Interview Johan Van Durme, lijsttrekker CD&V/N-VA

Als laatste in de interviewreeks in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober spreken we met burgemeester Johan Van Durme, lijsttrekker van het gemeentelijk kartel CD&V/N-VA.

Burgemeester, we hebben uw foto nog niet in het straatbeeld gezien, in tegenstelling tot uw schepenen en andere CD&V kandidaten en kandidaten van andere partijen?
Er zijn drie borden van mij met zwart-wit opschrift “Johan Van Durme”, “Alle Oosterzelenaren inbegrepen” en “Burgemeester van alle Oosterzelenaren”. Zo zijn er 150. Elk huishouden in Oosterzele krijgt een folder van mij in de bus, op dubbel A3 formaat, een oplage van in totaal 5.700 exemplaren. En ik draag mijn deel bij tot de kandidaten- en realisatiebrochures. Je moet weten dat er een budget is per kandidaat. Dat bedrag is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. In Wetteren heeft de burgemeester zijn ambt kwijtgespeeld omdat hij zijn budget had overschreden en er een klacht was ingediend.

Johan Van Durme, uittredend burgemeester en lijsttrekker van het kartel CD&V/N-VA

In ons interview naar aanleiding van de verkiezingen van 2006 beloofde u een fietspadennetwerk en vermeldde u voor Landskouter de Aalmoezenijestraat, Lembergestraat en Rooberg.
90% van onze verkiezingsbeloftes zijn uitgevoerd. En helaas kunnen we met ons lange-afstandsfietspad niet door het Aelmoeseneiebos. Daar heeft een beschermde bloem voorrang. Maar we vinden wel een alternatief.

Als u in het nieuws komt over de problematiek van de N42 lijkt u zo machteloos. Is er dan niets dat u kan doen?
We hebben recent bericht gekregen van de minister en de administratie dat ze het probleem prioritair zullen aanpakken. Er is geen andere oplossing dan via onteigeningen naar een 2 x tweevaksbaan te gaan, met ventwegen. Men erkent de problematiek want op de E40 zijn er borden die waarschuwen voor de file aan de afrit van Wetteren. Ik denk dat ze het nu begrepen hebben. Dat stemt me hoopvol. Ik lijk misschien machteloos, maar ik ben niet moedeloos.

Waaraan denkt u terug als u de legislatuur 2006-2012 bekijkt en welke projecten vindt u prioritair voor de volgende jaren?
We hebben geluisterd naar onze bevolking en onze middelen ingezet op huisvesting, senioren, gezinnen, onderhoud wegen en gemeenschapsvoorzieningen. Het verkeersongeval met de drie studentes die omgekomen zijn in Moortsele was het ergste wat ons overkomen is. En zoals gezegd blijft de N42 een grote bekommernis.
In de toekomst blijft veilig verkeer een prioriteit, samen met betaalbaar wonen en zorgvoorzieningen voor senioren. De inspraak van de burger en dienstbaarheid aan de bevolking is belangrijk voor ons.

Waaraan denkt u als u specifiek naar Landskouter kijkt?
Nu heeft iedere deelgemeente een gemeenschapscentrum, ook Landskouter na de verbouwing van het IJzeren Hekken. We hebben ons bevraagd bij de inwoners, hebben iedereen uitgenodigd en rekening gehouden met deze inspraak. Aan de pastorij is de garage weggenomen en de pastorijtuin is openbaar domein geworden, de muur is weg. Op die manier komt de romaanse kerk, de mooiste kerk van Oosterzele, zo veel beter tot haar recht.
De Aalmoezenijestraat werd vernieuwd, alsook de voetpaden in de Lembergestraat. We hebben het station van Landskouter kunnen houden en we zijn begonnen met het lange afstandsfietspad tussen Gent en Zottegem. Op het kerkhof is terug plaats gemaakt en we hebben sociale huisvesting voorzien.

Op het plan van Oosterzele dat in elke bus viel, staat de Slangenwegel [tussen Stuivenberg en Aalmoezenijestraat] met stippellijn aangeduid, maar die is al tientallen jaren feitelijk afgesloten.
De Slangenwegel is geen dossier om trots op te zijn. Het is een slangenkuil geworden. Kijk, die doorgang blijft eigendom van de gemeente. Maar we mogen die doorgang ook niet forceren om de aanpalende eigenaar te pesten. Als we één doorgang openstellen moeten we het ook doen voor de andere 40 buurtwegen. Iedereen gelijk. Laten we openstellen wat nut heeft, waar we een lus kunnen realiseren. De bunkerroute en mountainbikeroute zijn hier goede voorbeelden van.

Filip Michiels stuurt aan op een automatisatie van het documentenbeheer van de gemeente, om deze vlotter toegankelijk te maken.
Allemaal goed en wel, maar het dossier moet uiteindelijk nog gelezen worden. Dat  is niet evident vanop een computer. Soms moet je er een plan bij openvouwen of heb je toelichting nodig van de bevoegde ambtenaar. Dat gebeurt best op het gemeentehuis. Ik zou trouwens de oppositie willen vragen om eerst het dossier te lezen en dan verduidelijkende vragen te stellen. Veel gemeenteraadsleden zijn slecht voorbereid. In het schepencollege zitten wij per week 4 uur samen. Daarnaast werken we nog zo’n 14 uur aan dossiers. Gemeenteraadsleden van de oppositie investeren misschien één uur ter voorbereiding van de gemeenteraad. Dan merk je wel het verschil. OK, je kan niet alles weten, maar binnen het schepencollege verdelen wij het werk. Waarom kan de SVVO dat niet en neemt Filip Michiels alles op zich? Voor de situatie van Barbara Redant [enig gemeenteraadslid van Groen] hebben we begrip. Zijn kan niet van alles op de hoogte zijn.

Zowel bij SVVO als bij Groen staat veilig verkeer bovenaan de agenda. Ziet u dit als kritiek op het verkeersbeleid van de voorbije jaren?
Veilig verkeer is nooit af, het kan altijd nog veiliger. Ik ben blij dat ook andere partijen dit voorop plaatsen. We kunnen er samen aan werken in de verkeerscommissie. Ik ben verbaasd hoe snel er gereden wordt op de Geraardsbergsesteenweg en in de Aalmoezenijestraat. Maar ook op de as Moortsele-Scheldewindeke. Eens uit de dorpskom rijden we te snel. We doen kleine boodschappen, brengen en halen de kinderen, er is weinig tijd. We moeten beginnen bij ons zelf. “Waar rij ik te snel?” Ook ik rij soms te snel en ik heb goede voornemens om dat te veranderen.

Meer info en contactgegevens op http://www.oosterzele.cdenv.be/johan-van-durme

Share