Open VLD Plus wil GABY als tegenhanger van GAS boete

Momenteel zijn binnen de gemeente van de politiezone Rhode & Schelde volop de besprekingen lopende voor een vernieuwd GAS-reglement. Open VLD Plus fractieleider Filip Michiels is van oordeel dat inwoners niet alleen moeten bestraft worden. Hij doet daarom een voorstel om Oosterzelenaren die zich positief inzetten ook te belonen, d.m.v. het uitreiken van een maandelijkse “GABY”. Een dergelijk systeem werd reeds ingevoerd in de gemeente Hemiksem.

Zwerfvuil dat door een inwoner van de Stuivenberg werd samengeraapt na de doortocht van een school in 2013. Zulke initiatieven zouden in aanmerking kunnen komen voor een GABY, volgens Open VLD Plus

Zwerfvuil dat door een inwoner van de Stuivenberg werd samengeraapt na de doortocht van een school in 2013. Zulke initiatieven zouden in aanmerking kunnen komen voor een GABY, volgens Open VLD Plus

Michiels: “De GABY is een gemeentelijke beloning in de vorm van een aankoopbon bij lokale zelfstandigen, die maandelijks wordt uitgereikt aan inwoners die zich verdienstelijk inzetten voor het leefmilieu. Het initiatief zou niet alleen bijdragen tot een positieve ingesteldheid, maar zet – door de aard van de prijs – bovendien onze lokale ondernemers positief in de kijker.”

De liberaal stelde daarom de vraag aan het college van burgemeester en schepenen. Het volledig perscommuniqué vindt u via de volgende link:
http://filipmichiels.be/index.php/gemeenteraad/vragen-filip/267-naast-gas-ook-gaby-inwoners-niet-alleen-bestraffen-maar-ook-belonen

Share Button