Oosterzeels vrijetijdsaanbod vanaf september online

In de loop van 2018 gaf het college van burgemeester en schepen het departement vrije tijd de opdracht om een marktonderzoek te verrichten i.f.v. het digitaliseren van het vrije tijdsaanbod. Onder begeleiding van Exemplis, een Zottegems IT-bedrijf, werden een aantal demo’s van verschillende software toepassingen georganiseerd. Tenslotte werd tevens een gericht tevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij de vrije tijdsdiensten in de regio.

Op basis van al dit materiaal werd een bestek voor prijsvraag opgemaakt dat door het college van burgemeester en schepenen werd goedgekeurd en uitgestuurd.

In zitting van 2 april besliste het college van burgemeester en schepenen om in zee te gaan met I-school voor wat betreft het vrije tijdsaanbod sport en jeugd. Concreet betekent dit dat de gemeente Oosterzele in de toekomst met één uniform online inschrijvingssysteem zal werken voor het aanbod sportkampen, grabbelpasactiviteiten, speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang. Dat moet het aanbod voor de inwoners overzichtelijker maken en – vooral – makkelijker toegankelijk maken.

Schepen van jeugd en sport Elsy De Wilde aan het gemeentehuis

‘De vrije tijdsdiensten bereiden momenteel de overstap voor’, laat schepen van jeugd en sport Elsy De Wilde weten. ‘Ouders die gebruik maken van het Oosterzeelse vrije tijdsaanbod krijgen vanaf einde mei de kans om hun kinderen te registeren via een online inschrijvingspagina. Eens de kinderen geregistreerd zijn, kan er voor het volledige aanbod worden ingeschreven. Nieuw is dat ook de voor- en naschoolse opvang in alle onderwijsnetten gebruik zal maken van het systeem. Via 1 portaal opent zich dus een wereld aan mogelijkheden.’

Bovendien biedt dit portaal de mogelijkheid om op termijn gezinnen met een sociaal statuut en/of een beperkt budget, een sociaal tarief toe te kennen. Het departement Vrije Tijd bereidt deze operatie momenteel voor in overleg met de collega’s van het OCMW, 

‘Vanaf 1 september 2019 zal het platform operationeel zijn’, vertelt schepen Elsy De Wilde. ‘De inschrijvingsdag voor het zomeraanbod van volgende zaterdag 27 april, zal de laatste zijn in de huidige vorm. Om ‘deze laatste keer’ de nodige luister bij te zetten en de era van het ‘nummertjes trekken’ met de nodige luister ten grave te dragen, trakteert het gemeentebestuur op dampende koffie en koek. Afspraak zaterdagochtend in het gemeentehuis’, lacht schepen Elsy De Wilde.

Verdere informatie

Begin mei volgt alle nuttige info m.b.t. het registreren van je kids, via de Oosterzeelse scholen, het infozine, de website en de facebookpagina’s. Heb je daarna nog vragen over het online registreren of inschrijven? We helpen je graag verder. Je kan tijdens de openingsuren terecht bij de dienst jeugd en sport in de sporthal of vragen stellen via sportdienst@oosterzele.be of telefonisch via 09 363 48 92.

Open VLD plus tevreden

Filip Michiels en Ruben De Gusseme (Open Vld plus) zijn tevreden dat dit systeem er eindelijk komt; al is het jammer dat voor de inschrijvingsdag voor de zomerkampen (die komende zaterdag plaatsvindt) iedereen nogmaals rijtje moet schuiven.

Het was Open Vld plus die vorige legislatuur voorstellen voor dit digitaal systeem opstartte. We zijn blij dat de meerderheid op de kar is gesprongen.

Meer informatie over de reactie van de liberalen op: https://www.openvldplusoosterzele.be/blog/nog-steeds-wachten-op-digitaal-inschrijven-voor-jeugd-en-sportkampen/

Share Button

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.