Stand van de riolerings- en wegeniswerken voor het bouwverlof

Op maandagavond 24 juni was er een info-avond in feestzaal Agathea om de stand van de werken in Landskouter toe te lichten voor het ingaan van het bouwverlof volgende maand. Inwoners kregen kans om vragen te stellen en de plannen in detail in te kijken.

De gemeente Oosterzele had de samenkomst georganiseerd. Schepen van openbare werken Christ Meuleman en ambtenaar Anika Penne waren aanwezig. Toeliching kwam van de mensen van aannemer De Moor en projectbureau Arcadis.

Bewonersvergadering in Agathea over de riolerings- en wegeniswerken in Landskouter op 24 juni

Kruispunt kerk afgesloten tot 19 juli

Deze week wordt de toplaag asfalt aangebracht in de Stuivenberg en Lembergestraat. Vanaf volgende week (1 juli) wordt gewerkt aan het kruispunt aan de kerk. Dat zal volledig afgesloten blijven tot en met 19 juli.

Tot aan het bouwverlof (dat loopt van midden juli tot 5 augustus) staan de volgende zaken nog op de planningt: uitbraak oude riolering Aalmoezenijestraat, afwerken voetpaden Lembergestraat, profileren en afwerking grachten Lembergestraat en de realisatie van huisaansluitingen in de Bakkerstraat.

Bij de vragen vanuit het publiek beloofde aannemer De Moor om de nog onverharde straten (Aalmoezenije- en Bakkerstraat) vlak voor het bouwverlof nog ’s effen te trekken. Daar wordt de onderlaag pas na het bouwverlof gegoten.

Plannen nieuwe wegenis

Vervolgens werd er per straat de plannen voor de wegenis toegelicht. Zo komen er in de Aalmoezenijestraat een asverschuiving en twee verkeersdrempels. De Bakkerstraat heeft een gemengd fiets- en voetpad: fietspaden van 1m75 en de rest (tot de rooilijn) voetpad. Het centrum wordt zone 30 in beton met lokaal parkeervakken en groenaccenten. Op de Rooberg is de rijweg 5m80 breed maar komt er een poorteffect (versmalling tot 4m breed) en een rood verkeerslicht indien de snelheid niet gerespecteerd wordt (richting kerk). De oude kasseibanen aan de zijkant blijven behouden; de kasseien worden wel herlegd.

Rooberg vanaf oktober

Aan de collector in de Lembergestraat kruising Uilhoek moeten nog voorzieningen geplaatst worden voor de paddendoorsteek. Daardoor zal het kruispunt een 10-tal dagen afgesloten zijn, net voor het aanbrengen van de toplaag. De steenweg naar Lemberge en de Aalmoezenijestraat zullen dan afgewerkt worden vooraleer men aan de Rooberg begint (schatting vanaf oktober). De timing van de Schildershoek zal afhangen van de voortgang in de Bakkerstraat. Bewoners worden persoonlijk ingelicht.

“Planning onder voorbehoud” per straat, deel van de presentatie

Toen het publiek vragen mocht stellen bleek er toch wat ongenoegen te zijn over moeilijke doorgangen met verschillende geblokkeerde richtingen en het voorbeeld van een ziekenwagen die helemaal moest rondrijden. De aannemer vroeg begrip tijdens de werkuren. Er werd ook verwezen naar geluidsoverlast bij de tijdelijke opslag van afgevoerde aarde in de Uilhoek en er was een klacht over een traktor die op en af reed langs de Hoek ter Hulst.

Aan de vraag om de bermen buiten de werfzone te maaien in de Stuivenberg en Aalmoezenijestraat werd daags nadien reeds voldaan door de gemeente. Er werd ook gevraagd om de stenen in de Wettinckwegel (tussen Stuivenberg en Aalmoezenijestraat) terug effen te leggen.

Sommige parkeervakken zijn gemaakt met grasbetontegels, omdat een minimum oppervlakte doorlatend moet zijn. Men verwacht niet dat het gras daar hoog zal groeien.

Keuringen pas in 2025

De keuringen van de aansluitingen op de nieuwe riolering gebeuren pas op het einde van het project; ten vroegste in het voorjaar van 2025. Inwoners krijgen dan individueel een brief met enkele voorstellen van data voor de inspectie.

Share Button

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.