Politieke reacties op de verkiezingsuitslagen

Onze burgervader Johan Van Durme kreeg van de kiezers een duidelijk en versterkt mandaat om nog 6 jaar verder te doen. “Ik ben blij. Niet euforisch maar toch heel blij dat er enkelen op hun plaats gezet zijn.” Van Durme verwijst naar de negativiteit bij de oppositie en stelt dat deze zich in de toekomst toch zal moeten herpakken. “Ik droomde van 3.001 stemmen. Het zijn er 3.073 geworden”, aldus de burgemeester op de avond van de verkiezingsoverwinning. Van Durme kijkt alvast uit naar de volgende 6 jaar. Hij erkent dat er een moeilijke periode voor de boeg ligt, nu er zo veel geïnvesteerd is. Seniorenbeleid wordt volgens hem een van de voornaamste peilers van het beleid in 2012-2018. 

CD&V en N-VA verzamelden in de Parochiale Kring in Oosterzele, naast het gemeentehuis. Tot bij het toevoegen van de voorkeurstemmen van telbureau 4, dat vertraging had wegens een hertelling, was het spannend om te zien wie van de kandidaten verkozen zou worden. Doordat de lijst zowel CD&V als N-VA kandidaten telt ligt het stemmenaantal, vereist om verkozen te worden, zeer hoog op 540. Koen Beeckman haalt met 523 stemmen net niet voldoende en valt dus uit de boot. Ter vergelijking: Michiel Van Der Heyden haalt een raadszetel voor Groen met 258 voorkeurstemmen. Dat Koen Beeckman niet verkozen geraakt vindt Van Durme spijtig. “Landskouter is een kleine gemeente en we hadden een zeer sterkte lijst”, was zijn eerste verklaring.

De boegbeelden van het winnend kartel op de verkiezingsavond: CD&V lijsttrekker en burgemeester Johan Van Durme en N-VA voorzitter en lijstduwer Jan Martens

Bij de overwinningstoespraak van CD&V voorzitter Etienne De Winne haalde deze een briefje boven met een pronostiek die Johan Van Durme eerder gemaakt had. Die dacht dat het kartel 12 zetels zou halen, de SVVO 9 en Groen 2. Jan Martens was zeer opgetogen met de twee zetels voor de N-VA.

Bedrukte sfeer bij SVVO

Het liberale en socialistische kartel was samengekomen in De Watermolen te Balegem. De Landskouterse kandidaten Erna Roegiers-Tondeleir en Ann Neyrinck-De Brouwer waren zeer ontgoocheld. Erna kon het niet geloven dat ze zo weinig stemmen haalde in telbureau 1, waar de brieven uit stembureau 10 van Landskouter waren ondergebracht, samen met Moortsele en een deel van Oosterzele. Ann had dan weer een goed gevoel overgehouden aan haar huisbezoeken in Landskouter tijdens de laatste week, maar zag dit niet omgezet in stemmen.

de samenkomst van SVVO in De Watermolen te Balegem

Filip Michiels zegt dat hij verder zal strijden. “De nummers een en twee van de CD&V [Van Durme en Meuleman, nvdr] zijn veroordeeld voor sluikstorten in 2011, maar toch worden ze door de kiezer beloond. Het cliëntelisme van de meerderheid heeft gewerkt”, waren enkele van zijn bemerkingen. Een officiële verklaring over de nederlaag en eventuele gevolgen was op maandagavond nog niet binnen.

Groen blij om tweede zetel, niet om verzwakte oppositie

Ook in Balegem maar wat verderop in de Parochiale Kring, waren Groen kandidaten en sympathisanten samengekomen. Barbara Redant is blij met de tweede zetel. Groen haalt ook meer stemmen dan in 2000 en Redant verbetert de persoonlijke score van Monique Perreman uit 2006. Nu hoeft Barbara de gemeenteraad niet meer in haar eentje te volgen. Michiel Van Der Heyden wordt eveneens gemeenteraadslid. Zijn specialiteit is leefmilieu. Op de verkiezingsavond werd Michiel nog lang opgehouden in telbureau 4 die moest herteld worden.

Groen lijsttrekker Barbara Redant met de Landskouterse kandidate en lijstduwer voor de provincie Roswitha Gerbosch

Er was evenwel ook ontgoocheling over de nog sterkere absolute meerderheid voor het CD&V/N-VA kartel en wat dat zou betekenen voor de democratische werking in Oosterzele. Roswitha Gerbosch uit Landskouter deed het heel goed. Zij haalde 175 stemmen en is zo de derde bij Groen. Roswitha was ook lijstduwer voor de provincieraad en daar deed ze het nog beter. Met 1.064 stemmen haalde ze meer dan dubbel van wat ze gehoopt had.

Share Button

Het Gemeentehuis – politiek nieuws van september 2012

15 september was de uiterste datum voor het indienen van kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van komende 14 oktober. CD&V/N-VA, SVVO en Groen hebben een volledige kieslijst ingediend die bestaat uit 23 kandidaten. De gemeenteraad van Oosterzele telt immers 23 zitjes. Het Vlaams Belang heeft een lijst met 13 kandidaten ingediend. In 2006 was het Vlaams Belang er ook bij met 11 kandidaten.

Er zijn dus in totaal (3 x 23) + 13 = 82 kandidaten. 7 daarvan of 8,5% van de kandidaten komen uit Landskouter. In Landskouter woont ongeveer 5,2% van de bevolking van Oosterzele. We zijn dus kwantitatief goed vertegenwoordigd. SVVO, Groen en Vlaams Belang hebben elk twee kandidaten uit Landskouter. Het kartel CD&V/N-VA telt er één. U vindt alle lijsten van Oosterzele terug op de site vlaanderenkiest.be via deze direct link, met de verschillende kandidaten en de uitslagen van de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2006.

het gemeentehuis van Oosterzele – inzet van de verkiezingen op 14 oktober 2012

Burgemeester Johan Van Durme mocht onze interviewreeks afsluiten. Hij kwam soms scherp, dan weer ontwapenend eerlijk uit de hoek. Hij kent zijn dossiers goed en verwijt de raadsleden van de oppositie dat ze zich onvoldoende voorbereiden op een gemeenteraad. In een reactie weerlegt Filip Michiels alvast die kritiek.

Wij nodigen onze lezers uit om alle interviews van de voorbije maanden nog ’s door te nemen:

We hebben geprobeerd om Vlaams Belang voorzitter en lijsttrekker Marc Parewijck te interviewen, maar die kwam helaas tot tweemaal toe niet opdagen voor een gemaakte afspraak. Een opmerkelijk standpunt van hem is een meer sobere verkiezingscampagne, met minder campagnemateriaal. Het valt inderdaad op dat het Vlaams Belang geen affiches plaatst in voortuintjes of op weiden, maar enkel op de daartoe voorziene aanplakborden in de dorpskernen.

Vlaams Belang lijsttrekker Marc Parewijck en zijn standpunten (uit de AVS reportage)

SVVO heeft haar grote affiches met lijsttrekker Filip Michiels en lijstduwer Luc Verbanck vervangen door affiches die de verschillende standpunten van de partij weergeven. Schepen van ruimtelijke ordening Els De Turck trekt dan weer aandacht met haar grote affiches “ruimte”.

AVS reportage

Oosterzele kwam reeds aan bod in de verkiezingsreeks van de regionale zender AVS. Via deze link kan u de reportage online bekijken. Een mix van interviews met bewoners en de voornaamste punten van iedere lijsttrekker. Ook nieuw deze maand is “de stem van Vlaanderen“, een samenwerking tussen VTM en Het Nieuwsblad waarbij u uw ideeën over een aantal gemeentelijke thema’s online kan vergelijken met deze van Johan Van Durme (CD&V), Filip Michiels (SVVO), Barbara Redant (Groen) en Jan Martens (N-VA). Een van de lijsttrekkers had bedenkingen bij deze aanpak omdat het weinig ruimte laat voor nuances. Op de site van deredactie.be, “de vragende partij” zijn enkel Filip Michiels (SVVO) en Barbara Redant (Groen) actief met enkele beloftes aan de kiezer.

En zo zijn we in de laatste tien dagen voor de verkiezingen beland. Zal Van Durme zijn burgemeesterschap met nog ’s 6 jaar kunnen verlengen? Wordt het opnieuw een absolute meerderheid, met dank aan de N-VA duwers? En als het zo is, welke schepenen halen de meeste stemmen? Hoe doen de andere kandidaten het?

Of brengt de kiezer terug evenwicht door Groen een tweede zetel te gunnen? Komt het dan weer op de wip te zetten? Of geeft de kiezer de SVVO een kans en wordt Filip Michiels de burgemeester?

Het worden alleszins spannende weken en een spannende verkiezingsdag en -avond. Die avond blijven we u informeren via de sociale media: facebook.com/landskouter en twitter.com/landskouter. Onze tweets zijn trouwens ook te volgen op de hoofdpagina van onze site landskouter.be.

Meer informatie over de verkiezingen (nodige documenten, volmachten, etc.) vindt u via deze link van de gemeente. Op de oproepingsbrief staat trouwens voor de eerste maal een indicatief uur vermeld waarop u zich die zondagmorgen best aanbiedt, in een poging om de opkomst van de stemplichtigen te spreiden en zo wachttijden te vermijden.

Share Button

Interview Barbara Redant, lijsttrekker Groen

Barbara Redant zetelt sinds april 2008 in de gemeenteraad voor Groen. Toen nam ze het roer over van Monique Perreman, ex-schepen van Oosterzele. Perreman was ontgoocheld dat Groen, na 6 jaar bestuur in coalitie met de CD&V (2000-2006), terugviel van 2 naar 1 gemeenteraadszetel. Ze kon zich niet vinden in de harde oppositierol.

Barbara gaf les aan de Hogeschool in Gent als maatschappelijk assistent en woonde van 2003 tot 2009 aan het station van Landskouter, nu in de Achterdries te Oosterzele. Ze werd door toenmalig schepen Jan Fiers gevraagd om op de komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en besliste om verder bestuurswetenschappen te studeren. In het kader van die studies kreeg ze de kans om stage te lopen bij Europarlementslid Bart Staes en kreeg daar vlak na de verkiezingen van 2006 een vaste plaats. Barbara is lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

Barbara Redant, lijsttrekker Groen

Barbara, hoe heb je de periode in de gemeenteraad (2008-2012) ervaren?
Groen heeft een totaal andere visie op de democratie dan de huidige meerderheid. We willen de bevolking betrekken bij het maken van keuzes, terwijl de meerderheid maar doet alsof. Voor het gemeenschapscentrum IJzeren Hekken bijvoorbeeld kwamen destijds een vijftigtal mensen opdagen voor de voorstelling. Er konden wel vragen gesteld worden, maar eigenlijk lag alles al vast. Zo werkt de meerderheid in veel dossiers. Hoe voeren zij hun beleid? Hebben zij schrik? Ik begrijp het zelf nog steeds niet.

Wat zijn de speerpunten van jullie verkiezingsprogramma?
Veilig verkeer is er een van. De herinrichting van de Meersstraat is op zich een succes, maar het verkeer heeft zich verlegd naar de Voordries. Nu werkt de meerderheid aan een plan om het verkeer daar trager te doen rijden. Dan weet je dat de problematiek zich op de kortste keren zal verplaatsen naar de Groenweg. Er is geen globale aanpak. Groen stelt een lussensysteem voor waarbij er één rijrichting is voor auto’s. Bijvoorbeeld de Voordries richting centrum en de Groenweg van het centrum weg. Zo creëer je ruimte. We willen het functioneel fietsen promoten. In de Stationsstraat in Scheldewindeke schuiven de auto’s lang aan tijdens de ochtendspits, bij de twee scholen. Waarom gaan niet meer leerlingen met de fiets? Omdat de verkeerssituatie nog niet veilig genoeg is. Daar willen we in investeren. De meerderheid verkoos om 5 miljoen te investeren in een gemeenschapscentrum. Als Oosterzele de ambitie heeft om de fietsgemeente van Oost-Vlaanderen te worden, dan moet het bestuur haar prioriteiten verleggen.

Wat is jullie standpunt in het dossier van het fietspad langs de spoorweg, waar een doorgang in het Aelmoeseneiebos onmogelijk blijkt?
Ook wij zijn voorstander van het fietspad en in deze lijkt het algemeen belang te primeren boven de natuur. Maar er moet ook gekeken worden hoe het verlies van fauna en flora kan gecompenseerd worden. De natuur moet in dit debat ook een stem krijgen. Schepen Christ Meuleman [bezieler van het fietspadproject, nvdr] schuift de schuld voor de weigering van de doorgang graag in de schoenen van Groen. Maar is het negatief advies wel gebaseerd op een volledig dossier? Zijn de omliggende eigenaars gehoord? Als Groen zou besturen, denk ik dat we dit dossier op korte termijn kunnen loskrijgen.

Welke zijn jullie andere verkiezingsthema’s?
We hadden vorig jaar een actie rond speelruimte en open ruimte in de gemeente. Alle pleinen en straten zijn ingericht voor de auto, niet voor spelende kinderen of gewoon om elkaar te ontmoeten (met een bankje en wat groen bijvoorbeeld). We willen de open ruimte in Oosterzele graag herwaarderen.
Wonen is ook een belangrijk thema. Het bestuur is bezig met haar achterstand op sociale woningen in te halen. Betaalbaar wonen is vandaag al een probleem en het wordt er door de financiële crisis de komende jaren niet beter op. Jonge mensen geraken in Oosterzele amper aan een betaalbaar huis. Waarom houdt de gemeente de gronden niet in eigendom waarop sociale koopwoningen worden gezet? Zo kunnen we de prijs drukken voor nieuwe kopers.

U nam ook het initiatief voor de Trage Wegen werkgroep in Oosterzele?
Ja, ik werd hiervoor aangesproken door verscheidene mensen in de gemeente. De werkgroep is wel a-politiek. Het is een feitelijke vereniging die lid is van de Vlaamse vzw Trage Wegen. Die vzw ondersteunt de werkgroep. De werkgroep kan ook bij de gemeentediensten terecht voor informatie en ondersteuning. Eigenlijk was er al een bestaande werkgroep binnen de gemeente met Paul Cottenie, Christ Meuleman en enkele gemeenteambtenaren. Die hebben de bunkerroute tot stand gebracht, maar daar is het bij gebleven. Dit toont de beperking aan van deze aanpak van bovenaf. De huidige werkgroep bestaat uit burgers en werkt dus van onder naar boven.

Hoe is de verhouding tussen Groen en de meerderheid?
We hebben uitnodigingen gekregen om de praten, maar concrete voorstellen zijn er nooit gekomen. Vandaar dat ik vind dat de meerderheid doet alsof. De CD&V is inconsequent in haar beleid. We deden het voorstel om de schadelijke onkruidbestrijder Roundup af te schaffen in de gemeente, maar de meerderheid weigert omdat de stof nog op de lijst van de Vlaamse Milieumaatschappij staat. Het bestuur mist zo de kans om voorloper te zijn en een voorbeeld te stellen. Ze organiseren wel een voorlichting bij een Balegemse imker waar de problematiek van de afnemende bijenpopulatie wordt aangehaald, maar er wordt geen link gelegd met onkruidbestrijding. Een ander voorbeeld is de nachtverlichting. Het bestuur neemt initiatieven om de kerken in te richten voor kerkuilen en vleermuizen, maar ’s nachts blijft het de monumenten belichten. Wij vragen al lang dat de gemeente een lichtplan uitwerkt.

Hoe zie je de politieke concurrentie voor deze verkiezingen? 
De kartellijst van CD&V en N-VA is niet echt verrassend. Met SVVO hebben we een vrij goed contact, al is het maar om de oppositie te verenigen. Maar het komt wel voor dat ik een voorstel van de CD&V-meerderheid steun.

Hoe schat je de eigen kansen in?
In 2000 hebben we meer dan 1000 stemmen gehaald, in 2006 zaten we onder die grens. Met 1000 stemmen halen we in principe een tweede gemeenteraadszetel en daar gaan we voor. Ik heb een goed gevoel.

Is de kandidatenlijst van Groen nu volledig?
Ja, met Nele Van den Bussche uit Oosterzele op de vierde plaats kunnen we de lijst nu volledig bekendmaken. Nele is de dochter van Bea van de biowinkel Naturelle en echt wel gebeten door de politiek. Er staan een aantal mensen op de lijst van de leefschool. Van Landskouter zijn er Roswitha Gerbosch (Geraardsbergsesteenweg, 5e plaats) en Bart De Rijcke (Lembergestraat, 17e plaats). Frans De Sloover uit Gijzenzele duwt de lijst. De 27-jarige Michiel Van Der Heyden staat op de tweede plaats. Hij woont nog steeds bij zijn ouders in Oosterzele maar vertoeft regelmatig in Gent. De politie voerde onlangs een controle uit op zijn domiciliëring en gaf toe dat de controle politiek ingegeven was.

Meer info over Groen Oosterzele op http://www.groenoosterzele.be/

Share Button

Het Gemeentehuis: politiek nieuws van juli 2012

In de voorbije julimaand was het politiek windstil. Juli is de vakantiemaand bij uitstek in Vlaanderen en de sperperiode voor de verkiezingen is ingegaan. Dit is vooral bedoeld om te vermijden dat overheidscommunicatie door politici zou gebruikt worden voor electorale doeleinden.

Wij starten onze interviewreeks en praatten met Barbara Redant van Groen en Jan Martens van N-VA. Groen lijkt zelfzeker in haar zoektocht naar een tweede gemeenteraadszetel, die haar in de legislatuur 2000-2006 aan het beleid bracht. De speerpunten van het Groen-programma zijn ruimte, wonen, energie en mobiliteit.

het gemeentehuis van Oosterzele – inzet van de verkiezingen op 14 oktober 2012

De N-VA heeft haar kartel met CD&V vernieuwd. De vier N-VA kandidaten duwen samen de lijst. Zo kunnen ze niet profiteren van eventuele lijststemmen. Toch heeft de N-VA zich verzekerd van beleidsdeelname, als het kartel de verkiezingen wint uiteraard.

Ann De Brouwer voor SVVO

De SVVO wenst iedereen een prettige vakantie. Na de korte verschijning van Bart De Wever in het straatbeeld (N-VA pré-campagne), zijn het voorlopige de enige aanplakborden in het straatbeeld die ons wijzen op de nakende stembusgang op 14 oktober.

SVVO wenst u een prettige vakantie

Midden juli maakte de SVVO bekend dat Carine Schamp uit Balegem op de tweede plaats zal staan, naast lijsttrekker Filip Michiels. Dokter Pascal Fermon staat op plaats 3, ook voor de provincieraadsverkiezingen trouwens.

In hetzelfde communiqué werd meegedeeld dat Ann De Brouwer (51) uit Landskouter (Geraardsbergsesteenweg) op plaats 20 zal staan. Ze was in 2006 reeds kandidaat voor SVVO (5e plaats) en werd midden 2009 gemeenteraadslid na het politiek afscheid van Johan Van Hecke. Ann wil zich verdienstelijk maken in de OCMW-werking vanuit een sociaal bewogen visie op de maatschappij. Ex-burgemeester Luc Verbanck is lijstduwer.

Eerder in juli was er de brief van het CD&V schepencollege aan minister en partijgenoot Hilde Crevits. Burgemeester en schepenen klagen opnieuw de problematiek rond de N42 aan en hekelen het getreuzel op Vlaams niveau. Meer details in het artikel van het Nieuwblad.

Share Button