Workshops rond creativiteit en verdieping langs het bos

Al gehoord van Arbol? Het is een plaats langs het Aelmoeseneibos waar je individueel of in kleine groep tot jezelf kan komen, in alle vrijheid en binnen een veilige sfeer. Wij gingen een kijkje nemen bij Ilse Makelberge in de Aalmoezenijestraat nummer 8.

Ilse woont al bijna 6 jaar in Landskouter, heeft een bachelor in orthopedagogie en heeft 10 jaar in de bijzondere jeugdzorg gewerkt. Ze heeft zich bijgeschoold in creatieve werkmethoden om de jongeren een alternatief kanaal te bieden om zich te uiten en zo conflictsituaties te ontmijnen. Een proefproject om dit te ontwikkelen had succes en zo werd Ilse creatief agoog.

Ondertussen werd Ilse mama – het gezin telt 3 kinderen – en zocht ze deeltijds werk. Via starterslabo volgde ze een gesubsidieerd traject naar zelfstandigheid en startte ze Arbol. Ze organiseert workshops en reeksen over thema’s zoals creativiteit, zelfzorg, talenten, werken met passie, verbinding met de ander, herbronning, etc. met groepen van ongeveer 8 volwassenen. In september startte een jaartraject met een vaste groep die elke maand samenkomt.

Ilse Makelberge in haar workshopruimte in de Aalmoezenijestraat

Ilse Makelberge in haar workshopruimte in de Aalmoezenijestraat

Hoe kunnen we Arbol omschrijven? Een plaats om tot uzelf te komen, in alle vrijheid (jezelf zijn) en in alle veiligheid (iedereen op zijn gemak, open sfeer). De nabijheid van het bos wordt gebruikt om inspiratie op te doen — om te schilderen, tekenen en boetseren — en kan helpen bij reflectie, om tot jezelf te komen. De tagline van Arbol is “Groei in verbinding en creativiteit”.

In juni organiseerde Ilse een tweedaags “festival” van de Ontembare Vrouw, naar het boek van Clarissa Pinkola Estés, met verscheidene workshops en gasten. Er worden ook yogalessen en schilderateliers georganiseerd.

Arbol is online te vinden:

Share

Pieter Landerie overleden

Vorige maand zijn we Pieter Landerie verloren. Pieter was lid van de Oosterzeelse Kunstenaarskring OK 95 en was vooral gekend voor zijn beeldhouwwerk. Hij werd geboren in Oudenaarde in 1948 en zou in april 68 worden. Hij woonde in de Aalmoezenijestraat.

Pieter Landerie (° 12 april 1948 † 7 januari 2016)

Pieter Landerie (° 12 april 1948 † 7 januari 2016)

Pieter overleed op 7 januari en werd op 15 januari begraven in de Sint-Agathakerk. Onze deelneming aan echtgenote Noëlla Van Der Sypt en familie.

Share

Interview Padre Renaat

‘Padre’ Renaat De Paepe leidt onze parochie sinds eind 2005. Zijn 10-jarig apostolaat werd recent gevierd in de Sint-Agathakerk. Naar aanleiding hiervan publiceren we hieronder tekst en interview afgenomen door Chris met Padre Renaat. Het verscheen eerder dit jaar op het blog van het Dekenaat Oosterzele bij zijn 70e verjaardag. Gefeliciteerd Padre!

Lees hierover ook:

Padre Renaat wordt gevierd in de Sint Agathakerk met het Martinuskoor uit Massemen

Padre Renaat wordt gevierd in de Sint Agathakerk met het Martinuskoor uit Massemen

Renaat heeft geen kinderen of kleinkinderen, maar hij beschouwt de ganse parochiegemeenschap als zijn familie, waar hij sterk mee verbonden wil zijn en zorg wil voor dragen.

Je bent bijna 70, en nog steeds super actief. Vind je het rechtvaardig dat priesters zo’n hoge pensioenleeftijd hebben?

Ik ben gepensioneerd sinds mijn 65 jaar. Wat ik nu doe is vrijwilligerswerk. Het werk dat ik deed voor defensie is weggevallen. Landskouter bleef en er kwamen 5 parochies bij. Zolang ik een goed gevoel heb bij wat ik samen met heel veel mensen mag doen aan parochie-opbouw en mag rekenen op de medewerking van velen wil ik mijn opdracht blijven voortzetten: mensen samenbrengen rondom de Heer Jezus en samen zijn goddelijke weg gaan.

Landskouter is het uitverkoren dorpje om te wonen en priester te zijn. Eisen 6 parochies niet te veel verantwoordelijkheid?

Ik woonde al in Landskouter toen ik legeraalmoezenier was. Het is een klein dorp waar ik vlug thuis was en bij veel mensen een ‘beetje thuis’ vond. Van hieruit werkte ik en sprong af en toe in voor het verzorgen van vieringen in ons dekenaat.

Daarna zijn er de 5 parochies gekomen. Mijn taak was om daarmee één gemeenschap te vormen. De plaats van samenkomen was daarbij niet belangrijk, wel het samen zijn rond de Heer Jezus.

Is het moeilijk om je in te leven in de verschillende parochies?

Mij inleven en alle mensen echt leren kennen is niet mogelijk. Maar je ontmoet mensen bij verschillende gelegenheden, jonge mensen bij catechesevorming, in schoolvieringen; je ontmoet oudere mensen bij huwelijks- en doopvoorbereidingen, je komt in contact met families naar aanleiding van een sterfgeval, en dan zijn er de feestmomenten van organisaties en buurten… Ik kan geen systematische huisbezoeken doen, maar waar ik gevraagd wordt voor een babbel, een aangelegenheid, of zo maar dan ga ik daar graag op in. Iedereen is ook welkom bij mij thuis.

Je wordt graag Padre genoemd in plaats van Mr Pastoor… is dat een beetje heimwee naar het leger?

Van “Mijnheer Pastoor” houd ik niet, dat woord veronderstelt een zekere afstand en die wil ik niet. Ik ben eerst en vooral een mens tussen vele andere mensen, een gelijke, en ik respecteer iedereen die ook gewoon mens wil zijn. Daarnaast ben ik een gelovig mens die Godsverbonden leef, en wiens Zoon mijn leven kleur geeft. Daarom respecteer ik ook iedereen die leeft vanuit zijn eigen inspiratiebron, als christen gelovig, als anders-gelovige, als niet gelovige… Samen kunnen we zo veel meer.

Als gelovige ben ik priester gewijd om andere mensen voor te gaan en de vreugde te leren smaken van te leven in het spoor van Jezus. Dat is ook de opdracht die de bisschop mij heeft toevertrouwd. Mens zijn met en voor andere mensen.

Toen ik bij defensie werkte werd mij de naam padre lief, en vooral de diepe betekenis die in dat woord schuilt: papa, vader…

Je hebt een stuk van je loopbaan bij het leger doorgebracht. Had je het niet moeilijk met wapens en gevechtsstrategie?

Neen. Omdat ik wist dat ik me tussen een groep mensen bevond die wapens gebruiken op een moreel verantwoorde manier. Geen aanvalswapens, maar verdedigingswapens bedoeld voor de inzet voor vredesdoeleinden. Onze soldaten worden in die zin opgeleid en gevormd. De inzet van onze soldaten wordt bepaald door de wil van ons volk, vertegenwoordigd door onze regering en ons parlement.

Je bent geboren in het jaar dat de oorlog eindigde, er kwam vrede. Is wereldvrede volgens jou bereikbaar?

Mochten alle mensen van goede wil zijn zouden conflicten beter geneutraliseerd kunnen worden. Die conflicten zijn er in heel onze samenleving: tussen volken en staten, maar ook in onze families en gemeenschappen. De  principes van de Franse revolutie “ vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid”  kunnen de basis zijn van een harmonieus samenleven. Zolang er mensen zijn die niet tot hun recht komen, uitgebuit worden, op de vlucht moeten gaan, onteerd worden, in hun mens-zijn miskend, zolang zal er geweld zijn en zullen conflicten voorkomen. Alleen komen tot rechtvaardige en eerlijke situaties voor volken en gemeenschappen, komen tot eerlijke en rechtvaardige verhoudingen in gezinnen en families kunnen leiden tot een vrede- en vreugdevol samenleven. Daarbij is de grootste kracht  fouten kunnen herkennen en erkennen, maar eveneens fouten kunnen vergeven en vergeten. Bereid zijn alles weer “goed” te maken. Daarvoor is goede wil nodig en ik besef dat dit niet altijd een eenvoudige zaak is.

Paus Franciscus streeft momenteel naar een moderner kerk. Was je hem met die gedachte al niet voor?

Paus Franciscus wil de kerk niet moderniseren, hij wil terug gaan naar de essentie. Een wereldwijde geloofsgemeenschap rond de Heer Jezus met aandacht voor de armen, kleinen, misdeelden, vluchtelingen. Hij probeert het evangelie tot leven te brengen in alle eenvoud. Daarin zie ik een bevestiging van mijn visie op ‘samen-kerk-zijn’: geen machtskerk maar een kerk die dient, die het verschil maakt in onze wereld. Dat is niet modern, misschien komt het als nieuw, als modern over.

Je gaat regelmatig naar het “Heilig land”. Wat trekt je daar zo extreem aan?

Het “Heilig land” trekt mij niet aan. Wanneer ik mensen mag begeleiden naar het Heilig Land zie ik vooral de kans om mensen dichter te brengen bij het levensverhaal van Jezus en daardoor zijn persoon en zijn boodschap beter te begrijpen en te beleven. Het zijn niet de eeuwenoude stenen en overblijfselen die ons aantrekken.

Religie is zo oud als de mensheid, onder verschillende vormen. Beschouw je dan de katholieke godsdienst als de ene ware godsdienst?

Neen. God heeft zich op veel manieren aan de mensen geopenbaard. Het woord “religie betekent” samen-brengen.

Mensen kunnen bondgenoten zijn in geloof. En wanneer elkeen respect toont voor de geloofsovertuiging van de ander, dan kan hij of zij inzien dat God mensen roept uit alle culturen en in een veelheid van talen en rites geëerd en erkend wordt. Zijn Geest is overal aan het werk, en niet alleen in de katholieke kerk. Overtuigd zijn van de meerwaarde van eigen geloof en gebruiken leidt spijtig genoeg tot extremisme en zelfs tot dodelijk geweld.

Je carrière was zeer afwisselend. Aan welke periode denk je het liefst terug?

Aan geen enkele in het bijzonder. Ik was zeventien jaar werkzaam in het Internaat van het Sint-Lievenscollege in Gent, dertien jaar als pastoor in Baarle-aan-de-Leie en tezelfdertijd aalmoezenier bij de jeugddienst van de CM, nadien 10 jaar bij aalmoezenier bij defensie en nu reeds bijna tien jaar pastoor in Landskouter en vijf jaar voor onze nieuwe geloofsgemeenschap Klein-Land-van-Rode, dat de zes parochies omvat. Ik heb in alle periodes van mijn leven mij goed en gelukkig gevoeld. Ik laat mij door geen enkele situatie dit geluksgevoel afnemen, dat is ook mijn vrijheid.

Heb je nog grote reisplannen?

Mijn huidig engagement houdt een beperking in. Verre reizen trekken me wel aan maar ik moet mij houden aan kortere versies. Als ik er op uittrek met de motor kan ik eens alles achter mij laten en genieten van de landschappen. Het Zwarte Woud ligt mij nauw aan het hart, daar trek ik naartoe zoals vele mensen hier naar zee gaan.

Dank je wel Padre voor je openhartig gesprek. We hopen dat je je taak nog vele jaren kunt vervullen in goede gezondheid.

Share

Landskouternaar Gil De Vis organiseert wereldkampioenschap BMX

Gil De Vis, zoon van Wim De Vis uit de Bakkerstraat, organiseert het wereldkampioenschap BMX dat doorgaat in Heusden-Zolder in juli van dit jaar. Hij is daarmee de jongste organisator ooit van zo’n wereldkampioenschap.

Gil De Vis, organisator van het wereldkampioenschap BMX 2015

Gil De Vis, organisator van het wereldkampioenschap BMX 2015 (foto via Gil DV)

Dat wereldkampioenschap heeft plaats van 21 tot 25 juli. Het is de eerste keer dit in België wordt georganiseerd. Ex-profrenner en gele trui drager Marc Wauters richtte na zijn wielercarrière een BMX club op in Zolder en er werd een track aangelegd. Op die track werd in 2010 en 2013 reeds het Belgisch kampioenschap BMX georganiseerd. BMX staat voor Bycicle Motocross en is een door de UCI (internationale wielerunie) erkende en georganiseerde fietssport op een parcours met hindernissen, vooral heuveltjes, vergelijkbaar met motocross. Het is tevens ook een Olympische discipline en gezien het volgend jaar een Olympisch jaar is, geeft dit het wereldkampioenschap een extra dimensie.

Wat begon als een stage op Circuit Zolder…

Hoofdorganisator is Landskouternaar Gil De Vis. Hij werkt al sinds 2011 bij de organisatie om het WK naar België te halen en dat is ook gelukt met de overheidssteun van Vlaanderen, de provincie Limburg en de gemeente Heusden-Zolder en met sponsors De Nationale Loterij, Volkswagen en Redbull. Gil is 27 jaar en woonde tot 2010 in Landskouter. Hij studeerde marketing-communicatie en wou stage lopen in de autosector. Uiteindelijk belandde hij op het Circuit Zolder. Daar hadden ze na zijn stage een vaste plaats, maar dan wel in het wielrennen. Circuit Zolder is immers aan het diversifiëren. Wegens een beperking in de vergunning (het circuit moet 1 weekend op 2 gesloten zijn voor auto’s en er zijn ook nog geluidsbeperkingen) zocht het naar alternatieven, zo ook fietsen en BMX. Gil ging in op het aanbod en verhuisde van Landskouter naar Paal (Beringen).

Het parcours is 380 meter lang en ligt temidden het autocircuit van Heusden-Zolder. Meestal worden BMX kampioenschappen indoor gereden, maar in 2015 wordt het dus in open lucht georganiseerd. In de aanloop naar het wereldkampioenschap worden er op het parcours tussen 3 en 5 april de eerste manches van het Europees kampioenschap gereden. Meer informatie over het Europees en wereldkampioenschap vind je op bmxzolder.be

Logo van het wereldkampioenschap BMX 2015 in Heusden-Zolder

Logo van het “2015 UCI BMX World Championships” in Heusden-Zolder

Jongste organisator

Hoe doen de Belgen het in de BMX sport? Gil ziet ze meedoen met de top tot 15 jaar. Bij de juniors en elite zijn de Belgen minder aanwezig. Hij verwacht wel dat dit BMX kampioenschap de nodige boost kan geven aan de sport in België, dankzij de media aandacht en de infrastructuur die men nu al heeft kunnen verbeteren in de aanloop naar de Europese en wereldkampioenschappen.

Gil zal de jongste organisator ooit zijn van zo’n wereldkampioenschap. Hij bezocht vorige kampioenschappen zoals in Kopenhagen (2011) waar hij voldoende opstak om een jaar later in Salzburg het wereldkampioenschap van 2015 binnen te rijven, met Brazilië als concurrent. Het kampioenschap komt zo goed als zeker op tv. Zowel het tijdrijden op vrijdag 24 juli als het hoofdkampioenschap op zaterdag 25 juli.

Share

Roger Bockstaele – “the birdman from Belgium” deel 2

In december publiceerden we het eerste deel van een verslag van een workshop die Roger Bockstaele in augustus 2014 gaf in de Verenigde Staten aan collega smeden. Dat eerste deel kan u nalezen via deze link.

In dat eerste deel toonde Roger aan de deelnemers van de workshop in Wisconsin hoe ze het frame en de body van de vogel moesten bouwen. Van zodra dat werk vlot vooruit ging, zette Roger iemand aan het werk om de poten te bouwen, te beginnen van een rond stukje ijzer dat verder verkleind werd tot klauwen. Roger bracht het nodige relief aan met materiaal dat hij uit België had meegebracht. De stukjes werden dan samen gelast tot een poot, dat later op het body van de vogel zou geplaatst worden.

Detail van klauw en voet, die later zouden samengelast worden tot een poot

Detail van klauw en voet, die later zouden samengelast worden tot een poot

De twee poten met elk 4 tenen en klauwen

De twee poten met elk 4 tenen en klauwen

Terwijl de poten afgewerkt werden, waren andere deelnemers bezig met de talloze veren. Roger startte met de hoofdveren van de vleugels en bracht ze samen met materiaal dat hij had laten overkomen uit België. Het aanbrengen van de spoel, relief en op lengte snijden waren de te volgen stappen – iedereen hielp mee. Een vogel van deze afmetingen telt honderden tot duizend veren. Omdat dit nog uren werk in beslag zou nemen met slechts één gereedschap dat Roger meebracht, besloot deelnemer Roy om zelf een hulpstuk te maken om de veertjes te maken. Daardoor werd veel tijd gewonnen.

De veren op de bovenste vleugel zijn bijna volledig. Nu moeten er nog veren onder geplaatst worden.

De veren op de bovenste vleugel zijn bijna volledig. Nu moeten er nog veren onder geplaatst worden.

Dit verslag is gebaseerd op een blogpost van Dan Burke die je kan nalezen op deze link: farrierproducts.com/blog/2014/12/farriers-working-with-belgian-blacksmith-part-2/. Ook de foto’s zijn van Dan’s blog.

Share

Roger Bockstaele – “the birdman from Belgium”

In augustus is onze siersmid Roger Bockstaele nog ’s naar de Verenigde Staten getrokken. Roger wordt regelmatig uitgenodigd in smidskringen en toonde zijn talenten aan Amerikaanse collega’s in Drummond, Wisconsin. Dat ligt bij de grote meren, in het noorden van de Verenigde Staten, niet ver van de grens met Canada. Roger is in Europa en de Verenigde Staten gekend als “the birdman” omdat hij vooral veel lof krijgt voor de vogels die hij in detail smeedt, van kleine zangvogels tot arenden en reigers op ware grootte. Maar zijn talenten gaan verder dan vogels alleen.

Roger Bockstaele (links) aan het werk in de Verenigde Staten met zijn vriend Rudi Kerckhaert

Roger Bockstaele (links) aan het werk in de Verenigde Staten met zijn vriend Rudi Kerckhaert

Roger was vergezeld door zijn vrienden Rudi en Beatrice Kerckhaert van de hoefijzerproducent Kerckhaert, die de samenkomst mee hadden georganiseerd.

Onze smid uit de Lembergestraat startte de workshop met het maken van de contouren van een buizerd, op basis van licht metalen stroken. Roger zette meteen ook de deelnemers aan het werk om het lichaam op te vullen en de voeten, veren en de bek te maken. Het was zijn bedoeling om het smeedwerk zo ver te krijgen dat zijn Amerikaanse collega’s het zelf zouden kunnen afwerken op een ander tijdstip. Niemand van de aanwezigen besefte bij de start hoe arbeidsintensief dit proces wel is, niet alleen om het lichaam van de vogel te maken maar ook het bouwen en plaatsen van de honderden veren.

Europese buizerd gebouwd door Roger Bockstaele. Tijdens de workshop in de VS werd een soortgelijk kunstwerk gebouwd.

Europese buizerd gebouwd door Roger Bockstaele. Tijdens de workshop in de VS werd een soortgelijk kunstwerk gebouwd.

Twee Amerikaanse collega’s, Roy en Tom, maakten specifiek gereedschap klaar om de veren te helpen maken. Maar zelfs met het extra gereedschap en de hulp van alle deelnemers moesten er op het einde van de workshop nog honderd veren gemaakt worden – de buizerd zou in totaal een 800-tal veren tellen. Roger toonde hoe zo’n veer gebouwd wordt – de spoel in het midden, reliëf brengen in de veer en het dan nauwgezet aan het lichaam vastmaken.

Iedereen begon mee te helpen veren te maken, sommigen werkten aan het lichaam van de vogel. Lou Mueller, een goede vriend van Roger, werd aangesteld om de veertjes aan het lichaam te bevestigen. Lou was speciaal uit St. Louis (Missouri) gekomen om Roger nog eens in actie te zien. Lou en Roger hadden mekaar een aantal jaren geleden leren kennen op een conferentie van ABANA, de vereniging van siersmeden van Noord-Amerika.

Lou Mueller en Roger Bockstaele tijdens de workshop

Lou Mueller en Roger Bockstaele tijdens de workshop

Dit verslag is gebaseerd op een blogpost van Dan Burke die je kan nalezen op deze link: farrierproducts.com/blog/2014/10/the-birdman-from-belgium-part-one/. Ook de foto’s zijn van Dan’s blog. Toen hij zijn akkoord gaf om dit verslag over te nemen in de landskouterse post, vertrouwde Dan ons toe dat Roger een “fenomenale smid en persoon is”.

Proficiat, Roger! Je talenten reiken ver buiten Landskouter en worden erkend tot in de Verenigde Staten!

Share

Interview Johan Van Durme, lijsttrekker CD&V/N-VA

Als laatste in de interviewreeks in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober spreken we met burgemeester Johan Van Durme, lijsttrekker van het gemeentelijk kartel CD&V/N-VA.

Burgemeester, we hebben uw foto nog niet in het straatbeeld gezien, in tegenstelling tot uw schepenen en andere CD&V kandidaten en kandidaten van andere partijen?
Er zijn drie borden van mij met zwart-wit opschrift “Johan Van Durme”, “Alle Oosterzelenaren inbegrepen” en “Burgemeester van alle Oosterzelenaren”. Zo zijn er 150. Elk huishouden in Oosterzele krijgt een folder van mij in de bus, op dubbel A3 formaat, een oplage van in totaal 5.700 exemplaren. En ik draag mijn deel bij tot de kandidaten- en realisatiebrochures. Je moet weten dat er een budget is per kandidaat. Dat bedrag is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. In Wetteren heeft de burgemeester zijn ambt kwijtgespeeld omdat hij zijn budget had overschreden en er een klacht was ingediend.

Johan Van Durme, uittredend burgemeester en lijsttrekker van het kartel CD&V/N-VA

In ons interview naar aanleiding van de verkiezingen van 2006 beloofde u een fietspadennetwerk en vermeldde u voor Landskouter de Aalmoezenijestraat, Lembergestraat en Rooberg.
90% van onze verkiezingsbeloftes zijn uitgevoerd. En helaas kunnen we met ons lange-afstandsfietspad niet door het Aelmoeseneiebos. Daar heeft een beschermde bloem voorrang. Maar we vinden wel een alternatief.

Als u in het nieuws komt over de problematiek van de N42 lijkt u zo machteloos. Is er dan niets dat u kan doen?
We hebben recent bericht gekregen van de minister en de administratie dat ze het probleem prioritair zullen aanpakken. Er is geen andere oplossing dan via onteigeningen naar een 2 x tweevaksbaan te gaan, met ventwegen. Men erkent de problematiek want op de E40 zijn er borden die waarschuwen voor de file aan de afrit van Wetteren. Ik denk dat ze het nu begrepen hebben. Dat stemt me hoopvol. Ik lijk misschien machteloos, maar ik ben niet moedeloos.

Waaraan denkt u terug als u de legislatuur 2006-2012 bekijkt en welke projecten vindt u prioritair voor de volgende jaren?
We hebben geluisterd naar onze bevolking en onze middelen ingezet op huisvesting, senioren, gezinnen, onderhoud wegen en gemeenschapsvoorzieningen. Het verkeersongeval met de drie studentes die omgekomen zijn in Moortsele was het ergste wat ons overkomen is. En zoals gezegd blijft de N42 een grote bekommernis.
In de toekomst blijft veilig verkeer een prioriteit, samen met betaalbaar wonen en zorgvoorzieningen voor senioren. De inspraak van de burger en dienstbaarheid aan de bevolking is belangrijk voor ons.

Waaraan denkt u als u specifiek naar Landskouter kijkt?
Nu heeft iedere deelgemeente een gemeenschapscentrum, ook Landskouter na de verbouwing van het IJzeren Hekken. We hebben ons bevraagd bij de inwoners, hebben iedereen uitgenodigd en rekening gehouden met deze inspraak. Aan de pastorij is de garage weggenomen en de pastorijtuin is openbaar domein geworden, de muur is weg. Op die manier komt de romaanse kerk, de mooiste kerk van Oosterzele, zo veel beter tot haar recht.
De Aalmoezenijestraat werd vernieuwd, alsook de voetpaden in de Lembergestraat. We hebben het station van Landskouter kunnen houden en we zijn begonnen met het lange afstandsfietspad tussen Gent en Zottegem. Op het kerkhof is terug plaats gemaakt en we hebben sociale huisvesting voorzien.

Op het plan van Oosterzele dat in elke bus viel, staat de Slangenwegel [tussen Stuivenberg en Aalmoezenijestraat] met stippellijn aangeduid, maar die is al tientallen jaren feitelijk afgesloten.
De Slangenwegel is geen dossier om trots op te zijn. Het is een slangenkuil geworden. Kijk, die doorgang blijft eigendom van de gemeente. Maar we mogen die doorgang ook niet forceren om de aanpalende eigenaar te pesten. Als we één doorgang openstellen moeten we het ook doen voor de andere 40 buurtwegen. Iedereen gelijk. Laten we openstellen wat nut heeft, waar we een lus kunnen realiseren. De bunkerroute en mountainbikeroute zijn hier goede voorbeelden van.

Filip Michiels stuurt aan op een automatisatie van het documentenbeheer van de gemeente, om deze vlotter toegankelijk te maken.
Allemaal goed en wel, maar het dossier moet uiteindelijk nog gelezen worden. Dat  is niet evident vanop een computer. Soms moet je er een plan bij openvouwen of heb je toelichting nodig van de bevoegde ambtenaar. Dat gebeurt best op het gemeentehuis. Ik zou trouwens de oppositie willen vragen om eerst het dossier te lezen en dan verduidelijkende vragen te stellen. Veel gemeenteraadsleden zijn slecht voorbereid. In het schepencollege zitten wij per week 4 uur samen. Daarnaast werken we nog zo’n 14 uur aan dossiers. Gemeenteraadsleden van de oppositie investeren misschien één uur ter voorbereiding van de gemeenteraad. Dan merk je wel het verschil. OK, je kan niet alles weten, maar binnen het schepencollege verdelen wij het werk. Waarom kan de SVVO dat niet en neemt Filip Michiels alles op zich? Voor de situatie van Barbara Redant [enig gemeenteraadslid van Groen] hebben we begrip. Zijn kan niet van alles op de hoogte zijn.

Zowel bij SVVO als bij Groen staat veilig verkeer bovenaan de agenda. Ziet u dit als kritiek op het verkeersbeleid van de voorbije jaren?
Veilig verkeer is nooit af, het kan altijd nog veiliger. Ik ben blij dat ook andere partijen dit voorop plaatsen. We kunnen er samen aan werken in de verkeerscommissie. Ik ben verbaasd hoe snel er gereden wordt op de Geraardsbergsesteenweg en in de Aalmoezenijestraat. Maar ook op de as Moortsele-Scheldewindeke. Eens uit de dorpskom rijden we te snel. We doen kleine boodschappen, brengen en halen de kinderen, er is weinig tijd. We moeten beginnen bij ons zelf. “Waar rij ik te snel?” Ook ik rij soms te snel en ik heb goede voornemens om dat te veranderen.

Meer info en contactgegevens op http://www.oosterzele.cdenv.be/johan-van-durme

Share

Interview Filip Michiels, lijsttrekker SVVO

In 2006 werd Filip Michiels uit Scheldewindeke, toen 25 jaar, verkozen tot gemeenteraadslid als 19e kandidaat op de SVVO lijst. Michiels heeft naam gemaakt bij de scouts van Scheldewindeke en als vertegenwoordiger van de jeugdbewegingen in de Oosterzeelse jeugdraad, waar hij secretaris was tot hij gemeenteraadslid werd. Hij is mede oprichter en voorzitter van het kermiscomité de Windeekse Groenbuiken en voorzitter van 11.11.11 Oosterzele. Filip is muzikaal aangelegd, kookt en twittert.

Na zijn studies hotelmanagement en marketing, kreeg Michiels al vroeg in zijn carrière de kans om zijn politieke passie ook professioneel waar te maken als parlementair medewerker van achtereenvolgens Patrick Lachaert, Sven Gatz en nu Sas Van Rouveroij, die de fractie van de liberalen in het Vlaams Parlement leidt. Ook zijn vader, kinesist Paul Michiels uit Scheldewindeke, was politiek actief.

Filip Michiels trekt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober de lijst van SVVO (Samen voor Vernieuwing en Verandering in Oosterzele), het kartel van liberalen, socialisten en onafhankelijken.

Filip Michiels, lijsttrekker SVVO (foto Guy De Smet)

Filip, we zien u al volop in het straatbeeld, samen met lijstduwer Luc Verbanck.
Het is niet ongewoon dat een nieuwe lijsttrekker met de vorige lijsttrekker (nu duwer) op de affiche gaat; 6 jaar geleden was dat ook het geval met Luc Verbanck als lijsttrekker en ex-burgemeester Johan Van Hecke als lijstduwer. Ik ben relatief nieuw en moet nog naambekendheid krijgen. Maar wij kozen voor vernieuwing en met de nieuwe ploeg hebben Luc en ikzelf een nieuw elan gecreëerd. We geloven er echt in dat de absolute meerderheid van de CD&V kan gebroken worden, wij gaan voor verandering. De meerderheid is eigenlijk al sinds 1988 aan de macht en dat is gevaarlijk. Er is geen zelfreflectie meer; dit is niet gezond voor onze gemeente.

Hoe is de vorming van de SVVO kandidatenlijst verlopen?
Lijstvorming is een boeiende uitdaging, je moet een ideale mix van leeftijden, deelgemeenten, geslacht, ervaring en vernieuwing maken. De 4 uittredende gemeenteraadsleden die de lijst duwen, brengen ervaring. Doorheen de lijst vind je nieuwe kandidaten terug. We zijn in ons opzet geslaagd en ik ben er tevreden en enthousiast over. Voor Landslouiter zijn Erna Roegiers-Tondeleir (plaats 5) en Ann Neirynck-De Brauwer (plaats 20) kandidaat. Het verkiezingsprogramma is zo goed als klaar en moet nog een keer afgetoetst worden binnen de groep. Het is een werkstuk geworden waarin alle kandidaten een eigen inbreng deden op basis van hun contacten met de kiezer.

Wat zijn de speerpunten van het SVVO programma?
Vooreerst veilig verkeer. De heraanleg van de Meerstraat is zeker niet ideaal. Ik had destijds voorgesteld om, met alle wegversmallingen, tenminste de fietsers rechtdoor te laten rijden, achter de vluchtheuvels dus. Maar ja, toen was ik nog maar 26 jaar, een snotneus zeker? Hoe moeten we omgaan met de fietsers in de schoolomgeving van Scheldewindeke? Nu worden ze gebruikt als levend schild. Ik stelde voor om in de Vijverstraat in Moortsele een haag tussen de rijweg en het fietspad te plaatsen. Op die manier bescherm je de fietser én versmal je de straat, waardoor auto’s trager gaan rijden. De inrichting van de straat is belangrijk. De meerderheid acht dit echter niet realiseerbaar.

Een tweede pijler is betaalbaar wonen. Het project “pastorij Scheldewindeke” was aangekondigd als een sociaal project met serviceflats en huurwoningen. Het werd een prestigeproject met 21 dure koopappartementen. Omdat er sociale voorwaarden aan gekoppeld zijn, catalogeert de meerderheid dit als een sociale verwezenlijking. Ze staan al te koop sinds maart 2012 en enkel het kleinste appartement is verkocht. De 20 andere staan nog te koop. “Hier komen serviceflats” heeft men er nog geafficheerd. Maar die komen er niet. Het volstaat niet om een blok appartementen neer te zetten. Je moet de jeugd een kans geven om in eigen gemeente te wonen. Mensen die groeien in een sociale huurwoning moet je op termijn naar de koopmarkt sturen, om het aanbod aan sociale woningen te vrijwaren.

Werk is onze volgende pijler. Er is dringend een tweede KMO zone nodig. De CD&V beloofde dit reeds in 2000 en opnieuw in 2006. In 2010 was er een hoorzitting van Veneco (intercommunale projectontwikkelaar). Nu heeft men beslist om met Solva samen te werken. De voorbije 6 jaar zijn dus weer verloren gegaan. En CD&V zal het voor de derde keer op rij opnemen als verkiezingsbelofte. Deze extra KMO zone is nodig voor de werkgelegenheid, om zonevreemde bedrijven de kans te geven zich te verplaatsen en om plaats te bieden aan starters.

Aan de werking van het containerpark willen we ook wat doen. Opbrengstafval zoals papier, karton en glas zou gratis moeten kunnen afgeleverd worden. Binnen de intercommunale ILVA kent Oosterzele een groot aandeel restafval, omdat we ons aan de rand van het werkingsgebied van ILVA bevinden. Dat strekt zich uit tot in Galmaarden en Aalst.

Tenslotte willen we de politieke cultuur in Oosterzele vernieuwen, met een duidelijke scheiding tussen politiek en administratie. Een diensthoofd moet verantwoording afleggen aan de gemeentesecretaris, een politieker moet verantwoording afleggen aan de kiezer. Sommige schepenen zetelen al drie legislaturen en slepen een oude politieke cultuur mee. Onlangs had iemand voor een derde keer klacht neergelegd en nog steeds geen ontvangstbevestiging ontvangen. Als een klacht bij een schepen terechtkomt, moet die het doorspelen aan de administratie in plaats van het zelf (te proberen) op te lossen.

U bent parlementair medewerker, is dit een voordeel als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen?
Als er overdag iets dringends is voor de gemeente kan ik dat er bijnemen en ’s avonds mijn werk inhalen. Voor problemen die de gemeente overstijgen zoals de N42 kan ik kort op de bal spelen omdat ik werk in het parlement van de bevoegde minister. Omgekeerd kan ik mijn praktijkervaring in Oosterzele gebruiken in dossiers van het Vlaams parlement. Het is niet ongebruikelijk dat parlementaire medewerkers ook op de gemeente politiek actief zijn. Maar in dit vak is er een groot verloop. Je moet echt wel politiek gebeten zijn om dit vol te houden. Veel van mijn voorstellen in de gemeente werden afgekeurd omdat ze van de oppositie komen. Ik ga nooit vergeten wat Patrick Lachaert me gezegd heeft: “Je moet naar de grond van de zaak kijken om tot een oplossing te komen, niet naar een partij of naar een persoon”.  Vandaar mijn motto dat politiek meer is ‘wat je doet’ dan ‘wie je bent’.

Hoe ziet de rest van de SVVO verkiezingscampagne er uit?
Op dinsdagavond 4 september organiseren we een info-avond over energie met gastspreker Gert De Block, een expert met meer dan 20 jaar ervaring in de Belgische en Europese energiewereld. Afspraak om 20u in het Erfgoedhuis te Moortsele, iedereen is welkom. In het weekend van 15 en 16 september is er het eetfestijn van SVVO met voorstelling van alle kandidaten. Op 17 september is er bovendien een seniorennamiddag met koffietafel en optreden van Jan en Annelies Parent.

Meer info over Filip Michiels op zijn website filipmichiels.be. Meer info over het kartel SVVO op svvo.be, waar u ook de volledige kandidatenlijst kan terugvinden.

Share

Interview Barbara Redant, lijsttrekker Groen

Barbara Redant zetelt sinds april 2008 in de gemeenteraad voor Groen. Toen nam ze het roer over van Monique Perreman, ex-schepen van Oosterzele. Perreman was ontgoocheld dat Groen, na 6 jaar bestuur in coalitie met de CD&V (2000-2006), terugviel van 2 naar 1 gemeenteraadszetel. Ze kon zich niet vinden in de harde oppositierol.

Barbara gaf les aan de Hogeschool in Gent als maatschappelijk assistent en woonde van 2003 tot 2009 aan het station van Landskouter, nu in de Achterdries te Oosterzele. Ze werd door toenmalig schepen Jan Fiers gevraagd om op de komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en besliste om verder bestuurswetenschappen te studeren. In het kader van die studies kreeg ze de kans om stage te lopen bij Europarlementslid Bart Staes en kreeg daar vlak na de verkiezingen van 2006 een vaste plaats. Barbara is lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

Barbara Redant, lijsttrekker Groen

Barbara, hoe heb je de periode in de gemeenteraad (2008-2012) ervaren?
Groen heeft een totaal andere visie op de democratie dan de huidige meerderheid. We willen de bevolking betrekken bij het maken van keuzes, terwijl de meerderheid maar doet alsof. Voor het gemeenschapscentrum IJzeren Hekken bijvoorbeeld kwamen destijds een vijftigtal mensen opdagen voor de voorstelling. Er konden wel vragen gesteld worden, maar eigenlijk lag alles al vast. Zo werkt de meerderheid in veel dossiers. Hoe voeren zij hun beleid? Hebben zij schrik? Ik begrijp het zelf nog steeds niet.

Wat zijn de speerpunten van jullie verkiezingsprogramma?
Veilig verkeer is er een van. De herinrichting van de Meersstraat is op zich een succes, maar het verkeer heeft zich verlegd naar de Voordries. Nu werkt de meerderheid aan een plan om het verkeer daar trager te doen rijden. Dan weet je dat de problematiek zich op de kortste keren zal verplaatsen naar de Groenweg. Er is geen globale aanpak. Groen stelt een lussensysteem voor waarbij er één rijrichting is voor auto’s. Bijvoorbeeld de Voordries richting centrum en de Groenweg van het centrum weg. Zo creëer je ruimte. We willen het functioneel fietsen promoten. In de Stationsstraat in Scheldewindeke schuiven de auto’s lang aan tijdens de ochtendspits, bij de twee scholen. Waarom gaan niet meer leerlingen met de fiets? Omdat de verkeerssituatie nog niet veilig genoeg is. Daar willen we in investeren. De meerderheid verkoos om 5 miljoen te investeren in een gemeenschapscentrum. Als Oosterzele de ambitie heeft om de fietsgemeente van Oost-Vlaanderen te worden, dan moet het bestuur haar prioriteiten verleggen.

Wat is jullie standpunt in het dossier van het fietspad langs de spoorweg, waar een doorgang in het Aelmoeseneiebos onmogelijk blijkt?
Ook wij zijn voorstander van het fietspad en in deze lijkt het algemeen belang te primeren boven de natuur. Maar er moet ook gekeken worden hoe het verlies van fauna en flora kan gecompenseerd worden. De natuur moet in dit debat ook een stem krijgen. Schepen Christ Meuleman [bezieler van het fietspadproject, nvdr] schuift de schuld voor de weigering van de doorgang graag in de schoenen van Groen. Maar is het negatief advies wel gebaseerd op een volledig dossier? Zijn de omliggende eigenaars gehoord? Als Groen zou besturen, denk ik dat we dit dossier op korte termijn kunnen loskrijgen.

Welke zijn jullie andere verkiezingsthema’s?
We hadden vorig jaar een actie rond speelruimte en open ruimte in de gemeente. Alle pleinen en straten zijn ingericht voor de auto, niet voor spelende kinderen of gewoon om elkaar te ontmoeten (met een bankje en wat groen bijvoorbeeld). We willen de open ruimte in Oosterzele graag herwaarderen.
Wonen is ook een belangrijk thema. Het bestuur is bezig met haar achterstand op sociale woningen in te halen. Betaalbaar wonen is vandaag al een probleem en het wordt er door de financiële crisis de komende jaren niet beter op. Jonge mensen geraken in Oosterzele amper aan een betaalbaar huis. Waarom houdt de gemeente de gronden niet in eigendom waarop sociale koopwoningen worden gezet? Zo kunnen we de prijs drukken voor nieuwe kopers.

U nam ook het initiatief voor de Trage Wegen werkgroep in Oosterzele?
Ja, ik werd hiervoor aangesproken door verscheidene mensen in de gemeente. De werkgroep is wel a-politiek. Het is een feitelijke vereniging die lid is van de Vlaamse vzw Trage Wegen. Die vzw ondersteunt de werkgroep. De werkgroep kan ook bij de gemeentediensten terecht voor informatie en ondersteuning. Eigenlijk was er al een bestaande werkgroep binnen de gemeente met Paul Cottenie, Christ Meuleman en enkele gemeenteambtenaren. Die hebben de bunkerroute tot stand gebracht, maar daar is het bij gebleven. Dit toont de beperking aan van deze aanpak van bovenaf. De huidige werkgroep bestaat uit burgers en werkt dus van onder naar boven.

Hoe is de verhouding tussen Groen en de meerderheid?
We hebben uitnodigingen gekregen om de praten, maar concrete voorstellen zijn er nooit gekomen. Vandaar dat ik vind dat de meerderheid doet alsof. De CD&V is inconsequent in haar beleid. We deden het voorstel om de schadelijke onkruidbestrijder Roundup af te schaffen in de gemeente, maar de meerderheid weigert omdat de stof nog op de lijst van de Vlaamse Milieumaatschappij staat. Het bestuur mist zo de kans om voorloper te zijn en een voorbeeld te stellen. Ze organiseren wel een voorlichting bij een Balegemse imker waar de problematiek van de afnemende bijenpopulatie wordt aangehaald, maar er wordt geen link gelegd met onkruidbestrijding. Een ander voorbeeld is de nachtverlichting. Het bestuur neemt initiatieven om de kerken in te richten voor kerkuilen en vleermuizen, maar ’s nachts blijft het de monumenten belichten. Wij vragen al lang dat de gemeente een lichtplan uitwerkt.

Hoe zie je de politieke concurrentie voor deze verkiezingen? 
De kartellijst van CD&V en N-VA is niet echt verrassend. Met SVVO hebben we een vrij goed contact, al is het maar om de oppositie te verenigen. Maar het komt wel voor dat ik een voorstel van de CD&V-meerderheid steun.

Hoe schat je de eigen kansen in?
In 2000 hebben we meer dan 1000 stemmen gehaald, in 2006 zaten we onder die grens. Met 1000 stemmen halen we in principe een tweede gemeenteraadszetel en daar gaan we voor. Ik heb een goed gevoel.

Is de kandidatenlijst van Groen nu volledig?
Ja, met Nele Van den Bussche uit Oosterzele op de vierde plaats kunnen we de lijst nu volledig bekendmaken. Nele is de dochter van Bea van de biowinkel Naturelle en echt wel gebeten door de politiek. Er staan een aantal mensen op de lijst van de leefschool. Van Landskouter zijn er Roswitha Gerbosch (Geraardsbergsesteenweg, 5e plaats) en Bart De Rijcke (Lembergestraat, 17e plaats). Frans De Sloover uit Gijzenzele duwt de lijst. De 27-jarige Michiel Van Der Heyden staat op de tweede plaats. Hij woont nog steeds bij zijn ouders in Oosterzele maar vertoeft regelmatig in Gent. De politie voerde onlangs een controle uit op zijn domiciliëring en gaf toe dat de controle politiek ingegeven was.

Meer info over Groen Oosterzele op http://www.groenoosterzele.be/

Share

Interview Jan Martens, voorzitter N-VA Oosterzele

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober spraken we met Jan Martens, voorzitter van de N-VA afdeling van Oosterzele. Martens’ vader was 20 jaar schepen met VU-achtergrond in Merelbeke. Jan trouwde in 1984 en in 1985 vestigde het jong gezin zich in Scheldewindeke. Jan heeft er een eigen uitgeverij voor drukwerk en grafische vorming. Een aanvankelijke poging om de VU op poten te zetten in Oosterzele mislukte toen. Wanneer de N-VA in 2002 uit de as van de VU rees, werd Martens terug politiek actief. Onder invloed van het nationaal kartel CD&V/N-VA stond hij als enige N-VA’er op de kartellijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, maar werd toen niet verkozen. In februari 2011 stichtte Martens de Oosterzeelse afdeling van N-VA en loodste die naar een hernieuwd kartel met de CD&V. Jan duwt de kartellijst (staat dus op de 23e en laatste plaats). De 3 andere N-VA kandidaten staan net boven hem en duwen dus mee.

Martens is voorzitter van de GECORO (gemeentelijk adviesorgaan ruimtelijke ordening) en van de cultuurraad. Hij is ook voorzitter van het Steunpunt Levend Erfgoed. In zijn vrije tijd kweekt hij oude kippenrassen en rijdt hij met zijn zoon paard bij de Winticamruiters.

Jan Martens, voorzitter N-VA Oosterzele en duwer van de kartellijst CD&V/N-VA

Jullie waren de eerste partij die de namen van al haar kandidaten publiceerde. Was dat een bewuste keuze?
Ja. Het is een jonge formatie. We moeten dus elke kans grijpen om ze aan de kiezers te tonen. Ik ben politiek al langer actief, maar pas publiek sinds mijn kandidatuur in 2006. Hoewel ik niet verkozen werd, was het resultaat toch niet zo slecht, als enige niet-CD&V’er op de lijst. Denk er ook aan dat het Vlaams Belang 60 stemmen te kort kwam voor een zetel, terwijl ik er 250 kreeg.

Andere partijen verwijten de N-VA dat het overal de figuur van Bart De Wever uitspeelt, terwijl dit gemeenteraadsverkiezingen zijn.
Bart De Wever is doelbewust gebruikt in de 14-daagse pré-campagne, met enkele aanplakborden onder andere op de Geraardsbergsesteenweg. Gemeenteraadsverkiezingen hebben altijd iets te maken met nationale politiek. Als je lokaal succesvol bent, heb je automatisch meer invloed op nationaal niveau. Wie anders beweert, is niet realistisch. Waarom verhuist minister Turtelboom naar Antwerpen?

Hoe gaat de campagne van de N-VA verder verlopen?
We gaan met het kartel gezamenlijke affiches brengen. Er volgen ook 3 brochures van het kartel, over de verwezenlijkingen van de voorbije legislatuur, het verkiezingsprogramma en de kandidaten. In september volgt een eigen N-VA blad. Wij gaan voor een leefbaar, groen en open Oosterzele. Open slaat zowel op het landschap als op de mentaliteit van de bewoners. De N-VA gaat voor goed bestuur. We moeten financieel bij de pinken blijven en voorbereid zijn op minder goede tijden. We mogen de toekomst niet hypothekeren.

Er komen drie gemeenschapszalen op de markt nu net voor de gemeenteraadsverkiezingen (IJzeren Hekken, Den Amb8 en De Kluize). Is dat niet van het goede te veel?
Dit is goedkope kritiek. De oplevering van deze gebouwen is het resultaat van een lange planning en procedures. Als je rekent dat die planning voor De Kluize begon in 2006 dan hebben we goed werk geleverd. Maar voor de N-VA is dit nu voldoende. Er is sprake van een nieuw gemeenschapscentrum naast het gemeentehuis, maar dit is een privé initiatief dat de belastingsbetaler niets zal kosten.

Hoe verhoudt de N-VA zich met andere partijen?
We hopen dat het Vlaams Belang niet opkomt. De kans dat er Vlaams nationalisten in het Oosterzeels bestuur komen was nooit zo groot nu. Daarom telt elke stem. De SVVO is hoffelijk, maar we hebben nooit echt contact gehad. De SVVO is paars [verwijzing naar het samengaan van liberalen en socialisten in de coalitie, nvdr] en het paarse verhaal heeft bewezen niet te werken.
Partijen hebben het moeilijk om zich te organiseren, rekening houdend met allemaal regeltjes. De gender equality bijvoorbeeld, op de lijst moeten evenveel mannen als vrouwen staan, terwijl er veelal niet zoveel kandidaten zijn, zeker niet op het platteland. Dit is jammer voor de kwaliteit van de lijst. Het maakt het engagement dat van de kandidaten gevraagd wordt minder aantrekkelijk, het is moeilijker om de lijst rond te krijgen. Ik zie dat bij andere partijen en ook bij andere N-VA afdelingen binnen het arrondissement en de provincie.

Wat vindt u van de kritiek dat de N-VA her en der ex-Vlaams Blokkers op hun lijsten plaatste?
Dat is zwaar overroepen. Het is een randfenomeen. Over hoeveel personen gaat het? Dit is een strategie om de N-VA te schaden. Inhoudelijk slaat het nergens op. De N-VA situeert zich politiek midden rechts en schuift niet verder op naar rechts. Aan De Wael zeg ik: ook mijn grootvader is gestorven in een concentratiekamp en dat sterkt juist mijn engagement voor de N-VA. Dewael wil de N-VA in het verdomhoekje duwen. Laten we politiek voeren op basis van programma’s, niet op basis van vermeende intenties. Dat de voorzitter van Natuurpunt opkomt voor de N-VA haalt het nieuws in De Morgen niet zeker?

Waarom besloot u om alle N-VA kandidaten in blok de kartellijst te laten duwen?
Het was voor ons belangrijk om ons in groep te profileren, vandaar dat we allemaal samen staan. Het is evident dat dit niet bovenaan de lijst kon, vandaar dat we samen onderaan staan. In het kartel hebben we een akkoord over een programma, maar ook over de uitvoering ervan. Dat betekent dat als de kartellijst wint, dat de N-VA ook mee bestuurt.

Ook als er niemand van de N-VA verkozen wordt?
Ik denk niet dat het kartel CD&V/N-VA het slechter zal doen dan vorige keer en hoop dat de N-VA verkozene(n) haalt, zodat we mee kunnen bouwen aan Oosterzele. De voorzitter van het OCMW wordt vanaf 2013 automatisch toegevoegd aan het college als schepen van sociale zaken. Voorheen was dat optioneel.

Naast het voorzitterschap van N-VA Oosterzele bent u ook arrondissementeel voorzitter, provinciaal voorzitter en lid van het nationaal partijbestuur.
Het provinciaal voorzitterschap roteert om de 6 maanden tussen de 4 Oost-Vlaamse arrondissementele voorzitters. Provinciaal voorzitter ben ik nog tot eind dit jaar. Het neemt allemaal veel tijd in beslag. In mijn arrondissement Gent-Eeklo zijn er nu N-VA afdelingen in alle 27 gemeenten. Als voorzitter begeleid je de oprichting van die afdelingen en help je met de lijstvorming. Soms moeten pijnlijke beslissingen genomen worden. In een gemeente bijvoorbeeld waren er twee groepen die claimden N-VA te zijn. We moesten een keuze maken.

Meer info over N-VA Oosterzele op de site http://oosterzele.n-va.be/

Share