomineerd als Fietsgemeente 2015

Negen Vlaamse steden en gemeenten zijn door een deskundige jury onder leiding van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) genomineerd als Fietsgemeente/Fietsstad 2015. In totaal 34 steden en gemeenten schreven zich in voor de tweede editie van deze wedstrijd, waarmee de VSV, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts steden en gemeenten willen aansporen om een goed lokaal fietsbeleid te voeren. In juni worden de winnaars bekendgemaakt. Oosterzele is een van de 9 genomineerden. Schepen van mobiliteit Christ Meuleman vindt dat de gemeente fier mag zijn op het fietsbeleid van de afgelopen én de komende jaren.

De fietsgemeente, een titel uitgereikt door het VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)

De fietsgemeente, een titel uitgereikt door het VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)

Fietsgemeente/Fietsstad 2015 is een initiatief van de VSV in samenwerking met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid, waarvoor alle steden en gemeenten in Vlaanderen zich afgelopen najaar kandidaat konden stellen. De deelnemers dienden een tiental vragen te beantwoorden waarbij werd gepeild naar hun fietsrealisaties van de voorbije jaren en hun concrete toekomstplannen inzake fietsbeleid. De kandidaturen werden ingedeeld in drie categorieën op basis van het inwonertal en beoordeeld door een vakjury onder het voorzitterschap van de VSV. De jury nomineerde drie kandidaten per categorie, zij gaan door naar de volgende ronde en dingen mee naar de titel Fietsgemeente/Fietsstad 2015:

Categorie 1 – meer dan 50.000 inwoners: Antwerpen, Gent en Sint-Niklaas

Categorie 2 – tussen 20.000 en 50.000 inwoners: Deinze, Kontich en Sint-Truiden

Categorie 3 – minder dan 20.000 inwoners: Boechout, Kampenhout en Oosterzele

‘De kwaliteit van de ingestuurde dossiers was opvallend hoog. Vaak bevatten ze interessante ideeën om het fietsbeleid verder te verbeteren, een bewijs dat het thema in Vlaanderen volop leeft’, aldus juryvoorzitter Eddy Klynen (VSV). Naast de VSV zetelden het Fietsberaad Vlaanderen, de Fietsersbond, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de Provincie Vlaams-Brabant en een docent van de Hogeschool voor Verkeerskunde in de jury.

Ook Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts is verheugd over het belang dat steden en gemeenten aan fietsbeleid hechten: ‘Ik wil dat er meer gefietst wordt. Dat is gewoon beter voor mens, voor milieu en zelfs voor onze economie. Maar dan moet fietsen wel vlot en veilig kunnen. Het is belangrijk dat steden en gemeenten een duidelijke totaalvisie hebben over hun fietsbeleid. Ik ben blij om te zien dat er lokaal steeds meer nagedacht wordt over goede fietsinfrastructuur. Het doet me plezier dat er zoveel sterke dossiers voorliggen. Samen met alle Vlaamse steden en gemeenten zullen we de komende jaren blijven investeren in een integraal fietsbeleid’, aldus minister Weyts.

Bij de negen genomineerden vindt de komende maanden een terreinonderzoek plaats waarbij het fietsbeleid in detail wordt geëvalueerd. Daarna komt de jury opnieuw samen om de winnaars aan te duiden. Naast de prijs die door de vakjury wordt toegekend, is er dit jaar ook een publieksprijs. Van 21 maart tot en met 21 juni kan iedereen daarvoor zijn stem uitbrengen opwww.fietsgemeente2015.be.

Fietsgemeente/Fietsstad 2015 biedt een unieke kans om het fietsvriendelijke imago van de stad of gemeente een flinke impuls te geven, na te denken over het gevoerde fietsbeleid en ervaringen uit te wisselen tussen steden en gemeenten onderling. De winnaars krijgen vanwege de Vlaamse overheid een subsidie van 50.000 euro, een bedrag dat te investeren is in fietsvoorzieningen. Bij de eerste editie van de wedstrijd, die in 2012 plaatsvond, ging de prijs naar Antwerpen, Mortsel en Boechout. Op 23 juni maakt Vlaams minister Weyts bekend welke steden en gemeenten zich Fietsgemeente/Fietsstad 2015 mogen noemen.

Share Button