Nieuwe CD&V voorzitter brengt geen dooi in relatie met oppositie

De CD&V afdeling Oosterzele heeft een nieuwe voorzitter gekozen bij de aanvang van de nieuwe legislatuur. Etienne De Winne wordt opgevolgd door Cedric Blanpain, een 32-jarige Moortselenaar, directeur van een vrijetijds- en vormingsorganisatie en licentiaat in de handelswetenschappen. Meer info in de “Oosterzeelse krant” van januari/februari 2013 (bladzijde 3), het informatieblad van de CD&V, afdeling Oosterzele.

In zijn eerste persmededeling (12 maart) kijkt de nieuwe voorzitter en zijn partij tevreden en dankbaar terug naar de voorbije winter. “De sneeuw- en ijsproblemen werden naar traditie kordaat aangepakt. Tientallen mensen vertelden me hoe sterk het opviel dat de wegen in Oosterzele goed werden bestrooid en sneeuw- en ijsvrij werden gemaakt. Het contrast met omliggende gemeenten was opmerkelijk”, aldus Blanpain.

de nieuwe afdelingsvoorzitter van de CD&V Oosterzele, Cedric Blanpain

de nieuwe afdelingsvoorzitter van de CD&V Oosterzele, Cedric Blanpain (eigen foto)

Hij is ook vol lof over de aanpak van de valwind van 5 februari door het gemeentebestuur. “De naweeën van het natuurgeweld zullen nog een hele tijd nazinderen, maar de snelheid en de menselijke wijze waarop alle getroffenen door de gemeente werden geholpen, was hartverwarmend”, zegt de nieuwe CD&V voorzitter. “De dienstverlening zoals georganiseerd op het gemeentehuis, in de bib, in de sporthal, in de muziekschool was voorbeeldig. Hiervoor verdient het gemeentebestuur een grote pluim!”

Tenslotte verwijst de Moortselenaar nog naar andere fronten waar de gemeente goed scoort: selectieve afvalophaling, de efficiënte werking van het OCMW en het nieuwe gemeenschapscentrum, waarbij hij de parkeerproblematiek rond De Kluize relativeert.

Uitval naar SVVO

Blanpain haalt in diezelfde persmededeling ook uit naar de SVVO. Ondanks al dat positief beleid “blijft die gefrustreerde oppositie maar zeuren”, schrijft hij. De voorzitter gaat verder: “De SVVO verloor 30% van haar kiezers en valt terug van 10 op 7 zetels. Een erg pijnlijk verdict dat duidelijk aangeeft wat de kiezer over hen denkt. Elke normale partij zou uit zo’n afstraffing lering trekken, maar niet de SVVO. Na de zeer zware ‘klopping’ in oktober 2012 gaan ze – alsof er nooit verkiezingen zijn geweest en in de stijl die hen eigen is – over tot de orde van de dag:

  • Ze willen meer postjes in intercommunales,
  • ze willen van de gemeenteraad een rondreizend circus maken,
  • ze stellen voor om eretitels uit te reiken aan raadsleden daar waar ze daarover in het verleden nooit een woord repten, enz.

Kortom, bij ontstentenis aan ernstige beleidspunten kiest SVVO voor onbeduidende zaken, voor wat rommelen in de marge.”

Blanpain besluit: “De SVVO is zwaar ziek. Haar kopmannen lopen over van rancune, van bitterheid! Geen twee stenen kunnen ze nog op mekaar leggen. Hun Burgerkrant ademt hatelijkheid uit. Zielig, erg zielig!”

Reactie Filip Michiels

In een reactie weerlegt Filip Michiels, namens het SVVO bestuur, de kritiek. “Vooreerst valt het op dat CD&V nogal een selectieve lezer is van onze Burgerkrant [klik hier voor de editie van maart 2013]. SVVO gaf de gemeentelijke diensten een dikke pluim voor de aanpak van het dossier rond de windhoos én voor het sneeuwruimen de voorbije winter in Oosterzele. Positieve zaken leest men echter over.”

De SVVO is volgens Michiels niet uit op meer postjes. “De klacht die de gemeenschappelijke oppositie (SVVO en Groen) indiende bij de gouverneur heeft betrekking op mandaten die enkel kunnen voorbehouden worden aan oppositieraadsleden.”

De CD&V kritiek op het voorstel om de gemeenteraad dichter bij de burger te organiseren vindt Michiels voorbarig, omdat de details van het voorstel toen nog niet gekend waren. “Maar het is een voorstel van SVVO, dus catalogeert de meerderheid dit onmiddellijk als onbeduidend. Wij noteren dat CD&V beleid ver van de burger wil houden”, aldus de oppositieleider.

Michiels wil zich niet de les laten spellen. “In plaats van zich te focussen op onze werking, zou men beter inhoudelijk werk leveren en de beleidsnota en het bestuursakkoord afronden en presenteren. We zijn 5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen, waar 1 kartellijst (CD&V/N-VA) een absolute meerderheid haalde. Maar Oosterzele heeft nog steeds geen beleidsnota”, besluit de SVVO fractieleider.

Verzuurde relatie

De SVVO erkent het goede werk van het gemeentebestuur tijdens de winterprikken en in reactie op de windhoos. De CD&V / N-VA meerderheid steunt het idee van de oppositie om gemeenteraadsleden die niet meer zetelen de titel “ereraadslid” te geven. “Het vrijwillige — of toch matig betaalde — engagement dat gemeenteraadsleden jarenlang aan de dag leggen verdient dat”, zegt Jan Martens hierover. “Het zorgt er ook voor dat onze gemeentelijke democratie blijft werken. Onze meerderheid wil dit echter niet op een drafje regelen en zal een werkwijze opstellen die er voor zorgt dat niemand vergeten wordt”, aldus de N-VA schepen.

Toch zijn de momenten dat meerderheid en oppositie mekaar vinden zeldzaam. De relatie is er niet op vooruit gegaan sinds de laatste verkiezingen, zeker niet tussen de CD&V en de SVVO. Er vallen soms harde woorden en venijnige beschuldigingen.

De partij Groen, die in deze legislatuur in de oppositie veel samenwerkt met de SVVO, voelde zich niet aangesproken door de uitval van de nieuwe CD&V voorzitter en wenste niet te reageren.

Share Button

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.