Kort nieuws, december 2017

Kerstvieringen

Op kerstavond, zondag 24 december is er een gezinsviering in de kerk van Bottelare. Op kerstdag maandag 25 december gaat de kerstviering ook in Bottelare door.

Kerkkuis

Op woensdag 20 december wil Padre Renaat de kerk tiptop in orde brengen. Zo’n kuis wordt georganiseerd vóór Pasen en vóór Kerstmis. Iedereen welkom om die woensdag een handje toe te steken van 9u tot 12u.

Elektrische laadpaal

In Oosterzele is een eerste publieke laadpaal voor elektrische wagens geplaatst. Deze bevindt zich op de parking aan het gemeenschapscentrum de Kluize. Bij de laadpaal zijn twee parkeerplaatsen voorzien voor elektrische auto’s.

Schepen Christ Meuleman bij de eerste Oosterzeelse laadpaal

Het idee voor een laadpaal werd begin 2015 door Open VLD Plus geagendeerd op de gemeenteraad, maar toen afgewezen door de CD&V / N-VA meerderheid.

Kritiek op trajectcontrole

Filip Michiels en Guy De Smet (Open VLD Plus) uiten kritiek op de trajectcontrole die nog niet volledig operationeel is. Lees de details in het artikel van Het Nieuwsblad, inclusief de repliek van de burgemeester:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171117_03192269

De liberalen zijn wel tevreden dat er een studie komt over waar best ANPR camera’s geplaatst worden over de hele politiezone Rhode & Schelde. Dit moet zorgen voor een geïntegreerde aanpak met buurgemeenten, ander politiezones, provincie en het federaal systeem.

Sneeuw

Mooie beelden na de sneeuwval begin december:

Als er sneeuw valt, moet je er snel bij zijn… Sint #Agatha #Landskouter #Oosterzele

A post shared by Landskouter (@landskouter) on

Kort nieuws, maart 2017

Aswoensdag

Vandaag 1 maart begint de veertigdagentijd voor Pasen. Aswoensdag is de eerste dag na Carnaval en de eerste dag van de veertig dagen durende vastentijd die loopt tot Pasen (zondagen niet meegerekend). Het is een dag van boetedoening, waarop de gelovigen een kruisje van as op het voorhoofd krijgen getekend. Zo tonen zij berouw voor hun begane zonden.

Om 19u is er Aswoensdagviering in de Sint-Agathakerk te Landskouter voor de ganse gemeenschap in het Klein Land van Rhode.

Aswoensdag

Ontknoping kaartseizoen

De kaartmaatschappij Aalmoezenijevrienden sluit zaterdag 4 maart het seizoen af. Dan kennen we de kaartkoning en prins. Het volgende seizoen is het vijftigste in het bestaan van de vereniging. We vragen de voorzitter om dit in onze volgende editie toe te lichten en wensen de club alvast proficiat!

Gemeente voert strijd op tegen sluikstorters

Trajectcontrole N42 in Balegem

Minister Ben Weyts was op 7 februari in Oosterzele naar aanleiding van de invoering van trajectcontrole.

De torenhaan van Landskouter

Volg Landskouter op instagram en tag uw eigen instagram foto’s van Landskouter met #landskouter. We nemen de beste foto’s graag op in onze volgende edities van de Landskouterse post!

Kort nieuws, januari 2017

Inbraakplaag in Oosterzele wordt aangepakt met slimme camera’s

De burgemeester meldt dat Oosterzele dit jaar reeds €100.000 investeerde in de aankoop van software, een server voor de automatische nummerplaatherkenning.

De extra slimme camera’s van €30.000 aan de N42 aan de grens Wetteren/Oosterzele zijn de volgende stap in het veiligheidsbeleid van Van Durme en zijn ploeg. Reeds in maart 2016 sprak de burgemeester in de pers over deze prioriteit naar de toekomst toe in het veiligheidsbeleid.

de N42 in Oosterzele

De voorbije weken werd onze gemeente in bijna alle deelgemeenten getroffen door meer dan 15 geslaagde inbraken en inbraakpogingen. “Deze slimme camera’s die er nu snel komen na de camera’s van de trajectcontrole op de N42 die ook door de Vlaamse Regering zullen voorzien zijn met deze slimme camera’s” aldus Van Durme.

Bovenop wordt er ook door onze politiezone geïnvesteerd in een slimme camera 15.000 EUR op het anoniem politievoertuig.

“Hard verder werken en samen sterk” in de aanpak van deze criminele diefstallenplaag met onze politie blijft het motto van deze meerderheid.

Padre Renaat even buiten strijd

Ten gevolge van een val met spierletsel is onze Padre Renaat minstens enkele weken buiten strijd. De parochieploeg kijkt na hoe ze de pastorale werking gaat organiseren terwijl de Padre herstelt.

Beste instagramfoto’s van 2016

Hieronder onze meest gestemde instagramfoto’s van het voorbije jaar:

De meest gelike'te instagrams van dit jaar. Bedankt voor de interactie! #2016besteight #2016bestnine

A photo posted by Landskouter (@landskouter) on

Trajectcontrole N42 Oosterzele in oktober operationeel

Vanaf oktober moet de trajectcontrole op de N42 in Oosterzele in werking treden. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele (N-VA) via een parlementaire vraag aan mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA). De precieze datum van inwerkingtreding was tot nu nog niet gekend.

In oktober zou de aangekondigde trajectcontrole op de N42 in Oosterzele – vanaf het kruispunt ’t Parksken tot aan de Leenstraat (ongeveer 2,2 kilometer) – een feit moeten zijn. De samenwerking werd formeel bekrachtigd tussen de gemeente Oosterzele en het Agentschap Wegen en Verkeer. De installatie heeft een prijskaartje van €155.000. Er worden zogenaamde ANPR-camera’s geplaatst die snelheidsduivels kunnen klissen, maar ook nummerplaten herkennen zodat ze ook geseinde auto’s kunnen opsporen.

de N42 - bron van verkeersproblemen in Oosterzele

de N42 – bron van verkeersproblemen in Oosterzele

Het is nu nog een kwestie om de netwerkconnectiviteit te verzorgen tussen de ANPR-camera’s op de N42 en de server. Die server komt bij de lokale politie van de zone Rhode en Schelde te staan. Eens dat achter de rug is, worden nog een aantal politiemensen van de zone bijgeschoold. Als alles goed gaat, kan de trajectcontrole aanvatten vanaf 1 oktober.

“Als gemeente grijpen we deze opportuniteit aan om zelf nog camera’s bij te plaatsen verderop de N42 en deze aan te sluiten op het systeem. Die kunnen we dan gebruiken in kader van inbraakbeveiliging. Geen overbodige luxe, gezien onze ligging vlak aan de E40”, stelt Oosterzeels schepen Jan Martens (N-VA).

Matthias Diependaele reageert zeer tevreden op de trajectcontrole. “De N42 draagt helaas vandaag de dag nog steeds het etiket van dodenweg. Elk jaar zijn er enkele zware ongevallen te betreuren, met vele tientallen licht en zwaargewonden. Studies tonen aan dat trajectcontroles de snelheid van voertuigen effectief verlagen waardoor ook het aantal ongevallen afneemt. Samen met verdere investeringen in de N42, zoals de rechttrekking van het bochtige parcours in Herzele, moet dit bijdragen tot een veiligere verkeersader in de Vlaamse Ardennen”.

Kort nieuws, juli 2015

Ruimere openingsuren bibliotheek

Sinds 1 juli kunnen inwoners van Oosterzele gedurende 35 uren per week terecht in de bib. Daarmee breidt de bib zijn openingstijden en dienstverlening met negen uren uit.

De bib zal voortaan ook open zijn op maandag-, dinsdag- en vrijdagvoormiddag; dus iedere voormiddag van 9 tot 12 uur (behalve op zondag).

Openingsuren:

 • Maandag​: 9 – 12 uur​​ en 15 – 20 uur
 • Dinsdag: ​9 – 12 uur en ​​15 – 18 uur
 • Woensdag: ​9 – 18 uur (doorlopend)
 • Donderdag​: 9 – 12 uur
 • Vrijdag​​: 9 – 12 uur​ en ​15 – 18 uur
 • Zaterdag​: 9 – 12 uur
de nieuwe openingstijden van de bibliotheek

de nieuwe openingstijden van de bibliotheek

Moortsele nog langer afgesloten

De politie meldt dat de werken in Moortsele aan de Poel- en Vijverstraat langer gaan duren dan voorzien. Deze zouden aflopen tegen het bouwverlof maar gaan zeker tot in november duren.

Ondertussen voelt Landskouter ook de gevolgen van de werken op de E40. Er is meer sluipverkeer in onze gemeente. Tijdens de spits staan lange rijen auto’s aan de spoorwegovergang in de Lembergestraat of op de Rooberg met de aansluiting Geraardsbergsesteenweg.

Trajectcontrole N42 ter hoogte van Oosterzele

Eind juni werd aangekondigd dat er op de N42 trajectcontrole komt, ook ter hoogte van Oosterzele. Bij trajectcontrole meten camera’s de gemiddelde snelheid van voertuigen over een langere afstand om na te gaan of ze de snelheidslimiet respecteren. Lees hierover het artikel van Het Nieuwsblad.

Burgemeester Van Durme vindt dit een goede zaak. Open VLD fractieleider Filip Michiels hoopt dat dit geen uitstel betekent voor de broodnodige herinrichting van de gewestweg.

Radiospot Zomerfeest Landskouter

Op 23 juni tweetten we de link naar de nieuwe radiospot van het Zomerfeest Landskouter, de vervanger van Mega Open Air. Later in juli plannen we een interview met organisator Filip Claus en brengen we alle details over dit evenement.

Nieuwe website Belgisch Kampioenschap veldrijden Landskouter

Eind dit jaar wordt Landskouter omgetoverd tot een veldritdorp. We verwelkomen op zondag 6 december de amateurs, masters en aspiranten voor het BK veldrijden.

Een nieuwe website werd uit de grond gestampt met alle details van het evenement:

Groen protesteert tegen niet-ondertekening burgemeestersconvenant

Midden juni stuurde Michiel Van Der Heyden, fractieleide van Groen in de gemeenteraad, een persbericht uit waarin de partij protesteert tegen de niet-ondertekening van het burgemeestersconvenant.

Het Burgemeestersconvenant is de reguliere Europese beweging met deelname van lokale en regionale overheden die vrijwillig toezeggen de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Door hun verbintenis beogen de ondertekenaars van het Convenant om de 20% CO2 reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 te behalen en te overtreffen.

Van Der Heyden vindt dat ook onze gemeente haar steentje moet bijdragen tot het verminderen van CO2 uitstoot.

Lees het volledig bericht van Groen op groenoosterzele.be/groene_gemeente/cdv-n-va_weigert_ondertekening_burgemeestersconvenant.

dit kaartje van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten geeft weer dat ongeveer de helft van alle Vlaamse gemeenten het convenant ondertekenden (situatie van een jaar geleden op 9 juli 2014). De gemeenten in het oosten van het land zijn meer geneigd om zich hierin te engageren.

dit kaartje van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten geeft weer dat ongeveer de helft van alle Vlaamse gemeenten het convenant ondertekenden (dit is de situatie van een jaar geleden op 9 juli 2014). De gemeenten in het oosten van het land zijn duidelijk meer geneigd om zich hierin te engageren.

Na regen komt zonneschijn

Deze foto is genomen na een intense regenbui op 22 juni – zicht op Landskouter dorp vanuit Lemberge.

Werkgroep Trage Wegen werkt verder met gemeentebestuur

Vorige zondag 30 juni organiseerde de Werkgroep Trage Wegen Oosterzele haar vijfde wandeling. Bij de oprichting van de werkgroep opende men met een wandeling in Balegem (oktober 2011), gevolgd door Landskouter (juni 2012), Moortsele (oktober 2012, in samenwerking met de Erfgoedcel) en een duurzame wandeling met veggie picknick (5 mei, in samenwerking met o.a. Oxfam en EVA).

Een veertigtal wandelaars en geïnteresseerden daagden op in Bottelare, waar de 7 km lange wandeling van start ging langsheen trage wegen op de grens tussen Merelbeke en Oosterzele. Onderweg toonde Frank Monsecour hoe ze de problematiek in Merelbeke hebben aangepakt. Hij leidde een gelijkaardige werkgroep in onze buurgemeente. Met vertelavonden werd de historiek van wegels en paden terug tot leven gebracht. Omwonenden konden mee beslissen over de namen en uiteindelijk kwamen er ook naambordjes.

Frank Monsecour van de Werkgroep Trage Wegen Merelbeke geeft toelichting tijdens de wandeling (foto werkgroep)

Frank Monsecour van de Werkgroep Trage Wegen Merelbeke geeft toelichting tijdens de wandeling (foto werkgroep)

Doopswegel afgesloten

Men wou tijdens de wandeling een pad aansnijden dat de Rattepas in Moortsele verbindt met een doodlopend stuk van de Asselkouter in Munte. Omdat deze Doopswegel niet meer toegankelijk was, schreef de werkgroep de gemeenten Oosterzele en Merelbeke aan. Oosterzele maaide het pad vanaf de Rattepas tot aan een hekken waarmee de eigenaar van een aanpalend perceel de doorgang had afgesloten. Merelbeke kon het niet onmiddellijk openstellen maar beloofde deze problematiek in zijn geheel te bekijken. De werkgroep maakte daarop haar verzoek en de antwoorden van beide gemeenten publiek aan de ingang van het pad, maar daags na de wandeling was het bord reeds verdwenen.

de Doopswegel waar de Rattepas in Moortsele links afdraait richting Scheldewindeke. Het bord met het verzoek van de werkgroep en de antwoorden van de gemeenten Oosterzele en Merelbeke verdween daags nadien

de Doopswegel waar de Rattepas in Moortsele links afdraait richting Scheldewindeke. Het bord met het verzoek van de werkgroep en de antwoorden van de gemeenten Oosterzele en Merelbeke verdween daags nadien (foto werkgroep)

De Werkgroep Trage Wegen Oosterzele telt een achttal bestuursleden onder leiding van Peter Janssen (Oosterzele). Ze komt maandelijks samen en, met hulp van de vzw Trage Wegen, brengt het struktuur in de aanpak:

 • welke wegels en paden waren er vroeger beschikbaar?
 • welke bestaan er nog, welke zijn verdwenen?
 • inventarisatie van wegels en paden met foto’s en beschrijvingen
 • kaart opstellen met bestaande en potentiële wegen
 • de plaatselijke bevolking betrekken

Intussen is er ook een initiatief gestart vanuit de gemeente. De werkgroep had een onderhoud gevraagd met de burgemeester, die helaas niet aanwezig kon zijn. Er was toen een onderhoud met schepen Christ Meuleman, die zelf een gemeentelijke werkgroep leidt met vooral ambtenaren en ook twee leden van de Werkgroep Trage Wegen Oosterzele (voorzitter Peter Janssen en Etienne De Neve van wandelclub Land van Rhode)

Kris Van Heghe (Moortsele) en Annelies Sevenant (Scheldewindeke), twee andere leden van de Werkgroep Trage Wegen, hopen dat de materie niet te politiek wordt. Ze geloven dat ze het gemeentebestuur hebben kunnen overtuigen van hun apolitieke bedoelingen en willen het gemeentelijk initiatief zeker een kans geven. “Uiteindelijk werkt de gemeente nu samen met de vzw Trage Wegen om de toestand te inventariseren”, aldus Kris Van Heghe.

Annelies Sevenant en Kris Van Heghe van de Werkgroep Trage Wegen Oosterzele

Annelies Sevenant en Kris Van Heghe van de Werkgroep Trage Wegen Oosterzele

Voorstelling inventaris Landskouter-Moortsele-Gijzenzele op 2 oktober

De werkgroep had zelf al de inventaris gemaakt van de trage wegen in Landskouter, nu gebeurt dat ook in Moortsele en delen van Gijzenzele. De inventaris van die gebieden zou op woensdag 2 oktober voorgesteld worden aan de bevolking, gevolgd door een tweede vergadering in december. “Daarna is het aan de gemeenteraad om te bepalen wat er moet gebeuren”, aldus Kris. Later zouden dan de andere delen van Oosterzele volgen.

“We hebben ons ook laten horen in het dossier van de N42”, zegt Annelies Sevenant. “Een brede N42 dreigt een grote barricade te worden voor de zwakke weggebruiker. De weinige kruispunten die overblijven zullen gevaarlijk en zeker niet aangenaam zijn. Misschien kunnen tunnels overwogen worden.”

In het weekend van 19 en 20 oktober is er de nationale dag van de Trage Wegen en volgt er een nieuwe nog nader te bepalen wandeling. De Werkgroep Trage Wegen Oosterzele zoekt steeds naar geëngageerde of sporadische medewerkers, bestuursleden en/of vrijwilligers. Contacteer Kris Van Heghe (k.van.heghe@telenet.be) voor meer informatie. Via deze link leest u het visiedocument van de werkgroep.

Gemeenteraad geeft eenparig advies over N42

De voorbije maand lag de kennisgevingsnota van het plan MER voor de ombouw van de gewestweg N42 ter inzage. Elke inwoner kon tijdens deze periode zijn opmerkingen en/of alternatieve oplossingen meegeven.

Omdat de ombouw van deze gewestweg een complex dossier is met heel veel invloed op de verkeersveiligheid en leefbaarheid voor de Oosterzelenaren, riep de gemeenteraad een speciale verkeerscommissie samen. Tijdens deze commissie werkte de voltallige gemeenteraad in onderling overleg een gezamenlijk advies uit. Daarbij werden factoren als verkeersveiligheid, leefbaarheid, oversteekbaarheid en milieu als prioriteit meegenomen.

de N42 - bron van verkeersproblemen in Oosterzele

de N42 – bron van verkeersproblemen in Oosterzele

Het resultaat is een document van vijf bladzijden waarbij opmerkingen en verder te onderzoeken scenario’s aan de Vlaamse Overheid worden aangereikt. In navolging van de verkeerscommissie werd het advies eenparig goedgekeurd door de verschillende fracties van de gemeenteraad.

Klik hier om het document te raadplegen.

Wordt de N42 een viervaksbaan?

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkte met het adviesbureau Grontmij de lange termijnplannen uit voor de N42 tussen Wetteren en Zottegem (zie ons artikel van maart dit jaar). Die plannen neigen naar een primaire verbindingsweg met 2 x 2 baanvakken. Op een “infomarkt” op 23 mei konden politici en burgers kennismaken met die voorlopige plannen. Die kunnen nog tot 21 juni ingekeken worden. Tot dan kunnen burgers en gemeentebesturen opmerkingen doorgeven, die worden opgenomen in het milieueffectenrapport.

de N42 - bron van verkeersproblemen in Oosterzele

de N42 – bron van verkeersproblemen in Oosterzele

Filip Michiels van Open VLD+ heeft alvast bedenkingen bij de plannen. In een uitgebreide nota is hij vooral bezorgd over de plannen om de kruising van de N42 met de Reigerstraat af te sluiten. Volgens hem zou dat de ontsluiting van Anker in gevaar brengen en veel druk zetten op de overgebleven aansluiting aan de Gijzenzelestraat.

Ook de meerderheid sluit zich niet zomaar aan bij de plandefinitie zoals die voorligt in de nota van het Agentschap. Het moet nog de nodige analyses maken, maar zal zeker vragen om nog meer scenarios te onderzoeken. Christ Meuleman is bereid om tot een gezamenlijk advies te komen met de volledige gemeenteraad en wil dit laten voorbereiden op een speciale zitting van de verkeerscommissie.

Herinrichting N42 tussen Wetteren en Zottegem: meer veiligheid voor auto- en fietsverkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer ging op maandag 8 april aan de slag om de N42 tussen Wetteren en Zottegem een pak verkeersveiliger te maken. De fietser zal binnenkort niet langer op de N42 moeten fietsen. Er komt een veiliger fietsalternatief deels via aparte ventwegen die parallel lopen met de N42 en deels via de Oude Geraardbergsesteenweg (N465). De ruimte die hierdoor vrij komt op de N42 zelf, zal gebruikt worden om een strook van ongeveer 1 meter te markeren tussen de rijrichtingen. Deze strook zal het risico op frontale aanrijdingen verminderen. Tot slot krijgt het wegdek tussen Wetteren en Zottegem een opknapbeurt en worden vier kleinere straten afgesloten van de N42. Eind september 2013 moeten alle ingrepen afgerond zijn.

Veiliger fietsen

Fietsen tussen de Oude Wettersesteenweg in Wetteren en kruispunt ‘het Vosken’ in Zottegem wordt een pak veiliger, aangezien er voor dit hele traject een fietsalternatief wordt voorzien. Die zal ofwel via nieuwe ventwegen lopen die parallel aan de N42 worden aangelegd en die enkel door fietsers en lokaal landbouwverkeer zullen gebruikt worden of via de bestaande Oude Geraardsbergsesteenweg (N465). Een deel van de nieuwe infrastructuur zal ten westen van de N42 liggen (ventweg tussen de Geraardsbergsesteenweg, Steengroeve en Heide) en een deel ten oosten (ventweg tussen N46 , Leenstraat en Eke). De N42 moet met andere woorden maar één keer gekruist worden en dat is aan het kruispunt van de N42 met de N465 (kruispunt ’t Parksken’). Daar komen lichten met een drukknop voor de fietsers, zodat er veilig kan overgestoken worden.

de N42 - bron van verkeersproblemen in Oosterzele

de N42 – bron van verkeersproblemen in Oosterzele

Ook wie verder wil fietsen dan de Oude Wettersesteenweg kan een veiliger alternatief dan de N42 gebruiken. Richting Wetteren kan men via de Wulgenstraat, Gijzenzele-dorp en het in aanleg zijnde fietspad te Koningswegel rechtstreeks naar de fietsbrug over de E40.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits: “De verkeersveiligheid op de N42 is al langer een zorgpunt. Door de eerste fase van de herinrichting van de N42 tussen Wetteren en Zottegem willen we de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit verhogen. De nieuwe fietswegen bieden de inwoners een veiligere en comfortabele verbinding naar school, het werk of de winkel. Het nieuwe wegdek en de markeringen ondersteunen de verkeersveiligheid op de weg. Daarnaast moet ook onverminderd werk gemaakt worden van de volgende stappen om deze weg aan te pakken.”

De aanleg van de oostelijke en westelijke ventweg kan zonder hinder voor het verkeer op de N42. Van 8 april tot eind juni wordt de oostelijke ventweg aangelegd. Van begin augustus tot eind september is de westelijke ventweg aan de beurt.

Nieuw wegdek en gemarkeerde middenstrook

Het betonnen wegdek van de N42 tussen Wetteren en Zottegem wordt hersteld en krijgt een nieuwe toplaag in asfalt. Dit zal niet alleen het wegcomfort verhogen, maar ook de geluidsoverlast van het verouderde betonnen wegdek inperken. De indeling van de weg wijzigt: de ruimte die vrijkomt door de fietspaden die verdwijnen, gaat naar het midden van de weg. Daar komt een gemarkeerde middenstrook die een buffer zal vormen tussen beide rijrichtingen. Een belangrijke ingreep voor meer veiligheid. Daarnaast wordt ter hoogte van de steengroeve een afslagstrook gecreëerd om kop-staart-aanrijdingen te vermijden.

De heraanleg van de N42 kan niet zonder impact op het verkeer. Daarom zullen deze werkzaamheden in drie fasen uitgevoerd worden:

29 april – begin juni 2013: N42 tussen kruispunt ‘Vosken’ en kruispunt ’t Parksken’.

Begin juni tot eind juni 2013 :N42 tussen kruispunt ’t Parksken’ en de Oude Wettersesteenweg.

De zone tussen Oude Wettersesteenweg en de Gijzenzelestraat wordt binnen bovenstaande tijdspanne met tijdelijke verkeerslichten uitgevoerd.

De N42 op lange termijn

Een laatste maatregel in functie van de verkeersveiligheid is het afsluiten van een aantal straten van de N42. Het gaat om de Kwaadbeek, de Roosbloemstraat, Heide en Berg.

De ingrepen op de N42 die maandag starten zijn de eerste belangrijke stappen naar een veiligere N42. Op lange termijn zal de N42 een grondige facelift krijgen. In januari 2013 is een studie gestart die zich buigt over hoe het wegvak er in de toekomst moet gaan uitzien.

Infomarkt in Oosterzele

Men wil in dit dossier de burgers van alle belanghebbende gemeenten zo veel mogelijk betrekken. Uw mening omtrent het verbeteren van verkeersveiligheid en bereikbaarheid is immer zeer belanrgijk.

Daarom organiseert het Agentschap Wegen en Verkeer, samen met het studiebureau Grontmij, op donderdag 23 mei aanstaande, een infomarkt omtrent de ombouw. De voorlopige plannen zullen worden voorgesteld en u zal de gelegenheid krijgen om uw stem te laten horen en vragen te stellen.

Het evenement gaat door tussen 18:00 uur en 21:00 uur in het Gemeenschapscentrum “De Kluize”, Sportstraat 3 in Oosterzele. De uitnodging voor de infomarkt vindt u hier. Hopelijk tot dan!

Studie ombouw N42 van start

Sinds januari 2013 is het studiebureau Grontmij, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, gestart met voorbereidingen voor de heraanleg van de N42. Grontmij maakt onder meer een ontwerp van de herinrichting van deze gewestweg, zorgt voor de aanbestedingen en werkt de communicatie uit. De gemeenten langs de N42 worden betrokken bij de plannen via denk- en infoavonden. De studieronde moet na ongeveer anderhalf jaar concrete plannen opleveren.

de N42 - bron van verkeersproblemen in Oosterzele

de N42 – bron van verkeersproblemen in Oosterzele

De ombouw van de N42 is een dossier dat al decennia meegaat. Deze gewestweg leidt van Geraardsbergen over Zottegem naar de rotonde boven de E40 in Wetteren. De vele kruispunten, erftoegangen en het trage verkeer op de weg belemmeren een vlotte doorstroming. Een heraanleg die voor betere ontsluiting zorgt, wordt al jaren gevraagd door het bedrijfsleven en de betrokken steden en gemeenten. Ook de veiligheid van de weggebruiker is een grote zorg. In januari startte het studiebureau Grontmij met een grondig onderzoek als eerste stap in de voorbereiding van de heraanleg van de N42. Het onderzoekstracé loopt tussen de Brusselsesteenweg (N9), over het afrittencomplex van de E40 in Wetteren tot het kruispunt met de N46 in Oombergen (’t Vosken). Het bureau onderzoekt de gevolgen voor het milieu en voor de mobiliteit in de wijde omgeving en werkt aan een ontwerp dat zorgt voor een vlotte en veilige doorstroming voor alle weggebruikers. Op korte termijn zal een groot verkeersonderzoek plaatsvinden, waarbij gebruik wordt gemaakt van camera systemen voor het uitvoeren van verkeerstellingen, slangtellingen en kruispunttellingen. Bij slangentellingen worden rubberen slangen op het wegdek gespannen en verbonden met een teltoestel.

Communicatie en participatie maken een belangrijk deel uit van dit project. Er wordt een uitgebreid communicatieplan uitgewerkt en op langere termijn komt er een draaiboek voor minder hinder-maatregelen eens de werken binnen enkele jaren van start gaan. Bovendien zal er dan een bereikbaarheidsadviseur worden ingezet als aanspreekpunt. De inwoners van de betrokken gemeenten en steden zullen echter binnenkort al kunnen participeren via denk- en infoavonden. Op die manier willen Grontmij en het Agentschap Wegen en Verkeer verschillende betrokken partijen van in het begin bij het project betrekken en hen de kans geven de plannen mee vorm te geven. Na 20 maanden moet de studie afgerond zijn.