Verscherpt politietoezicht langs omleidingen Moortsele

Tijdens de rioleringswerken in Moortsele werd voor het gemotoriseerd verkeer een lokale wegomlegging voorzien via Oosterzele en Landskouter. Voor de fietsers zijn er aparte omleidingen ingesteld. Om sluipverkeer te vermijden en de veiligheid van de fietsers te waarborgen, geldt in de Schellartweg, Hoek ter Hulst en de Roosbroekstraat gedeeltelijk eenrichtingsverkeer.

Zowel het gemeentebestuur Oosterzele als de lokale politiezone Regio Rhode & Schelde kregen ondertussen meerdere meldingen over weggebruikers die de tijdelijke reglementering aan hun laars lappen. Sommigen verplaatsen of verwijderen zelfs de signalisatieborden. Het spreekt voor zich dat dergelijk gedrag zowel asociaal als ontoelaatbaar is en vooral de verkeersveiligheid in het gedrang brengt.

rioleringswerken in Moortsele (foto facebookpagina rioleringswerken)

rioleringswerken in Moortsele (foto facebookpagina rioleringswerken)

Daarom zal de politie vanaf nu verscherpt toezicht houden ter hoogte van de werken en langs de omleidingstrajecten. Bij overtreding wordt een proces-verbaal opgesteld.

Share Button