Kort nieuws, april 2021

Kleurrijke verlichting tijdens earth hour

Tijdens earth hour, toen de straatverlichting een uurtje uitging eind maart, kreeg de Sint-Agathakerk een alternatieve verlichting in verschillende kleuren. Dat leverde de volgende beelden op.

Prins en keizer carnaval Daniël I

Zo’n 40 jaar geleden vierde carnaval hoogtij in onze gemeente. Nadat het gemeentelijk feestcomité in 1978 op het idee was gekomen om een prins carnaval te kiezen trokken de verkiezingen in 1980 1.000 carnavalisten en een jaar later wel 2.000. Landskouternaar Daniël De Bruycker werd toen na een onvergetelijke nacht voor een tweede maal verkozen. In 1982 werd hij de eerste keizer carnaval van Oosterzele.

Zondag is het niet alleen Valentijn maar ook Carnaval. In mineur uiteraard gezien corona, dus tijd om terug te blikken….

Posted by Landskouter on Thursday, February 11, 2021
foto uit ‘Oosterzele 1950-2000: een tijdsbeeld’, gemeentebestuur, 2005

Huwelijk Helmut Lotti 2001

Midden februari was het 20 jaar geleden dat Helmut Lotti huwde in onze Sint-Agathakerk. Afgaand op de reacties op deze facebook post brengt het bij menig Landskouternaar herinneringen teweeg.

Vandaag is het exact 20 jaar geleden dat de toen 31-jarige Helmut Lotti in onze Sint-Agathakerk huwde met Corol Jane Poe. Wie was er toen bij?#Landskouter #Oosterzele #9860 #huwelijk

Posted by Landskouter on Monday, February 15, 2021
Share Button