Werkgroep Trage Wegen werkt verder met gemeentebestuur

Vorige zondag 30 juni organiseerde de Werkgroep Trage Wegen Oosterzele haar vijfde wandeling. Bij de oprichting van de werkgroep opende men met een wandeling in Balegem (oktober 2011), gevolgd door Landskouter (juni 2012), Moortsele (oktober 2012, in samenwerking met de Erfgoedcel) en een duurzame wandeling met veggie picknick (5 mei, in samenwerking met o.a. Oxfam en EVA).

Een veertigtal wandelaars en geïnteresseerden daagden op in Bottelare, waar de 7 km lange wandeling van start ging langsheen trage wegen op de grens tussen Merelbeke en Oosterzele. Onderweg toonde Frank Monsecour hoe ze de problematiek in Merelbeke hebben aangepakt. Hij leidde een gelijkaardige werkgroep in onze buurgemeente. Met vertelavonden werd de historiek van wegels en paden terug tot leven gebracht. Omwonenden konden mee beslissen over de namen en uiteindelijk kwamen er ook naambordjes.

Frank Monsecour van de Werkgroep Trage Wegen Merelbeke geeft toelichting tijdens de wandeling (foto werkgroep)

Frank Monsecour van de Werkgroep Trage Wegen Merelbeke geeft toelichting tijdens de wandeling (foto werkgroep)

Doopswegel afgesloten

Men wou tijdens de wandeling een pad aansnijden dat de Rattepas in Moortsele verbindt met een doodlopend stuk van de Asselkouter in Munte. Omdat deze Doopswegel niet meer toegankelijk was, schreef de werkgroep de gemeenten Oosterzele en Merelbeke aan. Oosterzele maaide het pad vanaf de Rattepas tot aan een hekken waarmee de eigenaar van een aanpalend perceel de doorgang had afgesloten. Merelbeke kon het niet onmiddellijk openstellen maar beloofde deze problematiek in zijn geheel te bekijken. De werkgroep maakte daarop haar verzoek en de antwoorden van beide gemeenten publiek aan de ingang van het pad, maar daags na de wandeling was het bord reeds verdwenen.

de Doopswegel waar de Rattepas in Moortsele links afdraait richting Scheldewindeke. Het bord met het verzoek van de werkgroep en de antwoorden van de gemeenten Oosterzele en Merelbeke verdween daags nadien

de Doopswegel waar de Rattepas in Moortsele links afdraait richting Scheldewindeke. Het bord met het verzoek van de werkgroep en de antwoorden van de gemeenten Oosterzele en Merelbeke verdween daags nadien (foto werkgroep)

De Werkgroep Trage Wegen Oosterzele telt een achttal bestuursleden onder leiding van Peter Janssen (Oosterzele). Ze komt maandelijks samen en, met hulp van de vzw Trage Wegen, brengt het struktuur in de aanpak:

  • welke wegels en paden waren er vroeger beschikbaar?
  • welke bestaan er nog, welke zijn verdwenen?
  • inventarisatie van wegels en paden met foto’s en beschrijvingen
  • kaart opstellen met bestaande en potentiële wegen
  • de plaatselijke bevolking betrekken

Intussen is er ook een initiatief gestart vanuit de gemeente. De werkgroep had een onderhoud gevraagd met de burgemeester, die helaas niet aanwezig kon zijn. Er was toen een onderhoud met schepen Christ Meuleman, die zelf een gemeentelijke werkgroep leidt met vooral ambtenaren en ook twee leden van de Werkgroep Trage Wegen Oosterzele (voorzitter Peter Janssen en Etienne De Neve van wandelclub Land van Rhode)

Kris Van Heghe (Moortsele) en Annelies Sevenant (Scheldewindeke), twee andere leden van de Werkgroep Trage Wegen, hopen dat de materie niet te politiek wordt. Ze geloven dat ze het gemeentebestuur hebben kunnen overtuigen van hun apolitieke bedoelingen en willen het gemeentelijk initiatief zeker een kans geven. “Uiteindelijk werkt de gemeente nu samen met de vzw Trage Wegen om de toestand te inventariseren”, aldus Kris Van Heghe.

Annelies Sevenant en Kris Van Heghe van de Werkgroep Trage Wegen Oosterzele

Annelies Sevenant en Kris Van Heghe van de Werkgroep Trage Wegen Oosterzele

Voorstelling inventaris Landskouter-Moortsele-Gijzenzele op 2 oktober

De werkgroep had zelf al de inventaris gemaakt van de trage wegen in Landskouter, nu gebeurt dat ook in Moortsele en delen van Gijzenzele. De inventaris van die gebieden zou op woensdag 2 oktober voorgesteld worden aan de bevolking, gevolgd door een tweede vergadering in december. “Daarna is het aan de gemeenteraad om te bepalen wat er moet gebeuren”, aldus Kris. Later zouden dan de andere delen van Oosterzele volgen.

“We hebben ons ook laten horen in het dossier van de N42”, zegt Annelies Sevenant. “Een brede N42 dreigt een grote barricade te worden voor de zwakke weggebruiker. De weinige kruispunten die overblijven zullen gevaarlijk en zeker niet aangenaam zijn. Misschien kunnen tunnels overwogen worden.”

In het weekend van 19 en 20 oktober is er de nationale dag van de Trage Wegen en volgt er een nieuwe nog nader te bepalen wandeling. De Werkgroep Trage Wegen Oosterzele zoekt steeds naar geëngageerde of sporadische medewerkers, bestuursleden en/of vrijwilligers. Contacteer Kris Van Heghe (k.van.heghe@telenet.be) voor meer informatie. Via deze link leest u het visiedocument van de werkgroep.

Share Button