Het Gemeentehuis: politiek nieuws van augustus 2012

In deze rubriek over de gemeenteraadsverkiezingen stellen we de elke maand de argumenten van de politici op scherp.

De datum van 14 oktober nadert met rassenschreden. De vakantie is voorbij. Midden augustus al ruilde de SVVO haar “prettige vakantie”-borden in voor de gezichten van lijsttrekker Filip Michiels en lijstduwer Luc Verbanck. Kleinere borden met verschillende kandidaten verschijnen in voortuintjes. Ook het CD&V/N-VA kartel is in het straatbeeld verschenen met de slogan “Met ons zit je goed!”.

Groen

We hebben ook el een paar aanplakborden gespot met Groen kopstukken Barbara Redant en Michiel Van Der Heyden. Groen wil op zaterdag 22 september in Scheldewindeke 50 mensen doen zingen voor het klimaat en gaat hiervoor een uitdaging aan met de Scouts van Windeke die hun 50-jarig bestaan vieren. Meer info op groenoosterzele.be/sing_climate.

het gemeentehuis van Oosterzele – inzet van de verkiezingen op 14 oktober 2012

SVVO

We hebben in augustus een interview afgenomen met SVVO lijsttrekker Filip Michiels.   Met veilig verkeer als eerste verkiezingsthema, geeft de SVVO aan dat het verkeersbeleid van de huidige meerderheid niet voldoet. Michiels hekelt nieuwe beloftes zo vlak voor de verkiezingen. Zo deelde de SVVO fractie bij de laatste gemeenteraad zandzakjes uit aan de raadsleden van de meerderheid. “Zand om in de ogen van de kiezer te strooien”, verwijzend naar het spandoek aan de gemeentelijke muziekschool. Dat belooft een nieuw gebouw, terwijl de meerderheid (ondanks beloftes) de vernieuwing van de muziekschool in deze legislatuur nooit op de agenda van de gemeenteraad plaatste.

SVVO deelde zandzakjes uit bij de aanvang van de vorige gemeenteraad

Filip Michiels wil de politieke cultuur vernieuwen en de administratie moderniseren. Zo wacht hij nog steeds op de invoering van een elektronisch documentensysteem, hem beloofd tegen januari dit jaar, waarbij zowel de administratie als de politici vanop hun computer documenten kunnen raadplegen. Nu worden nog gretig post-its geplakt in en kopies genomen uit papieren dossiers.

Hij verwees ook naar de kritiek van de N-VA dat paars zou hebben afgedaan. Het succes van de rood-blauwe coalitie in Gent bewijst volgens hem het tegendeel. “Wat afgedaan heeft”, aldus Michiels, “is het kartel CD&V/N-VA. Dat bestaat enkel nog in Oosterzele.”

CD&V

Intussen poseren CD&V’ers schepen van mobiliteit Christ Meuleman en de voorzitter van de verkeerscommissie Filip Vermeiren aan de paarsgele octopussen die de aandacht vestigen op de schoolomgevingen, naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar. Het straatmeubilair wordt in dezelfde kleuren voorzien, de wegmarkeringen werden vernieuwd en de voet- en fietspaden gereinigd.

Met de opening van het gemeenschapscentrum De Kluize, kregen burgemeester Johan Van Durme en de voorzitter van het AGB De Kluize Paul Cottenie een mooi platform om hun verwezenlijking en de cultuurplannen van de gemeente toe te lichten.

Vlaams Belang

Het is bijna zeker dat ook het Vlaams Belang een lijst zal indienen. Die moeten op 15 september neergelegd worden. Uitsluitsel op het einde van deze week. De plaatselijke voorzitter Marc Parewijck is alvast kandidaat voor de provincieraad.

Volgende maand sluiten we onze interviewreeks af met huidig burgemeester en lijsttrekker van het kartel CD&V/N-VA Johan Van Durme. Hebt u een brandende vraag voor hem? Mail ze dan door naar post@landskouter.be. We geven dan ook alle kandidaten uit Landskouter de kans om zich kort voor te stellen.

Share Button

Het Gemeentehuis: politiek nieuws van juni 2012

Eind mei raakten de vier N-VA kandidaten die op de kartellijst van CD&V/N-VA staan reeds bekend. Op vrijdag 22 juni werd de voltallige lijst met 23 kandidaten gepubliceerd. Uiteraard trekt huidig burgemeester Johan Van Durme de lijst. Els De Turck, schepen en voorzitter van CD&V jongeren Oosterzele, staat op plaats twee, gevolgd door schepenen Christ Meuleman en Marleen Verdonck. Landskouternaar Koen Beeckman staat op plaats 7.

het gemeentehuis van Oosterzele – inzet van de verkiezingen op 14 oktober 2012

U kan de volledige lijst nakijken op de folder die u ook ongetwijfeld in de bus kreeg, waar het politiek project van het kartel toegelicht wordt en elke van de 23 kandidaten kort voorgesteld wordt.

Alle 23 kandidaten van de kartellijst CD&V/N-VA netjes op een rijtje in een groen landschap. Maar wie werd op de foto bijgeplakt? Of liever, wie stond op de originele foto? (foto CD&V/N-VA)

Hoewel we vermoeden dat de andere partijen die in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn (SVVO en Groen) ook hun lijst reeds klaar hebben, brengen zij de samenstelling maar met mondjesmaat naar buiten. Met Filip Michiels en Barbara Redant kenden we wel al de respectievelijke lijsttrekkers.

Op 18 juni stelde Groen twee nieuwe, jonge kandidaten voor met Michiel Van Der Heyden (27, Oosterzele) die de tweede plaats zal bekleden en Stefanie De Groote (20, Scheldewindeke). Groen heeft de ambitie om een tweede gemeenteraadszetel binnen te halen. Die hadden ze tijdens de legislatuur 2000-2006 waardoor ze op de wip en in het gemeentebestuur zaten. Maar in 2006 vielen ze terug naar één zetel. Op 29 juni kwam er dan het bericht dat Roswitha Gerbosch uit Landskouter op de vijfde plaats komt en tevens de provincieraadslijst zal duwen. We hadden ook al vernomen dat Bart De Rijcke uit Landskouter eveneens kandidaat is, net als in 2006. Welke plaats hij zal innemen is nog niet bekend gemaakt.

Roswitha Gerbosch uit Landskouter (foto Groen)

SVVO presenteerde op 26 juni naast lijsttrekker Michiels vier jeugdige kandidaten. Dat zijn nieuwelingen Jurgen De Cock (28, Balegem) en Ruben De Gusseme (24, Scheldewindeke). Brecht Ranschaert (34, Balegem) is sp.a’er en Veerle Versteirt (35, Moortsele) onafhankelijke. Beiden zijn bestuurder van het AGB De Kluize. We weten ook dat Luc Verbanck, lijsttrekker bij de vorige verkiezingen in 2006, deze keer de lijst zal duwen.

v.l.n.r. Brecht Ranschaert, Veerle Versteirt, lijsttrekker Filip Michiels, Ruben De Gusseme en Jurgen De Cock (foto SVVO)

Van het Vlaams Belang kregen we nog geen informatie over kandidaten, wel een nieuwe folder waar, buiten de foto van afdelingsvoorzitter Marc Parewijck, geen verwijzingen naar specifiek Oosterzeelse thema’s terug te vinden zijn.

Nog het vermelden waard is de vraag van N-VA Oosterzele om de grens tussen Oosterzele en Wetteren te corrigeren. De N-VA neemt het immers niet dat Wetteren opnieuw plannen heeft voor een industrieterrein naast de oprit van de E40 richting Oosterzele.

De VRT lanceerde inmiddels met ‘de vragende partij’ een interactief platform waar kiezers zelf voorstellen kunnen lanceren. Op de subsite van Oosterzele staan inmiddels al 15 voorstellen, 61 stemmen en 21 reacties.

Share Button

Het Gemeentehuis: politiek nieuws van april 2012

In deze rubriek vatten we het politiek nieuws van de voorbije maand samen. We zijn minder dan 6 maanden verwijderd van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Onze brievenbus begint kleur te krijgen.

In haar ‘Oosterzeelse Krant‘ herinnert de CD&V u aan haar verwezenlijkingen als partij die aan de macht is. Schepen Meuleman en de voorzitter van de verkeerscommissie Filip Vermeiren hebben de ambitie om Oosterzele te verheffen tot ‘Fietsgemeente van Vlaanderen’. Samen met schepen Verspeeten plannen ze ook de vernieuwing van het marktplein van Scheldewindeke.

De partij publiceert ook een lijst met bouwprojecten voor sociale woningen, die onder andere gebouwd worden door de ‘Merelbeekse Sociale Woningen’, waarvan gemeenteraadslid Rita De Loore voorzitter is. De partij van burgemeester Johan Van Durme telt 12 gemeenteraadsleden en heeft daarmee de absolute meerderheid op een totaal van 23 raadsleden.

het gemeentehuis van Oosterzele - inzet van de verkiezingen op 14 oktober 2012

In het ‘SVVO magazine’ editie voorjaar 2012 neemt de grootste oppositiepartij een kritische kijk op het gemeentebestuur. Lijsttrekker Filip Michiels stelt vast dat de gemeenteschuld op 8 jaar tijd bijna verdubbeld is. Daar komt de komende jaren de last van het nieuwe gemeenschapscentrum De Kluize (Windekouter) nog bovenop. De partij trekt het sociaal karakter van het nieuwbouwproject pastorij Scheldewindeke in twijfel en wijst op eerdere CD&V beloftes daaromtrent die niet zouden zijn nagekomen. Het heraanleggen van de markt van Scheldewindeke vindt de SVVO niet prioritair. Onder impuls van Michiels werd een enquête over de Volkershouwbrug georganiseerd, die de Oosterzeelse wijk Anker verbindt met Westrem en Wetteren.

Eerder deze maand vroegen Filip Michiels en Ann De Brouwer aan het gemeentebestuur een betere en veiliger doorgang voor voetgangers die op de Rooberg langs de werken aan het IJzeren Hekken moeten. Het SVVO (Samen voor Vernieuwing en Verandering in Oosterzele) is een gemeentelijst met voornamelijk liberalen, aangevuld met socialisten en onafhankelijken. Het telt op dit moment 10 leden in de gemeenteraad.

Ook het Vlaams Belang, op dit moment niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad, kwam uit met een krant. Wat wordt angekondigd als ‘het laatste nieuws uit Oosterzele’, gaat evenwel enkel over nationale, provinciale of regionale thema’s.

Met haar enig gemeenteraadslid Barbara Redant komt Groen regelmatig in de kijker. Onlangs stelde ze het boek ‘GGO’s: Droom of Nachtmerrie’ voor die ze samen met Europarlementslid Staes schreef. Op woensdag 2 mei organiseert de partij een heuse volksvergadering in het Erfgoedhuis te Moortsele waar iedereen kan mee debatteren over tema’s als wonen, ruimte, mobiliteit en energie.

boek van Bart Staes, Barbara Redant en Hans Van Scharen

Share Button