Amfibieëntunnels aan collector Landskoutersesteenweg/Lembergestraat

Eind dit jaar zouden de rioleringswerken in Landskouter starten, de zogenaamde “fase 2 Aquafin collector Molenbeek Noord”. Regenwater en het DWA (“droog weer afvoer”) worden gesplitst. Het DWA komt samen op de grens met Lemberge (Landskoutersesteenweg / Lembergestraat). Daar worden ook een aantal amfibieëntunnels geplaatst om de paddentrek structureel te kanaliseren.

Lokaal bestuur Merelbeke en Oosterzele beslisten samen over te gaan tot de aanleg van 5 amfibieëntunnels en bijhorende geleidingswanden t.h.v. de Landskoutersesteenweg en de Lembergestraat in de Gondebeekvallei. Dit kadert binnen het landschapsproject Rodeland.

Eind 2021 starten in Landskouter grootschalige riolerings- en collectorwerken in opdracht van Aquafin. Hierbij wordt niet alleen het volledige wegdek van het stuk Lembergestraat/Landkoutersesteenweg (aan de kruising met de Uilhoek) opgebroken en heraangelegd. Extra aandacht wordt ook geschonken aan veilige fietspaden.

Actieprogramma Ecologische Ontsnippering

Deze werken vormen een mooie opportuniteit om met een relatief beperkte meerkost de daar aanwezige populatie amfibieën duurzaam en permanent te beschermen. Het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering vormt hiervoor de basis. Ontsnipperingsmaatregelen dragen bij tot de verbinding van leefgebieden van in het wild voorkomende dieren. Dit kan door bijvoorbeeld veilige oversteekplekken te voorzien.

Ieder jaar bij de eerste zachte temperaturen en vochtig weer trekt een massa padden van het moerasgebied in de Gondebeekvallei naar een poel achter de Uilhoek, om er zich voort te planten. Daarbij moeten ze de Lembergestraat / Landskoutersesteenweg kruisen. Natuurpunt helpt hen daarbij door jaarlijks afsluitingen aan te leggen. De dieren worden opgevangen in emmers langs de aflsuiting en worden dan regelmatig door vrijwilligers overgezet. Vorig jaar waren dat een goede 300 padden. Door de uitbreiding van het natuurgebied Gondebeekvallei en de aanleg van poelen is het te verwachten dat dit aantal de komende jaren zal stijgen.

de padden, kikkers en salamander die nu manueel worden overgezet door vrijwilligers van Natuurpunt krijgen binnenkort tunnels zodat ze de Landskoutersesteenweg veilig kunnen ondersteken

“Deze ontsnipperingsmaatregelen maken een belangrijk deel uit van de grotere puzzel om onze prachtige natuurkernen te herverbinden. Het Aelmoeseneiebos zal zo terug meer aansluiten met de Merelbeekse Makegemse bossen. Een gezamenlijk project om terecht trots op te zijn.” stelt Oosterzeels burgemeester Johan Van Durme.

Filip Thienpont, burgemeester van Merelbeke, beaamt: “De aanleg van amfibietunnels zorgt voor een optimaal behoud en uitbreiding van onze bestaande fauna en flora. We zijn dan ook opgetogen over onze samenwerking met het bestuur van Oosterzele om deze verbinding tussen onze historische bossen waar te kunnen maken.”

Natuurpunt Oosterzele heeft geijverd voor deze tunnels en deed een integraal voorstel om van de rioleringswerken gebruik te maken om ook zogenaamde natte natuur te creëren en het geheel goed in te passen in het landschap.

Subsidie Agentschap Natuur en Bos

De lokale besturen Merelbeke en Oosterzele zullen hiertoe elk 50% van de kosten op zich nemen die voor 80% zullen gefinancierd worden door een projectsubsidie Natuur via het Agentschap voor Natuur en Bos.

De prefinanciering wordt geraamd op maximaal 68 607,00 euro (incl. BTW) en zal door elk lokaal bestuur voor de helft worden gedragen. De verwachte PSN-subsidie is 54 885,60 euro (incl. BTW), waardoor de uiteindelijke kost voor elke gemeente wordt geraamd op maximaal 6 860,70€ (incl. BTW).

Het bericht is ook VRT Nieuws niet ontgaan. Zij publiceerden op 2 maart onderstaand artikel – klik er op om het te raadplegen:

Share Button

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.